Pola formularza

Formularz: RWP-U-Po Upoważnienie rejestracja / wyrejestrowanie pojazdu PoznańPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4582937</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[pole wielowierszowe]</p1>
       <p2>[DONumer]</p2>
       <p3>[DOWydanyPrzez]</p3>
       <p5_subfield_0>[miejscowość]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[ulica]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>[nr domu]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>[nr lokalu]</p5_subfield_3>
       <p5_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_subfield_4>
       <p5_subfield_5>[poczta]</p5_subfield_5>
       <p4_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p4_3_subfield_>
       <p4_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p4_3_subfield_2>
       <p4_3_subfield_3>[Pole NIP]</p4_3_subfield_3>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p6_1>[pole wielowierszowe]</p6_1>
       <p6_2>[Pole tekstowe]</p6_2>
       <p7_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p7_1>
       <p7_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p7_2>
       <p8>[Dokument wydany przez]</p8>
       <p9_subfield_0>[miejscowość]</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>[ulica]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>[nr domu]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>[nr lokalu]</p9_subfield_3>
       <p9_subfield_4>[kod pocztowy]</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_5>[poczta]</p9_subfield_5>
       <p10_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>[ulica korespondencji]</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p10_subfield_4>
       <p10_subfield_5>[poczta korespondencji]</p10_subfield_5>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[data]</p12>
       <p13>[miejscowość]</p13>
       <p14>[Data wypełnienia]</p14>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>RWP-U-Po</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4582937</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>to jest pole wielowierszowe</p1>
       <p2>ACN285956</p2>
       <p3>Prezydent m. Poznania</p3>
       <p5_subfield_0>Poznań</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Strzelecka</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>1</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>1</p5_subfield_3>
       <p5_subfield_4>61-155</p5_subfield_4>
       <p5_subfield_5>Poznań</p5_subfield_5>
       <p4_3_subfield_>2</p4_3_subfield_>
       <p4_3_subfield_2>23050608219</p4_3_subfield_2>
       <p4_3_subfield_3>8875155741</p4_3_subfield_3>
       <p4_>1</p4_>
       <p6_1>to jest pole wielowierszowe</p6_1>
       <p6_2>test pola tekstowego</p6_2>
       <p7_1>1</p7_1>
       <p7_2>NR-4321</p7_2>
       <p8>Prezydent m. Poznania</p8>
       <p9_subfield_0>Poznań</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>Strzelecka</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>1</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>1</p9_subfield_3>
       <p9_subfield_4>61-155</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_5>Poznań</p9_subfield_5>
       <p10_subfield_0>Poznań</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>Półwiejska</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>1</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>1</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_4>61-155</p10_subfield_4>
       <p10_subfield_5>Poznań</p10_subfield_5>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>30-10-1990</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>30-10-2014</p14>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>