Pola formularza

Formularz: AKC-PA (5) (archiwalny) Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4578029</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p0> / A / B / C / D / F / I / J / K </p0>
       <p4>[Miesiąc na druku]</p4>
       <p5>[Rok na druku]</p5>
       <p6_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Urzędu Celnego]</p6_subfield_0>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>[nazwa pełna]</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_2>[nazwisko]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>[imię]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_3>[data urodzenia]</p9_subfield_3>
       <p10>[KodKraju]</p10>
       <p11>[Wojewodztwo]</p11>
       <p12>[Powiat]</p12>
       <p13>[Gmina]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[Miejscowosc]</p17>
       <p18>[KodPocztowy]</p18>
       <p19>[Poczta]</p19>
       <p21>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p21>
       <p23_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p25>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p28>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28>
       <p29>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p29>
       <p30_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30_1>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p32>
       <p33>[Pole kwoty]</p33>
       <p34>[Pole kwoty]</p34>
       <p35>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35>
       <p36>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p36>
       <p37_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37_1>
       <p37>[Pole tekstowe]</p37>
       <p38>[Pole tekstowe]</p38>
       <p39>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39>
       <p40>[Pole kwoty]</p40>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p42>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p42>
       <p43>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p43>
       <p44_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p44_1>
       <p44>[Pole tekstowe]</p44>
       <p45>[Pole tekstowe]</p45>
       <p46>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p46>
       <p47>[Pole kwoty]</p47>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p49>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p49>
       <p50>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p50>
       <p51_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p51_1>
       <p51>[Pole tekstowe]</p51>
       <p52>[Pole tekstowe]</p52>
       <p53>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p53>
       <p54>[Pole kwoty]</p54>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p56>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p56>
       <p57>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p57>
       <p58_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p58_1>
       <p58>[Pole tekstowe]</p58>
       <p59>[Pole tekstowe]</p59>
       <p60>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p60>
       <p61>[Pole kwoty]</p61>
       <p62>[Pole kwoty]</p62>
       <p63>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p63>
       <p64>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64>
       <p65_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p65_1>
       <p65>[Pole tekstowe]</p65>
       <p66>[Pole tekstowe]</p66>
       <p67>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p67>
       <p68>[Pole kwoty]</p68>
       <p69>[Pole kwoty]</p69>
       <p70>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p70>
       <p71>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p71>
       <p72_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p72_1>
       <p72>[Pole tekstowe]</p72>
       <p73>[Pole tekstowe]</p73>
       <p74>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p74>
       <p75>[Pole kwoty]</p75>
       <p76>[Pole kwoty]</p76>
       <p77>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p77>
       <p78>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p78>
       <p79_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p79_1>
       <p79>[Pole tekstowe]</p79>
       <p80>[Pole tekstowe]</p80>
       <p81>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p81>
       <p82>[Pole kwoty]</p82>
       <p83>[Pole kwoty]</p83>
       <p84>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p84>
       <p85>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p85>
       <p86_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p86_1>
       <p86>[Pole tekstowe]</p86>
       <p87>[Pole tekstowe]</p87>
       <p88>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p88>
       <p89>[Pole kwoty]</p89>
       <p90>[Pole kwoty]</p90>
       <p91>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p91>
       <p92>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p92>
       <p93_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p93_1>
       <p93>[Pole tekstowe]</p93>
       <p94>[Pole tekstowe]</p94>
       <p95>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p95>
       <p96>[Pole kwoty]</p96>
       <p97>[Pole kwoty]</p97>
       <p98>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p98>
       <p99>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p99>
