Pola formularza

Formularz: WoPS Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stałyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4701092</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[miejscowość]</p1_1>
       <p1_2>[Data wypełnienia]</p1_2>
       <p3_0>[nazwaPelna]</p3_0>
       <p3_1>[nazwisko]</p3_1>
       <p3_2>[Pole tekstowe]</p3_2>
       <p3_3>[Pole tekstowe]</p3_3>
       <p3_4>[nazwiskoRodowe]</p3_4>
       <p3_5>[pierwszeImie]</p3_5>
       <p3_6>[drugieImie]</p3_6>
       <p3_7>[Pole tekstowe]</p3_7>
       <p3_8>[Pole tekstowe]</p3_8>
       <p3_9>[imieOjca]</p3_9>
       <p3_10>[imieMatki]</p3_10>
       <p3_11>[nazwiskoRodoweMatki]</p3_11>
       <p3_12>[dataUrodzenia]</p3_12>
       <p3_13>[plec]</p3_13>
       <p3_14>[miejsceUrodzenia]</p3_14>
       <p3_15>[KrajUrodzenia]</p3_15>
       <p3_16>[Pole tekstowe]</p3_16>
       <p3_17>[obywatelstwo]</p3_17>
       <p3_18>[stanCywilny]</p3_18>
       <p3_19>[Pole tekstowe]</p3_19>
       <p3_20>[zawod]</p3_20>
       <p3_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_21>
       <p3_22>[Pole tekstowe]</p3_22>
       <p3_23>[Pole tekstowe]</p3_23>
       <p3_24>[PESEL]</p3_24>
       <p3_25>[Telefon]</p3_25>
       <p4_1>[Pole tekstowe]</p4_1>
       <p4_2>[Pole tekstowe]</p4_2>
       <p4_3>[data]</p4_3>
       <p4_4>[data]</p4_4>
       <p4_5>[nazwaPelna]</p4_5>
       <p4_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_6>
       <p5_1>[Wojewodztwo]</p5_1>
       <p5_2>[Powiat]</p5_2>
       <p5_3>[Gmina]</p5_3>
       <p5_4>[Miejscowosc]</p5_4>
       <p5_5>[Ulica]</p5_5>
       <p5_6>[NrDomu]</p5_6>
       <p5_7>[NrLokalu]</p5_7>
       <p5_8>[KodPocztowy]</p5_8>
       <p6_1>[nazwisko]</p6_1>
       <p6_2>[pierwszeImie]</p6_2>
       <p6_3>[drugieImie]</p6_3>
       <p6_4>[Pole tekstowe]</p6_4>
       <p6_5>[Pole tekstowe]</p6_5>
       <p6_6>[Pole tekstowe]</p6_6>
       <p6_7>[Pole tekstowe]</p6_7>
       <p6_8>[dataUrodzenia]</p6_8>
       <p6_9>[plec]</p6_9>
       <p6_10>[obywatelstwo]</p6_10>
       <p6_11>[Miejscowosc]</p6_11>
       <p6_12>[Ulica]</p6_12>
       <p6_13>[NrDomu]</p6_13>
       <p6_14>[NrLokalu]</p6_14>
       <p6_15>[KodPocztowy]</p6_15>
       <p6_16>[KodKraju]</p6_16>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_1>[data]</p9_1>
       <p9_2>[Pole tekstowe]</p9_2>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p11_1>[Pole tekstowe]</p11_1>
       <p11_2>[Pole tekstowe]</p11_2>
       <p11_3>[Pole tekstowe]</p11_3>
       <p11_4>[data]</p11_4>
       <p11_5>[data]</p11_5>
       <p11_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_6>
       <p11_7>[nazwaPelna]</p11_7>
       <p11_8>[nazwaPelna]</p11_8>
       <p11_9>[data]</p11_9>
       <p11_10>[Pole tekstowe]</p11_10>
       <p11_11>[Pole tekstowe]</p11_11>
       <p11_12>[data]</p11_12>
       <p11_13>[data]</p11_13>
       <p11_14>[nazwaPelna]</p11_14>
       <p12_1>[pole wielowierszowe]</p12_1>
       <p12_2>[pole wielowierszowe]</p12_2>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_>
       <p13_1_1>[pole wielowierszowe]</p13_1_1>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_>
       <p14_1_1>[pole wielowierszowe]</p14_1_1>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_>
       <p16>[data]</p16>
       <p17>[pole wielowierszowe]</p17>
       <p18>[data]</p18>
       <p19_1>[Pole tekstowe]</p19_1>
       <p19_2>[Pole tekstowe]</p19_2>
       <p19_3>[Pole tekstowe]</p19_3>
       <p19_4>[Pole tekstowe]</p19_4>
       <p19_5>[Pole tekstowe]</p19_5>
       <p19_6>[Pole tekstowe]</p19_6>
