Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: OrzP (archiwalny) Oferta realizacji zadania publicznegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4588747</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3>[data]</p3>
       <p4>[data]</p4>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p6>[nazwaPelna]</p6>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p7>[nazwaPelna]</p7>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 4 2 5 3 6 ]</p8_>
       <p_9>[Pole tekstowe]</p_9>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p10_>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p13>[data]</p13>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p12_>
       <p14>[NIP]</p14>
       <p15>[REGON]</p15>
       <p16>[Miejscowosc]</p16>
       <p17>[Ulica]</p17>
       <p18>[NrDomu]</p18>
       <p19>[NrLokalu]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Gmina]</p21>
       <p22>[Powiat]</p22>
       <p23>[Wojewodztwo]</p23>
       <p24>[KodPocztowy]</p24>
       <p25>[Poczta]</p25>
       <p26>[Telefon]</p26>
       <p27>[Faks]</p27>
       <p28>[Mail]</p28>
       <p29>[WWW]</p29>
       <p30>[Rachunek]</p30>
       <p31>[NazwaBanku]</p31>
       <p32_>[Wartość wyboru w polu p32. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_>
       <p33_subfield_1>[nazwisko]</p33_subfield_1>
       <p33_subfield_0>[imię]</p33_subfield_0>
       <p34_subfield_1>[nazwisko]</p34_subfield_1>
       <p34_subfield_0>[imię]</p34_subfield_0>
       <p35_subfield_1>[nazwisko]</p35_subfield_1>
       <p35_subfield_0>[imię]</p35_subfield_0>
       <p36>[nazwaPelna]</p36>
       <p37_subfield_0>[Kod Pocztowy]</p37_subfield_0>
       <p37_subfield_1>[miejscowość]</p37_subfield_1>
       <p37_subfield_2>[ulica]</p37_subfield_2>
       <p37_subfield_3>[nr domu]</p37_subfield_3>
       <p37_subfield_4>[nr lokalu]</p37_subfield_4>
       <p38>[Telefon]</p38>
       <p39_subfield_1>[nazwisko]</p39_subfield_1>
       <p39_subfield_0>[imię]</p39_subfield_0>
       <p39_1>[Telefon]</p39_1>
       <p40>[pole wielowierszowe]</p40>
       <p41>[pole wielowierszowe]</p41>
       <p42_>[Wartość wyboru w polu p42. Dostępne wartości: 1 2 ]</p42_>
       <p43_>[Wartość wyboru w polu p43. Dostępne wartości: 1 2 ]</p43_>
       <p43>[Pole tekstowe]</p43>
       <p44>[pole wielowierszowe]</p44>
       <p45>[pole wielowierszowe]</p45>
       <p46>[pole wielowierszowe]</p46>
       <p47>[pole wielowierszowe]</p47>
       <p48>[pole wielowierszowe]</p48>
       <p49>[pole wielowierszowe]</p49>
       <p50_>[Wartość wyboru w polu p50. Dostępne wartości: 1 2 ]</p50_>
       <p51_>[Wartość wyboru w polu p51. Dostępne wartości: 1 2 ]</p51_>
       <p52>[pole wielowierszowe]</p52>
       <p53>[pole wielowierszowe]</p53>
       <p54>[pole wielowierszowe]</p54>
       <p55>[pole wielowierszowe]</p55>
       <p56_1>[data]</p56_1>
       <p56_2>[data]</p56_2>
       <p57_1>[pole wielowierszowe]</p57_1>
       <p57_2>[Pole tekstowe]</p57_2>
       <p57_3>[pole wielowierszowe]</p57_3>
       <p58_1>[pole wielowierszowe]</p58_1>
       <p58_2>[Pole tekstowe]</p58_2>
       <p58_3>[pole wielowierszowe]</p58_3>
       <p59_1>[pole wielowierszowe]</p59_1>
       <p59_2>[Pole tekstowe]</p59_2>
       <p59_3>[pole wielowierszowe]</p59_3>
       <p60_1>[pole wielowierszowe]</p60_1>
       <p60_2>[Pole tekstowe]</p60_2>
       <p60_3>[pole wielowierszowe]</p60_3>
       <p61_1>[pole wielowierszowe]</p61_1>
       <p61_2>[Pole tekstowe]</p61_2>
       <p61_3>[pole wielowierszowe]</p61_3>
       <p62>[pole wielowierszowe]</p62>
       <p63_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p63_3>
       <p63_4>[Pole kwoty]</p63_4>
       <p63_5>[Pole tekstowe]</p63_5>
       <p63_6>[Pole kwoty]</p63_6>
       <p63_7>[Pole kwoty]</p63_7>
       <p63_8>[Pole kwoty]</p63_8>
       <p63_9>[Pole kwoty]</p63_9>
       <p63_1>[nazwaPelna]</p63_1>
       <p63_2>[nazwaPelna]</p63_2>
       <p64_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p64_3>
       <p64_4>[Pole kwoty]</p64_4>
       <p64_5>[Pole tekstowe]</p64_5>
