Pola formularza

Formularz: O-OSP Oświadczenie o stanie majątkowym osoby pełniącej funkcję Organu Państwowej Straży PożarnejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5166985</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pA_1_subfield_0>[imię]</pA_1_subfield_0>
       <pA_1_subfield_1>[drugie imię]</pA_1_subfield_1>
       <pA_2>[nazwisko]</pA_2>
       <pA_3>[nazwiskoRodowe]</pA_3>
       <pA_4>[nazwaPelna]</pA_4>
       <pA_5_subfield_0>[miejscowość]</pA_5_subfield_0>
       <pA_5_subfield_1>[ulica]</pA_5_subfield_1>
       <pA_5_subfield_2>[nr domu]</pA_5_subfield_2>
       <pA_5_subfield_3>[nr lokalu]</pA_5_subfield_3>
       <pA_5_subfield_4>[kod pocztowy]</pA_5_subfield_4>
       <pA_5_subfield_5>[poczta]</pA_5_subfield_5>
       <pA_6>[Stanowisko]</pA_6>
       <pA_8>[Pole tekstowe]</pA_8>
       <pA_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pA_7>
       <pA_9>[Pole tekstowe]</pA_9>
       <pA_11>[Pole tekstowe]</pA_11>
       <pA_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pA_10>
       <pA_13>[Pole tekstowe]</pA_13>
       <pA_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pA_12>
       <pA_14>[Pole tekstowe]</pA_14>
       <pA_15>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pA_15>
       <pA_16>[Pole tekstowe]</pA_16>
       <pA_17_>[Wartość wyboru w polu pA_17. Dostępne wartości: 1 2 ]</pA_17_>
       <pA_18_1_1>[pole wielowierszowe]</pA_18_1_1>
       <pA_18_2_1>[pole wielowierszowe]</pA_18_2_1>
       <pA_18_3_1>[pole wielowierszowe]</pA_18_3_1>
       <pA_18_1_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_18_1_2>
       <pA_18_2_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_18_2_2>
       <pA_18_3_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_18_3_2>
       <pA_18_1_3>[pole wielowierszowe]</pA_18_1_3>
       <pA_18_2_3>[pole wielowierszowe]</pA_18_2_3>
       <pA_18_3_3>[pole wielowierszowe]</pA_18_3_3>
       <pA_18_1_4>[pole wielowierszowe]</pA_18_1_4>
       <pA_18_2_4>[pole wielowierszowe]</pA_18_2_4>
       <pA_18_3_4>[pole wielowierszowe]</pA_18_3_4>
       <pA_18_1_5>[pole wielowierszowe]</pA_18_1_5>
       <pA_18_2_5>[pole wielowierszowe]</pA_18_2_5>
       <pA_18_3_5>[pole wielowierszowe]</pA_18_3_5>
       <pA_18_1_6>[pole wielowierszowe]</pA_18_1_6>
       <pA_18_2_6>[pole wielowierszowe]</pA_18_2_6>
       <pA_18_3_6>[pole wielowierszowe]</pA_18_3_6>
       <pA_20_>[Wartość wyboru w polu pA_20. Dostępne wartości: 1 2 ]</pA_20_>
       <pA_19_1_1>[pole wielowierszowe]</pA_19_1_1>
       <pA_19_2_1>[pole wielowierszowe]</pA_19_2_1>
       <pA_19_1_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_19_1_2>
       <pA_19_2_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_19_2_2>
       <pA_19_1_3>[pole wielowierszowe]</pA_19_1_3>
       <pA_19_2_3>[pole wielowierszowe]</pA_19_2_3>
       <pA_19_1_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_19_1_4>
       <pA_19_2_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_19_2_4>
       <pA_19_1_5>[pole wielowierszowe]</pA_19_1_5>
       <pA_19_2_5>[pole wielowierszowe]</pA_19_2_5>
       <pA_19_1_6>[pole wielowierszowe]</pA_19_1_6>
       <pA_19_2_6>[pole wielowierszowe]</pA_19_2_6>
       <pA_19_1_7>[pole wielowierszowe]</pA_19_1_7>
       <pA_19_2_7>[pole wielowierszowe]</pA_19_2_7>
       <pA_19_1_8>[pole wielowierszowe]</pA_19_1_8>
       <pA_19_2_8>[pole wielowierszowe]</pA_19_2_8>
       <pA_22_>[Wartość wyboru w polu pA_22. Dostępne wartości: 1 2 ]</pA_22_>
       <pA_21_1_1>[Pole kwoty]</pA_21_1_1>
       <pA_21_2_1>[Pole kwoty]</pA_21_2_1>
       <pA_21_1_2>[Pole kwoty]</pA_21_1_2>
       <pA_21_2_2>[Pole kwoty]</pA_21_2_2>
       <pA_21_1_3>[Lista walut]</pA_21_1_3>
       <pA_21_2_3>[Lista walut]</pA_21_2_3>
       <pA_21_1_4>[pole wielowierszowe]</pA_21_1_4>
       <pA_21_2_4>[pole wielowierszowe]</pA_21_2_4>
       <pA_23_>[Wartość wyboru w polu pA_23. Dostępne wartości: 1 2 ]</pA_23_>
       <pA_24_1_1>[Pole tekstowe]</pA_24_1_1>
       <pA_24_2_1>[Pole tekstowe]</pA_24_2_1>
       <pA_24_3_1>[Pole tekstowe]</pA_24_3_1>
       <pA_24_1_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_24_1_2>
       <pA_24_2_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_24_2_2>
       <pA_24_3_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_24_3_2>
       <pA_24_1_3>[pole wielowierszowe]</pA_24_1_3>
       <pA_24_2_3>[pole wielowierszowe]</pA_24_2_3>
       <pA_24_3_3>[pole wielowierszowe]</pA_24_3_3>
       <pA_24_1_4>[pole wielowierszowe]</pA_24_1_4>
       <pA_24_2_4>[pole wielowierszowe]</pA_24_2_4>
       <pA_24_3_4>[pole wielowierszowe]</pA_24_3_4>
       <pA_24_1_5>[pole wielowierszowe]</pA_24_1_5>
       <pA_24_2_5>[pole wielowierszowe]</pA_24_2_5>
       <pA_24_3_5>[pole wielowierszowe]</pA_24_3_5>
