Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: AKC-4/H (5) (archiwalny) Podatek akcyzowy od energii elektrycznejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4577478</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p2>[Miesiąc na druku]</p2>
       <p3>[Rok na druku]</p3>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_subfield_>
       <p5_subfield_4>[nazwa pełna]</p5_subfield_4>
       <p5_subfield_2>[nazwisko]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>[imię]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_3>[data urodzenia]</p5_subfield_3>
       <p7_1_subfield_1>[Wpisz kwotę zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy Pole p7_1 = ograniczDo(p7_1_subfield_1,p6) ]</p7_1_subfield_1>
       <p7_2_subfield_1>[Wpisz kwotę zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy Pole p7_2 = ograniczDo(p7_2_subfield_1,p6-p7_1_subfield_1) ]</p7_2_subfield_1>
       <p7_3_subfield_1>[Wpisz kwotę zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy Pole p7_3 = ograniczDo(p7_3_subfield_1,p6-p7_1_subfield_1-p7_2_subfield_1) ]</p7_3_subfield_1>
       <p7_4_subfield_1>[Wpisz kwotę zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej na podstawie art. 30 ust. 7a ustawy Pole p7_4 = ograniczDo(p7_4_subfield_1,p6-p7_1_subfield_1-p7_2_subfield_1-p7_3_subfield_1) ]</p7_4_subfield_1>
       <p9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_1>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11>
       <p12>[Pole kwoty]</p12>
       <p14_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_1>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p16>
       <p17>[Pole kwoty]</p17>
       <p19_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_1>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p21>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <p24_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_1>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <p26>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p29_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p29_1>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p34_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_1>
       <p34>[Pole tekstowe]</p34>
       <p35>[Pole tekstowe]</p35>
       <p36>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p39_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p39_1>
       <p39>[Pole tekstowe]</p39>
       <p40>[Pole tekstowe]</p40>
       <p41>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p44_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p44_1>
       <p44>[Pole tekstowe]</p44>
       <p45>[Pole tekstowe]</p45>
       <p46>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p46>
       <p47>[Pole kwoty]</p47>
       <p49_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49_1>
       <p49>[Pole tekstowe]</p49>
       <p50>[Pole tekstowe]</p50>
       <p51>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p51>
       <p52>[Pole kwoty]</p52>
       <p54_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p54_1>
       <p54>[Pole tekstowe]</p54>
       <p55>[Pole tekstowe]</p55>
       <p56>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p56>
       <p57>[Pole kwoty]</p57>
       <p59_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p59_1>
       <p59>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p59>
       <p60>[Pole kwoty]</p60>
       <p62_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p62_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>AKC-4/H (5)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4577478</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p1_>1</p1_>
       <p2>9</p2>
       <p3>2013</p3>
       <p4_>1</p4_>
       <p5_subfield_>2</p5_subfield_>
       <p5_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p5_subfield_4>
       <p5_subfield_2>Kowalski</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>Jan</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_3>30-10-1985</p5_subfield_3>
       <p7_1_subfield_1>1</p7_1_subfield_1>
       <p7_2_subfield_1>1</p7_2_subfield_1>
       <p7_3_subfield_1>1</p7_3_subfield_1>
       <p7_4_subfield_1>1</p7_4_subfield_1>
       <p9_1>10</p9_1>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>2</p12>
       <p14_1>10</p14_1>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>2</p17>
       <p19_1>10</p19_1>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>2</p22>
       <p24_1>10</p24_1>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <p26>1</p26>
       <p27>2</p27>
       <p29_1>10</p29_1>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31>1</p31>
       <p32>2</p32>
       <p34_1>10</p34_1>
       <p34>test pola tekstowego</p34>
       <p35>test pola tekstowego</p35>
       <p36>1</p36>
       <p37>2</p37>
       <p39_1>10</p39_1>
       <p39>test pola tekstowego</p39>
       <p40>test pola tekstowego</p40>
       <p41>1</p41>
       <p42>2</p42>
       <p44_1>10</p44_1>
       <p44>test pola tekstowego</p44>
       <p45>test pola tekstowego</p45>
       <p46>1</p46>
       <p47>2</p47>
       <p49_1>10</p49_1>
       <p49>test pola tekstowego</p49>
       <p50>test pola tekstowego</p50>
       <p51>1</p51>
       <p52>2</p52>
       <p54_1>10</p54_1>
       <p54>test pola tekstowego</p54>
       <p55>test pola tekstowego</p55>
       <p56>1</p56>
       <p57>2</p57>
       <p59_1>10</p59_1>
       <p59>1</p59>
       <p60>2</p60>
       <p62_1>10</p62_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>