Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS US-31 (archiwalny) Informacja w celu wydania zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4800863</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1>[PESEL]</pI_1>
       <pI_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pI_2>
       <pI_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_3>
       <pI_4>[nazwisko]</pI_4>
       <pI_5>[pierwszeImie]</pI_5>
       <pI_6>[plec]</pI_6>
       <pI_7>[miejsceUrodzenia]</pI_7>
       <pI_8>[dataUrodzenia]</pI_8>
       <pI_9>[Pole tekstowe]</pI_9>
       <pI_10>[kraj]</pI_10>
       <pII_1>[KodPocztowy]</pII_1>
       <pII_2>[Poczta]</pII_2>
       <pII_3>[Gmina]</pII_3>
       <pII_4>[Miejscowosc]</pII_4>
       <pII_5>[Ulica]</pII_5>
       <pII_6>[NrDomu]</pII_6>
       <pII_7>[NrLokalu]</pII_7>
       <pII_8>[Telefon]</pII_8>
       <pII_9>[kraj]</pII_9>
       <pII_10>[Pole tekstowe]</pII_10>
       <pII_11>[kraj]</pII_11>
       <pII_12>[Mail]</pII_12>
       <pIII_>[Wartość wyboru w polu pIII. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</pIII_>
       <pIV_1>[NIP]</pIV_1>
       <pIV_2>[REGON]</pIV_2>
       <pIV_3>[PESEL]</pIV_3>
       <pIV_4>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pIV_4>
       <pIV_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIV_5>
       <pIV_6>[nazwa]</pIV_6>
       <pIV_7_1>[nazwaPelna]</pIV_7_1>
       <pIV_7_2>[Pole tekstowe]</pIV_7_2>
       <pIV_8>[nazwisko]</pIV_8>
       <pIV_9>[pierwszeImie]</pIV_9>
       <pIV_9_4>[dataUrodzenia]</pIV_9_4>
       <pV_1>[KodPocztowy]</pV_1>
       <pV_2>[Poczta]</pV_2>
       <pV_3>[Gmina]</pV_3>
       <pV_4>[Miejscowosc]</pV_4>
       <pV_5>[Ulica]</pV_5>
       <pV_6>[NrDomu]</pV_6>
       <pV_7>[NrLokalu]</pV_7>
       <pV_8>[Pole tekstowe]</pV_8>
       <pV_9>[kraj]</pV_9>
       <pV_10>[Pole tekstowe]</pV_10>
       <pV_11>[kraj]</pV_11>
       <pV_12>[Mail]</pV_12>
       <pVI_1_>[Wartość wyboru w polu pVI_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pVI_1_>
       <pVI_2>[nazwaPelna]</pVI_2>
       <pVI_3>[KodPocztowy]</pVI_3>
       <pVI_4>[Poczta]</pVI_4>
       <pVI_5>[Gmina]</pVI_5>
       <pVI_6>[Miejscowosc]</pVI_6>
       <pVI_7>[Ulica]</pVI_7>
       <pVI_8>[NrDomu]</pVI_8>
       <pVI_9>[NrLokalu]</pVI_9>
       <pVI_10>[Pole tekstowe]</pVI_10>
       <pVI_11>[kraj]</pVI_11>
       <pVI_12>[kraj]</pVI_12>
       <pVII_1_>[Wartość wyboru w polu pVII_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pVII_1_>
       <pVII_2>[nazwaPelna]</pVII_2>
       <pVII_3>[KodPocztowy]</pVII_3>
       <pVII_4>[Poczta]</pVII_4>
       <pVII_5>[Gmina]</pVII_5>
       <pVII_6>[Miejscowosc]</pVII_6>
       <pVII_7>[Ulica]</pVII_7>
       <pVII_8>[NrDomu]</pVII_8>
       <pVII_9>[NrLokalu]</pVII_9>
       <pVII_10>[Pole tekstowe]</pVII_10>
       <pVII_11>[kraj]</pVII_11>
       <pVII_12>[kraj]</pVII_12>
       <pVIII_1_>[Wartość wyboru w polu pVIII_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pVIII_1_>
       <pVIII_2>[nazwaPelna]</pVIII_2>
       <pVIII_3>[KodPocztowy]</pVIII_3>
       <pVIII_4>[Poczta]</pVIII_4>
       <pVIII_5>[Gmina]</pVIII_5>
       <pVIII_6>[Miejscowosc]</pVIII_6>
       <pVIII_7>[Ulica]</pVIII_7>
       <pVIII_8>[NrDomu]</pVIII_8>
       <pVIII_9>[NrLokalu]</pVIII_9>
       <pVIII_10>[Pole tekstowe]</pVIII_10>
       <pVIII_11>[kraj]</pVIII_11>
       <pVIII_12>[kraj]</pVIII_12>
       <pIX_1_>[Wartość wyboru w polu pIX_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIX_1_>
       <pIX_2>[nazwaPelna]</pIX_2>
       <pIX_3>[KodPocztowy]</pIX_3>
       <pIX_4>[Poczta]</pIX_4>
       <pIX_5>[Gmina]</pIX_5>
       <pIX_6>[Miejscowosc]</pIX_6>
       <pIX_7>[Ulica]</pIX_7>
       <pIX_8>[NrDomu]</pIX_8>
