Pola formularza

Formularz: CIT-8B (10) (archiwalny) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4774350</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p6_subfield_0>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8>[nazwaPelna]</p8>
       <p8_1>[REGON]</p8_1>
       <p9>[KodKraju]</p9>
       <p10>[Wojewodztwo]</p10>
       <p11>[Powiat]</p11>
       <p12>[Gmina]</p12>
       <p13>[Ulica]</p13>
       <p14>[NrDomu]</p14>
       <p15>[NrLokalu]</p15>
       <p16>[Miejscowosc]</p16>
       <p17>[KodPocztowy]</p17>
       <p18>[Poczta]</p18>
       <p19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19>
       <p20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20>
       <p21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21>
       <p22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 ]</p23_>
       <p24>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p24>
       <p25>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p25>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p30>[rok]</p30>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p32>[rok]</p32>
       <p33>[Pole kwoty]</p33>
       <p34>[rok]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p36>[rok]</p36>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p38>[rok]</p38>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <p41_subfield_1>[Odliczenia darowizn zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy Pole p41 = ograniczDo(p41_subfield_1,p28*10/100) ]</p41_subfield_1>
       <p42_subfield_1>[Odliczenia darowizn na cele kultu religijnego, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy Pole p42 = ograniczDo(p42_subfield_1,p28*10/100-p41) ]</p42_subfield_1>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p45>[pole wielowierszowe]</p45>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p49_subfield_1>[Wydatki na nabycie nowej technologii Pole p49 = ograniczDo(p49_subfield_1,p48) ]</p49_subfield_1>
       <p50_subfield_1>[Odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułu kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową Pole p50 = ograniczDo(p50_subfield_1,p48-p49) ]</p50_subfield_1>
       <p52>[Pole kwoty]</p52>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p59>[Pole kwoty]</p59>
       <p61_subfield_1>[Odliczenia od podatku zgodnie z art. 20 ustawy Pole p61 = ograniczDo(p61_subfield_1,p60) ]</p61_subfield_1>
       <p62>[pole wielowierszowe]</p62>
       <p63_subfield_1>[Obniżki z innych tytułów Pole p63 = ograniczDo(p63_subfield_1,p60-p61) ]</p63_subfield_1>
       <p66>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66>
       <p67>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67>
       <p68>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68>
       <p69>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69>
       <p70>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p70>
       <p71>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p71>
       <p72>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p72>
       <p73>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p73>
       <p74>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p74>
       <p75>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p75>
       <p76>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p76>
       <p77>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p77>
       <p78>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p78>
       <p79>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p79>
       <p80>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p80>
       <p81>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p81>
       <p82>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p82>
       <p83>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p83>
       <p84>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p84>
       <p85>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p85>
       <p86>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p86>
       <p87>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p87>
       <p88>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p88>
       <p92>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p92>
       <p95>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p95>
       <p96>[NIP]</p96>
       <p97>[nazwaPelna]</p97>
       <p98>[KodKraju]</p98>
       <p99>[Wojewodztwo]</p99>
       <p100>[Powiat]</p100>
       <p101>[Gmina]</p101>
       <p102>[Ulica]</p102>
       <p103>[NrDomu]</p103>
       <p104>[NrLokalu]</p104>
       <p105>[Miejscowosc]</p105>
       <p106>[KodPocztowy]</p106>
       <p107>[Poczta]</p107>
       <p108_subfield_0>[imię]</p108_subfield_0>
       <p108_subfield_1>[nazwisko]</p108_subfield_1>
       <p110>[Data wypełnienia]</p110>
       <p111>[Telefon]</p111>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CIT-8B (10)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4774350</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6_subfield_0>3022</p6_subfield_0>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>Pełna nazwa testowa</p8>
       <p8_1>773461194</p8_1>
       <p9>PL</p9>
       <p10>wielkopolskie</p10>
       <p11>poznański</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>Strzelecka</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>61-155</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>10</p19>
       <p20>10</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23_>1</p23_>
       <p24>10</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26>50</p26>
       <p27>10</p27>
       <p30></p30>
       <p31>100</p31>
       <p32></p32>
       <p33>100</p33>
       <p34></p34>
       <p35>100</p35>
       <p36></p36>
       <p37>100</p37>
       <p38></p38>
       <p39>100</p39>
       <p41_subfield_1>1</p41_subfield_1>
       <p42_subfield_1>1</p42_subfield_1>
       <p43>5</p43>
       <p45>to jest pole wielowierszowe</p45>
       <p46>200</p46>
       <p49_subfield_1>1</p49_subfield_1>
       <p50_subfield_1>1</p50_subfield_1>
       <p52>300</p52>
       <p55>100</p55>
       <p59>375</p59>
       <p61_subfield_1>1</p61_subfield_1>
       <p62>to jest pole wielowierszowe</p62>
       <p63_subfield_1>1</p63_subfield_1>
       <p66>1</p66>
       <p67>1</p67>
       <p68>1</p68>
       <p69>1</p69>
       <p70>1</p70>
       <p71>1</p71>
       <p72>1</p72>
       <p73>1</p73>
       <p74>1</p74>
       <p75>1</p75>
       <p76>1</p76>
       <p77>1</p77>
       <p78>1</p78>
       <p79>1</p79>
       <p80>1</p80>
       <p81>1</p81>
       <p82>1</p82>
       <p83>1</p83>
       <p84>1</p84>
       <p85>1</p85>
       <p86>1</p86>
       <p87>1</p87>
       <p88>1</p88>
       <p92>20</p92>
       <p95>20</p95>
       <p96>8875155741</p96>
       <p97>Pełna nazwa testowa</p97>
       <p98>PL</p98>
       <p99>wielkopolskie</p99>
       <p100>poznański</p100>
       <p101>Poznań</p101>
       <p102>Strzelecka</p102>
       <p103>1</p103>
       <p104>1</p104>
       <p105>Poznań</p105>
       <p106>61-155</p106>
       <p107>Poznań</p107>
       <p108_subfield_0>Jan</p108_subfield_0>
       <p108_subfield_1>Kowalski</p108_subfield_1>
       <p110>30-10-2014</p110>
       <p111>500600400</p111>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>