Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ORD-HZ (3) (archiwalny) Oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4578045</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 4 5 6 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p4_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p4_subfield_0>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p7_subfield_>
       <p7_subfield_4>[nazwa pełna]</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_2>[nazwisko]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>[imię]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_3>[data urodzenia]</p7_subfield_3>
       <p8>[KodKraju]</p8>
       <p9>[Wojewodztwo]</p9>
       <p10>[Powiat]</p10>
       <p11>[Gmina]</p11>
       <p12>[Ulica]</p12>
       <p13>[NrDomu]</p13>
       <p14>[NrLokalu]</p14>
       <p15>[Miejscowosc]</p15>
       <p16>[KodPocztowy]</p16>
       <p17>[Poczta]</p17>
       <p1_18>[Pole tekstowe]</p1_18>
       <p1_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_19>
       <p1_20_2>[Pole kwoty]</p1_20_2>
       <p1_20_1_>[Wartość wyboru w polu p1_20_1. Dostępne wartości: 1 2 4 5 6 ]</p1_20_1_>
       <p1_20_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_20_1_3>
       <p1_20_1_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_20_1_7>
       <p1_20_3>[Pole kwoty]</p1_20_3>
       <p1_21>[Pole tekstowe]</p1_21>
       <p1_22>[Pole kwoty]</p1_22>
       <p1_23>[Pole tekstowe]</p1_23>
       <p1_24>[Pole tekstowe]</p1_24>
       <p2_18>[Pole tekstowe]</p2_18>
       <p2_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_19>
       <p2_20_1_>[Wartość wyboru w polu p2_20_1. Dostępne wartości: 1 2 4 5 6 ]</p2_20_1_>
       <p2_20_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_20_1_3>
       <p20_2>[Pole kwoty]</p20_2>
       <p2_20_1_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_20_1_7>
       <p2_20_3>[Pole kwoty]</p2_20_3>
       <p2_21>[Pole tekstowe]</p2_21>
       <p2_22>[Pole kwoty]</p2_22>
       <p2_23>[Pole tekstowe]</p2_23>
       <p2_24>[Pole tekstowe]</p2_24>
       <p3_18>[Pole tekstowe]</p3_18>
       <p3_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_19>
       <p3_20_2>[Pole kwoty]</p3_20_2>
       <p3_20_1_>[Wartość wyboru w polu p3_20_1. Dostępne wartości: 1 2 4 5 6 ]</p3_20_1_>
       <p3_20_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_20_1_3>
       <p3_20_1_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_20_1_7>
       <p3_20_3>[Pole kwoty]</p3_20_3>
       <p3_21>[Pole tekstowe]</p3_21>
       <p3_22>[Pole kwoty]</p3_22>
       <p3_23>[Pole tekstowe]</p3_23>
       <p3_24>[Pole tekstowe]</p3_24>
       <p1_25>[pole wielowierszowe]</p1_25>
       <p1_26_1_>[Wartość wyboru w polu p1_26_1. Dostępne wartości: 1 2 4 5 7 ]</p1_26_1_>
       <p1_26_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_26_1_3>
       <p1_26_2>[Pole kwoty]</p1_26_2>
       <p1_26_3>[Pole kwoty]</p1_26_3>
       <p1_26_1_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_26_1_6>
       <p1_27>[Pole tekstowe]</p1_27>
       <p1_28>[Pole kwoty]</p1_28>
       <p1_29>[Pole tekstowe]</p1_29>
       <p1_30>[Pole tekstowe]</p1_30>
       <p2_25>[pole wielowierszowe]</p2_25>
       <p2_26_1_>[Wartość wyboru w polu p2_26_1. Dostępne wartości: 1 2 4 5 7 ]</p2_26_1_>
