Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: OPL-1P (1) (archiwalny) Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w formie pisemnejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4579785</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p2_subfield_0>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_>
       <p4>[pole wielowierszowe]</p4>
       <p5>[KodKraju]</p5>
       <p6>[Wojewodztwo]</p6>
       <p7>[Powiat]</p7>
       <p8>[Gmina]</p8>
       <p9>[Ulica]</p9>
       <p10>[NrDomu]</p10>
       <p11>[NrLokalu]</p11>
       <p12>[Miejscowosc]</p12>
       <p13>[KodPocztowy]</p13>
       <p14>[Poczta]</p14>
       <p15>[Telefon]</p15>
       <p16>[Faks]</p16>
       <p17>[Mail]</p17>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_>
       <p18_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p18_3_subfield_>
       <p18_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p18_3_subfield_2>
       <p18_3_subfield_3>[Pole NIP]</p18_3_subfield_3>
       <p19>[nazwisko]</p19>
       <p20>[pierwszeImie]</p20>
       <p21>[dataUrodzenia]</p21>
       <p22_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p22_1>
       <p22_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p22_2>
       <p22_3>[nrIdPodatnikaZagr]</p22_3>
       <p23>[kraj]</p23>
       <p24>[KrajKor]</p24>
       <p25>[WojewodztwoKor]</p25>
       <p26>[PowiatKor]</p26>
       <p27>[GminaKor]</p27>
       <p28>[UlicaKor]</p28>
       <p29>[NrDomuKor]</p29>
       <p30>[NrLokaluKor]</p30>
       <p31>[MiejscowoscKor]</p31>
       <p32>[KodPocztowyKor]</p32>
       <p33>[PocztaKor]</p33>
       <p34>[Telefon]</p34>
       <p35>[Faks]</p35>
       <p36>[Mail]</p36>
       <p37>[MailEPUAP]</p37>
       <p38>[data]</p38>
       <p39_>[Wartość wyboru w polu p39. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ]</p39_>
       <p40>[data]</p40>
       <p41>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p41>
       <p42>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p42>
       <p43>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p43>
       <p44>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p44>
       <p45>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45>
       <p46>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p46>
       <p47>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p47>
       <p48>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p48>
       <p49>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p49>
       <p50>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p50>
       <p51>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p51>
       <p52>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p52>
       <p53a>[Pole tekstowe]</p53a>
       <p53>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p53>
       <p54a>[Pole tekstowe]</p54a>
       <p54>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p54>
       <p55a>[Pole tekstowe]</p55a>
       <p55>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p55>
       <p56a>[Pole tekstowe]</p56a>
       <p56>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p56>
       <p57a>[Pole tekstowe]</p57a>
       <p57>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p57>
       <p58a>[Pole tekstowe]</p58a>
       <p58>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p58>
       <p59a>[Pole tekstowe]</p59a>
       <p59>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p59>
       <p60a>[Pole tekstowe]</p60a>
       <p60>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p60>
       <p61>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p61>
       <p62>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p62>
       <p63>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p63>
       <p64>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p64>
       <p65>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p65>
       <p66>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p66>
       <p67>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p67>
       <p68>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p68>
       <p69>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p69>
       <p70>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p70>
       <p71>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p71>
       <p72>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p72>
