Pola formularza

Formularz: SD-Z2 (6) (2020) Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowychImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2016/01/12/3068/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku fillupXML:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4814290</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p6_subfield_0>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8>[nazwisko]</p8>
       <p9>[pierwszeImie]</p9>
       <p10>[imieOjca]</p10>
       <p11>[imieMatki]</p11>
       <p12>[dataUrodzenia]</p12>
       <p13>[obywatelstwo]</p13>
       <p14>[KodKraju]</p14>
       <p15>[Wojewodztwo]</p15>
       <p16>[Powiat]</p16>
       <p17>[Gmina]</p17>
       <p18>[Ulica]</p18>
       <p19>[NrDomu]</p19>
       <p20>[NrLokalu]</p20>
       <p21>[Miejscowosc]</p21>
       <p22>[KodPocztowy]</p22>
       <p23>[Poczta]</p23>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_>
       <p24_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p24_3_subfield_>
       <p24_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p24_3_subfield_2>
       <p24_3_subfield_3>[Pole NIP]</p24_3_subfield_3>
       <p25>[nazwisko]</p25>
       <p26>[pierwszeImie]</p26>
       <p27>[imieOjca]</p27>
       <p28>[imieMatki]</p28>
       <p29>[dataUrodzenia]</p29>
       <p30>[KodKraju]</p30>
       <p31>[Wojewodztwo]</p31>
       <p32>[Powiat]</p32>
       <p33>[Gmina]</p33>
       <p34>[Ulica]</p34>
       <p35>[NrDomu]</p35>
       <p36>[NrLokalu]</p36>
       <p37>[Miejscowosc]</p37>
       <p38>[KodPocztowy]</p38>
       <p39>[Poczta]</p39>
       <p40_>[Wartość wyboru w polu p40. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ]</p40_>
       <p41>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p41>
       <p42>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p42>
       <p43>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p43>
       <p44>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p44>
       <p45>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45>
       <p46>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p46>
       <p47>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p47>
       <p48>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p48>
       <p49>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p49>
       <p50>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p50>
       <p51>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p51>
       <p52>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p52>
       <p53_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p53_1>
       <p55>[pole wielowierszowe]</p55>
       <p54>[Pole tekstowe]</p54>
       <p56>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p56>
       <p53_2>[Pole tekstowe]</p53_2>
       <p57_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p57_1>
       <p59>[pole wielowierszowe]</p59>
       <p57_2>[Pole tekstowe]</p57_2>
       <p58>[Pole tekstowe]</p58>
       <p60>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p60>
       <p61_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p61_1>
       <p63>[pole wielowierszowe]</p63>
       <p61_2>[Pole tekstowe]</p61_2>
       <p62>[Pole tekstowe]</p62>
       <p64>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64>
       <p61_3_>[Wartość wyboru w polu p61_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p61_3_>
       <p65_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p65_1>
       <p67>[pole wielowierszowe]</p67>
       <p65_2>[Pole tekstowe]</p65_2>
       <p68>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68>
       <p65_3_>[Wartość wyboru w polu p65_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p65_3_>
       <p66>[Pole tekstowe]</p66>
       <p65_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p65_4>
       <p65_5>[Pole tekstowe]</p65_5>
       <p69>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69>
       <p70_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p70_1>
       <p72>[pole wielowierszowe]</p72>
       <p70_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p70_2>
       <p73>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p73>
       <p71>[Pole tekstowe]</p71>
       <p70_3>[Pole tekstowe]</p70_3>
       <p74>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p74>
       <p75_1>[Pole tekstowe]</p75_1>
       <p75_2>[Pole tekstowe]</p75_2>
       <p77>[pole wielowierszowe]</p77>
       <p75_3>[Pole tekstowe]</p75_3>
