Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WoPC (archiwalny) Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5352975</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[miejscowość]</p1_1>
       <p1_2>[Data wypełnienia]</p1_2>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3_1>[nazwisko]</p3_1>
       <p3_2>[Pole tekstowe]</p3_2>
       <p3_3>[Pole tekstowe]</p3_3>
       <p3_4>[nazwiskoRodowe]</p3_4>
       <p3_5>[pierwszeImie]</p3_5>
       <p3_6>[drugieImie]</p3_6>
       <p3_7>[Pole tekstowe]</p3_7>
       <p3_8>[Pole tekstowe]</p3_8>
       <p3_9>[imieOjca]</p3_9>
       <p3_10>[imieMatki]</p3_10>
       <p3_11>[nazwiskoRodoweMatki]</p3_11>
       <p3_12>[dataUrodzenia]</p3_12>
       <p3_13>M:M / K:K</p3_13>
       <p3_14>[miejsceUrodzenia]</p3_14>
       <p3_15>[KrajUrodzenia]</p3_15>
       <p3_16>[Pole tekstowe]</p3_16>
       <p3_17>[obywatelstwo]</p3_17>
       <p3_18>[stanCywilny]</p3_18>
       <p3_19>[Pole tekstowe]</p3_19>
       <p3_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_20>
       <p3_21>[Pole tekstowe]</p3_21>
       <p3_22>[Pole tekstowe]</p3_22>
       <pA1>[Pole tekstowe]</pA1>
       <p3_23>[PESEL]</p3_23>
       <pA2_>[Wartość wyboru w polu pA2. Dostępne wartości: 1 ]</pA2_>
       <p3_24>[Telefon]</p3_24>
       <p3_25>[Mail]</p3_25>
       <p4_1>[Wojewodztwo]</p4_1>
       <p4_2>[Miejscowosc]</p4_2>
       <p4_3>[Ulica]</p4_3>
       <p4_4>[NrDomu]</p4_4>
       <p4_5>[NrLokalu]</p4_5>
       <p4_6>[KodPocztowy]</p4_6>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]</p5_>
       <p5_11_1>[Pole tekstowe]</p5_11_1>
       <p6_1_1_subfield_0>[imię]</p6_1_1_subfield_0>
       <p6_1_1_subfield_1>[nazwisko]</p6_1_1_subfield_1>
       <p6_1_2>[plec]</p6_1_2>
       <p6_1_3>[dataUrodzenia]</p6_1_3>
       <p6_1_4>[Pole tekstowe]</p6_1_4>
       <p6_1_5>[obywatelstwo]</p6_1_5>
       <p6_1_6>[Miejscowosc]</p6_1_6>
       <p6_1_7> / tak / nie</p6_1_7>
       <p6_1_8> / tak / nie</p6_1_8>
       <p6_2_1_subfield_0>[imię]</p6_2_1_subfield_0>
       <p6_2_1_subfield_1>[nazwisko]</p6_2_1_subfield_1>
       <p6_2_2>[plec]</p6_2_2>
       <p6_2_3>[dataUrodzenia]</p6_2_3>
       <p6_2_4>[Pole tekstowe]</p6_2_4>
       <p6_2_5>[obywatelstwo]</p6_2_5>
       <p6_2_6>[Miejscowosc]</p6_2_6>
       <p6_2_7> / tak / nie</p6_2_7>
       <p6_2_8> / tak / nie</p6_2_8>
       <p6_3_1_subfield_0>[imię]</p6_3_1_subfield_0>
       <p6_3_1_subfield_1>[nazwisko]</p6_3_1_subfield_1>
       <p6_3_2>[plec]</p6_3_2>
       <p6_3_3>[dataUrodzenia]</p6_3_3>
       <p6_3_4>[Pole tekstowe]</p6_3_4>
       <p6_3_5>[obywatelstwo]</p6_3_5>
       <p6_3_6>[Miejscowosc]</p6_3_6>
       <p6_3_7> / tak / nie</p6_3_7>
       <p6_3_8> / tak / nie</p6_3_8>
       <p6_4_1_subfield_0>[imię]</p6_4_1_subfield_0>
       <p6_4_1_subfield_1>[nazwisko]</p6_4_1_subfield_1>
       <p6_4_2>[plec]</p6_4_2>
       <p6_4_3>[dataUrodzenia]</p6_4_3>
       <p6_4_4>[Pole tekstowe]</p6_4_4>
       <p6_4_5>[obywatelstwo]</p6_4_5>
       <p6_4_6>[Miejscowosc]</p6_4_6>
       <p6_4_7> / tak / nie</p6_4_7>
       <p6_4_8> / tak / nie</p6_4_8>
       <p6_5_1_subfield_0>[imię]</p6_5_1_subfield_0>
       <p6_5_1_subfield_1>[nazwisko]</p6_5_1_subfield_1>
       <p6_5_2>[plec]</p6_5_2>
