Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: RZiS-U (P) (archiwalny) Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) - jednostki małe korzystające z uproszczeńPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5352064</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[data]</p1_1>
       <p1_6_4>[Pole tekstowe]</p1_6_4>
       <p1_6_4_0>[Pole tekstowe]</p1_6_4_0>
       <p1_2>[nazwaPelna]</p1_2>
       <p1_6_4_4>[Pole tekstowe]</p1_6_4_4>
       <p1_6_4_0_8>[Pole tekstowe]</p1_6_4_0_8>
       <p1_3_subfield_0>[miejscowość]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[ulica]</p1_3_subfield_1>
       <p1_3_subfield_2>[nr domu]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[nr lokalu]</p1_3_subfield_3>
       <p1_6>[data]</p1_6>
       <p1_7>[data]</p1_7>
       <p1_4_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_4_subfield_0>
       <p1_4_subfield_1>[poczta]</p1_4_subfield_1>
       <p1_6_4_4_8>[Pole tekstowe]</p1_6_4_4_8>
       <p1_6_4_0_8_2>[Pole tekstowe]</p1_6_4_0_8_2>
       <p1_5_2>[NIP]</p1_5_2>
       <p1_5_4>[REGON]</p1_5_4>
       <p1_6_40>[data]</p1_6_40>
       <p1_7_9>[data]</p1_7_9>
       <p1a_1>[Pole kwoty]</p1a_1>
       <p2a_1>[Pole kwoty]</p2a_1>
       <p1a_2>[Pole kwoty]</p1a_2>
       <p2a_2>[Pole kwoty]</p2a_2>
       <p1a_3>[Pole kwoty]</p1a_3>
       <p2a_3>[Pole kwoty]</p2a_3>
       <p1a_4>[Pole kwoty]</p1a_4>
       <p2a_4>[Pole kwoty]</p2a_4>
       <p1a_6>[Pole kwoty]</p1a_6>
       <p2a_6>[Pole kwoty]</p2a_6>
       <p1b_1>[Pole kwoty]</p1b_1>
       <p2b_1>[Pole kwoty]</p2b_1>
       <p1b_2>[Pole kwoty]</p1b_2>
       <p2b_2>[Pole kwoty]</p2b_2>
       <p1b_3>[Pole kwoty]</p1b_3>
       <p2b_3>[Pole kwoty]</p2b_3>
       <p1b_5>[Pole kwoty]</p1b_5>
       <p2b_5>[Pole kwoty]</p2b_5>
       <p1b_6>[Pole kwoty]</p1b_6>
       <p2b_6>[Pole kwoty]</p2b_6>
       <p1b_7>[Pole kwoty]</p1b_7>
       <p2b_7>[Pole kwoty]</p2b_7>
       <p1b_8>[Pole kwoty]</p1b_8>
       <p2b_8>[Pole kwoty]</p2b_8>
       <p1b_9>[Pole kwoty]</p1b_9>
       <p2b_9>[Pole kwoty]</p2b_9>
       <p1b_10>[Pole kwoty]</p1b_10>
       <p2b_10>[Pole kwoty]</p2b_10>
       <p1c_1>[Pole kwoty]</p1c_1>
       <p2c_1>[Pole kwoty]</p2c_1>
       <p1d_2>[Pole kwoty]</p1d_2>
       <p2d_2>[Pole kwoty]</p2d_2>
       <p1d_3>[Pole kwoty]</p1d_3>
       <p2d_3>[Pole kwoty]</p2d_3>
       <p1d_4>[Pole kwoty]</p1d_4>
       <p2d_4>[Pole kwoty]</p2d_4>
       <p1e_1>[Pole kwoty]</p1e_1>
       <p2e_1>[Pole kwoty]</p2e_1>
       <p1e_2>[Pole kwoty]</p1e_2>
       <p2e_2>[Pole kwoty]</p2e_2>
       <p1e_4>[Pole kwoty]</p1e_4>
       <p1e_4_4>[Pole kwoty]</p1e_4_4>
       <p1_22_subfield_0>[imię]</p1_22_subfield_0>
       <p1_22_subfield_1>[nazwisko]</p1_22_subfield_1>
       <p1_23_subfield_0>[imię]</p1_23_subfield_0>
       <p1_23_subfield_1>[nazwisko]</p1_23_subfield_1>
