Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WLP (archiwalny) (od 2016) Wieloosobowa / zbiorcza lista płacPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4779817</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_3>[nazwaPelna]</p0_3>
       <p0_4_subfield_0>[miejscowość]</p0_4_subfield_0>
       <p0_4_subfield_1>[ulica]</p0_4_subfield_1>
       <p0_4_subfield_2>[nr domu]</p0_4_subfield_2>
       <p0_4_subfield_3>[nr lokalu]</p0_4_subfield_3>
       <p0_4_subfield_4>[kod pocztowy]</p0_4_subfield_4>
       <p0_4_subfield_5>[poczta]</p0_4_subfield_5>
       <p1_6_1_99>[Pole tekstowe]</p1_6_1_99>
       <p0_1>[Pole tekstowe]</p0_1>
       <p0_2>[Pole tekstowe]</p0_2>
       <p1_6_1_9>[pole wielowierszowe]</p1_6_1_9>
       <p1_6_1_9_7_8>[pole wielowierszowe]</p1_6_1_9_7_8>
       <p1_6_1_2>[pole wielowierszowe]</p1_6_1_2>
       <p1_6_1_9_7>[pole wielowierszowe]</p1_6_1_9_7>
       <p1_2_1>[pierwszeImie]</p1_2_1>
       <p1_3>[pole wielowierszowe]</p1_3>
       <p1_6_1>[Pole kwoty]</p1_6_1>
       <p1_11_1>[Pole kwoty]</p1_11_1>
       <p1_12>[Pole kwoty]</p1_12>
       <p1_14_1>[Pole kwoty]</p1_14_1>
       <p1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1>
       <p1_5>[Pole kwoty]</p1_5>
       <p1_13_2>18:18% / 32:32%</p1_13_2>
       <p1_15>[Pole kwoty]</p1_15>
       <p1_17>przelew:przelew / gotówka:gotówka</p1_17>
       <p1_18>[data]</p1_18>
       <p1_2_2>[nazwisko]</p1_2_2>
       <p1_6_2>[Pole kwoty]</p1_6_2>
       <p1_11_2>[Pole kwoty]</p1_11_2>
       <p1_12_1>[Pole kwoty]</p1_12_1>
       <p1_13_3> / 46,33</p1_13_3>
       <p2_2_1>[pierwszeImie]</p2_2_1>
       <p2_3>[pole wielowierszowe]</p2_3>
       <p2_6_1>[Pole kwoty]</p2_6_1>
       <p2_11_1>[Pole kwoty]</p2_11_1>
       <p2_12>[Pole kwoty]</p2_12>
       <p2_14_1>[Pole kwoty]</p2_14_1>
       <p2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1>
       <p2_5>[Pole kwoty]</p2_5>
       <p2_13_2>18:18% / 32:32%</p2_13_2>
       <p2_15>[Pole kwoty]</p2_15>
       <p2_17>przelew:przelew / gotówka:gotówka</p2_17>
       <p2_18>[data]</p2_18>
       <p2_2_2>[nazwisko]</p2_2_2>
       <p2_6_2>[Pole kwoty]</p2_6_2>
       <p2_11_2>[Pole kwoty]</p2_11_2>
       <p2_12_1>[Pole kwoty]</p2_12_1>
       <p2_13_3> / 46,33</p2_13_3>
       <p3_2_1>[pierwszeImie]</p3_2_1>
       <p3_3>[pole wielowierszowe]</p3_3>
       <p3_6_1>[Pole kwoty]</p3_6_1>
       <p3_11_1>[Pole kwoty]</p3_11_1>
       <p3_12>[Pole kwoty]</p3_12>
       <p3_14_1>[Pole kwoty]</p3_14_1>
       <p3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_1>
       <p3_5>[Pole kwoty]</p3_5>
       <p3_13_2>18:18% / 32:32%</p3_13_2>
       <p3_15>[Pole kwoty]</p3_15>
       <p3_17>przelew:przelew / gotówka:gotówka</p3_17>
       <p3_18>[data]</p3_18>
       <p3_2_2>[nazwisko]</p3_2_2>
       <p3_6_2>[Pole kwoty]</p3_6_2>
       <p3_11_2>[Pole kwoty]</p3_11_2>
       <p3_12_1>[Pole kwoty]</p3_12_1>