       <p73a>[Pole tekstowe]</p73a>
       <p73>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p73>
       <p74a>[Pole tekstowe]</p74a>
       <p74>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p74>
       <p75a>[Pole tekstowe]</p75a>
       <p75>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p75>
       <p76a>[Pole tekstowe]</p76a>
       <p76>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p76>
       <p77a>[Pole tekstowe]</p77a>
       <p77>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p77>
       <p78a>[Pole tekstowe]</p78a>
       <p78>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p78>
       <p79a>[Pole tekstowe]</p79a>
       <p79>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p79>
       <p80a>[Pole tekstowe]</p80a>
       <p80>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p80>
       <p81>[data]</p81>
       <p82>[nazwisko]</p82>
       <p83>[pierwszeImie]</p83>
       <p84>[Stanowisko]</p84>
       <p86>[nazwisko]</p86>
       <p87>[pierwszeImie]</p87>
       <p88>[Stanowisko]</p88>
       <p90>[nazwisko]</p90>
       <p91>[pierwszeImie]</p91>
       <p92>[Stanowisko]</p92>
       <p94>[Data wypełnienia]</p94>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OPL-1P (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4579785</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2_subfield_0>3022</p2_subfield_0>
       <p3_>1</p3_>
       <p4>to jest pole wielowierszowe</p4>
       <p5>PL</p5>
       <p6>wielkopolskie</p6>
       <p7>poznański</p7>
       <p8>Poznań</p8>
       <p9>Strzelecka</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>61-155</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>500600400</p15>
       <p16></p16>
       <p17>test@test.pl</p17>
       <p18_>1</p18_>
       <p18_3_subfield_>2</p18_3_subfield_>
       <p18_3_subfield_2>23050608219</p18_3_subfield_2>
       <p18_3_subfield_3>8875155741</p18_3_subfield_3>
       <p19>Kowalski</p19>
       <p20>Jan</p20>
       <p21>30-10-1985</p21>
       <p22_1>1</p22_1>
       <p22_2>NR-4321</p22_2>
       <p22_3></p22_3>
       <p23>PL</p23>
       <p24>PL</p24>
       <p25>wielkopolskie</p25>
       <p26>poznański</p26>
       <p27>Poznań</p27>
       <p28>Półwiejska</p28>
       <p29>1</p29>
       <p30>1</p30>
       <p31>Poznań</p31>
       <p32>61-155</p32>
       <p33>Poznań</p33>
       <p34>500600400</p34>
       <p35></p35>
       <p36>test@test.pl</p36>
       <p37>test@test.pl</p37>
       <p38>30-10-1990</p38>
       <p39_>1</p39_>
       <p40>30-10-1990</p40>
       <p41>1</p41>
       <p42>1</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44>1</p44>
       <p45>1</p45>
       <p46>1</p46>
       <p47>1</p47>
       <p48>1</p48>
       <p49>1</p49>
       <p50>1</p50>
       <p51>1</p51>
       <p52>1</p52>
       <p53a>test pola tekstowego</p53a>
       <p53>1</p53>
       <p54a>test pola tekstowego</p54a>
       <p54>1</p54>
       <p55a>test pola tekstowego</p55a>
       <p55>1</p55>
       <p56a>test pola tekstowego</p56a>
       <p56>1</p56>
       <p57a>test pola tekstowego</p57a>
       <p57>1</p57>
       <p58a>test pola tekstowego</p58a>
       <p58>1</p58>
       <p59a>test pola tekstowego</p59a>
       <p59>1</p59>
       <p60a>test pola tekstowego</p60a>
       <p60>1</p60>
       <p61>1</p61>
       <p62>1</p62>
       <p63>1</p63>
       <p64>1</p64>
       <p65>1</p65>
       <p66>1</p66>
       <p67>1</p67>
       <p68>1</p68>
       <p69>1</p69>
       <p70>1</p70>
       <p71>1</p71>
       <p72>1</p72>
       <p73a>test pola tekstowego</p73a>
       <p73>1</p73>
       <p74a>test pola tekstowego</p74a>
       <p74>1</p74>
       <p75a>test pola tekstowego</p75a>
       <p75>1</p75>
       <p76a>test pola tekstowego</p76a>
       <p76>1</p76>
       <p77a>test pola tekstowego</p77a>
       <p77>1</p77>
       <p78a>test pola tekstowego</p78a>
       <p78>1</p78>
       <p79a>test pola tekstowego</p79a>
       <p79>1</p79>
       <p80a>test pola tekstowego</p80a>
       <p80>1</p80>
       <p81>30-10-1990</p81>
       <p82>Kowalski</p82>
       <p83>Jan</p83>
       <p84>manager</p84>
       <p86>Kowalski</p86>
       <p87>Jan</p87>
       <p88>manager</p88>
       <p90>Kowalski</p90>
       <p91>Jan</p91>
       <p92>manager</p92>
       <p94>30-10-2014</p94>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>