       <p64_6>[Pole kwoty]</p64_6>
       <p64_7>[Pole kwoty]</p64_7>
       <p64_8>[Pole kwoty]</p64_8>
       <p64_9>[Pole kwoty]</p64_9>
       <p64_1>[nazwaPelna]</p64_1>
       <p64_2>[nazwaPelna]</p64_2>
       <p65_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p65_3>
       <p65_4>[Pole kwoty]</p65_4>
       <p65_5>[Pole tekstowe]</p65_5>
       <p65_6>[Pole kwoty]</p65_6>
       <p65_7>[Pole kwoty]</p65_7>
       <p65_8>[Pole kwoty]</p65_8>
       <p65_9>[Pole kwoty]</p65_9>
       <p65_1>[nazwaPelna]</p65_1>
       <p65_2>[nazwaPelna]</p65_2>
       <p66_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p66_1>
       <p66_2>[Pole kwoty]</p66_2>
       <p66_3>[Pole tekstowe]</p66_3>
       <p67_1>[Pole kwoty]</p67_1>
       <p67_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p67_2>
       <p68_1>[Pole kwoty]</p68_1>
       <p68_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p68_2>
       <p70_1>[Pole kwoty]</p70_1>
       <p70_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p70_2>
       <p71_1>[Pole kwoty]</p71_1>
       <p71_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p71_2>
       <p72_1>[Pole kwoty]</p72_1>
       <p72_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p72_2>
       <p73_1>[Pole kwoty]</p73_1>
       <p73_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p73_2>
       <p75_1>[nazwaPelna]</p75_1>
       <p76_1>[Pole kwoty]</p76_1>
       <p81_1>[data]</p81_1>
       <p77_>[Wartość wyboru w polu p77. Dostępne wartości: 1 2 ]</p77_>
       <p75_2>[nazwaPelna]</p75_2>
       <p76_2>[Pole kwoty]</p76_2>
       <p81_2>[data]</p81_2>
       <p78_>[Wartość wyboru w polu p78. Dostępne wartości: 1 2 ]</p78_>
       <p75_3>[nazwaPelna]</p75_3>
       <p76_3>[Pole kwoty]</p76_3>
       <p81_3>[data]</p81_3>
       <p79_>[Wartość wyboru w polu p79. Dostępne wartości: 1 2 ]</p79_>
       <p75_4>[nazwaPelna]</p75_4>
       <p76_4>[Pole kwoty]</p76_4>
       <p81_4>[data]</p81_4>
       <p80_>[Wartość wyboru w polu p80. Dostępne wartości: 1 2 ]</p80_>
       <p82>[pole wielowierszowe]</p82>
       <p83>[pole wielowierszowe]</p83>
       <p84>[pole wielowierszowe]</p84>
       <p85>[pole wielowierszowe]</p85>
       <p86>[pole wielowierszowe]</p86>
       <p87_>[Wartość wyboru w polu p87. Dostępne wartości: 1 2 ]</p87_>
       <p88_>[Wartość wyboru w polu p88. Dostępne wartości: 1 2 ]</p88_>
       <p91>[data]</p91>
       <p93_>[Wartość wyboru w polu p93. Dostępne wartości: 1 2 ]</p93_>
       <p94_>[Wartość wyboru w polu p94. Dostępne wartości: 1 2 ]</p94_>
       <p95_>[Wartość wyboru w polu p95. Dostępne wartości: 1 2 ]</p95_>
       <p97>[data]</p97>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OrzP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4588747</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p2_>1</p2_>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3>30-10-1990</p3>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5_>1</p5_>
       <p6>Pełna nazwa testowa</p6>
       <p7_>1</p7_>
       <p7>Pełna nazwa testowa</p7>
       <p8_>1</p8_>
       <p_9>test pola tekstowego</p_9>
       <p10_>1</p10_>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p13>30-10-1990</p13>
       <p12_>1</p12_>
       <p14>8875155741</p14>
       <p15>773461194</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>Strzelecka</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>poznański</p22>
       <p23>wielkopolskie</p23>
       <p24>61-155</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>500600400</p26>
       <p27></p27>
       <p28>test@test.pl</p28>
       <p29></p29>
       <p30>453054504926965134154839080720</p30>
       <p31>Bank Zachodni WBK</p31>
       <p32_>1</p32_>
       <p33_subfield_1>Kowalski</p33_subfield_1>
       <p33_subfield_0>Jan</p33_subfield_0>
       <p34_subfield_1>Kowalski</p34_subfield_1>
       <p34_subfield_0>Jan</p34_subfield_0>
       <p35_subfield_1>Kowalski</p35_subfield_1>
       <p35_subfield_0>Jan</p35_subfield_0>
       <p36>Pełna nazwa testowa</p36>
