Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS DNU-K (2016) (archiwalny) Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usługPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4862370</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[poczta]</p3_subfield_1>
       <p4>[REGON]</p4>
       <p5>[kwartal]</p5>
       <p6>[pkd1]</p6>
       <p7>[Mail]</p7>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9>[REGON]</p9>
       <p10>[kwartal]</p10>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p12>[kwartal]</p12>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[kraj]</p16>
       <p17>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[kraj]</p19>
       <p20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[kraj]</p22>
       <p23>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25>[kraj]</p25>
       <p26>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p26>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p28>[kraj]</p28>
       <p29>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p29>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31>[kraj]</p31>
       <p32>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p32>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <p34>[kraj]</p34>
       <p35>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p35>
       <p36>[Pole tekstowe]</p36>
       <p37>[kraj]</p37>
       <p38>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p38>
       <p39>[Pole tekstowe]</p39>
       <p40>[kraj]</p40>
       <p41>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p41>
       <p42>[Pole tekstowe]</p42>
       <p43>[kraj]</p43>
       <p44>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44>
       <p45>[Pole tekstowe]</p45>
       <p46>[kraj]</p46>
       <p47>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p47>
       <p48>[Pole tekstowe]</p48>
       <p49>[kraj]</p49>
       <p50>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p50>
       <p51>[Pole tekstowe]</p51>
       <p52>[kraj]</p52>
       <p53>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p53>
       <p54>[Pole tekstowe]</p54>
       <p55>[kraj]</p55>
       <p56>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p56>
       <p57>[Pole tekstowe]</p57>
       <p58>[kraj]</p58>
       <p59>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p59>
       <p60>[Pole tekstowe]</p60>
       <p61>[kraj]</p61>
       <p62>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p62>
       <p63>[Pole tekstowe]</p63>
       <p64>[kraj]</p64>
       <p65>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p65>
       <p66>[Pole tekstowe]</p66>
       <p67>[kraj]</p67>
       <p68>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68>
       <p69>[Pole tekstowe]</p69>
       <p70>[kraj]</p70>
       <p71>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p71>
       <p72>[Pole tekstowe]</p72>
       <p73>[kraj]</p73>
       <p74>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p74>
       <p75>[Pole tekstowe]</p75>
       <p76>[kraj]</p76>
       <p77>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p77>
       <p78>[Pole tekstowe]</p78>
       <p79>[kraj]</p79>
       <p80>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p80>
       <p81>[Pole tekstowe]</p81>
       <p82>[kraj]</p82>
       <p83>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p83>
       <p84>[Pole tekstowe]</p84>
       <p85>[kraj]</p85>
       <p86>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p86>
       <p87>[Pole tekstowe]</p87>
       <p88>[kraj]</p88>
       <p89>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p89>
       <p90>[Pole tekstowe]</p90>
       <p91>[kraj]</p91>
       <p92>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p92>
       <p93>[Pole tekstowe]</p93>
       <p94>[kraj]</p94>
       <p95>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p95>
       <p96>[Pole tekstowe]</p96>
       <p97>[kraj]</p97>
       <p98>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p98>
       <p99>[Pole tekstowe]</p99>
       <p100>[kraj]</p100>
       <p101>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p101>
       <p102>[Pole tekstowe]</p102>
       <p103>[kraj]</p103>
       <p104>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p104>
       <p106>[Pole tekstowe]</p106>
       <p107>[kraj]</p107>
       <p108>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p108>
       <p109>[Pole tekstowe]</p109>
       <p110>[kraj]</p110>
       <p111>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p111>
       <p112>[Pole tekstowe]</p112>
       <p113>[kraj]</p113>
       <p114>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p114>
       <p115>[Pole tekstowe]</p115>
       <p116>[kraj]</p116>
       <p117>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p117>
       <p118>[Pole tekstowe]</p118>