       <p3_13_3> / 46,33</p3_13_3>
       <p4_2_1>[pierwszeImie]</p4_2_1>
       <p4_3>[pole wielowierszowe]</p4_3>
       <p4_6_1>[Pole kwoty]</p4_6_1>
       <p4_11_1>[Pole kwoty]</p4_11_1>
       <p4_12>[Pole kwoty]</p4_12>
       <p4_14_1>[Pole kwoty]</p4_14_1>
       <p4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_1>
       <p4_5>[Pole kwoty]</p4_5>
       <p4_13_2>18:18% / 32:32%</p4_13_2>
       <p4_15>[Pole kwoty]</p4_15>
       <p4_17>przelew:przelew / gotówka:gotówka</p4_17>
       <p4_18>[data]</p4_18>
       <p4_2_2>[nazwisko]</p4_2_2>
       <p4_6_2>[Pole kwoty]</p4_6_2>
       <p4_11_2>[Pole kwoty]</p4_11_2>
       <p4_12_1>[Pole kwoty]</p4_12_1>
       <p4_13_3> / 46,33</p4_13_3>
       <p5_2_1>[pierwszeImie]</p5_2_1>
       <p5_3>[pole wielowierszowe]</p5_3>
       <p5_6_1>[Pole kwoty]</p5_6_1>
       <p5_11_1>[Pole kwoty]</p5_11_1>
       <p5_12>[Pole kwoty]</p5_12>
       <p5_14_1>[Pole kwoty]</p5_14_1>
       <p5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_1>
       <p5_5>[Pole kwoty]</p5_5>
       <p5_13_2>18:18% / 32:32%</p5_13_2>
       <p5_15>[Pole kwoty]</p5_15>
       <p5_17>przelew:przelew / gotówka:gotówka</p5_17>
       <p5_18>[data]</p5_18>
       <p5_2_2>[nazwisko]</p5_2_2>
       <p5_6_2>[Pole kwoty]</p5_6_2>
       <p5_11_2>[Pole kwoty]</p5_11_2>
       <p5_12_1>[Pole kwoty]</p5_12_1>
       <p5_13_3> / 46,33</p5_13_3>
       <p6_2_1>[pierwszeImie]</p6_2_1>
       <p6_3>[pole wielowierszowe]</p6_3>
       <p6_6_1>[Pole kwoty]</p6_6_1>
       <p6_11_1>[Pole kwoty]</p6_11_1>
       <p6_12>[Pole kwoty]</p6_12>
       <p6_14_1>[Pole kwoty]</p6_14_1>
       <p6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_1>
       <p6_5>[Pole kwoty]</p6_5>
       <p6_13_2>18:18% / 32:32%</p6_13_2>
       <p6_15>[Pole kwoty]</p6_15>
       <p6_17>przelew:przelew / gotówka:gotówka</p6_17>
       <p6_18>[data]</p6_18>
       <p6_2_2>[nazwisko]</p6_2_2>
       <p6_6_2>[Pole kwoty]</p6_6_2>
       <p6_11_2>[Pole kwoty]</p6_11_2>
       <p6_12_1>[Pole kwoty]</p6_12_1>
       <p6_13_3> / 46,33</p6_13_3>
       <p7_2_1>[pierwszeImie]</p7_2_1>
       <p7_3>[pole wielowierszowe]</p7_3>
       <p7_6_1>[Pole kwoty]</p7_6_1>
       <p7_11_1>[Pole kwoty]</p7_11_1>
       <p7_12>[Pole kwoty]</p7_12>
       <p7_14_1>[Pole kwoty]</p7_14_1>
       <p7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_1>
       <p7_5>[Pole kwoty]</p7_5>
       <p7_13_2>18:18% / 32:32%</p7_13_2>
       <p7_15>[Pole kwoty]</p7_15>
       <p7_17>przelew:przelew / gotówka:gotówka</p7_17>
       <p7_18>[data]</p7_18>
       <p7_2_2>[nazwisko]</p7_2_2>
       <p7_6_2>[Pole kwoty]</p7_6_2>
       <p7_11_2>[Pole kwoty]</p7_11_2>
       <p7_12_1>[Pole kwoty]</p7_12_1>
       <p7_13_3> / 46,33</p7_13_3>
       <p8_2_1>[pierwszeImie]</p8_2_1>
       <p8_3>[pole wielowierszowe]</p8_3>
       <p8_6_1>[Pole kwoty]</p8_6_1>
       <p8_11_1>[Pole kwoty]</p8_11_1>