       <pA_24_1_6_subfield_0>[miejscowość]</pA_24_1_6_subfield_0>
       <pA_24_1_6_subfield_1>[ulica]</pA_24_1_6_subfield_1>
       <pA_24_1_6_subfield_2>[nr domu]</pA_24_1_6_subfield_2>
       <pA_24_1_6_subfield_3>[nr lokalu]</pA_24_1_6_subfield_3>
       <pA_24_1_6_subfield_4>[kod pocztowy]</pA_24_1_6_subfield_4>
       <pA_24_1_6_subfield_5>[poczta]</pA_24_1_6_subfield_5>
       <pA_24_2_6_subfield_0>[miejscowość]</pA_24_2_6_subfield_0>
       <pA_24_2_6_subfield_1>[ulica]</pA_24_2_6_subfield_1>
       <pA_24_2_6_subfield_2>[nr domu]</pA_24_2_6_subfield_2>
       <pA_24_2_6_subfield_3>[nr lokalu]</pA_24_2_6_subfield_3>
       <pA_24_2_6_subfield_4>[kod pocztowy]</pA_24_2_6_subfield_4>
       <pA_24_2_6_subfield_5>[poczta]</pA_24_2_6_subfield_5>
       <pA_24_3_6_subfield_0>[miejscowość]</pA_24_3_6_subfield_0>
       <pA_24_3_6_subfield_1>[ulica]</pA_24_3_6_subfield_1>
       <pA_24_3_6_subfield_2>[nr domu]</pA_24_3_6_subfield_2>
       <pA_24_3_6_subfield_3>[nr lokalu]</pA_24_3_6_subfield_3>
       <pA_24_3_6_subfield_4>[kod pocztowy]</pA_24_3_6_subfield_4>
       <pA_24_3_6_subfield_5>[poczta]</pA_24_3_6_subfield_5>
       <pA_24_1_7>[pole wielowierszowe]</pA_24_1_7>
       <pA_24_2_7>[pole wielowierszowe]</pA_24_2_7>
       <pA_24_3_7>[pole wielowierszowe]</pA_24_3_7>
       <pA_25_>[Wartość wyboru w polu pA_25. Dostępne wartości: 1 2 ]</pA_25_>
       <pA_26_1_1>[nazwaPelna]</pA_26_1_1>
       <pA_26_2_1>[nazwaPelna]</pA_26_2_1>
       <pA_26_3_1>[nazwaPelna]</pA_26_3_1>
       <pA_26_1_2_subfield_0>[miejscowość]</pA_26_1_2_subfield_0>
       <pA_26_1_2_subfield_1>[ulica]</pA_26_1_2_subfield_1>
       <pA_26_1_2_subfield_2>[nr domu]</pA_26_1_2_subfield_2>
       <pA_26_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</pA_26_1_2_subfield_3>
       <pA_26_1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</pA_26_1_2_subfield_4>
       <pA_26_1_2_subfield_5>[poczta]</pA_26_1_2_subfield_5>
       <pA_26_2_2_subfield_0>[miejscowość]</pA_26_2_2_subfield_0>
       <pA_26_2_2_subfield_1>[ulica]</pA_26_2_2_subfield_1>
       <pA_26_2_2_subfield_2>[nr domu]</pA_26_2_2_subfield_2>
       <pA_26_2_2_subfield_3>[nr lokalu]</pA_26_2_2_subfield_3>
       <pA_26_2_2_subfield_4>[kod pocztowy]</pA_26_2_2_subfield_4>
       <pA_26_2_2_subfield_5>[poczta]</pA_26_2_2_subfield_5>
       <pA_26_3_2_subfield_0>[miejscowość]</pA_26_3_2_subfield_0>
       <pA_26_3_2_subfield_1>[ulica]</pA_26_3_2_subfield_1>
       <pA_26_3_2_subfield_2>[nr domu]</pA_26_3_2_subfield_2>
       <pA_26_3_2_subfield_3>[nr lokalu]</pA_26_3_2_subfield_3>
       <pA_26_3_2_subfield_4>[kod pocztowy]</pA_26_3_2_subfield_4>
       <pA_26_3_2_subfield_5>[poczta]</pA_26_3_2_subfield_5>
       <pA_26_1_3>[pole wielowierszowe]</pA_26_1_3>
       <pA_26_2_3>[pole wielowierszowe]</pA_26_2_3>
       <pA_26_3_3>[pole wielowierszowe]</pA_26_3_3>
       <pA_26_1_4>[data]</pA_26_1_4>
       <pA_26_2_4>[data]</pA_26_2_4>
       <pA_26_3_4>[data]</pA_26_3_4>
       <pA_27_>[Wartość wyboru w polu pA_27. Dostępne wartości: 1 2 ]</pA_27_>
       <pA_28_1_1>[nazwaPelna]</pA_28_1_1>
       <pA_28_2_1>[nazwaPelna]</pA_28_2_1>
       <pA_28_3_1>[nazwaPelna]</pA_28_3_1>
       <pA_28_1_2_subfield_0>[miejscowość]</pA_28_1_2_subfield_0>
       <pA_28_1_2_subfield_1>[ulica]</pA_28_1_2_subfield_1>
       <pA_28_1_2_subfield_2>[nr domu]</pA_28_1_2_subfield_2>
       <pA_28_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</pA_28_1_2_subfield_3>
       <pA_28_1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</pA_28_1_2_subfield_4>
       <pA_28_1_2_subfield_5>[poczta]</pA_28_1_2_subfield_5>
       <pA_28_2_2_subfield_0>[miejscowość]</pA_28_2_2_subfield_0>
       <pA_28_2_2_subfield_1>[ulica]</pA_28_2_2_subfield_1>
       <pA_28_2_2_subfield_2>[nr domu]</pA_28_2_2_subfield_2>
       <pA_28_2_2_subfield_3>[nr lokalu]</pA_28_2_2_subfield_3>
       <pA_28_2_2_subfield_4>[kod pocztowy]</pA_28_2_2_subfield_4>
       <pA_28_2_2_subfield_5>[poczta]</pA_28_2_2_subfield_5>
       <pA_28_3_2_subfield_0>[miejscowość]</pA_28_3_2_subfield_0>
       <pA_28_3_2_subfield_1>[ulica]</pA_28_3_2_subfield_1>
       <pA_28_3_2_subfield_2>[nr domu]</pA_28_3_2_subfield_2>
       <pA_28_3_2_subfield_3>[nr lokalu]</pA_28_3_2_subfield_3>
       <pA_28_3_2_subfield_4>[kod pocztowy]</pA_28_3_2_subfield_4>
       <pA_28_3_2_subfield_5>[poczta]</pA_28_3_2_subfield_5>
       <pA_28_1_3>[pole wielowierszowe]</pA_28_1_3>
       <pA_28_2_3>[pole wielowierszowe]</pA_28_2_3>
       <pA_28_3_3>[pole wielowierszowe]</pA_28_3_3>
       <pA_28_1_4>[data]</pA_28_1_4>
       <pA_28_2_4>[data]</pA_28_2_4>
       <pA_28_3_4>[data]</pA_28_3_4>
       <pA_30_>[Wartość wyboru w polu pA_30. Dostępne wartości: 1 2 ]</pA_30_>
       <pA_31_>[Wartość wyboru w polu pA_31. Dostępne wartości: 1 2 ]</pA_31_>
       <pA_29_1_1>[nazwaPelna]</pA_29_1_1>
