Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WoWDT-Po (archiwalny) Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub innych dokumentów pojazdu - inne czynności - PoznańPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4588450</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Data wypełnienia]</p1>
       <p2_1>[pole wielowierszowe]</p2_1>
       <p3_1>[pole wielowierszowe]</p3_1>
       <p2_2_subfield_0>[miejscowość]</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>[ulica]</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>[nr domu]</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_2_subfield_3>
       <p3_2_subfield_0>[miejscowość]</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>[ulica]</p3_2_subfield_1>
       <p3_2_subfield_2>[nr domu]</p3_2_subfield_2>
       <p3_2_subfield_3>[nr lokalu]</p3_2_subfield_3>
       <p2_3>[KodPocztowy]</p2_3>
       <p2_3_1>[Poczta]</p2_3_1>
       <p3_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_3_subfield_0>
       <p3_3_subfield_1>[poczta]</p3_3_subfield_1>
       <p2_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_4_subfield_>
       <p2_4_subfield_0>[PESEL]</p2_4_subfield_0>
       <p2_4_subfield_1>[NIP]</p2_4_subfield_1>
       <p2_4_subfield_2>[REGON]</p2_4_subfield_2>
       <p3_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_4_subfield_>
       <p3_4_subfield_0>[PESEL]</p3_4_subfield_0>
       <p3_4_subfield_1>[NIP]</p3_4_subfield_1>
       <p3_4_subfield_2>[REGON]</p3_4_subfield_2>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p15_>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p16_>
       <p2_5_subfield_0>[telefon]</p2_5_subfield_0>
       <p2_5_subfield_1>[e-mail]</p2_5_subfield_1>
       <p4_1>[Pole tekstowe]</p4_1>
       <p4_2>[Pole tekstowe]</p4_2>
       <p4_3>[Pole tekstowe]</p4_3>
       <p4_4>[data]</p4_4>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p5_>
       <p6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_1>
       <p6_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_3>
       <p6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_2>
       <p6_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_4>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p11_1_1>[Pole tekstowe]</p11_1_1>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p11_>
       <p11_2_2>[Pole tekstowe]</p11_2_2>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_>
       <p13_1_1>[Pole tekstowe]</p13_1_1>
       <p13_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13_1>
       <p13_2_1>[Pole tekstowe]</p13_2_1>
       <p13_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13_2>
       <p13_3_1>[Pole tekstowe]</p13_3_1>
       <p13_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13_3>
       <p13_4_1>[Pole tekstowe]</p13_4_1>
       <p13_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13_4>
       <p13_5_1>[Pole tekstowe]</p13_5_1>
       <p13_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13_5>
       <p13_6_1>[Pole tekstowe]</p13_6_1>
       <p13_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13_6>
       <p14_1>[Pole tekstowe]</p14_1>
       <p14_2>[Pole tekstowe]</p14_2>
       <p14_3>[Pole tekstowe]</p14_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoWDT-Po</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4588450</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-2014</p1>
       <p2_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1>
       <p3_1>to jest pole wielowierszowe</p3_1>
       <p2_2_subfield_0>Poznań</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>Strzelecka</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>1</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>1</p2_2_subfield_3>
       <p3_2_subfield_0>Poznań</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>Strzelecka</p3_2_subfield_1>
       <p3_2_subfield_2>1</p3_2_subfield_2>
       <p3_2_subfield_3>1</p3_2_subfield_3>
       <p2_3>61-155</p2_3>
       <p2_3_1>Poznań</p2_3_1>
       <p3_3_subfield_0>61-155</p3_3_subfield_0>
       <p3_3_subfield_1>Poznań</p3_3_subfield_1>
       <p2_4_subfield_>2</p2_4_subfield_>
       <p2_4_subfield_0>23050608219</p2_4_subfield_0>
       <p2_4_subfield_1>8875155741</p2_4_subfield_1>
       <p2_4_subfield_2>773461194</p2_4_subfield_2>
       <p3_4_subfield_>2</p3_4_subfield_>
       <p3_4_subfield_0>23050608219</p3_4_subfield_0>
       <p3_4_subfield_1>8875155741</p3_4_subfield_1>
       <p3_4_subfield_2>773461194</p3_4_subfield_2>
       <p15_>1</p15_>
       <p16_>1</p16_>
       <p2_5_subfield_0>500600400</p2_5_subfield_0>
       <p2_5_subfield_1>test@test.pl</p2_5_subfield_1>
       <p4_1>test pola tekstowego</p4_1>
       <p4_2>test pola tekstowego</p4_2>
       <p4_3>test pola tekstowego</p4_3>
       <p4_4>30-10-1990</p4_4>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_1>1</p6_1>
       <p6_3>1</p6_3>
       <p6_2>1</p6_2>
       <p6_4>1</p6_4>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10_>1</p10_>
       <p11_1_1>test pola tekstowego</p11_1_1>
       <p11_>1</p11_>
       <p11_2_2>test pola tekstowego</p11_2_2>
       <p12_>1</p12_>
       <p13_1_1>test pola tekstowego</p13_1_1>
       <p13_1>1</p13_1>
       <p13_2_1>test pola tekstowego</p13_2_1>
       <p13_2>1</p13_2>
       <p13_3_1>test pola tekstowego</p13_3_1>
       <p13_3>1</p13_3>
       <p13_4_1>test pola tekstowego</p13_4_1>
       <p13_4>1</p13_4>
       <p13_5_1>test pola tekstowego</p13_5_1>
       <p13_5>1</p13_5>
       <p13_6_1>test pola tekstowego</p13_6_1>
       <p13_6>1</p13_6>
       <p14_1>test pola tekstowego</p14_1>
       <p14_2>test pola tekstowego</p14_2>
       <p14_3>test pola tekstowego</p14_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>