       <p1_24_subfield_0>[imię]</p1_24_subfield_0>
       <p1_24_subfield_1>[nazwisko]</p1_24_subfield_1>
       <p1_25>[data]</p1_25>
       <p1_26>[data]</p1_26>
       <p1_27>[data]</p1_27>
       <p1_8>[Pole tekstowe]</p1_8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>RZiS-U (P)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5352064</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>30-10-1990</p1_1>
       <p1_6_4>test pola tekstowego</p1_6_4>
       <p1_6_4_0>test pola tekstowego</p1_6_4_0>
       <p1_2>Pełna nazwa testowa</p1_2>
       <p1_6_4_4>test pola tekstowego</p1_6_4_4>
       <p1_6_4_0_8>test pola tekstowego</p1_6_4_0_8>
       <p1_3_subfield_0>Poznań</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Strzelecka</p1_3_subfield_1>
       <p1_3_subfield_2>1</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>1</p1_3_subfield_3>
       <p1_6>30-10-1990</p1_6>
       <p1_7>30-10-1990</p1_7>
       <p1_4_subfield_0>61-155</p1_4_subfield_0>
       <p1_4_subfield_1>Poznań</p1_4_subfield_1>
       <p1_6_4_4_8>test pola tekstowego</p1_6_4_4_8>
       <p1_6_4_0_8_2>test pola tekstowego</p1_6_4_0_8_2>
       <p1_5_2>8875155741</p1_5_2>
       <p1_5_4>773461194</p1_5_4>
       <p1_6_40>30-10-1990</p1_6_40>
       <p1_7_9>30-10-1990</p1_7_9>
       <p1a_1>10</p1a_1>
       <p2a_1>10</p2a_1>
       <p1a_2>10</p1a_2>
       <p2a_2>10</p2a_2>
       <p1a_3>10</p1a_3>
       <p2a_3>10</p2a_3>
       <p1a_4>10</p1a_4>
       <p2a_4>10</p2a_4>
       <p1a_6>10</p1a_6>
       <p2a_6>10</p2a_6>
       <p1b_1>10</p1b_1>
       <p2b_1>10</p2b_1>
       <p1b_2>10</p1b_2>
       <p2b_2>10</p2b_2>
       <p1b_3>10</p1b_3>
       <p2b_3>10</p2b_3>
       <p1b_5>10</p1b_5>
       <p2b_5>10</p2b_5>
       <p1b_6>10</p1b_6>
       <p2b_6>10</p2b_6>
       <p1b_7>10</p1b_7>
       <p2b_7>10</p2b_7>
       <p1b_8>10</p1b_8>
       <p2b_8>10</p2b_8>
       <p1b_9>10</p1b_9>
       <p2b_9>10</p2b_9>
       <p1b_10>10</p1b_10>
       <p2b_10>10</p2b_10>
       <p1c_1>10</p1c_1>
       <p2c_1>10</p2c_1>
       <p1d_2>10</p1d_2>
       <p2d_2>10</p2d_2>
       <p1d_3>10</p1d_3>
       <p2d_3>10</p2d_3>
       <p1d_4>10</p1d_4>
       <p2d_4>10</p2d_4>
       <p1e_1>10</p1e_1>
       <p2e_1>10</p2e_1>
       <p1e_2>10</p1e_2>
       <p2e_2>10</p2e_2>
       <p1e_4>10</p1e_4>
       <p1e_4_4>10</p1e_4_4>
       <p1_22_subfield_0>Jan</p1_22_subfield_0>
       <p1_22_subfield_1>Kowalski</p1_22_subfield_1>
       <p1_23_subfield_0>Jan</p1_23_subfield_0>
       <p1_23_subfield_1>Kowalski</p1_23_subfield_1>
       <p1_24_subfield_0>Jan</p1_24_subfield_0>
       <p1_24_subfield_1>Kowalski</p1_24_subfield_1>
       <p1_25>30-10-1990</p1_25>
       <p1_26>30-10-1990</p1_26>
       <p1_27>30-10-1990</p1_27>
       <p1_8>test pola tekstowego</p1_8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>