       <p75_4>[Pole tekstowe]</p75_4>
       <p76>[Pole tekstowe]</p76>
       <p78>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p78>
       <p75_5>[rok]</p75_5>
       <p80>[Pole tekstowe]</p80>
       <p82>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p82>
       <p81>[pole wielowierszowe]</p81>
       <p85>[pole wielowierszowe]</p85>
       <p84>[Pole tekstowe]</p84>
       <p86>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p86>
       <p_GA9>[pole wielowierszowe]</p_GA9>
       <p_GB9>[Pole tekstowe]</p_GB9>
       <p_GC9>[pole wielowierszowe]</p_GC9>
       <p_GD9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p_GD9>
       <p_GA10>[pole wielowierszowe]</p_GA10>
       <p_GB10>[Pole tekstowe]</p_GB10>
       <p_GC10>[pole wielowierszowe]</p_GC10>
       <p_GD10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p_GD10>
       <p_GA11>[pole wielowierszowe]</p_GA11>
       <p_GB11>[Pole tekstowe]</p_GB11>
       <p_GC11>[pole wielowierszowe]</p_GC11>
       <p_GD11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p_GD11>
       <p_GA12>[pole wielowierszowe]</p_GA12>
       <p_GB12>[Pole tekstowe]</p_GB12>
       <p_GC12>[pole wielowierszowe]</p_GC12>
       <p_GD12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p_GD12>
       <p_GA13>[pole wielowierszowe]</p_GA13>
       <p_GB13>[Pole tekstowe]</p_GB13>
       <p_GC13>[pole wielowierszowe]</p_GC13>
       <p_GD13>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p_GD13>
       <p_GA14>[pole wielowierszowe]</p_GA14>
       <p_GB14>[Pole tekstowe]</p_GB14>
       <p_GC14>[pole wielowierszowe]</p_GC14>
       <p_GD14>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p_GD14>
       <p_GA15>[pole wielowierszowe]</p_GA15>
       <p_GB15>[Pole tekstowe]</p_GB15>
       <p_GC15>[pole wielowierszowe]</p_GC15>
       <p_GD15>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p_GD15>
       <p_GA16>[pole wielowierszowe]</p_GA16>
       <p_GB16>[Pole tekstowe]</p_GB16>
       <p_GC16>[pole wielowierszowe]</p_GC16>
       <p_GD16>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p_GD16>
       <p_GA17>[pole wielowierszowe]</p_GA17>
       <p_GB17>[Pole tekstowe]</p_GB17>
       <p_GC17>[pole wielowierszowe]</p_GC17>
       <p_GD17>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p_GD17>
       <p_GA18>[pole wielowierszowe]</p_GA18>
       <p_GB18>[Pole tekstowe]</p_GB18>
       <p_GC18>[pole wielowierszowe]</p_GC18>
       <p_GD18>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p_GD18>
       <p_GA19>[pole wielowierszowe]</p_GA19>
       <p_GB19>[Pole tekstowe]</p_GB19>
       <p_GC19>[pole wielowierszowe]</p_GC19>
       <p_GD19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p_GD19>
       <p_GA20>[pole wielowierszowe]</p_GA20>
       <p_GB20>[Pole tekstowe]</p_GB20>
       <p_GC20>[pole wielowierszowe]</p_GC20>
       <p_GD20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p_GD20>
       <p88_>[Wartość wyboru w polu p88. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 ]</p88_>
       <p89>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p89>
       <p90>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p90>
       <p91>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p91>
       <p92>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p92>
       <p93>[pole wielowierszowe]</p93>
       <p95>[pierwszeImiePrzedst]</p95>
       <p94>[Data wypełnienia]</p94>
       <p96>[nazwiskoPrzedst]</p96>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku fillupXML (pobierz i uruchom w fillUp):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SD-Z2 (6)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4814290</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6_subfield_0>3022</p6_subfield_0>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>Kowalski</p8>
       <p9>Jan</p9>
       <p10>Stefan</p10>
       <p11>Danuta</p11>
       <p12>30-10-1985</p12>
       <p13>polskie</p13>
       <p14>PL</p14>
       <p15>wielkopolskie</p15>
       <p16>poznański</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>Strzelecka</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>61-155</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24_>1</p24_>
       <p24_3_subfield_>2</p24_3_subfield_>
       <p24_3_subfield_2>23050608219</p24_3_subfield_2>
       <p24_3_subfield_3>8875155741</p24_3_subfield_3>
       <p25>Kowalski</p25>
       <p26>Jan</p26>
       <p27>Stefan</p27>
       <p28>Danuta</p28>
