Pola formularza

Formularz: CIT-8A (11) (archiwalny) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4774328</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p6_subfield_0>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8>[nazwaPelna]</p8>
       <p8_1>[REGON]</p8_1>
       <p9>[KodKraju]</p9>
       <p10>[Wojewodztwo]</p10>
       <p11>[Powiat]</p11>
       <p12>[Gmina]</p12>
       <p13>[Ulica]</p13>
       <p14>[NrDomu]</p14>
       <p15>[NrLokalu]</p15>
       <p16>[Miejscowosc]</p16>
       <p17>[KodPocztowy]</p17>
       <p18>[Poczta]</p18>
       <p19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19>
       <p20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20>
       <p21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21>
       <p22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 ]</p23_>
       <p24>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p24>
       <p25>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p25>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p30_subfield_1>[Obliczenia darowizn zgodnie z art.18 ust.1 pkt 1 ustawy Pole p30 = ograniczDo(p30_subfield_1,p28*0.1) ]</p30_subfield_1>
       <p31_subfield_1>[Odliczenia darowizn na cele kultu religijnego zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy Pole p31 = ograniczDo(p31_subfield_1,p28*0.1-p30) ]</p31_subfield_1>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p34>[pole wielowierszowe]</p34>
       <p35_subfield_1>[Inne odliczenia od dochodu Pole p35 = ograniczDo(p35_subfield_1,p28-p33) ]</p35_subfield_1>
       <p38_subfield_1>[Wydatki na nabycie nowej technologii Pole p38 = ograniczDo(p38_subfield_1,p37) ]</p38_subfield_1>
       <p39_subfield_1>[Odliczenia zmniejszające podstawę opodatkownaia z tytułu kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową Pole p39 = ograniczDo(p39_subfield_1,p37-p38) ]</p39_subfield_1>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p50_subfield_1>[Odliczenia od podatku zgodnie z art.20 ustawy Pole p50 = ograniczDo(p50_subfield_1, p49) ]</p50_subfield_1>
       <p51>[pole wielowierszowe]</p51>
       <p52_subfield_1>[Obniżki z innych tytułów Pole p52 = ograniczDo(p52_subfield_1,p49-p50) ]</p52_subfield_1>
       <p55>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p55>
       <p56>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p56>
       <p57>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p57>
       <p58>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p58>
       <p59>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p59>
       <p60>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p60>
       <p61>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p61>
       <p62>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p62>
       <p63>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p63>
       <p64>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64>
       <p65>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p65>
       <p66>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66>
       <p67>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67>
       <p68>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68>
       <p69>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69>
       <p70>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p70>
       <p71>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p71>
       <p72>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p72>
       <p73>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p73>
       <p74>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p74>
       <p75>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p75>
       <p76>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p76>
       <p77>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p77>
       <p81>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p81>
       <p84>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p84>
       <p85>[NIP]</p85>
       <p86>[nazwaPelna]</p86>
       <p87>[KodKraju]</p87>
       <p88>[Wojewodztwo]</p88>
       <p89>[Powiat]</p89>
       <p90>[Gmina]</p90>
       <p91>[Ulica]</p91>
       <p92>[NrDomu]</p92>
       <p93>[NrLokalu]</p93>
       <p94>[Miejscowosc]</p94>
       <p95>[KodPocztowy]</p95>
       <p96>[Poczta]</p96>
       <p97_subfield_0>[imię]</p97_subfield_0>
       <p97_subfield_1>[nazwisko]</p97_subfield_1>
       <p99>[Data wypełnienia]</p99>
       <p100>[Telefon]</p100>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CIT-8A (11)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4774328</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6_subfield_0>3022</p6_subfield_0>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>Pełna nazwa testowa</p8>
       <p8_1>773461194</p8_1>
       <p9>PL</p9>
       <p10>wielkopolskie</p10>
       <p11>poznański</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>Strzelecka</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>61-155</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>10</p19>
       <p20>10</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23_>1</p23_>
       <p24>10</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26>1000</p26>
       <p27>500</p27>
       <p30_subfield_1>1</p30_subfield_1>
       <p31_subfield_1>1</p31_subfield_1>
       <p32>5</p32>
       <p34>to jest pole wielowierszowe</p34>
       <p35_subfield_1>1</p35_subfield_1>
       <p38_subfield_1>1</p38_subfield_1>
       <p39_subfield_1>1</p39_subfield_1>
       <p41>400</p41>
       <p44>200</p44>
       <p48>10</p48>
       <p50_subfield_1>1</p50_subfield_1>
       <p51>to jest pole wielowierszowe</p51>
       <p52_subfield_1>1</p52_subfield_1>
       <p55>1</p55>
       <p56>1</p56>
       <p57>1</p57>
       <p58>1</p58>
       <p59>1</p59>
       <p60>1</p60>
       <p61>1</p61>
       <p62>1</p62>
       <p63>1</p63>
       <p64>1</p64>
       <p65>1</p65>
       <p66>1</p66>
       <p67>1</p67>
       <p68>1</p68>
       <p69>1</p69>
       <p70>1</p70>
       <p71>1</p71>
       <p72>1</p72>
       <p73>1</p73>
       <p74>1</p74>
       <p75>1</p75>
       <p76>1</p76>
       <p77>1</p77>
       <p81>100</p81>
       <p84>10</p84>
       <p85>8875155741</p85>
       <p86>Pełna nazwa testowa</p86>
       <p87>PL</p87>
       <p88>wielkopolskie</p88>
       <p89>poznański</p89>
       <p90>Poznań</p90>
       <p91>Strzelecka</p91>
       <p92>1</p92>
       <p93>1</p93>
       <p94>Poznań</p94>
       <p95>61-155</p95>
       <p96>Poznań</p96>
       <p97_subfield_0>Jan</p97_subfield_0>
       <p97_subfield_1>Kowalski</p97_subfield_1>
       <p99>30-10-2014</p99>
       <p100>500600400</p100>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>