Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WoRWP-Po (archiwalny) Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu PoznańPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4582930</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Data wypełnienia]</p1>
       <p2_1>[pole wielowierszowe]</p2_1>
       <p3_1>[pole wielowierszowe]</p3_1>
       <p2_2_subfield_0>[miejscowość]</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>[ulica]</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>[nr domu]</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_2_subfield_3>
       <p3_2_subfield_0>[miejscowość]</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>[ulica]</p3_2_subfield_1>
       <p3_2_subfield_2>[nr domu]</p3_2_subfield_2>
       <p3_2_subfield_3>[nr lokalu]</p3_2_subfield_3>
       <p2_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p2_3_subfield_0>
       <p2_3_subfield_1>[poczta]</p2_3_subfield_1>
       <p3_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_3_subfield_0>
       <p3_3_subfield_1>[poczta]</p3_3_subfield_1>
       <p2_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_4_subfield_>
       <p2_4_subfield_0>[PESEL]</p2_4_subfield_0>
       <p2_4_subfield_1>[NIP]</p2_4_subfield_1>
       <p2_4_subfield_2>[REGON]</p2_4_subfield_2>
       <p3_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_4_subfield_>
       <p3_4_subfield_0>[PESEL]</p3_4_subfield_0>
       <p3_4_subfield_1>[NIP]</p3_4_subfield_1>
       <p3_4_subfield_2>[REGON]</p3_4_subfield_2>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p15_>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p16_>
       <p2_5_subfield_0>[telefon]</p2_5_subfield_0>
       <p2_5_subfield_1>[e-mail]</p2_5_subfield_1>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p4_1_>[Wartość wyboru w polu p4_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4_1_>
       <p5_1>[Pole tekstowe]</p5_1>
       <p5_2>[Pole tekstowe]</p5_2>
       <p5_3>[rok]</p5_3>
       <p5_4>[Pole tekstowe]</p5_4>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8_1>[Pole tekstowe]</p8_1>
       <p8_2>[Pole tekstowe]</p8_2>
       <p9_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_1>
       <p9_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_10>
       <p13_4>[Pole tekstowe]</p13_4>
       <p9_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_2>
       <p9_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_11>
       <p9_11_>[Wartość wyboru w polu p9_11. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p9_11_>
       <p9_12_1>[Pole tekstowe]</p9_12_1>
       <p9_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_3>
       <p9_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_12>
       <p9_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_4>
       <p9_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_5>
       <p9_13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_13>
       <p9_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_6>
       <p9_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_7>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 3 8 ]</p9_>
       <p9_9_1>[Pole tekstowe]</p9_9_1>
       <p9_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p14_1>
       <p14_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p14_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoRWP-Po</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4582930</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-2014</p1>
       <p2_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1>
       <p3_1>to jest pole wielowierszowe</p3_1>
       <p2_2_subfield_0>Poznań</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>Strzelecka</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>1</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>1</p2_2_subfield_3>
       <p3_2_subfield_0>Poznań</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>Strzelecka</p3_2_subfield_1>
       <p3_2_subfield_2>1</p3_2_subfield_2>
       <p3_2_subfield_3>1</p3_2_subfield_3>
       <p2_3_subfield_0>61-155</p2_3_subfield_0>
       <p2_3_subfield_1>Poznań</p2_3_subfield_1>
       <p3_3_subfield_0>61-155</p3_3_subfield_0>
       <p3_3_subfield_1>Poznań</p3_3_subfield_1>
       <p2_4_subfield_>2</p2_4_subfield_>
       <p2_4_subfield_0>23050608219</p2_4_subfield_0>
       <p2_4_subfield_1>8875155741</p2_4_subfield_1>
       <p2_4_subfield_2>773461194</p2_4_subfield_2>
       <p3_4_subfield_>2</p3_4_subfield_>
       <p3_4_subfield_0>23050608219</p3_4_subfield_0>
       <p3_4_subfield_1>8875155741</p3_4_subfield_1>
       <p3_4_subfield_2>773461194</p3_4_subfield_2>
       <p15_>1</p15_>
       <p16_>1</p16_>
       <p2_5_subfield_0>500600400</p2_5_subfield_0>
       <p2_5_subfield_1>test@test.pl</p2_5_subfield_1>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p4_1_>1</p4_1_>
       <p5_1>test pola tekstowego</p5_1>
       <p5_2>test pola tekstowego</p5_2>
       <p5_3></p5_3>
       <p5_4>test pola tekstowego</p5_4>
       <p6_>1</p6_>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8_1>test pola tekstowego</p8_1>
       <p8_2>test pola tekstowego</p8_2>
       <p9_1>1</p9_1>
       <p9_10>1</p9_10>
       <p13_4>test pola tekstowego</p13_4>
       <p9_2>1</p9_2>
       <p9_11>1</p9_11>
       <p9_11_>1</p9_11_>
       <p9_12_1>test pola tekstowego</p9_12_1>
       <p9_3>1</p9_3>
       <p9_12>1</p9_12>
       <p9_4>1</p9_4>
       <p9_5>1</p9_5>
       <p9_13>1</p9_13>
       <p9_6>1</p9_6>
       <p9_7>1</p9_7>
       <p9_>1</p9_>
       <p9_9_1>test pola tekstowego</p9_9_1>
       <p9_9>1</p9_9>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11_>1</p11_>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14_1>1</p14_1>
       <p14_2>1</p14_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>