       <p29>30-10-1985</p29>
       <p30>PL</p30>
       <p31>wielkopolskie</p31>
       <p32>poznański</p32>
       <p33>Poznań</p33>
       <p34>Strzelecka</p34>
       <p35>1</p35>
       <p36>1</p36>
       <p37>Poznań</p37>
       <p38>61-155</p38>
       <p39>Poznań</p39>
       <p40_>1</p40_>
       <p41>1</p41>
       <p42>1</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44>1</p44>
       <p45>1</p45>
       <p46>1</p46>
       <p47>1</p47>
       <p48>1</p48>
       <p49>1</p49>
       <p50>1</p50>
       <p51>1</p51>
       <p52>1</p52>
       <p53_1>10</p53_1>
       <p55>to jest pole wielowierszowe</p55>
       <p54>test pola tekstowego</p54>
       <p56>1</p56>
       <p53_2>test pola tekstowego</p53_2>
       <p57_1>10</p57_1>
       <p59>to jest pole wielowierszowe</p59>
       <p57_2>test pola tekstowego</p57_2>
       <p58>test pola tekstowego</p58>
       <p60>1</p60>
       <p61_1>10</p61_1>
       <p63>to jest pole wielowierszowe</p63>
       <p61_2>test pola tekstowego</p61_2>
       <p62>test pola tekstowego</p62>
       <p64>1</p64>
       <p61_3_>1</p61_3_>
       <p65_1>10</p65_1>
       <p67>to jest pole wielowierszowe</p67>
       <p65_2>test pola tekstowego</p65_2>
       <p68>1</p68>
       <p65_3_>1</p65_3_>
       <p66>test pola tekstowego</p66>
       <p65_4>10</p65_4>
       <p65_5>test pola tekstowego</p65_5>
       <p69>10</p69>
       <p70_1>10</p70_1>
       <p72>to jest pole wielowierszowe</p72>
       <p70_2>10</p70_2>
       <p73>1</p73>
       <p71>test pola tekstowego</p71>
       <p70_3>test pola tekstowego</p70_3>
       <p74>10</p74>
       <p75_1>test pola tekstowego</p75_1>
       <p75_2>test pola tekstowego</p75_2>
       <p77>to jest pole wielowierszowe</p77>
       <p75_3>test pola tekstowego</p75_3>
       <p75_4>test pola tekstowego</p75_4>
       <p76>test pola tekstowego</p76>
       <p78>1</p78>
       <p75_5></p75_5>
       <p80>test pola tekstowego</p80>
       <p82>1</p82>
       <p81>to jest pole wielowierszowe</p81>
       <p85>to jest pole wielowierszowe</p85>
       <p84>test pola tekstowego</p84>
       <p86>1</p86>
       <p_GA9>to jest pole wielowierszowe</p_GA9>
       <p_GB9>test pola tekstowego</p_GB9>
       <p_GC9>to jest pole wielowierszowe</p_GC9>
       <p_GD9>1</p_GD9>
       <p_GA10>to jest pole wielowierszowe</p_GA10>
       <p_GB10>test pola tekstowego</p_GB10>
       <p_GC10>to jest pole wielowierszowe</p_GC10>
       <p_GD10>1</p_GD10>
       <p_GA11>to jest pole wielowierszowe</p_GA11>
       <p_GB11>test pola tekstowego</p_GB11>
       <p_GC11>to jest pole wielowierszowe</p_GC11>
       <p_GD11>1</p_GD11>
       <p_GA12>to jest pole wielowierszowe</p_GA12>
       <p_GB12>test pola tekstowego</p_GB12>
       <p_GC12>to jest pole wielowierszowe</p_GC12>
       <p_GD12>1</p_GD12>
       <p_GA13>to jest pole wielowierszowe</p_GA13>
       <p_GB13>test pola tekstowego</p_GB13>
       <p_GC13>to jest pole wielowierszowe</p_GC13>
       <p_GD13>1</p_GD13>
       <p_GA14>to jest pole wielowierszowe</p_GA14>
       <p_GB14>test pola tekstowego</p_GB14>
       <p_GC14>to jest pole wielowierszowe</p_GC14>
       <p_GD14>1</p_GD14>
       <p_GA15>to jest pole wielowierszowe</p_GA15>
       <p_GB15>test pola tekstowego</p_GB15>
       <p_GC15>to jest pole wielowierszowe</p_GC15>
       <p_GD15>1</p_GD15>
       <p_GA16>to jest pole wielowierszowe</p_GA16>
       <p_GB16>test pola tekstowego</p_GB16>
       <p_GC16>to jest pole wielowierszowe</p_GC16>
       <p_GD16>1</p_GD16>
       <p_GA17>to jest pole wielowierszowe</p_GA17>
       <p_GB17>test pola tekstowego</p_GB17>
       <p_GC17>to jest pole wielowierszowe</p_GC17>
       <p_GD17>1</p_GD17>
       <p_GA18>to jest pole wielowierszowe</p_GA18>
       <p_GB18>test pola tekstowego</p_GB18>
       <p_GC18>to jest pole wielowierszowe</p_GC18>
       <p_GD18>1</p_GD18>
       <p_GA19>to jest pole wielowierszowe</p_GA19>
       <p_GB19>test pola tekstowego</p_GB19>
       <p_GC19>to jest pole wielowierszowe</p_GC19>
       <p_GD19>1</p_GD19>
       <p_GA20>to jest pole wielowierszowe</p_GA20>
       <p_GB20>test pola tekstowego</p_GB20>
       <p_GC20>to jest pole wielowierszowe</p_GC20>
       <p_GD20>1</p_GD20>
       <p88_>1</p88_>
       <p89>1</p89>
       <p90>1</p90>
       <p91>1</p91>
       <p92>1</p92>
       <p93>to jest pole wielowierszowe</p93>
       <p95>Krzysztof</p95>
       <p94>30-10-2014</p94>
       <p96>Kowalczyk</p96>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>