       <pA_29_2_1>[nazwaPelna]</pA_29_2_1>
       <pA_29_3_1>[nazwaPelna]</pA_29_3_1>
       <pA_29_1_2_subfield_0>[miejscowość]</pA_29_1_2_subfield_0>
       <pA_29_1_2_subfield_1>[ulica]</pA_29_1_2_subfield_1>
       <pA_29_1_2_subfield_2>[nr domu]</pA_29_1_2_subfield_2>
       <pA_29_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</pA_29_1_2_subfield_3>
       <pA_29_1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</pA_29_1_2_subfield_4>
       <pA_29_1_2_subfield_5>[poczta]</pA_29_1_2_subfield_5>
       <pA_29_2_2_subfield_0>[miejscowość]</pA_29_2_2_subfield_0>
       <pA_29_2_2_subfield_1>[ulica]</pA_29_2_2_subfield_1>
       <pA_29_2_2_subfield_2>[nr domu]</pA_29_2_2_subfield_2>
       <pA_29_2_2_subfield_3>[nr lokalu]</pA_29_2_2_subfield_3>
       <pA_29_2_2_subfield_4>[kod pocztowy]</pA_29_2_2_subfield_4>
       <pA_29_2_2_subfield_5>[poczta]</pA_29_2_2_subfield_5>
       <pA_29_3_2_subfield_0>[miejscowość]</pA_29_3_2_subfield_0>
       <pA_29_3_2_subfield_1>[ulica]</pA_29_3_2_subfield_1>
       <pA_29_3_2_subfield_2>[nr domu]</pA_29_3_2_subfield_2>
       <pA_29_3_2_subfield_3>[nr lokalu]</pA_29_3_2_subfield_3>
       <pA_29_3_2_subfield_4>[kod pocztowy]</pA_29_3_2_subfield_4>
       <pA_29_3_2_subfield_5>[poczta]</pA_29_3_2_subfield_5>
       <pA_29_1_3>[pole wielowierszowe]</pA_29_1_3>
       <pA_29_2_3>[pole wielowierszowe]</pA_29_2_3>
       <pA_29_3_3>[pole wielowierszowe]</pA_29_3_3>
       <pA_29_1_4>[pole wielowierszowe]</pA_29_1_4>
       <pA_29_2_4>[pole wielowierszowe]</pA_29_2_4>
       <pA_29_3_4>[pole wielowierszowe]</pA_29_3_4>
       <pA_29_1_5>[data]</pA_29_1_5>
       <pA_29_2_5>[data]</pA_29_2_5>
       <pA_29_3_5>[data]</pA_29_3_5>
       <pA_32_>[Wartość wyboru w polu pA_32. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]</pA_32_>
       <pA_33_1_1>[nazwaPelna]</pA_33_1_1>
       <pA_33_2_1>[nazwaPelna]</pA_33_2_1>
       <pA_33_3_1>[nazwaPelna]</pA_33_3_1>
       <pA_33_1_2>[NIP]</pA_33_1_2>
       <pA_33_1_2_4>[NIP]</pA_33_1_2_4>
       <pA_33_1_2_8>[NIP]</pA_33_1_2_8>
       <pA_33_1_3>[REGON]</pA_33_1_3>
       <pA_33_1_3_8>[REGON]</pA_33_1_3_8>
       <pA_33_1_3_2>[REGON]</pA_33_1_3_2>
       <pA_33_1_5>[KRS]</pA_33_1_5>
       <pA_33_2_5>[KRS]</pA_33_2_5>
       <pA_33_3_5>[KRS]</pA_33_3_5>
       <pA_33_1_4>[pole wielowierszowe]</pA_33_1_4>
       <pA_33_2_4>[pole wielowierszowe]</pA_33_2_4>
       <pA_33_3_4>[pole wielowierszowe]</pA_33_3_4>
       <pA_50_>[Wartość wyboru w polu pA_50. Dostępne wartości: 1 2 ]</pA_50_>
       <pA_34_1_1>[pole wielowierszowe]</pA_34_1_1>
       <pA_34_2_1>[pole wielowierszowe]</pA_34_2_1>
       <pA_34_3_1>[pole wielowierszowe]</pA_34_3_1>
       <pA_34_1_2>[pole wielowierszowe]</pA_34_1_2>
       <pA_34_2_2>[pole wielowierszowe]</pA_34_2_2>
       <pA_34_3_2>[pole wielowierszowe]</pA_34_3_2>
       <pA_34_1_3>[pole wielowierszowe]</pA_34_1_3>
       <pA_34_2_3>[pole wielowierszowe]</pA_34_2_3>
       <pA_34_3_3>[pole wielowierszowe]</pA_34_3_3>
       <pA_34_1_4>[pole wielowierszowe]</pA_34_1_4>
       <pA_34_2_4>[pole wielowierszowe]</pA_34_2_4>
       <pA_34_3_4>[pole wielowierszowe]</pA_34_3_4>
       <pA_34_1_5>[pole wielowierszowe]</pA_34_1_5>
       <pA_34_2_5>[pole wielowierszowe]</pA_34_2_5>
       <pA_34_3_5>[pole wielowierszowe]</pA_34_3_5>
       <pA_51_>[Wartość wyboru w polu pA_51. Dostępne wartości: 1 2 ]</pA_51_>
       <pA_35_1_1>[pole wielowierszowe]</pA_35_1_1>
       <pA_35_2_1>[pole wielowierszowe]</pA_35_2_1>
       <pA_35_3_1>[pole wielowierszowe]</pA_35_3_1>
       <pA_35_1_2>[nazwaPelna]</pA_35_1_2>
       <pA_35_2_2>[nazwaPelna]</pA_35_2_2>
       <pA_35_3_2>[nazwaPelna]</pA_35_3_2>
       <pA_35_1_3_subfield_0>[miejscowość]</pA_35_1_3_subfield_0>
       <pA_35_1_3_subfield_1>[ulica]</pA_35_1_3_subfield_1>
       <pA_35_1_3_subfield_2>[nr domu]</pA_35_1_3_subfield_2>
       <pA_35_1_3_subfield_3>[nr lokalu]</pA_35_1_3_subfield_3>
       <pA_35_1_3_subfield_4>[kod pocztowy]</pA_35_1_3_subfield_4>
       <pA_35_1_3_subfield_5>[poczta]</pA_35_1_3_subfield_5>
       <pA_35_2_3_subfield_0>[miejscowość]</pA_35_2_3_subfield_0>
       <pA_35_2_3_subfield_1>[ulica]</pA_35_2_3_subfield_1>
       <pA_35_2_3_subfield_2>[nr domu]</pA_35_2_3_subfield_2>
       <pA_35_2_3_subfield_3>[nr lokalu]</pA_35_2_3_subfield_3>
       <pA_35_2_3_subfield_4>[kod pocztowy]</pA_35_2_3_subfield_4>
       <pA_35_2_3_subfield_5>[poczta]</pA_35_2_3_subfield_5>
       <pA_35_3_3_subfield_0>[miejscowość]</pA_35_3_3_subfield_0>
       <pA_35_3_3_subfield_1>[ulica]</pA_35_3_3_subfield_1>
       <pA_35_3_3_subfield_2>[nr domu]</pA_35_3_3_subfield_2>
       <pA_35_3_3_subfield_3>[nr lokalu]</pA_35_3_3_subfield_3>
       <pA_35_3_3_subfield_4>[kod pocztowy]</pA_35_3_3_subfield_4>
       <pA_35_3_3_subfield_5>[poczta]</pA_35_3_3_subfield_5>