       <pIX_9>[NrLokalu]</pIX_9>
       <pIX_10>[Pole tekstowe]</pIX_10>
       <pIX_11>[kraj]</pIX_11>
       <pIX_12>[kraj]</pIX_12>
       <pX_1>[data]</pX_1>
       <pX_1_3>[data]</pX_1_3>
       <pXI_>[Wartość wyboru w polu pXI. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ]</pXI_>
       <pXII_1>[data]</pXII_1>
       <pXII_1_1>[miejscowość]</pXII_1_1>
       <pXII_1_2>[Data wypełnienia]</pXII_1_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS US-31</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4800863</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1>23050608219</pI_1>
       <pI_2>1</pI_2>
       <pI_3>nr-test</pI_3>
       <pI_4>Kowalski</pI_4>
       <pI_5>Jan</pI_5>
       <pI_6>M</pI_6>
       <pI_7>Poznań</pI_7>
       <pI_8>30-10-1985</pI_8>
       <pI_9>test pola tekstowego</pI_9>
       <pI_10>PL</pI_10>
       <pII_1>61-155</pII_1>
       <pII_2>Poznań</pII_2>
       <pII_3>Poznań</pII_3>
       <pII_4>Poznań</pII_4>
       <pII_5>Strzelecka</pII_5>
       <pII_6>1</pII_6>
       <pII_7>1</pII_7>
       <pII_8>500600400</pII_8>
       <pII_9>PL</pII_9>
       <pII_10>test pola tekstowego</pII_10>
       <pII_11>PL</pII_11>
       <pII_12>test@test.pl</pII_12>
       <pIII_>1</pIII_>
       <pIV_1>8875155741</pIV_1>
       <pIV_2>773461194</pIV_2>
       <pIV_3>23050608219</pIV_3>
       <pIV_4>1</pIV_4>
       <pIV_5>nr-test</pIV_5>
       <pIV_6>nazwa testowa</pIV_6>
       <pIV_7_1>Pełna nazwa testowa</pIV_7_1>
       <pIV_7_2>test pola tekstowego</pIV_7_2>
       <pIV_8>Kowalski</pIV_8>
       <pIV_9>Jan</pIV_9>
       <pIV_9_4>30-10-1985</pIV_9_4>
       <pV_1>61-155</pV_1>
       <pV_2>Poznań</pV_2>
       <pV_3>Poznań</pV_3>
       <pV_4>Poznań</pV_4>
       <pV_5>Strzelecka</pV_5>
       <pV_6>1</pV_6>
       <pV_7>1</pV_7>
       <pV_8>test pola tekstowego</pV_8>
       <pV_9>PL</pV_9>
       <pV_10>test pola tekstowego</pV_10>
       <pV_11>PL</pV_11>
       <pV_12>test@test.pl</pV_12>
       <pVI_1_>1</pVI_1_>
       <pVI_2>Pełna nazwa testowa</pVI_2>
       <pVI_3>61-155</pVI_3>
       <pVI_4>Poznań</pVI_4>
       <pVI_5>Poznań</pVI_5>
       <pVI_6>Poznań</pVI_6>
       <pVI_7>Strzelecka</pVI_7>
       <pVI_8>1</pVI_8>
       <pVI_9>1</pVI_9>
       <pVI_10>test pola tekstowego</pVI_10>
       <pVI_11>PL</pVI_11>
       <pVI_12>PL</pVI_12>
       <pVII_1_>1</pVII_1_>
       <pVII_2>Pełna nazwa testowa</pVII_2>
       <pVII_3>61-155</pVII_3>
       <pVII_4>Poznań</pVII_4>
       <pVII_5>Poznań</pVII_5>
       <pVII_6>Poznań</pVII_6>
       <pVII_7>Strzelecka</pVII_7>
       <pVII_8>1</pVII_8>
       <pVII_9>1</pVII_9>
       <pVII_10>test pola tekstowego</pVII_10>
       <pVII_11>PL</pVII_11>
       <pVII_12>PL</pVII_12>
       <pVIII_1_>1</pVIII_1_>
       <pVIII_2>Pełna nazwa testowa</pVIII_2>
       <pVIII_3>61-155</pVIII_3>
       <pVIII_4>Poznań</pVIII_4>
       <pVIII_5>Poznań</pVIII_5>
       <pVIII_6>Poznań</pVIII_6>
       <pVIII_7>Strzelecka</pVIII_7>
       <pVIII_8>1</pVIII_8>
       <pVIII_9>1</pVIII_9>
       <pVIII_10>test pola tekstowego</pVIII_10>
       <pVIII_11>PL</pVIII_11>
       <pVIII_12>PL</pVIII_12>
       <pIX_1_>1</pIX_1_>
       <pIX_2>Pełna nazwa testowa</pIX_2>
       <pIX_3>61-155</pIX_3>
       <pIX_4>Poznań</pIX_4>
       <pIX_5>Poznań</pIX_5>
       <pIX_6>Poznań</pIX_6>
       <pIX_7>Strzelecka</pIX_7>
       <pIX_8>1</pIX_8>
       <pIX_9>1</pIX_9>
       <pIX_10>test pola tekstowego</pIX_10>
       <pIX_11>PL</pIX_11>
       <pIX_12>PL</pIX_12>
       <pX_1>30-10-1990</pX_1>
       <pX_1_3>30-10-1990</pX_1_3>
       <pXI_>1</pXI_>
       <pXII_1>30-10-1990</pXII_1>
       <pXII_1_1>Poznań</pXII_1_1>
       <pXII_1_2>30-10-2014</pXII_1_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>