Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS-ZAS-12 (archiwalny) Zaświadczenie płatnika składek o dacie dostarczenia zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA przez ubezpieczonego oraz o trwaniu ubezpieczenia chorobowego/wypadkowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4585719</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[NIP]</p1_1>
       <p1_2>[REGON]</p1_2>
       <p1_3>[PESEL]</p1_3>
       <p1_4>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p1_4>
       <p1_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p1_5>
       <p1_6>[nazwa]</p1_6>
       <p1_7>[nazwisko]</p1_7>
       <p1_8>[pierwszeImie]</p1_8>
       <p2_1>[KodPocztowy]</p2_1>
       <p2_2>[Poczta]</p2_2>
       <p2_3>[Gmina]</p2_3>
       <p2_4>[Miejscowosc]</p2_4>
       <p2_5>[Ulica]</p2_5>
       <p2_6>[NrDomu]</p2_6>
       <p2_7>[NrLokalu]</p2_7>
       <p2_8>[Telefon]</p2_8>
       <p2_9>[kraj]</p2_9>
       <p2_10>[Pole tekstowe]</p2_10>
       <p2_11>[kraj]</p2_11>
       <p2_12>[Mail]</p2_12>
       <p3_1>[PESEL]</p3_1>
       <p3_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p3_2>
       <p3_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p3_3>
       <p3_4>[nazwisko]</p3_4>
       <p3_5>[pierwszeImie]</p3_5>
       <p3_6>[dataUrodzenia]</p3_6>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p4_>
       <p4_1_1>[Pole tekstowe]</p4_1_1>
       <p4_1_2>[data]</p4_1_2>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p4_3_1>[data]</p4_3_1>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p4_4_1>[data]</p4_4_1>
       <p7>[miejscowość]</p7>
       <p8>[Data wypełnienia]</p8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS-ZAS-12</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4585719</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>8875155741</p1_1>
       <p1_2>773461194</p1_2>
       <p1_3>23050608219</p1_3>
       <p1_4>1</p1_4>
       <p1_5>nr-test</p1_5>
       <p1_6>nazwa testowa</p1_6>
       <p1_7>Kowalski</p1_7>
       <p1_8>Jan</p1_8>
       <p2_1>61-155</p2_1>
       <p2_2>Poznań</p2_2>
       <p2_3>Poznań</p2_3>
       <p2_4>Poznań</p2_4>
       <p2_5>Strzelecka</p2_5>
       <p2_6>1</p2_6>
       <p2_7>1</p2_7>
       <p2_8>500600400</p2_8>
       <p2_9>PL</p2_9>
       <p2_10>test pola tekstowego</p2_10>
       <p2_11>PL</p2_11>
       <p2_12>test@test.pl</p2_12>
       <p3_1>23050608219</p3_1>
       <p3_2>1</p3_2>
       <p3_3>nr-test</p3_3>
       <p3_4>Kowalski</p3_4>
       <p3_5>Jan</p3_5>
       <p3_6>30-10-1985</p3_6>
       <p4_>1</p4_>
       <p4_1_1>test pola tekstowego</p4_1_1>
       <p4_1_2>30-10-1990</p4_1_2>
       <p5_>1</p5_>
       <p4_3_1>30-10-1990</p4_3_1>
       <p6_>1</p6_>
       <p4_4_1>30-10-1990</p4_4_1>
       <p7>Poznań</p7>
       <p8>30-10-2014</p8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>