       <pA_35_1_4> / zobowiązanie wobec osoby fizycznej</pA_35_1_4>
       <pA_35_2_4> / zobowiązanie wobec osoby fizycznej</pA_35_2_4>
       <pA_35_3_4> / zobowiązanie wobec osoby fizycznej</pA_35_3_4>
       <pA_35_1_5>[pole wielowierszowe]</pA_35_1_5>
       <pA_35_2_5>[pole wielowierszowe]</pA_35_2_5>
       <pA_35_3_5>[pole wielowierszowe]</pA_35_3_5>
       <pA_35_1_6>[pole wielowierszowe]</pA_35_1_6>
       <pA_35_2_6>[pole wielowierszowe]</pA_35_2_6>
       <pA_35_3_6>[pole wielowierszowe]</pA_35_3_6>
       <pA_35_1_7>[data]</pA_35_1_7>
       <pA_35_2_7>[data]</pA_35_2_7>
       <pA_35_3_7>[data]</pA_35_3_7>
       <pA_37_>[Wartość wyboru w polu pA_37. Dostępne wartości: 1 2 ]</pA_37_>
       <pA_36_1_1>[pole wielowierszowe]</pA_36_1_1>
       <pA_36_2_1>[pole wielowierszowe]</pA_36_2_1>
       <pA_36_3_1>[pole wielowierszowe]</pA_36_3_1>
       <pA_36_1_2>[nazwaPelna]</pA_36_1_2>
       <pA_36_2_2>[nazwaPelna]</pA_36_2_2>
       <pA_36_3_2>[nazwaPelna]</pA_36_3_2>
       <pA_36_1_3_subfield_0>[miejscowość]</pA_36_1_3_subfield_0>
       <pA_36_1_3_subfield_1>[ulica]</pA_36_1_3_subfield_1>
       <pA_36_1_3_subfield_2>[nr domu]</pA_36_1_3_subfield_2>
       <pA_36_1_3_subfield_3>[nr lokalu]</pA_36_1_3_subfield_3>
       <pA_36_1_3_subfield_4>[kod pocztowy]</pA_36_1_3_subfield_4>
       <pA_36_1_3_subfield_5>[poczta]</pA_36_1_3_subfield_5>
       <pA_36_2_3_subfield_0>[miejscowość]</pA_36_2_3_subfield_0>
       <pA_36_2_3_subfield_1>[ulica]</pA_36_2_3_subfield_1>
       <pA_36_2_3_subfield_2>[nr domu]</pA_36_2_3_subfield_2>
       <pA_36_2_3_subfield_3>[nr lokalu]</pA_36_2_3_subfield_3>
       <pA_36_2_3_subfield_4>[kod pocztowy]</pA_36_2_3_subfield_4>
       <pA_36_2_3_subfield_5>[poczta]</pA_36_2_3_subfield_5>
       <pA_36_3_3_subfield_0>[miejscowość]</pA_36_3_3_subfield_0>
       <pA_36_3_3_subfield_1>[ulica]</pA_36_3_3_subfield_1>
       <pA_36_3_3_subfield_2>[nr domu]</pA_36_3_3_subfield_2>
       <pA_36_3_3_subfield_3>[nr lokalu]</pA_36_3_3_subfield_3>
       <pA_36_3_3_subfield_4>[kod pocztowy]</pA_36_3_3_subfield_4>
       <pA_36_3_3_subfield_5>[poczta]</pA_36_3_3_subfield_5>
       <pA_36_1_4> / prawo majątkowe wobec osoby fizycznej</pA_36_1_4>
       <pA_36_2_4> / prawo majątkowe wobec osoby fizycznej</pA_36_2_4>
       <pA_36_3_4> / prawo majątkowe wobec osoby fizycznej</pA_36_3_4>
       <pA_36_1_5>[pole wielowierszowe]</pA_36_1_5>
       <pA_36_2_5>[pole wielowierszowe]</pA_36_2_5>
       <pA_36_3_5>[pole wielowierszowe]</pA_36_3_5>
       <pA_36_1_6>[pole wielowierszowe]</pA_36_1_6>
       <pA_36_2_6>[pole wielowierszowe]</pA_36_2_6>
       <pA_36_3_6>[pole wielowierszowe]</pA_36_3_6>
       <pA_38_>[Wartość wyboru w polu pA_38. Dostępne wartości: 1 2 ]</pA_38_>
       <pA_39_1_1>[pole wielowierszowe]</pA_39_1_1>
       <pA_39_2_1>[Pole kwoty]</pA_39_2_1>
       <pA_39_3_1>[pole wielowierszowe]</pA_39_3_1>
       <pA_39_4_1>[pole wielowierszowe]</pA_39_4_1>
       <pA_39_1_2>[pole wielowierszowe]</pA_39_1_2>
       <pA_39_2_2>[Pole kwoty]</pA_39_2_2>
       <pA_39_3_2>[pole wielowierszowe]</pA_39_3_2>
       <pA_39_4_2>[pole wielowierszowe]</pA_39_4_2>
       <pA_39_1_3>[pole wielowierszowe]</pA_39_1_3>
       <pA_39_2_3>[Pole kwoty]</pA_39_2_3>
       <pA_39_3_3>[pole wielowierszowe]</pA_39_3_3>
       <pA_39_4_3>[pole wielowierszowe]</pA_39_4_3>
       <pA_39_1_4>[pole wielowierszowe]</pA_39_1_4>
       <pA_39_2_4>[Pole kwoty]</pA_39_2_4>
       <pA_39_3_4>[pole wielowierszowe]</pA_39_3_4>
       <pA_39_4_4>[pole wielowierszowe]</pA_39_4_4>
       <pA_39_1_5>[pole wielowierszowe]</pA_39_1_5>
       <pA_39_2_5>[Pole kwoty]</pA_39_2_5>
       <pA_39_3_5>[pole wielowierszowe]</pA_39_3_5>
       <pA_39_4_5>[pole wielowierszowe]</pA_39_4_5>
       <pA_39_1_6>[pole wielowierszowe]</pA_39_1_6>
       <pA_39_2_6>[Pole kwoty]</pA_39_2_6>
       <pA_39_3_7>[pole wielowierszowe]</pA_39_3_7>
       <pA_39_4_6>[pole wielowierszowe]</pA_39_4_6>
       <pA_39_1_7>[pole wielowierszowe]</pA_39_1_7>
       <pA_39_2_7>[Pole kwoty]</pA_39_2_7>
       <pA_39_3_8>[pole wielowierszowe]</pA_39_3_8>
       <pA_39_4_7>[pole wielowierszowe]</pA_39_4_7>
       <pA_40_1>[miejscowość]</pA_40_1>
       <pA_40_2>[Data wypełnienia]</pA_40_2>
       <pB_1_subfield_0>[imię]</pB_1_subfield_0>
       <pB_1_subfield_1>[drugie imię]</pB_1_subfield_1>
       <pB_2>[nazwisko]</pB_2>
       <pB_3>[nazwiskoRodowe]</pB_3>
       <pB_4>[dataUrodzenia]</pB_4>
       <pB_5>[miejsceUrodzenia]</pB_5>
       <pB_6>[PESEL]</pB_6>
       <pB_7_subfield_0>[miejscowość]</pB_7_subfield_0>
       <pB_7_subfield_1>[ulica]</pB_7_subfield_1>
       <pB_7_subfield_2>[nr domu]</pB_7_subfield_2>
       <pB_7_subfield_3>[nr lokalu]</pB_7_subfield_3>
       <pB_7_subfield_4>[kod pocztowy]</pB_7_subfield_4>
