Pola formularza

Formularz: ORD-W1 (4) Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)Import danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2016/04/04/3233/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4666087</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[Miesiąc na druku]</p4>
       <p5>[Rok na druku]</p5>
       <p6_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p6_subfield_0>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_2>[nazwa skrócona]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>
       <p10_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p10_subfield_>
       <p10_subfield_2>[nazwa skrócona]</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_1>[imię]</p10_subfield_1>
       <p11>[dataUrodzenia]</p11>
       <p12_1>[imieOjca]</p12_1>
       <p12_2>[imieMatki]</p12_2>
       <p13_subfield_1>[REGON]</p13_subfield_1>
       <p14>[KodKraju]</p14>
       <p15>[Wojewodztwo]</p15>
       <p16>[Powiat]</p16>
       <p17>[Gmina]</p17>
       <p18>[Ulica]</p18>
       <p19>[NrDomu]</p19>
       <p20>[NrLokalu]</p20>
       <p21>[Miejscowosc]</p21>
       <p22>[KodPocztowy]</p22>
       <p23>[Poczta]</p23>
       <p24>[nazwisko]</p24>
       <p25>[pierwszeImie]</p25>
       <p26>[dataUrodzenia]</p26>
       <p27>[imieOjca]</p27>
       <p28>[imieMatki]</p28>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p29_>
       <p29_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p29_3_subfield_>
       <p29_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p29_3_subfield_2>
       <p29_3_subfield_3>[Pole NIP]</p29_3_subfield_3>
       <p30>[nrIdPodatnikaZagr]</p30>
       <p31> / 1:numer identyfikacyjny TIN / 2:numer ubezpieczeniowy / 3:paszport / 4:urzędowy dokument stwierdzający tożsamość / 8:inny rodzaj identyfikacji podatkowej / 9:inny dokument potwierdzający tożsamość</p31>
       <p32>[krajIdPodatnikaZagr]</p32>
       <p33>[krajIdPodatnikaZagr]</p33>
       <p34>[KrajKor]</p34>
       <p35>[WojewodztwoKor]</p35>
       <p36>[PowiatKor]</p36>
       <p37>[GminaKor]</p37>
       <p38>[UlicaKor]</p38>
       <p39>[NrDomuKor]</p39>
       <p40>[NrLokaluKor]</p40>
       <p41>[MiejscowoscKor]</p41>
       <p42>[KodPocztowyKor]</p42>
       <p43>[PocztaKor]</p43>
       <p44>[KodKraju]</p44>
       <p45>[Miejscowosc]</p45>
       <p46>[KodPocztowy]</p46>
       <p47>[Ulica]</p47>
       <p48>[NrDomu]</p48>
       <p49>[NrLokalu]</p49>
       <p50>[data]</p50>
       <p52_>[Wartość wyboru w polu p52. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 ]</p52_>
       <p52>[data]</p52>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>
       <p55>[pole wielowierszowe]</p55>
       <p54_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p54_1>
       <p54_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p54_2>
       <p54_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p54_3>
       <p54_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p54_4>
       <p56>[pole wielowierszowe]</p56>
       <p57_>[Wartość wyboru w polu p57. Dostępne wartości: 1 2 ]</p57_>
       <p58_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p58_subfield_>
       <p58_subfield_4>[nazwa pełna]</p58_subfield_4>
       <p58_subfield_2>[nazwisko]</p58_subfield_2>
       <p58_subfield_1>[imię]</p58_subfield_1>
       <p58_subfield_3>[data urodzenia]</p58_subfield_3>
       <p59>[imieOjca]</p59>
       <p60>[imieMatki]</p60>
       <p61>[Pole tekstowe]</p61>
       <p62_>[Wartość wyboru w polu p62. Dostępne wartości: 1 2 ]</p62_>
       <p62_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p62_3_subfield_>
       <p62_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p62_3_subfield_2>