       <p8_12>[Pole kwoty]</p8_12>
       <p8_14_1>[Pole kwoty]</p8_14_1>
       <p8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1>
       <p8_5>[Pole kwoty]</p8_5>
       <p8_13_2>18:18% / 32:32%</p8_13_2>
       <p8_15>[Pole kwoty]</p8_15>
       <p8_17>przelew:przelew / gotówka:gotówka</p8_17>
       <p8_18>[data]</p8_18>
       <p8_2_2>[nazwisko]</p8_2_2>
       <p8_6_2>[Pole kwoty]</p8_6_2>
       <p8_11_2>[Pole kwoty]</p8_11_2>
       <p8_12_1>[Pole kwoty]</p8_12_1>
       <p8_13_3> / 46,33</p8_13_3>
       <p9_2_1>[pierwszeImie]</p9_2_1>
       <p9_3>[pole wielowierszowe]</p9_3>
       <p9_6_1>[Pole kwoty]</p9_6_1>
       <p9_11_1>[Pole kwoty]</p9_11_1>
       <p9_12>[Pole kwoty]</p9_12>
       <p9_14_1>[Pole kwoty]</p9_14_1>
       <p9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_1>
       <p9_5>[Pole kwoty]</p9_5>
       <p9_13_2>18:18% / 32:32%</p9_13_2>
       <p9_15>[Pole kwoty]</p9_15>
       <p9_17>przelew:przelew / gotówka:gotówka</p9_17>
       <p9_18>[data]</p9_18>
       <p9_2_2>[nazwisko]</p9_2_2>
       <p9_6_2>[Pole kwoty]</p9_6_2>
       <p9_11_2>[Pole kwoty]</p9_11_2>
       <p9_12_1>[Pole kwoty]</p9_12_1>
       <p9_13_3> / 46,33</p9_13_3>
       <p10_2_1>[pierwszeImie]</p10_2_1>
       <p10_3>[pole wielowierszowe]</p10_3>
       <p10_6_1>[Pole kwoty]</p10_6_1>
       <p10_11_1>[Pole kwoty]</p10_11_1>
       <p10_12>[Pole kwoty]</p10_12>
       <p10_14_1>[Pole kwoty]</p10_14_1>
       <p10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_1>
       <p10_5>[Pole kwoty]</p10_5>
       <p10_13_2>18:18% / 32:32%</p10_13_2>
       <p10_15>[Pole kwoty]</p10_15>
       <p10_17>przelew:przelew / gotówka:gotówka</p10_17>
       <p10_18>[data]</p10_18>
       <p10_2_2>[nazwisko]</p10_2_2>
       <p10_6_2>[Pole kwoty]</p10_6_2>
       <p10_11_2>[Pole kwoty]</p10_11_2>
       <p10_12_1>[Pole kwoty]</p10_12_1>
       <p10_13_3> / 46,33</p10_13_3>
       <p11_2_1>[pierwszeImie]</p11_2_1>
       <p11_3>[pole wielowierszowe]</p11_3>
       <p11_6_1>[Pole kwoty]</p11_6_1>
       <p11_11_1>[Pole kwoty]</p11_11_1>
       <p11_12>[Pole kwoty]</p11_12>
       <p11_14_1>[Pole kwoty]</p11_14_1>
       <p11_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_1>
       <p11_5>[Pole kwoty]</p11_5>
       <p11_13_2>18:18% / 32:32%</p11_13_2>
       <p11_15>[Pole kwoty]</p11_15>
       <p11_17>przelew:przelew / gotówka:gotówka</p11_17>
       <p11_18>[data]</p11_18>
       <p11_2_2>[nazwisko]</p11_2_2>
       <p11_6_2>[Pole kwoty]</p11_6_2>
       <p11_11_2>[Pole kwoty]</p11_11_2>
       <p11_12_1>[Pole kwoty]</p11_12_1>
       <p11_13_3> / 46,33</p11_13_3>
       <p13_6_1>[Pole kwoty]</p13_6_1>
       <p13_7_1>[Pole kwoty]</p13_7_1>
       <p13_8_1>[Pole kwoty]</p13_8_1>
       <p13_10_1>[Pole kwoty]</p13_10_1>
       <p13_11_1>[Pole kwoty]</p13_11_1>
       <p14_12>[Pole kwoty]</p14_12>