       <pB_7_subfield_5>[poczta]</pB_7_subfield_5>
       <pB_8_1>[pole wielowierszowe]</pB_8_1>
       <pB_9_1>[pole wielowierszowe]</pB_9_1>
       <pB_10_1>[pole wielowierszowe]</pB_10_1>
       <pB_8_2>[pole wielowierszowe]</pB_8_2>
       <pB_9_2>[pole wielowierszowe]</pB_9_2>
       <pB_10_2>[pole wielowierszowe]</pB_10_2>
       <pB_8_3>[pole wielowierszowe]</pB_8_3>
       <pB_9_3>[pole wielowierszowe]</pB_9_3>
       <pB_10_3>[pole wielowierszowe]</pB_10_3>
       <pB_8_4>[pole wielowierszowe]</pB_8_4>
       <pB_9_4>[pole wielowierszowe]</pB_9_4>
       <pB_10_4>[pole wielowierszowe]</pB_10_4>
       <pB_8_5>[pole wielowierszowe]</pB_8_5>
       <pB_9_5>[pole wielowierszowe]</pB_9_5>
       <pB_10_5>[pole wielowierszowe]</pB_10_5>
       <pB_11>[miejscowość]</pB_11>
       <pB_12>[Data wypełnienia]</pB_12>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>O-OSP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5166985</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pA_1_subfield_0>Jan</pA_1_subfield_0>
       <pA_1_subfield_1>Stefan</pA_1_subfield_1>
       <pA_2>Kowalski</pA_2>
       <pA_3>Kowalski</pA_3>
       <pA_4>Pełna nazwa testowa</pA_4>
       <pA_5_subfield_0>Poznań</pA_5_subfield_0>
       <pA_5_subfield_1>Strzelecka</pA_5_subfield_1>
       <pA_5_subfield_2>1</pA_5_subfield_2>
       <pA_5_subfield_3>1</pA_5_subfield_3>
       <pA_5_subfield_4>61-155</pA_5_subfield_4>
       <pA_5_subfield_5>Poznań</pA_5_subfield_5>
       <pA_6>manager</pA_6>
       <pA_8>test pola tekstowego</pA_8>
       <pA_7>1</pA_7>
       <pA_9>test pola tekstowego</pA_9>
       <pA_11>test pola tekstowego</pA_11>
       <pA_10>1</pA_10>
       <pA_13>test pola tekstowego</pA_13>
       <pA_12>1</pA_12>
       <pA_14>test pola tekstowego</pA_14>
       <pA_15>1</pA_15>
       <pA_16>test pola tekstowego</pA_16>
       <pA_17_>1</pA_17_>
       <pA_18_1_1>to jest pole wielowierszowe</pA_18_1_1>
       <pA_18_2_1>to jest pole wielowierszowe</pA_18_2_1>
       <pA_18_3_1>to jest pole wielowierszowe</pA_18_3_1>
       <pA_18_1_2>10</pA_18_1_2>
       <pA_18_2_2>10</pA_18_2_2>
       <pA_18_3_2>10</pA_18_3_2>
       <pA_18_1_3>to jest pole wielowierszowe</pA_18_1_3>
       <pA_18_2_3>to jest pole wielowierszowe</pA_18_2_3>
       <pA_18_3_3>to jest pole wielowierszowe</pA_18_3_3>
       <pA_18_1_4>to jest pole wielowierszowe</pA_18_1_4>
       <pA_18_2_4>to jest pole wielowierszowe</pA_18_2_4>
       <pA_18_3_4>to jest pole wielowierszowe</pA_18_3_4>
       <pA_18_1_5>to jest pole wielowierszowe</pA_18_1_5>
       <pA_18_2_5>to jest pole wielowierszowe</pA_18_2_5>
       <pA_18_3_5>to jest pole wielowierszowe</pA_18_3_5>
       <pA_18_1_6>to jest pole wielowierszowe</pA_18_1_6>
       <pA_18_2_6>to jest pole wielowierszowe</pA_18_2_6>
       <pA_18_3_6>to jest pole wielowierszowe</pA_18_3_6>
       <pA_20_>1</pA_20_>
       <pA_19_1_1>to jest pole wielowierszowe</pA_19_1_1>
       <pA_19_2_1>to jest pole wielowierszowe</pA_19_2_1>
       <pA_19_1_2>10</pA_19_1_2>
       <pA_19_2_2>10</pA_19_2_2>
       <pA_19_1_3>to jest pole wielowierszowe</pA_19_1_3>
       <pA_19_2_3>to jest pole wielowierszowe</pA_19_2_3>
       <pA_19_1_4>10</pA_19_1_4>
       <pA_19_2_4>10</pA_19_2_4>
       <pA_19_1_5>to jest pole wielowierszowe</pA_19_1_5>
       <pA_19_2_5>to jest pole wielowierszowe</pA_19_2_5>
       <pA_19_1_6>to jest pole wielowierszowe</pA_19_1_6>
       <pA_19_2_6>to jest pole wielowierszowe</pA_19_2_6>
       <pA_19_1_7>to jest pole wielowierszowe</pA_19_1_7>
       <pA_19_2_7>to jest pole wielowierszowe</pA_19_2_7>
       <pA_19_1_8>to jest pole wielowierszowe</pA_19_1_8>
       <pA_19_2_8>to jest pole wielowierszowe</pA_19_2_8>
       <pA_22_>1</pA_22_>
       <pA_21_1_1>10</pA_21_1_1>
       <pA_21_2_1>10</pA_21_2_1>
       <pA_21_1_2>10</pA_21_1_2>
       <pA_21_2_2>10</pA_21_2_2>
       <pA_21_1_3></pA_21_1_3>
       <pA_21_2_3></pA_21_2_3>
       <pA_21_1_4>to jest pole wielowierszowe</pA_21_1_4>
       <pA_21_2_4>to jest pole wielowierszowe</pA_21_2_4>
       <pA_23_>1</pA_23_>
       <pA_24_1_1>test pola tekstowego</pA_24_1_1>
       <pA_24_2_1>test pola tekstowego</pA_24_2_1>
       <pA_24_3_1>test pola tekstowego</pA_24_3_1>
       <pA_24_1_2>10</pA_24_1_2>
       <pA_24_2_2>10</pA_24_2_2>
       <pA_24_3_2>10</pA_24_3_2>
       <pA_24_1_3>to jest pole wielowierszowe</pA_24_1_3>
       <pA_24_2_3>to jest pole wielowierszowe</pA_24_2_3>
       <pA_24_3_3>to jest pole wielowierszowe</pA_24_3_3>
       <pA_24_1_4>to jest pole wielowierszowe</pA_24_1_4>
       <pA_24_2_4>to jest pole wielowierszowe</pA_24_2_4>
       <pA_24_3_4>to jest pole wielowierszowe</pA_24_3_4>
       <pA_24_1_5>to jest pole wielowierszowe</pA_24_1_5>
       <pA_24_2_5>to jest pole wielowierszowe</pA_24_2_5>
       <pA_24_3_5>to jest pole wielowierszowe</pA_24_3_5>
