Pola formularza

Formularz: SPW-2/O (1) Informacja o stratach z lat ubiegłych oraz o zaniechaniu poboru podatkuPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4587149</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p7_subfield_>
       <p7_subfield_5>[nazwa pełna]</p7_subfield_5>
       <p7_subfield_6>[REGON]</p7_subfield_6>
       <p7_subfield_1>[nazwisko]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>[imię]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>[data urodzenia]</p7_subfield_3>
       <p7_subfield_4>[PESEL]</p7_subfield_4>
       <p8>[Pole kwoty]</p8>
       <p9>[pole wielowierszowe]</p9>
       <p11>[data]</p11>
       <p10>[Pole kwoty]</p10>
       <p12>[pole wielowierszowe]</p12>
       <p13_1>[data]</p13_1>
       <p14>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p14>
       <p15_subfield_1>[Kwota zrealizowana w poprzednich miesiącach Pole p15 = jezeli(p15_subfield_1>p14,p14,p15_subfield_1) ]</p15_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SPW-2/O (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4587149</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_subfield_>2</p7_subfield_>
       <p7_subfield_5>Pełna nazwa testowa</p7_subfield_5>
       <p7_subfield_6>773461194</p7_subfield_6>
       <p7_subfield_1>Kowalski</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>Jan</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>30-10-1985</p7_subfield_3>
       <p7_subfield_4>23050608219</p7_subfield_4>
       <p8>10</p8>
       <p9>to jest pole wielowierszowe</p9>
       <p11>30-10-1990</p11>
       <p10>10</p10>
       <p12>to jest pole wielowierszowe</p12>
       <p13_1>30-10-1990</p13_1>
       <p14>10</p14>
       <p15_subfield_1>1</p15_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>