       <p13_13_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p13_13_1>
       <p13_14_1>[Pole kwoty]</p13_14_1>
       <p13_17>[Pole kwoty]</p13_17>
       <p13_4>[Pole kwoty]</p13_4>
       <p14_5>[Pole kwoty]</p14_5>
       <p13_8_2>[Pole kwoty]</p13_8_2>
       <p13_9>[Pole kwoty]</p13_9>
       <p13_15>[Pole kwoty]</p13_15>
       <p13_6_2>[Pole kwoty]</p13_6_2>
       <p13_7_2>[Pole kwoty]</p13_7_2>
       <p13_8_3>[Pole kwoty]</p13_8_3>
       <p13_10_2>[Pole kwoty]</p13_10_2>
       <p13_11_2>[Pole kwoty]</p13_11_2>
       <p14_12_1>[Pole kwoty]</p14_12_1>
       <p13_13_3>[Pole kwoty]</p13_13_3>
       <p13_14_2>[Pole kwoty]</p13_14_2>
       <p13_18>[Pole kwoty]</p13_18>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p28_1>[Pole kwoty]</p28_1>
       <p15>[data]</p15>
       <p16>[data]</p16>
       <p21>[Pole kwoty]</p21>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <p23>[Pole kwoty]</p23>
       <p24>[Pole kwoty]</p24>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p29>[Pole kwoty]</p29>
       <p30>[Pole kwoty]</p30>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p32>[data]</p32>
       <p32_4>[data]</p32_4>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p28_2>[Pole kwoty]</p28_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WLP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4779817</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_3>Pełna nazwa testowa</p0_3>
       <p0_4_subfield_0>Poznań</p0_4_subfield_0>
       <p0_4_subfield_1>Strzelecka</p0_4_subfield_1>
       <p0_4_subfield_2>1</p0_4_subfield_2>
       <p0_4_subfield_3>1</p0_4_subfield_3>
       <p0_4_subfield_4>61-155</p0_4_subfield_4>
       <p0_4_subfield_5>Poznań</p0_4_subfield_5>
       <p1_6_1_99>test pola tekstowego</p1_6_1_99>
       <p0_1>test pola tekstowego</p0_1>
       <p0_2>test pola tekstowego</p0_2>
       <p1_6_1_9>to jest pole wielowierszowe</p1_6_1_9>
       <p1_6_1_9_7_8>to jest pole wielowierszowe</p1_6_1_9_7_8>
       <p1_6_1_2>to jest pole wielowierszowe</p1_6_1_2>
       <p1_6_1_9_7>to jest pole wielowierszowe</p1_6_1_9_7>
       <p1_2_1>Jan</p1_2_1>
       <p1_3>to jest pole wielowierszowe</p1_3>
       <p1_6_1>10</p1_6_1>
       <p1_11_1>10</p1_11_1>
       <p1_12>10</p1_12>
       <p1_14_1>10</p1_14_1>
       <p1_1>10</p1_1>
       <p1_5>10</p1_5>
       <p1_13_2>18</p1_13_2>
       <p1_15>10</p1_15>
       <p1_17>przelew</p1_17>
       <p1_18>30-10-1990</p1_18>
       <p1_2_2>Kowalski</p1_2_2>
       <p1_6_2>10</p1_6_2>
       <p1_11_2>10</p1_11_2>
       <p1_12_1>10</p1_12_1>
       <p1_13_3></p1_13_3>
       <p2_2_1>Jan</p2_2_1>
       <p2_3>to jest pole wielowierszowe</p2_3>
       <p2_6_1>10</p2_6_1>
       <p2_11_1>10</p2_11_1>
       <p2_12>10</p2_12>
       <p2_14_1>10</p2_14_1>
       <p2_1>10</p2_1>
       <p2_5>10</p2_5>
       <p2_13_2>18</p2_13_2>
       <p2_15>10</p2_15>
       <p2_17>przelew</p2_17>
       <p2_18>30-10-1990</p2_18>