       <pA_24_1_6_subfield_0>Poznań</pA_24_1_6_subfield_0>
       <pA_24_1_6_subfield_1>Strzelecka</pA_24_1_6_subfield_1>
       <pA_24_1_6_subfield_2>1</pA_24_1_6_subfield_2>
       <pA_24_1_6_subfield_3>1</pA_24_1_6_subfield_3>
       <pA_24_1_6_subfield_4>61-155</pA_24_1_6_subfield_4>
       <pA_24_1_6_subfield_5>Poznań</pA_24_1_6_subfield_5>
       <pA_24_2_6_subfield_0>Poznań</pA_24_2_6_subfield_0>
       <pA_24_2_6_subfield_1>Strzelecka</pA_24_2_6_subfield_1>
       <pA_24_2_6_subfield_2>1</pA_24_2_6_subfield_2>
       <pA_24_2_6_subfield_3>1</pA_24_2_6_subfield_3>
       <pA_24_2_6_subfield_4>61-155</pA_24_2_6_subfield_4>
       <pA_24_2_6_subfield_5>Poznań</pA_24_2_6_subfield_5>
       <pA_24_3_6_subfield_0>Poznań</pA_24_3_6_subfield_0>
       <pA_24_3_6_subfield_1>Strzelecka</pA_24_3_6_subfield_1>
       <pA_24_3_6_subfield_2>1</pA_24_3_6_subfield_2>
       <pA_24_3_6_subfield_3>1</pA_24_3_6_subfield_3>
       <pA_24_3_6_subfield_4>61-155</pA_24_3_6_subfield_4>
       <pA_24_3_6_subfield_5>Poznań</pA_24_3_6_subfield_5>
       <pA_24_1_7>to jest pole wielowierszowe</pA_24_1_7>
       <pA_24_2_7>to jest pole wielowierszowe</pA_24_2_7>
       <pA_24_3_7>to jest pole wielowierszowe</pA_24_3_7>
       <pA_25_>1</pA_25_>
       <pA_26_1_1>Pełna nazwa testowa</pA_26_1_1>
       <pA_26_2_1>Pełna nazwa testowa</pA_26_2_1>
       <pA_26_3_1>Pełna nazwa testowa</pA_26_3_1>
       <pA_26_1_2_subfield_0>Poznań</pA_26_1_2_subfield_0>
       <pA_26_1_2_subfield_1>Strzelecka</pA_26_1_2_subfield_1>
       <pA_26_1_2_subfield_2>1</pA_26_1_2_subfield_2>
       <pA_26_1_2_subfield_3>1</pA_26_1_2_subfield_3>
       <pA_26_1_2_subfield_4>61-155</pA_26_1_2_subfield_4>
       <pA_26_1_2_subfield_5>Poznań</pA_26_1_2_subfield_5>
       <pA_26_2_2_subfield_0>Poznań</pA_26_2_2_subfield_0>
       <pA_26_2_2_subfield_1>Strzelecka</pA_26_2_2_subfield_1>
       <pA_26_2_2_subfield_2>1</pA_26_2_2_subfield_2>
       <pA_26_2_2_subfield_3>1</pA_26_2_2_subfield_3>
       <pA_26_2_2_subfield_4>61-155</pA_26_2_2_subfield_4>
       <pA_26_2_2_subfield_5>Poznań</pA_26_2_2_subfield_5>
       <pA_26_3_2_subfield_0>Poznań</pA_26_3_2_subfield_0>
       <pA_26_3_2_subfield_1>Strzelecka</pA_26_3_2_subfield_1>
       <pA_26_3_2_subfield_2>1</pA_26_3_2_subfield_2>
       <pA_26_3_2_subfield_3>1</pA_26_3_2_subfield_3>
       <pA_26_3_2_subfield_4>61-155</pA_26_3_2_subfield_4>
       <pA_26_3_2_subfield_5>Poznań</pA_26_3_2_subfield_5>
       <pA_26_1_3>to jest pole wielowierszowe</pA_26_1_3>
       <pA_26_2_3>to jest pole wielowierszowe</pA_26_2_3>
       <pA_26_3_3>to jest pole wielowierszowe</pA_26_3_3>
       <pA_26_1_4>30-10-1990</pA_26_1_4>
       <pA_26_2_4>30-10-1990</pA_26_2_4>
       <pA_26_3_4>30-10-1990</pA_26_3_4>
       <pA_27_>1</pA_27_>
       <pA_28_1_1>Pełna nazwa testowa</pA_28_1_1>
       <pA_28_2_1>Pełna nazwa testowa</pA_28_2_1>
       <pA_28_3_1>Pełna nazwa testowa</pA_28_3_1>
       <pA_28_1_2_subfield_0>Poznań</pA_28_1_2_subfield_0>
       <pA_28_1_2_subfield_1>Strzelecka</pA_28_1_2_subfield_1>
       <pA_28_1_2_subfield_2>1</pA_28_1_2_subfield_2>
       <pA_28_1_2_subfield_3>1</pA_28_1_2_subfield_3>
       <pA_28_1_2_subfield_4>61-155</pA_28_1_2_subfield_4>
       <pA_28_1_2_subfield_5>Poznań</pA_28_1_2_subfield_5>
       <pA_28_2_2_subfield_0>Poznań</pA_28_2_2_subfield_0>
       <pA_28_2_2_subfield_1>Strzelecka</pA_28_2_2_subfield_1>
       <pA_28_2_2_subfield_2>1</pA_28_2_2_subfield_2>
       <pA_28_2_2_subfield_3>1</pA_28_2_2_subfield_3>
       <pA_28_2_2_subfield_4>61-155</pA_28_2_2_subfield_4>
       <pA_28_2_2_subfield_5>Poznań</pA_28_2_2_subfield_5>
       <pA_28_3_2_subfield_0>Poznań</pA_28_3_2_subfield_0>
       <pA_28_3_2_subfield_1>Strzelecka</pA_28_3_2_subfield_1>
       <pA_28_3_2_subfield_2>1</pA_28_3_2_subfield_2>
       <pA_28_3_2_subfield_3>1</pA_28_3_2_subfield_3>
       <pA_28_3_2_subfield_4>61-155</pA_28_3_2_subfield_4>
       <pA_28_3_2_subfield_5>Poznań</pA_28_3_2_subfield_5>
       <pA_28_1_3>to jest pole wielowierszowe</pA_28_1_3>
       <pA_28_2_3>to jest pole wielowierszowe</pA_28_2_3>
       <pA_28_3_3>to jest pole wielowierszowe</pA_28_3_3>
       <pA_28_1_4>30-10-1990</pA_28_1_4>
       <pA_28_2_4>30-10-1990</pA_28_2_4>
       <pA_28_3_4>30-10-1990</pA_28_3_4>
       <pA_30_>1</pA_30_>
       <pA_31_>1</pA_31_>
       <pA_29_1_1>Pełna nazwa testowa</pA_29_1_1>
       <pA_29_2_1>Pełna nazwa testowa</pA_29_2_1>
       <pA_29_3_1>Pełna nazwa testowa</pA_29_3_1>
       <pA_29_1_2_subfield_0>Poznań</pA_29_1_2_subfield_0>
       <pA_29_1_2_subfield_1>Strzelecka</pA_29_1_2_subfield_1>
       <pA_29_1_2_subfield_2>1</pA_29_1_2_subfield_2>
       <pA_29_1_2_subfield_3>1</pA_29_1_2_subfield_3>
       <pA_29_1_2_subfield_4>61-155</pA_29_1_2_subfield_4>