       <p37_subfield_0>61-155</p37_subfield_0>
       <p37_subfield_1>Poznań</p37_subfield_1>
       <p37_subfield_2>Strzelecka</p37_subfield_2>
       <p37_subfield_3>1</p37_subfield_3>
       <p37_subfield_4>1</p37_subfield_4>
       <p38>500600400</p38>
       <p39_subfield_1>Kowalski</p39_subfield_1>
       <p39_subfield_0>Jan</p39_subfield_0>
       <p39_1>500600400</p39_1>
       <p40>to jest pole wielowierszowe</p40>
       <p41>to jest pole wielowierszowe</p41>
       <p42_>1</p42_>
       <p43_>1</p43_>
       <p43>test pola tekstowego</p43>
       <p44>to jest pole wielowierszowe</p44>
       <p45>to jest pole wielowierszowe</p45>
       <p46>to jest pole wielowierszowe</p46>
       <p47>to jest pole wielowierszowe</p47>
       <p48>to jest pole wielowierszowe</p48>
       <p49>to jest pole wielowierszowe</p49>
       <p50_>1</p50_>
       <p51_>1</p51_>
       <p52>to jest pole wielowierszowe</p52>
       <p53>to jest pole wielowierszowe</p53>
       <p54>to jest pole wielowierszowe</p54>
       <p55>to jest pole wielowierszowe</p55>
       <p56_1>30-10-1990</p56_1>
       <p56_2>30-10-1990</p56_2>
       <p57_1>to jest pole wielowierszowe</p57_1>
       <p57_2>test pola tekstowego</p57_2>
       <p57_3>to jest pole wielowierszowe</p57_3>
       <p58_1>to jest pole wielowierszowe</p58_1>
       <p58_2>test pola tekstowego</p58_2>
       <p58_3>to jest pole wielowierszowe</p58_3>
       <p59_1>to jest pole wielowierszowe</p59_1>
       <p59_2>test pola tekstowego</p59_2>
       <p59_3>to jest pole wielowierszowe</p59_3>
       <p60_1>to jest pole wielowierszowe</p60_1>
       <p60_2>test pola tekstowego</p60_2>
       <p60_3>to jest pole wielowierszowe</p60_3>
       <p61_1>to jest pole wielowierszowe</p61_1>
       <p61_2>test pola tekstowego</p61_2>
       <p61_3>to jest pole wielowierszowe</p61_3>
       <p62>to jest pole wielowierszowe</p62>
       <p63_3>10</p63_3>
       <p63_4>10</p63_4>
       <p63_5>test pola tekstowego</p63_5>
       <p63_6>10</p63_6>
       <p63_7>10</p63_7>
       <p63_8>10</p63_8>
       <p63_9>10</p63_9>
       <p63_1>Pełna nazwa testowa</p63_1>
       <p63_2>Pełna nazwa testowa</p63_2>
       <p64_3>10</p64_3>
       <p64_4>10</p64_4>
       <p64_5>test pola tekstowego</p64_5>
       <p64_6>10</p64_6>
       <p64_7>10</p64_7>
       <p64_8>10</p64_8>
       <p64_9>10</p64_9>
       <p64_1>Pełna nazwa testowa</p64_1>
       <p64_2>Pełna nazwa testowa</p64_2>
       <p65_3>10</p65_3>
       <p65_4>10</p65_4>
       <p65_5>test pola tekstowego</p65_5>
       <p65_6>10</p65_6>
       <p65_7>10</p65_7>
       <p65_8>10</p65_8>
       <p65_9>10</p65_9>
       <p65_1>Pełna nazwa testowa</p65_1>
       <p65_2>Pełna nazwa testowa</p65_2>
       <p66_1>10</p66_1>
       <p66_2>10</p66_2>
       <p66_3>test pola tekstowego</p66_3>
       <p67_1>10</p67_1>
       <p67_2>10</p67_2>
       <p68_1>10</p68_1>
       <p68_2>10</p68_2>
       <p70_1>10</p70_1>
       <p70_2>10</p70_2>
       <p71_1>10</p71_1>
       <p71_2>10</p71_2>
       <p72_1>10</p72_1>
       <p72_2>10</p72_2>
       <p73_1>10</p73_1>
       <p73_2>10</p73_2>
       <p75_1>Pełna nazwa testowa</p75_1>
       <p76_1>10</p76_1>
       <p81_1>30-10-1990</p81_1>
       <p77_>1</p77_>
       <p75_2>Pełna nazwa testowa</p75_2>
       <p76_2>10</p76_2>
       <p81_2>30-10-1990</p81_2>
       <p78_>1</p78_>
       <p75_3>Pełna nazwa testowa</p75_3>
       <p76_3>10</p76_3>
       <p81_3>30-10-1990</p81_3>
       <p79_>1</p79_>
       <p75_4>Pełna nazwa testowa</p75_4>
       <p76_4>10</p76_4>
       <p81_4>30-10-1990</p81_4>
       <p80_>1</p80_>
       <p82>to jest pole wielowierszowe</p82>
       <p83>to jest pole wielowierszowe</p83>
       <p84>to jest pole wielowierszowe</p84>
       <p85>to jest pole wielowierszowe</p85>
       <p86>to jest pole wielowierszowe</p86>
       <p87_>1</p87_>
       <p88_>1</p88_>
       <p91>30-10-1990</p91>
       <p93_>1</p93_>
       <p94_>1</p94_>
       <p95_>1</p95_>
       <p97>30-10-1990</p97>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>