Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: AKC-4/L (2) (archiwalny) Podatek akcyzowy od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4577988</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2>[Miesiąc na druku]</p2>
       <p3>[Rok na druku]</p3>
       <p4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p6_subfield_>
       <p6_subfield_4>[nazwa pełna]</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_2>[nazwisko]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>[imię]</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_3>[data urodzenia]</p6_subfield_3>
       <p8_subfield_1>[Wpisz kwotę zwolnień i obniżeń Pole p8 = zaokr(ograniczDo(p8_subfield_1,p7)) ]</p8_subfield_1>
       <p10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_1>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12>
       <p13>[Pole kwoty]</p13>
       <p15_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_1>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[Pole tekstowe]</p16>
       <p17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p17>
       <p18>[Pole kwoty]</p18>
       <p20_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_1>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p22>
       <p23>[Pole kwoty]</p23>
       <p25_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_1>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27>
       <p28>[Pole kwoty]</p28>
       <p30_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30_1>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p32>
       <p33>[Pole kwoty]</p33>
       <p35_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p35_1>
       <p35>[Pole tekstowe]</p35>
       <p36>[Pole tekstowe]</p36>
       <p37>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37>
       <p38>[Pole kwoty]</p38>
       <p40_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p40_1>
       <p40>[Pole tekstowe]</p40>
       <p41>[Pole tekstowe]</p41>
       <p42>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p42>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p45_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p45_1>
       <p45>[Pole tekstowe]</p45>
       <p46>[Pole tekstowe]</p46>
       <p47>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p47>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p50_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p50_1>
       <p50>[Pole tekstowe]</p50>
       <p51>[Pole tekstowe]</p51>
       <p52>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p52>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>
       <p55_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p55_1>
       <p55>[Pole tekstowe]</p55>
       <p56>[Pole tekstowe]</p56>
       <p57>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p57>
       <p58>[Pole kwoty]</p58>
       <p60_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p60_1>
       <p60>[Pole tekstowe]</p60>
       <p61>[Pole tekstowe]</p61>
       <p62>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p62>
       <p63>[Pole kwoty]</p63>
       <p65_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p65_1>
       <p65>[Pole tekstowe]</p65>
       <p66>[Pole tekstowe]</p66>
       <p67>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p67>
       <p68>[Pole kwoty]</p68>
       <p70_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p70_1>
       <p70>[Pole tekstowe]</p70>
       <p71>[Pole tekstowe]</p71>
       <p72>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p72>
       <p73>[Pole kwoty]</p73>
       <p75_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p75_1>
       <p75>[Pole tekstowe]</p75>
       <p76>[Pole tekstowe]</p76>
       <p77>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p77>
       <p78>[Pole kwoty]</p78>
       <p80_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p80_1>
       <p80>[Pole tekstowe]</p80>
       <p81>[Pole tekstowe]</p81>
       <p82>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p82>
       <p83>[Pole kwoty]</p83>
       <p85_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p85_1>
       <p85>[Pole tekstowe]</p85>
       <p86>[Pole tekstowe]</p86>
       <p87>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p87>
       <p88>[Pole kwoty]</p88>
       <p90_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p90_1>
       <p90>[Pole tekstowe]</p90>
       <p91>[Pole tekstowe]</p91>
       <p92>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p92>
       <p93>[Pole kwoty]</p93>
       <p95_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p95_1>
       <p95>[Pole tekstowe]</p95>
       <p96>[Pole tekstowe]</p96>
       <p97>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p97>
       <p98>[Pole kwoty]</p98>
       <p95_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p95_1_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>AKC-4/L (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4577988</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2>9</p2>
       <p3>2013</p3>
       <p4>10</p4>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_subfield_>2</p6_subfield_>
       <p6_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_2>Kowalski</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>Jan</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_3>30-10-1985</p6_subfield_3>
       <p8_subfield_1>1</p8_subfield_1>
       <p10_1>10</p10_1>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>2</p13>
       <p15_1>10</p15_1>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>test pola tekstowego</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>2</p18>
       <p20_1>10</p20_1>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>1</p22>
       <p23>2</p23>
       <p25_1>10</p25_1>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>2</p28>
       <p30_1>10</p30_1>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33>2</p33>
       <p35_1>10</p35_1>
       <p35>test pola tekstowego</p35>
       <p36>test pola tekstowego</p36>
       <p37>1</p37>
       <p38>2</p38>
       <p40_1>10</p40_1>
       <p40>test pola tekstowego</p40>
       <p41>test pola tekstowego</p41>
       <p42>1</p42>
       <p43>2</p43>
       <p45_1>10</p45_1>
       <p45>test pola tekstowego</p45>
       <p46>test pola tekstowego</p46>
       <p47>1</p47>
       <p48>2</p48>
       <p50_1>10</p50_1>
       <p50>test pola tekstowego</p50>
       <p51>test pola tekstowego</p51>
       <p52>1</p52>
       <p53>2</p53>
       <p55_1>10</p55_1>
       <p55>test pola tekstowego</p55>
       <p56>test pola tekstowego</p56>
       <p57>1</p57>
       <p58>2</p58>
       <p60_1>10</p60_1>
       <p60>test pola tekstowego</p60>
       <p61>test pola tekstowego</p61>
       <p62>1</p62>
       <p63>2</p63>
       <p65_1>10</p65_1>
       <p65>test pola tekstowego</p65>
       <p66>test pola tekstowego</p66>
       <p67>1</p67>
       <p68>2</p68>
       <p70_1>10</p70_1>
       <p70>test pola tekstowego</p70>
       <p71>test pola tekstowego</p71>
       <p72>1</p72>
       <p73>2</p73>
       <p75_1>10</p75_1>
       <p75>test pola tekstowego</p75>
       <p76>test pola tekstowego</p76>
       <p77>1</p77>
       <p78>2</p78>
       <p80_1>10</p80_1>
       <p80>test pola tekstowego</p80>
       <p81>test pola tekstowego</p81>
       <p82>1</p82>
       <p83>2</p83>
       <p85_1>10</p85_1>
       <p85>test pola tekstowego</p85>
       <p86>test pola tekstowego</p86>
       <p87>1</p87>
       <p88>2</p88>
       <p90_1>10</p90_1>
       <p90>test pola tekstowego</p90>
       <p91>test pola tekstowego</p91>
       <p92>1</p92>
       <p93>2</p93>
       <p95_1>10</p95_1>
       <p95>test pola tekstowego</p95>
       <p96>test pola tekstowego</p96>
       <p97>1</p97>
       <p98>2</p98>
       <p95_1_4>10</p95_1_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>