       <p19_7>[Pole tekstowe]</p19_7>
       <p19_8>[Pole tekstowe]</p19_8>
       <p20>[data]</p20>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoPS</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4701092</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Poznań</p1_1>
       <p1_2>30-10-2014</p1_2>
       <p3_0>Pełna nazwa testowa</p3_0>
       <p3_1>Kowalski</p3_1>
       <p3_2>test pola tekstowego</p3_2>
       <p3_3>test pola tekstowego</p3_3>
       <p3_4>Kowalski</p3_4>
       <p3_5>Jan</p3_5>
       <p3_6>Stefan</p3_6>
       <p3_7>test pola tekstowego</p3_7>
       <p3_8>test pola tekstowego</p3_8>
       <p3_9>Stefan</p3_9>
       <p3_10>Danuta</p3_10>
       <p3_11>Wójcik</p3_11>
       <p3_12>30-10-1985</p3_12>
       <p3_13>M</p3_13>
       <p3_14>Poznań</p3_14>
       <p3_15>PL</p3_15>
       <p3_16>test pola tekstowego</p3_16>
       <p3_17>polskie</p3_17>
       <p3_18>wolny</p3_18>
       <p3_19>test pola tekstowego</p3_19>
       <p3_20>Prezes</p3_20>
       <p3_21>10</p3_21>
       <p3_22>test pola tekstowego</p3_22>
       <p3_23>test pola tekstowego</p3_23>
       <p3_24>23050608219</p3_24>
       <p3_25>500600400</p3_25>
       <p4_1>test pola tekstowego</p4_1>
       <p4_2>test pola tekstowego</p4_2>
       <p4_3>30-10-1990</p4_3>
       <p4_4>30-10-1990</p4_4>
       <p4_5>Pełna nazwa testowa</p4_5>
       <p4_6>10</p4_6>
       <p5_1>wielkopolskie</p5_1>
       <p5_2>poznański</p5_2>
       <p5_3>Poznań</p5_3>
       <p5_4>Poznań</p5_4>
       <p5_5>Strzelecka</p5_5>
       <p5_6>1</p5_6>
       <p5_7>1</p5_7>
       <p5_8>61-155</p5_8>
       <p6_1>Kowalski</p6_1>
       <p6_2>Jan</p6_2>
       <p6_3>Stefan</p6_3>
       <p6_4>test pola tekstowego</p6_4>
       <p6_5>test pola tekstowego</p6_5>
       <p6_6>test pola tekstowego</p6_6>
       <p6_7>test pola tekstowego</p6_7>
       <p6_8>30-10-1985</p6_8>
       <p6_9>M</p6_9>
       <p6_10>polskie</p6_10>
       <p6_11>Poznań</p6_11>
       <p6_12>Strzelecka</p6_12>
       <p6_13>1</p6_13>
       <p6_14>1</p6_14>
       <p6_15>61-155</p6_15>
       <p6_16>PL</p6_16>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_1>30-10-1990</p9_1>
       <p9_2>test pola tekstowego</p9_2>
       <p10_>1</p10_>
       <p11_1>test pola tekstowego</p11_1>
       <p11_2>test pola tekstowego</p11_2>
       <p11_3>test pola tekstowego</p11_3>
       <p11_4>30-10-1990</p11_4>
       <p11_5>30-10-1990</p11_5>
       <p11_6>10</p11_6>
       <p11_7>Pełna nazwa testowa</p11_7>
       <p11_8>Pełna nazwa testowa</p11_8>
       <p11_9>30-10-1990</p11_9>
       <p11_10>test pola tekstowego</p11_10>
       <p11_11>test pola tekstowego</p11_11>
       <p11_12>30-10-1990</p11_12>
       <p11_13>30-10-1990</p11_13>
       <p11_14>Pełna nazwa testowa</p11_14>
       <p12_1>to jest pole wielowierszowe</p12_1>
       <p12_2>to jest pole wielowierszowe</p12_2>
       <p13_>1</p13_>
       <p13_1_1>to jest pole wielowierszowe</p13_1_1>
       <p14_>1</p14_>
       <p14_1_1>to jest pole wielowierszowe</p14_1_1>
       <p15_>1</p15_>
       <p16>30-10-1990</p16>
       <p17>to jest pole wielowierszowe</p17>
       <p18>30-10-1990</p18>
       <p19_1>test pola tekstowego</p19_1>
       <p19_2>test pola tekstowego</p19_2>
       <p19_3>test pola tekstowego</p19_3>
       <p19_4>test pola tekstowego</p19_4>
       <p19_5>test pola tekstowego</p19_5>
       <p19_6>test pola tekstowego</p19_6>
       <p19_7>test pola tekstowego</p19_7>
       <p19_8>test pola tekstowego</p19_8>
       <p20>30-10-1990</p20>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>