       <p2_26_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_26_1_3>
       <p2_26_2>[Pole kwoty]</p2_26_2>
       <p2_26_1_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_26_1_6>
       <p2_26_3>[Pole kwoty]</p2_26_3>
       <p2_27>[Pole tekstowe]</p2_27>
       <p2_28>[Pole kwoty]</p2_28>
       <p2_29>[Pole tekstowe]</p2_29>
       <p2_30>[Pole tekstowe]</p2_30>
       <p3_25>[pole wielowierszowe]</p3_25>
       <p3_26_1_>[Wartość wyboru w polu p3_26_1. Dostępne wartości: 1 2 4 5 7 ]</p3_26_1_>
       <p3_26_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_26_1_3>
       <p3_26_2>[Pole kwoty]</p3_26_2>
       <p3_26_1_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_26_1_6>
       <p2_26_3_0>[Pole kwoty]</p2_26_3_0>
       <p3_27>[Pole tekstowe]</p3_27>
       <p3_28>[Pole kwoty]</p3_28>
       <p3_29>[Pole tekstowe]</p3_29>
       <p3_30>[Pole tekstowe]</p3_30>
       <p1_31>[Pole tekstowe]</p1_31>
       <p1_32_>[Wartość wyboru w polu p1_32. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_32_>
       <p1_33>[Pole tekstowe]</p1_33>
       <p1_34>[Pole kwoty]</p1_34>
       <p1_35>[pole wielowierszowe]</p1_35>
       <p2_31>[Pole tekstowe]</p2_31>
       <p2_32_>[Wartość wyboru w polu p2_32. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_32_>
       <p2_33>[Pole tekstowe]</p2_33>
       <p2_34>[Pole kwoty]</p2_34>
       <p2_35>[pole wielowierszowe]</p2_35>
       <p3_31>[Pole tekstowe]</p3_31>
       <p3_32_>[Wartość wyboru w polu p3_32. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_32_>
       <p3_33>[Pole tekstowe]</p3_33>
       <p3_34>[Pole kwoty]</p3_34>
       <p3_35>[pole wielowierszowe]</p3_35>
       <p4_31>[Pole tekstowe]</p4_31>
       <p4_32_>[Wartość wyboru w polu p4_32. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_32_>
       <p4_33>[Pole tekstowe]</p4_33>
       <p4_34>[Pole kwoty]</p4_34>
       <p4_35>[pole wielowierszowe]</p4_35>
       <p1_36>[Pole tekstowe]</p1_36>
       <p1_37_>[Wartość wyboru w polu p1_37. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_37_>
       <p1_38>[Pole tekstowe]</p1_38>
       <p1_39>[Pole kwoty]</p1_39>
       <p1_40>[Pole tekstowe]</p1_40>
       <p2_36>[Pole tekstowe]</p2_36>
       <p2_37_>[Wartość wyboru w polu p2_37. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_37_>
       <p2_38>[Pole tekstowe]</p2_38>
       <p2_39>[Pole kwoty]</p2_39>
       <p2_40>[Pole tekstowe]</p2_40>
       <p41>[pierwszeImie]</p41>
       <p42>[nazwisko]</p42>
       <p43>[Data wypełnienia]</p43>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ORD-HZ (3)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4578045</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p4_subfield_0>3022</p4_subfield_0>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_subfield_>2</p7_subfield_>
       <p7_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_2>Kowalski</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>Jan</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_3>30-10-1985</p7_subfield_3>
       <p8>PL</p8>
       <p9>wielkopolskie</p9>
       <p10>poznański</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>Strzelecka</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>61-155</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p1_18>test pola tekstowego</p1_18>
       <p1_19>10</p1_19>
       <p1_20_2>10</p1_20_2>