       <pA_29_1_2_subfield_5>Poznań</pA_29_1_2_subfield_5>
       <pA_29_2_2_subfield_0>Poznań</pA_29_2_2_subfield_0>
       <pA_29_2_2_subfield_1>Strzelecka</pA_29_2_2_subfield_1>
       <pA_29_2_2_subfield_2>1</pA_29_2_2_subfield_2>
       <pA_29_2_2_subfield_3>1</pA_29_2_2_subfield_3>
       <pA_29_2_2_subfield_4>61-155</pA_29_2_2_subfield_4>
       <pA_29_2_2_subfield_5>Poznań</pA_29_2_2_subfield_5>
       <pA_29_3_2_subfield_0>Poznań</pA_29_3_2_subfield_0>
       <pA_29_3_2_subfield_1>Strzelecka</pA_29_3_2_subfield_1>
       <pA_29_3_2_subfield_2>1</pA_29_3_2_subfield_2>
       <pA_29_3_2_subfield_3>1</pA_29_3_2_subfield_3>
       <pA_29_3_2_subfield_4>61-155</pA_29_3_2_subfield_4>
       <pA_29_3_2_subfield_5>Poznań</pA_29_3_2_subfield_5>
       <pA_29_1_3>to jest pole wielowierszowe</pA_29_1_3>
       <pA_29_2_3>to jest pole wielowierszowe</pA_29_2_3>
       <pA_29_3_3>to jest pole wielowierszowe</pA_29_3_3>
       <pA_29_1_4>to jest pole wielowierszowe</pA_29_1_4>
       <pA_29_2_4>to jest pole wielowierszowe</pA_29_2_4>
       <pA_29_3_4>to jest pole wielowierszowe</pA_29_3_4>
       <pA_29_1_5>30-10-1990</pA_29_1_5>
       <pA_29_2_5>30-10-1990</pA_29_2_5>
       <pA_29_3_5>30-10-1990</pA_29_3_5>
       <pA_32_>1</pA_32_>
       <pA_33_1_1>Pełna nazwa testowa</pA_33_1_1>
       <pA_33_2_1>Pełna nazwa testowa</pA_33_2_1>
       <pA_33_3_1>Pełna nazwa testowa</pA_33_3_1>
       <pA_33_1_2>8875155741</pA_33_1_2>
       <pA_33_1_2_4>8875155741</pA_33_1_2_4>
       <pA_33_1_2_8>8875155741</pA_33_1_2_8>
       <pA_33_1_3>773461194</pA_33_1_3>
       <pA_33_1_3_8>773461194</pA_33_1_3_8>
       <pA_33_1_3_2>773461194</pA_33_1_3_2>
       <pA_33_1_5>12345</pA_33_1_5>
       <pA_33_2_5>12345</pA_33_2_5>
       <pA_33_3_5>12345</pA_33_3_5>
       <pA_33_1_4>to jest pole wielowierszowe</pA_33_1_4>
       <pA_33_2_4>to jest pole wielowierszowe</pA_33_2_4>
       <pA_33_3_4>to jest pole wielowierszowe</pA_33_3_4>
       <pA_50_>1</pA_50_>
       <pA_34_1_1>to jest pole wielowierszowe</pA_34_1_1>
       <pA_34_2_1>to jest pole wielowierszowe</pA_34_2_1>
       <pA_34_3_1>to jest pole wielowierszowe</pA_34_3_1>
       <pA_34_1_2>to jest pole wielowierszowe</pA_34_1_2>
       <pA_34_2_2>to jest pole wielowierszowe</pA_34_2_2>
       <pA_34_3_2>to jest pole wielowierszowe</pA_34_3_2>
       <pA_34_1_3>to jest pole wielowierszowe</pA_34_1_3>
       <pA_34_2_3>to jest pole wielowierszowe</pA_34_2_3>
       <pA_34_3_3>to jest pole wielowierszowe</pA_34_3_3>
       <pA_34_1_4>to jest pole wielowierszowe</pA_34_1_4>
       <pA_34_2_4>to jest pole wielowierszowe</pA_34_2_4>
       <pA_34_3_4>to jest pole wielowierszowe</pA_34_3_4>
       <pA_34_1_5>to jest pole wielowierszowe</pA_34_1_5>
       <pA_34_2_5>to jest pole wielowierszowe</pA_34_2_5>
       <pA_34_3_5>to jest pole wielowierszowe</pA_34_3_5>
       <pA_51_>1</pA_51_>
       <pA_35_1_1>to jest pole wielowierszowe</pA_35_1_1>
       <pA_35_2_1>to jest pole wielowierszowe</pA_35_2_1>
       <pA_35_3_1>to jest pole wielowierszowe</pA_35_3_1>
       <pA_35_1_2>Pełna nazwa testowa</pA_35_1_2>
       <pA_35_2_2>Pełna nazwa testowa</pA_35_2_2>
       <pA_35_3_2>Pełna nazwa testowa</pA_35_3_2>
       <pA_35_1_3_subfield_0>Poznań</pA_35_1_3_subfield_0>
       <pA_35_1_3_subfield_1>Strzelecka</pA_35_1_3_subfield_1>
       <pA_35_1_3_subfield_2>1</pA_35_1_3_subfield_2>
       <pA_35_1_3_subfield_3>1</pA_35_1_3_subfield_3>
       <pA_35_1_3_subfield_4>61-155</pA_35_1_3_subfield_4>
       <pA_35_1_3_subfield_5>Poznań</pA_35_1_3_subfield_5>
       <pA_35_2_3_subfield_0>Poznań</pA_35_2_3_subfield_0>
       <pA_35_2_3_subfield_1>Strzelecka</pA_35_2_3_subfield_1>
       <pA_35_2_3_subfield_2>1</pA_35_2_3_subfield_2>
       <pA_35_2_3_subfield_3>1</pA_35_2_3_subfield_3>
       <pA_35_2_3_subfield_4>61-155</pA_35_2_3_subfield_4>
       <pA_35_2_3_subfield_5>Poznań</pA_35_2_3_subfield_5>
       <pA_35_3_3_subfield_0>Poznań</pA_35_3_3_subfield_0>
       <pA_35_3_3_subfield_1>Strzelecka</pA_35_3_3_subfield_1>
       <pA_35_3_3_subfield_2>1</pA_35_3_3_subfield_2>
       <pA_35_3_3_subfield_3>1</pA_35_3_3_subfield_3>
       <pA_35_3_3_subfield_4>61-155</pA_35_3_3_subfield_4>
       <pA_35_3_3_subfield_5>Poznań</pA_35_3_3_subfield_5>
       <pA_35_1_4></pA_35_1_4>
       <pA_35_2_4></pA_35_2_4>
       <pA_35_3_4></pA_35_3_4>
       <pA_35_1_5>to jest pole wielowierszowe</pA_35_1_5>
       <pA_35_2_5>to jest pole wielowierszowe</pA_35_2_5>
       <pA_35_3_5>to jest pole wielowierszowe</pA_35_3_5>
       <pA_35_1_6>to jest pole wielowierszowe</pA_35_1_6>
       <pA_35_2_6>to jest pole wielowierszowe</pA_35_2_6>
       <pA_35_3_6>to jest pole wielowierszowe</pA_35_3_6>
       <pA_35_1_7>30-10-1990</pA_35_1_7>
       <pA_35_2_7>30-10-1990</pA_35_2_7>
       <pA_35_3_7>30-10-1990</pA_35_3_7>
       <pA_37_>1</pA_37_>