       <p6_5_3>[dataUrodzenia]</p6_5_3>
       <p6_5_4>[Pole tekstowe]</p6_5_4>
       <p6_5_5>[obywatelstwo]</p6_5_5>
       <p6_5_6>[Miejscowosc]</p6_5_6>
       <p6_5_7> / tak / nie</p6_5_7>
       <p6_5_8> / tak / nie</p6_5_8>
       <p6_6_1_subfield_0>[imię]</p6_6_1_subfield_0>
       <p6_6_1_subfield_1>[nazwisko]</p6_6_1_subfield_1>
       <p6_6_2>[plec]</p6_6_2>
       <p6_6_3>[dataUrodzenia]</p6_6_3>
       <p6_6_4>[Pole tekstowe]</p6_6_4>
       <p6_6_5>[obywatelstwo]</p6_6_5>
       <p6_6_6>[Miejscowosc]</p6_6_6>
       <p6_6_7> / tak / nie</p6_6_7>
       <p6_6_8> / tak / nie</p6_6_8>
       <p7_1>[pole wielowierszowe]</p7_1>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_1>[data]</p9_1>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 ]</p10_>
       <p11_1>[pole wielowierszowe]</p11_1>
       <p12_1>[pole wielowierszowe]</p12_1>
       <p13_1>[pole wielowierszowe]</p13_1>
       <p14_1>[pole wielowierszowe]</p14_1>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 ]</p15_>
       <p15_1_1>[pole wielowierszowe]</p15_1_1>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_>
       <p16_1_1>[pole wielowierszowe]</p16_1_1>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p17_>
       <p17_1_1>[pole wielowierszowe]</p17_1_1>
       <p17_3>[data]</p17_3>
       <p18_1>[Pole tekstowe]</p18_1>
       <p18_2>[Pole tekstowe]</p18_2>
       <p18_3>[Pole tekstowe]</p18_3>
       <p18_4>[Pole tekstowe]</p18_4>
       <p18_5>[Pole tekstowe]</p18_5>
       <p18_6>[Pole tekstowe]</p18_6>
       <p18_7>[Pole tekstowe]</p18_7>
       <p18_8>[Pole tekstowe]</p18_8>
       <p18_9>[Pole tekstowe]</p18_9>
       <p18_10>[Pole tekstowe]</p18_10>
       <p18_11>[Pole tekstowe]</p18_11>
       <p18_12>[Pole tekstowe]</p18_12>
       <p18_13>[Pole tekstowe]</p18_13>
       <p18_14>[Pole tekstowe]</p18_14>
       <p18_15>[Pole tekstowe]</p18_15>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoPC</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5352975</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Poznań</p1_1>
       <p1_2>30-10-2014</p1_2>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3_1>Kowalski</p3_1>
       <p3_2>test pola tekstowego</p3_2>
       <p3_3>test pola tekstowego</p3_3>
       <p3_4>Kowalski</p3_4>
       <p3_5>Jan</p3_5>
       <p3_6>Stefan</p3_6>
       <p3_7>test pola tekstowego</p3_7>
       <p3_8>test pola tekstowego</p3_8>
       <p3_9>Stefan</p3_9>
       <p3_10>Danuta</p3_10>
       <p3_11>Wójcik</p3_11>
       <p3_12>30-10-1985</p3_12>
       <p3_13>M</p3_13>
       <p3_14>Poznań</p3_14>
       <p3_15>PL</p3_15>
       <p3_16>test pola tekstowego</p3_16>
       <p3_17>polskie</p3_17>
       <p3_18>wolny</p3_18>
       <p3_19>test pola tekstowego</p3_19>
       <p3_20>10</p3_20>
       <p3_21>test pola tekstowego</p3_21>
       <p3_22>test pola tekstowego</p3_22>
       <pA1>test pola tekstowego</pA1>
       <p3_23>23050608219</p3_23>
       <pA2_>1</pA2_>
       <p3_24>500600400</p3_24>
       <p3_25>test@test.pl</p3_25>
       <p4_1>wielkopolskie</p4_1>
       <p4_2>Poznań</p4_2>
       <p4_3>Strzelecka</p4_3>
       <p4_4>1</p4_4>
       <p4_5>1</p4_5>
       <p4_6>61-155</p4_6>
       <p5_>1</p5_>
       <p5_11_1>test pola tekstowego</p5_11_1>