       <p2_2_2>Kowalski</p2_2_2>
       <p2_6_2>10</p2_6_2>
       <p2_11_2>10</p2_11_2>
       <p2_12_1>10</p2_12_1>
       <p2_13_3></p2_13_3>
       <p3_2_1>Jan</p3_2_1>
       <p3_3>to jest pole wielowierszowe</p3_3>
       <p3_6_1>10</p3_6_1>
       <p3_11_1>10</p3_11_1>
       <p3_12>10</p3_12>
       <p3_14_1>10</p3_14_1>
       <p3_1>10</p3_1>
       <p3_5>10</p3_5>
       <p3_13_2>18</p3_13_2>
       <p3_15>10</p3_15>
       <p3_17>przelew</p3_17>
       <p3_18>30-10-1990</p3_18>
       <p3_2_2>Kowalski</p3_2_2>
       <p3_6_2>10</p3_6_2>
       <p3_11_2>10</p3_11_2>
       <p3_12_1>10</p3_12_1>
       <p3_13_3></p3_13_3>
       <p4_2_1>Jan</p4_2_1>
       <p4_3>to jest pole wielowierszowe</p4_3>
       <p4_6_1>10</p4_6_1>
       <p4_11_1>10</p4_11_1>
       <p4_12>10</p4_12>
       <p4_14_1>10</p4_14_1>
       <p4_1>10</p4_1>
       <p4_5>10</p4_5>
       <p4_13_2>18</p4_13_2>
       <p4_15>10</p4_15>
       <p4_17>przelew</p4_17>
       <p4_18>30-10-1990</p4_18>
       <p4_2_2>Kowalski</p4_2_2>
       <p4_6_2>10</p4_6_2>
       <p4_11_2>10</p4_11_2>
       <p4_12_1>10</p4_12_1>
       <p4_13_3></p4_13_3>
       <p5_2_1>Jan</p5_2_1>
       <p5_3>to jest pole wielowierszowe</p5_3>
       <p5_6_1>10</p5_6_1>
       <p5_11_1>10</p5_11_1>
       <p5_12>10</p5_12>
       <p5_14_1>10</p5_14_1>
       <p5_1>10</p5_1>
       <p5_5>10</p5_5>
       <p5_13_2>18</p5_13_2>
       <p5_15>10</p5_15>
       <p5_17>przelew</p5_17>
       <p5_18>30-10-1990</p5_18>
       <p5_2_2>Kowalski</p5_2_2>
       <p5_6_2>10</p5_6_2>
       <p5_11_2>10</p5_11_2>
       <p5_12_1>10</p5_12_1>
       <p5_13_3></p5_13_3>
       <p6_2_1>Jan</p6_2_1>
       <p6_3>to jest pole wielowierszowe</p6_3>
       <p6_6_1>10</p6_6_1>
       <p6_11_1>10</p6_11_1>
       <p6_12>10</p6_12>
       <p6_14_1>10</p6_14_1>
       <p6_1>10</p6_1>
       <p6_5>10</p6_5>
       <p6_13_2>18</p6_13_2>
       <p6_15>10</p6_15>
       <p6_17>przelew</p6_17>
       <p6_18>30-10-1990</p6_18>
       <p6_2_2>Kowalski</p6_2_2>
       <p6_6_2>10</p6_6_2>
       <p6_11_2>10</p6_11_2>
       <p6_12_1>10</p6_12_1>
       <p6_13_3></p6_13_3>
       <p7_2_1>Jan</p7_2_1>
       <p7_3>to jest pole wielowierszowe</p7_3>
       <p7_6_1>10</p7_6_1>
       <p7_11_1>10</p7_11_1>
       <p7_12>10</p7_12>
       <p7_14_1>10</p7_14_1>
       <p7_1>10</p7_1>
       <p7_5>10</p7_5>
       <p7_13_2>18</p7_13_2>
       <p7_15>10</p7_15>
       <p7_17>przelew</p7_17>
       <p7_18>30-10-1990</p7_18>
       <p7_2_2>Kowalski</p7_2_2>
       <p7_6_2>10</p7_6_2>
       <p7_11_2>10</p7_11_2>
       <p7_12_1>10</p7_12_1>
       <p7_13_3></p7_13_3>
       <p8_2_1>Jan</p8_2_1>
       <p8_3>to jest pole wielowierszowe</p8_3>
       <p8_6_1>10</p8_6_1>
       <p8_11_1>10</p8_11_1>
       <p8_12>10</p8_12>
       <p8_14_1>10</p8_14_1>
       <p8_1>10</p8_1>
       <p8_5>10</p8_5>
       <p8_13_2>18</p8_13_2>
       <p8_15>10</p8_15>