       <p62_3_subfield_3>[Pole NIP]</p62_3_subfield_3>
       <p63>[nrIdPodatnikaZagr]</p63>
       <p64> / 1:numer identyfikacyjny TIN / 2:numer ubezpieczeniowy / 3:paszport / 4:urzędowy dokument stwierdzający tożsamość / 8:inny rodzaj identyfikacji podatkowej / 9:inny dokument potwierdzający tożsamość</p64>
       <p65>[krajIdPodatnikaZagr]</p65>
       <p66>[krajIdPodatnikaZagr]</p66>
       <p67>[KodKraju]</p67>
       <p68>[Miejscowosc]</p68>
       <p69>[KodPocztowy]</p69>
       <p70>[Ulica]</p70>
       <p71>[NrDomu]</p71>
       <p72>[NrLokalu]</p72>
       <p73_>[Wartość wyboru w polu p73. Dostępne wartości: 1 2 ]</p73_>
       <p74>[nazwiskoPrzedst]</p74>
       <p75>[pierwszeImiePrzedst]</p75>
       <p76>[Data wypełnienia]</p76>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ORD-W1 (4)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4666087</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>9</p4>
       <p5>2013</p5>
       <p6_subfield_0>3022</p6_subfield_0>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_2>nazwa testowa</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>
       <p10_subfield_>2</p10_subfield_>
       <p10_subfield_2>nazwa testowa</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_1>Jan</p10_subfield_1>
       <p11>30-10-1985</p11>
       <p12_1>Stefan</p12_1>
       <p12_2>Danuta</p12_2>
       <p13_subfield_1>773461194</p13_subfield_1>
       <p14>PL</p14>
       <p15>wielkopolskie</p15>
       <p16>poznański</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>Strzelecka</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>61-155</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24>Kowalski</p24>
       <p25>Jan</p25>
       <p26>30-10-1985</p26>
       <p27>Stefan</p27>
       <p28>Danuta</p28>
       <p29_>1</p29_>
       <p29_3_subfield_>2</p29_3_subfield_>
       <p29_3_subfield_2>23050608219</p29_3_subfield_2>
       <p29_3_subfield_3>8875155741</p29_3_subfield_3>
       <p30></p30>
       <p31></p31>
       <p32></p32>
       <p33></p33>
       <p34>PL</p34>
       <p35>wielkopolskie</p35>
       <p36>poznański</p36>
       <p37>Poznań</p37>
       <p38>Półwiejska</p38>
       <p39>1</p39>
       <p40>1</p40>
       <p41>Poznań</p41>
       <p42>61-155</p42>
       <p43>Poznań</p43>
       <p44>PL</p44>
       <p45>Poznań</p45>
       <p46>61-155</p46>
       <p47>Strzelecka</p47>
       <p48>1</p48>
       <p49>1</p49>
       <p50>30-10-1990</p50>
       <p52_>1</p52_>
       <p52>30-10-1990</p52>
       <p53>10</p53>
       <p55>to jest pole wielowierszowe</p55>
       <p54_1>1</p54_1>
       <p54_2>1</p54_2>
       <p54_3>1</p54_3>
       <p54_4>1</p54_4>
       <p56>to jest pole wielowierszowe</p56>
       <p57_>1</p57_>
       <p58_subfield_>2</p58_subfield_>
       <p58_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p58_subfield_4>
       <p58_subfield_2>Kowalski</p58_subfield_2>
       <p58_subfield_1>Jan</p58_subfield_1>
       <p58_subfield_3>30-10-1985</p58_subfield_3>
       <p59>Stefan</p59>
       <p60>Danuta</p60>
       <p61>test pola tekstowego</p61>
       <p62_>1</p62_>
       <p62_3_subfield_>2</p62_3_subfield_>
       <p62_3_subfield_2>23050608219</p62_3_subfield_2>
       <p62_3_subfield_3>8875155741</p62_3_subfield_3>
       <p63></p63>
       <p64></p64>
       <p65></p65>
       <p66></p66>
       <p67>PL</p67>
       <p68>Poznań</p68>
       <p69>61-155</p69>
       <p70>Strzelecka</p70>
       <p71>1</p71>
       <p72>1</p72>
       <p73_>1</p73_>
       <p74>Kowalczyk</p74>
       <p75>Krzysztof</p75>
       <p76>30-10-2014</p76>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>