       <p6_1_1_subfield_0>Jan</p6_1_1_subfield_0>
       <p6_1_1_subfield_1>Kowalski</p6_1_1_subfield_1>
       <p6_1_2>M</p6_1_2>
       <p6_1_3>30-10-1985</p6_1_3>
       <p6_1_4>test pola tekstowego</p6_1_4>
       <p6_1_5>polskie</p6_1_5>
       <p6_1_6>Poznań</p6_1_6>
       <p6_1_7> </p6_1_7>
       <p6_1_8> </p6_1_8>
       <p6_2_1_subfield_0>Jan</p6_2_1_subfield_0>
       <p6_2_1_subfield_1>Kowalski</p6_2_1_subfield_1>
       <p6_2_2>M</p6_2_2>
       <p6_2_3>30-10-1985</p6_2_3>
       <p6_2_4>test pola tekstowego</p6_2_4>
       <p6_2_5>polskie</p6_2_5>
       <p6_2_6>Poznań</p6_2_6>
       <p6_2_7> </p6_2_7>
       <p6_2_8> </p6_2_8>
       <p6_3_1_subfield_0>Jan</p6_3_1_subfield_0>
       <p6_3_1_subfield_1>Kowalski</p6_3_1_subfield_1>
       <p6_3_2>M</p6_3_2>
       <p6_3_3>30-10-1985</p6_3_3>
       <p6_3_4>test pola tekstowego</p6_3_4>
       <p6_3_5>polskie</p6_3_5>
       <p6_3_6>Poznań</p6_3_6>
       <p6_3_7> </p6_3_7>
       <p6_3_8> </p6_3_8>
       <p6_4_1_subfield_0>Jan</p6_4_1_subfield_0>
       <p6_4_1_subfield_1>Kowalski</p6_4_1_subfield_1>
       <p6_4_2>M</p6_4_2>
       <p6_4_3>30-10-1985</p6_4_3>
       <p6_4_4>test pola tekstowego</p6_4_4>
       <p6_4_5>polskie</p6_4_5>
       <p6_4_6>Poznań</p6_4_6>
       <p6_4_7> </p6_4_7>
       <p6_4_8> </p6_4_8>
       <p6_5_1_subfield_0>Jan</p6_5_1_subfield_0>
       <p6_5_1_subfield_1>Kowalski</p6_5_1_subfield_1>
       <p6_5_2>M</p6_5_2>
       <p6_5_3>30-10-1985</p6_5_3>
       <p6_5_4>test pola tekstowego</p6_5_4>
       <p6_5_5>polskie</p6_5_5>
       <p6_5_6>Poznań</p6_5_6>
       <p6_5_7> </p6_5_7>
       <p6_5_8> </p6_5_8>
       <p6_6_1_subfield_0>Jan</p6_6_1_subfield_0>
       <p6_6_1_subfield_1>Kowalski</p6_6_1_subfield_1>
       <p6_6_2>M</p6_6_2>
       <p6_6_3>30-10-1985</p6_6_3>
       <p6_6_4>test pola tekstowego</p6_6_4>
       <p6_6_5>polskie</p6_6_5>
       <p6_6_6>Poznań</p6_6_6>
       <p6_6_7> </p6_6_7>
       <p6_6_8> </p6_6_8>
       <p7_1>to jest pole wielowierszowe</p7_1>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_1>30-10-1990</p9_1>
       <p10_>1</p10_>
       <p11_1>to jest pole wielowierszowe</p11_1>
       <p12_1>to jest pole wielowierszowe</p12_1>
       <p13_1>to jest pole wielowierszowe</p13_1>
       <p14_1>to jest pole wielowierszowe</p14_1>
       <p15_>1</p15_>
       <p15_1_1>to jest pole wielowierszowe</p15_1_1>
       <p16_>1</p16_>
       <p16_1_1>to jest pole wielowierszowe</p16_1_1>
       <p17_>1</p17_>
       <p17_1_1>to jest pole wielowierszowe</p17_1_1>
       <p17_3>30-10-1990</p17_3>
       <p18_1>test pola tekstowego</p18_1>
       <p18_2>test pola tekstowego</p18_2>
       <p18_3>test pola tekstowego</p18_3>
       <p18_4>test pola tekstowego</p18_4>
       <p18_5>test pola tekstowego</p18_5>
       <p18_6>test pola tekstowego</p18_6>
       <p18_7>test pola tekstowego</p18_7>
       <p18_8>test pola tekstowego</p18_8>
       <p18_9>test pola tekstowego</p18_9>
       <p18_10>test pola tekstowego</p18_10>
       <p18_11>test pola tekstowego</p18_11>
       <p18_12>test pola tekstowego</p18_12>
       <p18_13>test pola tekstowego</p18_13>
       <p18_14>test pola tekstowego</p18_14>
       <p18_15>test pola tekstowego</p18_15>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>