       <p119>[kraj]</p119>
       <p120>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p120>
       <p121>[Pole tekstowe]</p121>
       <p122>[kraj]</p122>
       <p123>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p123>
       <p124>[Pole tekstowe]</p124>
       <p125>[kraj]</p125>
       <p126>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p126>
       <p127>[Pole tekstowe]</p127>
       <p128>[kraj]</p128>
       <p129>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p129>
       <p130>[Pole tekstowe]</p130>
       <p131>[kraj]</p131>
       <p132>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p132>
       <p134>[Pole tekstowe]</p134>
       <p135>[kraj]</p135>
       <p136>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p136>
       <p137>[Pole tekstowe]</p137>
       <p138>[kraj]</p138>
       <p139>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p139>
       <p140>[Pole tekstowe]</p140>
       <p141>[kraj]</p141>
       <p142>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p142>
       <p143>[Pole tekstowe]</p143>
       <p144>[kraj]</p144>
       <p145>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p145>
       <p146>[Pole tekstowe]</p146>
       <p147>[kraj]</p147>
       <p148>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p148>
       <p149>[Pole tekstowe]</p149>
       <p150>[kraj]</p150>
       <p151>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p151>
       <p152>[Pole tekstowe]</p152>
       <p153>[kraj]</p153>
       <p154>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p154>
       <p155>[Pole tekstowe]</p155>
       <p156>[kraj]</p156>
       <p157>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p157>
       <p158>[Pole tekstowe]</p158>
       <p159>[kraj]</p159>
       <p160>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p160>
       <p161>[Pole tekstowe]</p161>
       <p162>[kraj]</p162>
       <p163>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p163>
       <p164>[Pole tekstowe]</p164>
       <p165>[kraj]</p165>
       <p166>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p166>
       <p167>[Pole tekstowe]</p167>
       <p168>[kraj]</p168>
       <p169>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p169>
       <p170>[Pole tekstowe]</p170>
       <p171>[kraj]</p171>
       <p172>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p172>
       <p173>[Pole tekstowe]</p173>
       <p174>[kraj]</p174>
       <p175>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p175>
       <p176>[Pole tekstowe]</p176>
       <p177>[kraj]</p177>
       <p178>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p178>
       <p179>[Pole tekstowe]</p179>
       <p180>[kraj]</p180>
       <p181>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p181>
       <p182>[Pole tekstowe]</p182>
       <p183>[kraj]</p183>
       <p184>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p184>
       <p185>[Pole tekstowe]</p185>
       <p186>[kraj]</p186>
       <p187>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p187>
       <p188>[Pole tekstowe]</p188>
       <p189>[kraj]</p189>
       <p190>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p190>
       <p191>[Pole tekstowe]</p191>
       <p192>[kraj]</p192>
       <p193>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p193>
       <p194>[Pole tekstowe]</p194>
       <p195>[kraj]</p195>
       <p196>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p196>
       <p197>[pole wielowierszowe]</p197>
       <p198>[godziny:minuty]</p198>
       <p199>[godziny:minuty]</p199>
       <p200>[Mail]</p200>
       <p201_subfield_0>[imię]</p201_subfield_0>
       <p201_subfield_1>[nazwisko]</p201_subfield_1>
       <p202>[Telefon]</p202>
       <p203>[miejscowość]</p203>
       <p204>[Data wypełnienia]</p204>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS DNU-K (2016)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4862370</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>61-155</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Poznań</p3_subfield_1>
       <p4>773461194</p4>
       <p5></p5>
       <p6>01.11.Z</p6>
       <p7>test@test.pl</p7>
       <p8_>1</p8_>
       <p9>773461194</p9>
       <p10></p10>
       <p11_>1</p11_>
       <p12></p12>
       <p13_>1</p13_>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>PL</p16>
       <p17>10</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>PL</p19>
       <p20>10</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>PL</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25>PL</p25>
       <p26>10</p26>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p28>PL</p28>
       <p29>10</p29>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31>PL</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>test pola tekstowego</p33>
       <p34>PL</p34>
       <p35>10</p35>