       <p8_17>przelew</p8_17>
       <p8_18>30-10-1990</p8_18>
       <p8_2_2>Kowalski</p8_2_2>
       <p8_6_2>10</p8_6_2>
       <p8_11_2>10</p8_11_2>
       <p8_12_1>10</p8_12_1>
       <p8_13_3></p8_13_3>
       <p9_2_1>Jan</p9_2_1>
       <p9_3>to jest pole wielowierszowe</p9_3>
       <p9_6_1>10</p9_6_1>
       <p9_11_1>10</p9_11_1>
       <p9_12>10</p9_12>
       <p9_14_1>10</p9_14_1>
       <p9_1>10</p9_1>
       <p9_5>10</p9_5>
       <p9_13_2>18</p9_13_2>
       <p9_15>10</p9_15>
       <p9_17>przelew</p9_17>
       <p9_18>30-10-1990</p9_18>
       <p9_2_2>Kowalski</p9_2_2>
       <p9_6_2>10</p9_6_2>
       <p9_11_2>10</p9_11_2>
       <p9_12_1>10</p9_12_1>
       <p9_13_3></p9_13_3>
       <p10_2_1>Jan</p10_2_1>
       <p10_3>to jest pole wielowierszowe</p10_3>
       <p10_6_1>10</p10_6_1>
       <p10_11_1>10</p10_11_1>
       <p10_12>10</p10_12>
       <p10_14_1>10</p10_14_1>
       <p10_1>10</p10_1>
       <p10_5>10</p10_5>
       <p10_13_2>18</p10_13_2>
       <p10_15>10</p10_15>
       <p10_17>przelew</p10_17>
       <p10_18>30-10-1990</p10_18>
       <p10_2_2>Kowalski</p10_2_2>
       <p10_6_2>10</p10_6_2>
       <p10_11_2>10</p10_11_2>
       <p10_12_1>10</p10_12_1>
       <p10_13_3></p10_13_3>
       <p11_2_1>Jan</p11_2_1>
       <p11_3>to jest pole wielowierszowe</p11_3>
       <p11_6_1>10</p11_6_1>
       <p11_11_1>10</p11_11_1>
       <p11_12>10</p11_12>
       <p11_14_1>10</p11_14_1>
       <p11_1>10</p11_1>
       <p11_5>10</p11_5>
       <p11_13_2>18</p11_13_2>
       <p11_15>10</p11_15>
       <p11_17>przelew</p11_17>
       <p11_18>30-10-1990</p11_18>
       <p11_2_2>Kowalski</p11_2_2>
       <p11_6_2>10</p11_6_2>
       <p11_11_2>10</p11_11_2>
       <p11_12_1>10</p11_12_1>
       <p11_13_3></p11_13_3>
       <p13_6_1>10</p13_6_1>
       <p13_7_1>10</p13_7_1>
       <p13_8_1>10</p13_8_1>
       <p13_10_1>10</p13_10_1>
       <p13_11_1>10</p13_11_1>
       <p14_12>10</p14_12>
       <p13_13_1>10</p13_13_1>
       <p13_14_1>10</p13_14_1>
       <p13_17>10</p13_17>
       <p13_4>10</p13_4>
       <p14_5>10</p14_5>
       <p13_8_2>10</p13_8_2>
       <p13_9>10</p13_9>
       <p13_15>10</p13_15>
       <p13_6_2>10</p13_6_2>
       <p13_7_2>10</p13_7_2>
       <p13_8_3>10</p13_8_3>
       <p13_10_2>10</p13_10_2>
       <p13_11_2>10</p13_11_2>
       <p14_12_1>10</p14_12_1>
       <p13_13_3>10</p13_13_3>
       <p13_14_2>10</p13_14_2>
       <p13_18>10</p13_18>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p28_1>10</p28_1>
       <p15>30-10-1990</p15>
       <p16>30-10-1990</p16>
       <p21>10</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>10</p25>
       <p29>10</p29>
       <p30>10</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>30-10-1990</p32>
       <p32_4>30-10-1990</p32_4>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p28_2>10</p28_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>