       <p1_20_1_>1</p1_20_1_>
       <p1_20_1_3>1</p1_20_1_3>
       <p1_20_1_7>1</p1_20_1_7>
       <p1_20_3>10</p1_20_3>
       <p1_21>test pola tekstowego</p1_21>
       <p1_22>10</p1_22>
       <p1_23>test pola tekstowego</p1_23>
       <p1_24>test pola tekstowego</p1_24>
       <p2_18>test pola tekstowego</p2_18>
       <p2_19>10</p2_19>
       <p2_20_1_>1</p2_20_1_>
       <p2_20_1_3>1</p2_20_1_3>
       <p20_2>10</p20_2>
       <p2_20_1_7>1</p2_20_1_7>
       <p2_20_3>10</p2_20_3>
       <p2_21>test pola tekstowego</p2_21>
       <p2_22>10</p2_22>
       <p2_23>test pola tekstowego</p2_23>
       <p2_24>test pola tekstowego</p2_24>
       <p3_18>test pola tekstowego</p3_18>
       <p3_19>10</p3_19>
       <p3_20_2>10</p3_20_2>
       <p3_20_1_>1</p3_20_1_>
       <p3_20_1_3>1</p3_20_1_3>
       <p3_20_1_7>1</p3_20_1_7>
       <p3_20_3>10</p3_20_3>
       <p3_21>test pola tekstowego</p3_21>
       <p3_22>10</p3_22>
       <p3_23>test pola tekstowego</p3_23>
       <p3_24>test pola tekstowego</p3_24>
       <p1_25>to jest pole wielowierszowe</p1_25>
       <p1_26_1_>1</p1_26_1_>
       <p1_26_1_3>1</p1_26_1_3>
       <p1_26_2>10</p1_26_2>
       <p1_26_3>10</p1_26_3>
       <p1_26_1_6>1</p1_26_1_6>
       <p1_27>test pola tekstowego</p1_27>
       <p1_28>10</p1_28>
       <p1_29>test pola tekstowego</p1_29>
       <p1_30>test pola tekstowego</p1_30>
       <p2_25>to jest pole wielowierszowe</p2_25>
       <p2_26_1_>1</p2_26_1_>
       <p2_26_1_3>1</p2_26_1_3>
       <p2_26_2>10</p2_26_2>
       <p2_26_1_6>1</p2_26_1_6>
       <p2_26_3>10</p2_26_3>
       <p2_27>test pola tekstowego</p2_27>
       <p2_28>10</p2_28>
       <p2_29>test pola tekstowego</p2_29>
       <p2_30>test pola tekstowego</p2_30>
       <p3_25>to jest pole wielowierszowe</p3_25>
       <p3_26_1_>1</p3_26_1_>
       <p3_26_1_3>1</p3_26_1_3>
       <p3_26_2>10</p3_26_2>
       <p3_26_1_6>1</p3_26_1_6>
       <p2_26_3_0>10</p2_26_3_0>
       <p3_27>test pola tekstowego</p3_27>
       <p3_28>10</p3_28>
       <p3_29>test pola tekstowego</p3_29>
       <p3_30>test pola tekstowego</p3_30>
       <p1_31>test pola tekstowego</p1_31>
       <p1_32_>1</p1_32_>
       <p1_33>test pola tekstowego</p1_33>
       <p1_34>10</p1_34>
       <p1_35>to jest pole wielowierszowe</p1_35>
       <p2_31>test pola tekstowego</p2_31>
       <p2_32_>1</p2_32_>
       <p2_33>test pola tekstowego</p2_33>
       <p2_34>10</p2_34>
       <p2_35>to jest pole wielowierszowe</p2_35>
       <p3_31>test pola tekstowego</p3_31>
       <p3_32_>1</p3_32_>
       <p3_33>test pola tekstowego</p3_33>
       <p3_34>10</p3_34>
       <p3_35>to jest pole wielowierszowe</p3_35>
       <p4_31>test pola tekstowego</p4_31>
       <p4_32_>1</p4_32_>
       <p4_33>test pola tekstowego</p4_33>
       <p4_34>10</p4_34>
       <p4_35>to jest pole wielowierszowe</p4_35>
       <p1_36>test pola tekstowego</p1_36>
       <p1_37_>1</p1_37_>
       <p1_38>test pola tekstowego</p1_38>
       <p1_39>10</p1_39>
       <p1_40>test pola tekstowego</p1_40>
       <p2_36>test pola tekstowego</p2_36>
       <p2_37_>1</p2_37_>
       <p2_38>test pola tekstowego</p2_38>
       <p2_39>10</p2_39>
       <p2_40>test pola tekstowego</p2_40>
       <p41>Jan</p41>
       <p42>Kowalski</p42>
       <p43>30-10-2014</p43>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>