       <p36>test pola tekstowego</p36>
       <p37>PL</p37>
       <p38>10</p38>
       <p39>test pola tekstowego</p39>
       <p40>PL</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>test pola tekstowego</p42>
       <p43>PL</p43>
       <p44>10</p44>
       <p45>test pola tekstowego</p45>
       <p46>PL</p46>
       <p47>10</p47>
       <p48>test pola tekstowego</p48>
       <p49>PL</p49>
       <p50>10</p50>
       <p51>test pola tekstowego</p51>
       <p52>PL</p52>
       <p53>10</p53>
       <p54>test pola tekstowego</p54>
       <p55>PL</p55>
       <p56>10</p56>
       <p57>test pola tekstowego</p57>
       <p58>PL</p58>
       <p59>10</p59>
       <p60>test pola tekstowego</p60>
       <p61>PL</p61>
       <p62>10</p62>
       <p63>test pola tekstowego</p63>
       <p64>PL</p64>
       <p65>10</p65>
       <p66>test pola tekstowego</p66>
       <p67>PL</p67>
       <p68>10</p68>
       <p69>test pola tekstowego</p69>
       <p70>PL</p70>
       <p71>10</p71>
       <p72>test pola tekstowego</p72>
       <p73>PL</p73>
       <p74>10</p74>
       <p75>test pola tekstowego</p75>
       <p76>PL</p76>
       <p77>10</p77>
       <p78>test pola tekstowego</p78>
       <p79>PL</p79>
       <p80>10</p80>
       <p81>test pola tekstowego</p81>
       <p82>PL</p82>
       <p83>10</p83>
       <p84>test pola tekstowego</p84>
       <p85>PL</p85>
       <p86>10</p86>
       <p87>test pola tekstowego</p87>
       <p88>PL</p88>
       <p89>10</p89>
       <p90>test pola tekstowego</p90>
       <p91>PL</p91>
       <p92>10</p92>
       <p93>test pola tekstowego</p93>
       <p94>PL</p94>
       <p95>10</p95>
       <p96>test pola tekstowego</p96>
       <p97>PL</p97>
       <p98>10</p98>
       <p99>test pola tekstowego</p99>
       <p100>PL</p100>
       <p101>10</p101>
       <p102>test pola tekstowego</p102>
       <p103>PL</p103>
       <p104>10</p104>
       <p106>test pola tekstowego</p106>
       <p107>PL</p107>
       <p108>10</p108>
       <p109>test pola tekstowego</p109>
       <p110>PL</p110>
       <p111>10</p111>
       <p112>test pola tekstowego</p112>
       <p113>PL</p113>
       <p114>10</p114>
       <p115>test pola tekstowego</p115>
       <p116>PL</p116>
       <p117>10</p117>
       <p118>test pola tekstowego</p118>
       <p119>PL</p119>
       <p120>10</p120>
       <p121>test pola tekstowego</p121>
       <p122>PL</p122>
       <p123>10</p123>
       <p124>test pola tekstowego</p124>
       <p125>PL</p125>
       <p126>10</p126>
       <p127>test pola tekstowego</p127>
       <p128>PL</p128>
       <p129>10</p129>
       <p130>test pola tekstowego</p130>
       <p131>PL</p131>
       <p132>10</p132>
       <p134>test pola tekstowego</p134>
       <p135>PL</p135>
       <p136>10</p136>
       <p137>test pola tekstowego</p137>
       <p138>PL</p138>
       <p139>10</p139>
       <p140>test pola tekstowego</p140>
       <p141>PL</p141>
       <p142>10</p142>
       <p143>test pola tekstowego</p143>
       <p144>PL</p144>
       <p145>10</p145>
       <p146>test pola tekstowego</p146>
       <p147>PL</p147>
       <p148>10</p148>
       <p149>test pola tekstowego</p149>
       <p150>PL</p150>
       <p151>10</p151>
       <p152>test pola tekstowego</p152>
       <p153>PL</p153>
       <p154>10</p154>
       <p155>test pola tekstowego</p155>
       <p156>PL</p156>
       <p157>10</p157>
       <p158>test pola tekstowego</p158>
       <p159>PL</p159>
       <p160>10</p160>
       <p161>test pola tekstowego</p161>
       <p162>PL</p162>
       <p163>10</p163>
       <p164>test pola tekstowego</p164>
       <p165>PL</p165>
       <p166>10</p166>
       <p167>test pola tekstowego</p167>
       <p168>PL</p168>
       <p169>10</p169>
       <p170>test pola tekstowego</p170>
       <p171>PL</p171>
       <p172>10</p172>
       <p173>test pola tekstowego</p173>
       <p174>PL</p174>
       <p175>10</p175>
       <p176>test pola tekstowego</p176>
       <p177>PL</p177>
       <p178>10</p178>
       <p179>test pola tekstowego</p179>
       <p180>PL</p180>
       <p181>10</p181>
       <p182>test pola tekstowego</p182>
       <p183>PL</p183>
       <p184>10</p184>
       <p185>test pola tekstowego</p185>
       <p186>PL</p186>
       <p187>10</p187>
       <p188>test pola tekstowego</p188>
       <p189>PL</p189>
       <p190>10</p190>
       <p191>test pola tekstowego</p191>
       <p192>PL</p192>
       <p193>10</p193>
       <p194>test pola tekstowego</p194>
       <p195>PL</p195>
       <p196>10</p196>
       <p197>to jest pole wielowierszowe</p197>
       <p198>12:15:00</p198>
       <p199>12:15:00</p199>
       <p200>test@test.pl</p200>
       <p201_subfield_0>Jan</p201_subfield_0>
       <p201_subfield_1>Kowalski</p201_subfield_1>
       <p202>500600400</p202>
       <p203>Poznań</p203>
       <p204>30-10-2014</p204>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>