       <pA_36_1_1>to jest pole wielowierszowe</pA_36_1_1>
       <pA_36_2_1>to jest pole wielowierszowe</pA_36_2_1>
       <pA_36_3_1>to jest pole wielowierszowe</pA_36_3_1>
       <pA_36_1_2>Pełna nazwa testowa</pA_36_1_2>
       <pA_36_2_2>Pełna nazwa testowa</pA_36_2_2>
       <pA_36_3_2>Pełna nazwa testowa</pA_36_3_2>
       <pA_36_1_3_subfield_0>Poznań</pA_36_1_3_subfield_0>
       <pA_36_1_3_subfield_1>Strzelecka</pA_36_1_3_subfield_1>
       <pA_36_1_3_subfield_2>1</pA_36_1_3_subfield_2>
       <pA_36_1_3_subfield_3>1</pA_36_1_3_subfield_3>
       <pA_36_1_3_subfield_4>61-155</pA_36_1_3_subfield_4>
       <pA_36_1_3_subfield_5>Poznań</pA_36_1_3_subfield_5>
       <pA_36_2_3_subfield_0>Poznań</pA_36_2_3_subfield_0>
       <pA_36_2_3_subfield_1>Strzelecka</pA_36_2_3_subfield_1>
       <pA_36_2_3_subfield_2>1</pA_36_2_3_subfield_2>
       <pA_36_2_3_subfield_3>1</pA_36_2_3_subfield_3>
       <pA_36_2_3_subfield_4>61-155</pA_36_2_3_subfield_4>
       <pA_36_2_3_subfield_5>Poznań</pA_36_2_3_subfield_5>
       <pA_36_3_3_subfield_0>Poznań</pA_36_3_3_subfield_0>
       <pA_36_3_3_subfield_1>Strzelecka</pA_36_3_3_subfield_1>
       <pA_36_3_3_subfield_2>1</pA_36_3_3_subfield_2>
       <pA_36_3_3_subfield_3>1</pA_36_3_3_subfield_3>
       <pA_36_3_3_subfield_4>61-155</pA_36_3_3_subfield_4>
       <pA_36_3_3_subfield_5>Poznań</pA_36_3_3_subfield_5>
       <pA_36_1_4></pA_36_1_4>
       <pA_36_2_4></pA_36_2_4>
       <pA_36_3_4></pA_36_3_4>
       <pA_36_1_5>to jest pole wielowierszowe</pA_36_1_5>
       <pA_36_2_5>to jest pole wielowierszowe</pA_36_2_5>
       <pA_36_3_5>to jest pole wielowierszowe</pA_36_3_5>
       <pA_36_1_6>to jest pole wielowierszowe</pA_36_1_6>
       <pA_36_2_6>to jest pole wielowierszowe</pA_36_2_6>
       <pA_36_3_6>to jest pole wielowierszowe</pA_36_3_6>
       <pA_38_>1</pA_38_>
       <pA_39_1_1>to jest pole wielowierszowe</pA_39_1_1>
       <pA_39_2_1>10</pA_39_2_1>
       <pA_39_3_1>to jest pole wielowierszowe</pA_39_3_1>
       <pA_39_4_1>to jest pole wielowierszowe</pA_39_4_1>
       <pA_39_1_2>to jest pole wielowierszowe</pA_39_1_2>
       <pA_39_2_2>10</pA_39_2_2>
       <pA_39_3_2>to jest pole wielowierszowe</pA_39_3_2>
       <pA_39_4_2>to jest pole wielowierszowe</pA_39_4_2>
       <pA_39_1_3>to jest pole wielowierszowe</pA_39_1_3>
       <pA_39_2_3>10</pA_39_2_3>
       <pA_39_3_3>to jest pole wielowierszowe</pA_39_3_3>
       <pA_39_4_3>to jest pole wielowierszowe</pA_39_4_3>
       <pA_39_1_4>to jest pole wielowierszowe</pA_39_1_4>
       <pA_39_2_4>10</pA_39_2_4>
       <pA_39_3_4>to jest pole wielowierszowe</pA_39_3_4>
       <pA_39_4_4>to jest pole wielowierszowe</pA_39_4_4>
       <pA_39_1_5>to jest pole wielowierszowe</pA_39_1_5>
       <pA_39_2_5>10</pA_39_2_5>
       <pA_39_3_5>to jest pole wielowierszowe</pA_39_3_5>
       <pA_39_4_5>to jest pole wielowierszowe</pA_39_4_5>
       <pA_39_1_6>to jest pole wielowierszowe</pA_39_1_6>
       <pA_39_2_6>10</pA_39_2_6>
       <pA_39_3_7>to jest pole wielowierszowe</pA_39_3_7>
       <pA_39_4_6>to jest pole wielowierszowe</pA_39_4_6>
       <pA_39_1_7>to jest pole wielowierszowe</pA_39_1_7>
       <pA_39_2_7>10</pA_39_2_7>
       <pA_39_3_8>to jest pole wielowierszowe</pA_39_3_8>
       <pA_39_4_7>to jest pole wielowierszowe</pA_39_4_7>
       <pA_40_1>Poznań</pA_40_1>
       <pA_40_2>30-10-2014</pA_40_2>
       <pB_1_subfield_0>Jan</pB_1_subfield_0>
       <pB_1_subfield_1>Stefan</pB_1_subfield_1>
       <pB_2>Kowalski</pB_2>
       <pB_3>Kowalski</pB_3>
       <pB_4>30-10-1985</pB_4>
       <pB_5>Poznań</pB_5>
       <pB_6>23050608219</pB_6>
       <pB_7_subfield_0>Poznań</pB_7_subfield_0>
       <pB_7_subfield_1>Strzelecka</pB_7_subfield_1>
       <pB_7_subfield_2>1</pB_7_subfield_2>
       <pB_7_subfield_3>1</pB_7_subfield_3>
       <pB_7_subfield_4>61-155</pB_7_subfield_4>
       <pB_7_subfield_5>Poznań</pB_7_subfield_5>
       <pB_8_1>to jest pole wielowierszowe</pB_8_1>
       <pB_9_1>to jest pole wielowierszowe</pB_9_1>
       <pB_10_1>to jest pole wielowierszowe</pB_10_1>
       <pB_8_2>to jest pole wielowierszowe</pB_8_2>
       <pB_9_2>to jest pole wielowierszowe</pB_9_2>
       <pB_10_2>to jest pole wielowierszowe</pB_10_2>
       <pB_8_3>to jest pole wielowierszowe</pB_8_3>
       <pB_9_3>to jest pole wielowierszowe</pB_9_3>
       <pB_10_3>to jest pole wielowierszowe</pB_10_3>
       <pB_8_4>to jest pole wielowierszowe</pB_8_4>
       <pB_9_4>to jest pole wielowierszowe</pB_9_4>
       <pB_10_4>to jest pole wielowierszowe</pB_10_4>
       <pB_8_5>to jest pole wielowierszowe</pB_8_5>
       <pB_9_5>to jest pole wielowierszowe</pB_9_5>
       <pB_10_5>to jest pole wielowierszowe</pB_10_5>
       <pB_11>Poznań</pB_11>
       <pB_12>30-10-2014</pB_12>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>