Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WzPSZ (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległościPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4585500</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p14>[miejsc]</p14>
       <p15>[data]</p15>
       <p16>[pole wielowierszowe]</p16>
       <p17_subfield_0>[miejscowość]</p17_subfield_0>
       <p17_subfield_1>[ulica]</p17_subfield_1>
       <p17_subfield_2>[nr domu]</p17_subfield_2>
       <p17_subfield_3>[nr lokalu]</p17_subfield_3>
       <p18_subfield_0>[kod pocztowy]</p18_subfield_0>
       <p18_subfield_1>[poczta]</p18_subfield_1>
       <p29_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p29_subfield_>
       <p29_subfield_2>[Pole PESEL]</p29_subfield_2>
       <p29_subfield_3>[Pole NIP]</p29_subfield_3>
       <p19_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>[ulica korespondencji]</p19_subfield_1>
       <p19_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p19_subfield_2>
       <p19_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p19_subfield_3>
       <p20_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</p20_subfield_0>
       <p20_subfield_1>[poczta korespondencji]</p20_subfield_1>
       <p21>[pole wielowierszowe]</p21>
       <p22_subfield_0>[miejscowość]</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>[ulica]</p22_subfield_1>
       <p22_subfield_2>[nr domu]</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_3>[nr lokalu]</p22_subfield_3>
       <p23_subfield_0>[kod pocztowy]</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>[poczta]</p23_subfield_1>
       <p24_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p24_subfield_0>
       <p25>[fun]</p25>
       <p26>[wpis_umowa]</p26>
       <p10>[wpis_umowa]</p10>
       <p27>[wpis_umowa]</p27>
       <p12>[wpis_umowa]</p12>
       <p13>[wpis_umowa]</p13>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WzPSZ</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4585500</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>30-10-1990</p15>
       <p16>to jest pole wielowierszowe</p16>
       <p17_subfield_0>Poznań</p17_subfield_0>
       <p17_subfield_1>Strzelecka</p17_subfield_1>
       <p17_subfield_2>1</p17_subfield_2>
       <p17_subfield_3>1</p17_subfield_3>
       <p18_subfield_0>61-155</p18_subfield_0>
       <p18_subfield_1>Poznań</p18_subfield_1>
       <p29_subfield_>2</p29_subfield_>
       <p29_subfield_2>23050608219</p29_subfield_2>
       <p29_subfield_3>8875155741</p29_subfield_3>
       <p19_subfield_0>Poznań</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>Półwiejska</p19_subfield_1>
       <p19_subfield_2>1</p19_subfield_2>
       <p19_subfield_3>1</p19_subfield_3>
       <p20_subfield_0>61-155</p20_subfield_0>
       <p20_subfield_1>Poznań</p20_subfield_1>
       <p21>to jest pole wielowierszowe</p21>
       <p22_subfield_0>Poznań</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>Strzelecka</p22_subfield_1>
       <p22_subfield_2>1</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_3>1</p22_subfield_3>
       <p23_subfield_0>61-155</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>Poznań</p23_subfield_1>
       <p24_subfield_0>3022</p24_subfield_0>
       <p25></p25>
       <p26></p26>
       <p10></p10>
       <p27></p27>
       <p12></p12>
       <p13></p13>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>