Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PCC-2 (7) (archiwalny) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnikaImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2016/01/22/3133/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4794362</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect2722>[Nagłówek]</rect2722>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p6_subfield_0>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8>[nazwisko]</p8>
       <p9>[pierwszeImie]</p9>
       <p10>[dataUrodzenia]</p10>
       <p11>[Wojewodztwo]</p11>
       <p12>[Powiat]</p12>
       <p13>[Gmina]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[Miejscowosc]</p17>
       <p18>[KodPocztowy]</p18>
       <p19>[Poczta]</p19>
       <p20>[WojewodztwoDzial]</p20>
       <p21>[PowiatDzial]</p21>
       <p22>[GminaDzial]</p22>
       <p23>[UlicaDzial]</p23>
       <p24>[NrDomuDzial]</p24>
       <p25>[NrLokaluDzial]</p25>
       <p26>[MiejscowoscDzial]</p26>
       <p27>[KodPocztowyDzial]</p27>
       <p28>[PocztaDzial]</p28>
       <p29>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p29>
       <p30>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p30>
       <p31>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p31>
       <p32>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p32>
       <rect1471_4>[Pole powtarzalne]</rect1471_4>
       <pA1>[województwo]</pA1>
       <pA2>[powiat]</pA2>
       <pA3>[gmina]</pA3>
       <pA5>[Pole kwoty]</pA5>
       <pA6>[Pole tekstowe]</pA6>
       <pageno>[Numer strony]</pageno>
       <pages>[Liczba stron]</pages>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PCC-2 (7)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4794362</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect2722></rect2722>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6_subfield_0>3022</p6_subfield_0>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>Kowalski</p8>
       <p9>Jan</p9>
       <p10>30-10-1985</p10>
       <p11>wielkopolskie</p11>
       <p12>poznański</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>61-155</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>wielkopolskie</p20>
       <p21>poznański</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>Półwiejska</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>1</p25>
       <p26>Poznań</p26>
       <p27>61-155</p27>
       <p28>Poznań</p28>
       <p29>8</p29>
       <p30>10</p30>
       <p31>2</p31>
       <p32>6</p32>
       <rect1471_4></rect1471_4>
       <pA1>6</pA1>
       <pA2>6</pA2>
       <pA3>6</pA3>
       <pA5>6</pA5>
       <pA6>6</pA6>
       <pageno></pageno>
       <pages></pages>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>