       <p100_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p100_1>
       <p100>[Pole tekstowe]</p100>
       <p101>[Pole tekstowe]</p101>
       <p102>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p102>
       <p103>[Pole kwoty]</p103>
       <p104>[Pole kwoty]</p104>
       <p105>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p105>
       <p106>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p106>
       <p107_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p107_1>
       <p107>[Pole tekstowe]</p107>
       <p108>[Pole tekstowe]</p108>
       <p109>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p109>
       <p110>[Pole kwoty]</p110>
       <p111>[Pole kwoty]</p111>
       <p112>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p112>
       <p113>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p113>
       <p114_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p114_1>
       <p114>[Pole tekstowe]</p114>
       <p115>[Pole tekstowe]</p115>
       <p116>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p116>
       <p117>[Pole kwoty]</p117>
       <p118>[Pole kwoty]</p118>
       <p119>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p119>
       <p120>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p120>
       <p121_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p121_1>
       <p122>[pierwszeImie]</p122>
       <p123>[nazwisko]</p123>
       <p124>[Data wypełnienia]</p124>
       <p126_1>[Telefon]</p126_1>
       <p126_2>[Mail]</p126_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>AKC-PA (5)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4578029</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p0></p0>
       <p4>9</p4>
       <p5>2013</p5>
       <p6_subfield_0>PL391000</p6_subfield_0>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_2>Kowalski</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>Jan</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_3>30-10-1985</p9_subfield_3>
       <p10>PL</p10>
       <p11>wielkopolskie</p11>
       <p12>poznański</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>61-155</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p21>12</p21>
       <p23_1>10</p23_1>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26>10</p26>
       <p27>10</p27>
       <p28>10</p28>
       <p29>1</p29>
       <p30_1>10</p30_1>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>10</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35>10</p35>
       <p36>1</p36>
       <p37_1>10</p37_1>
       <p37>test pola tekstowego</p37>
       <p38>test pola tekstowego</p38>
       <p39>10</p39>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44_1>10</p44_1>
       <p44>test pola tekstowego</p44>
       <p45>test pola tekstowego</p45>
       <p46>10</p46>
       <p47>10</p47>
       <p48>10</p48>
       <p49>10</p49>
       <p50>1</p50>
       <p51_1>10</p51_1>
       <p51>test pola tekstowego</p51>
       <p52>test pola tekstowego</p52>
       <p53>10</p53>
       <p54>10</p54>
       <p55>10</p55>
       <p56>10</p56>
       <p57>1</p57>
       <p58_1>10</p58_1>
       <p58>test pola tekstowego</p58>
       <p59>test pola tekstowego</p59>
       <p60>10</p60>
       <p61>10</p61>
       <p62>10</p62>
       <p63>10</p63>
       <p64>1</p64>
       <p65_1>10</p65_1>
       <p65>test pola tekstowego</p65>
       <p66>test pola tekstowego</p66>
       <p67>10</p67>
       <p68>10</p68>
       <p69>10</p69>
       <p70>10</p70>
       <p71>1</p71>
       <p72_1>10</p72_1>
       <p72>test pola tekstowego</p72>
       <p73>test pola tekstowego</p73>
       <p74>10</p74>
       <p75>10</p75>
       <p76>10</p76>
       <p77>10</p77>
       <p78>1</p78>
       <p79_1>10</p79_1>
       <p79>test pola tekstowego</p79>
       <p80>test pola tekstowego</p80>
       <p81>10</p81>
       <p82>10</p82>
       <p83>10</p83>
       <p84>10</p84>
       <p85>1</p85>
       <p86_1>10</p86_1>
       <p86>test pola tekstowego</p86>
       <p87>test pola tekstowego</p87>
       <p88>10</p88>
       <p89>10</p89>
       <p90>10</p90>
       <p91>10</p91>
       <p92>1</p92>
       <p93_1>10</p93_1>
       <p93>test pola tekstowego</p93>
       <p94>test pola tekstowego</p94>
       <p95>10</p95>
       <p96>10</p96>
       <p97>10</p97>
       <p98>10</p98>
       <p99>1</p99>
       <p100_1>10</p100_1>
       <p100>test pola tekstowego</p100>
       <p101>test pola tekstowego</p101>
       <p102>10</p102>
       <p103>10</p103>
       <p104>10</p104>
       <p105>10</p105>
       <p106>1</p106>
       <p107_1>10</p107_1>
       <p107>test pola tekstowego</p107>
       <p108>test pola tekstowego</p108>
       <p109>10</p109>
       <p110>10</p110>
       <p111>10</p111>
       <p112>10</p112>
       <p113>1</p113>
       <p114_1>10</p114_1>
       <p114>test pola tekstowego</p114>
       <p115>test pola tekstowego</p115>
       <p116>10</p116>
       <p117>10</p117>
       <p118>10</p118>
       <p119>10</p119>
       <p120>1</p120>
       <p121_1>10</p121_1>
       <p122>Jan</p122>
       <p123>Kowalski</p123>
       <p124>30-10-2014</p124>
       <p126_1>500600400</p126_1>
       <p126_2>test@test.pl</p126_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>