Pola formularza

Formularz: RSoP (archiwalny) Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i za rok 2016Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5393403</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[Pole tekstowe]</p1_1>
       <p1_2>[rok]</p1_2>
       <p1_3>[pole wielowierszowe]</p1_3>
       <p1_4>[Wojewodztwo]</p1_4>
       <p1_8>[Powiat]</p1_8>
       <p1_12>[Gmina]</p1_12>
       <p1_5>[Miejscowosc]</p1_5>
       <p1_9>[Ulica]</p1_9>
       <p1_13>[KodPocztowy]</p1_13>
       <p1_6>[NrDomu]</p1_6>
       <p1_10>[NrLokalu]</p1_10>
       <p1_14>[Telefon]</p1_14>
       <p1_11>[NIP]</p1_11>
       <p1_15>[REGON]</p1_15>
       <p1_7>[Mail]</p1_7>
       <p1_16>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_16>
       <p1_17>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_17>
       <p1_18>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_18>
       <p1_19>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_19>
       <p1_20>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_20>
       <p1_21>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_21>
       <p1_22>[pierwszeImie]</p1_22>
       <p1_25>[nazwisko]</p1_25>
       <p1_23>[Telefon]</p1_23>
       <p1_26>[Mail]</p1_26>
       <p1_24>[data]</p1_24>
       <p1_1_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_1_1>
       <p1_2_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_2_1>
       <p1_3_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_3_1>
       <p1_4_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_4_1>
       <p1_5_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_5_1>
       <p1_1_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_1_2>
       <p1_2_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_2_2>
       <p1_3_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_3_2>
       <p1_4_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_4_2>
       <p1_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_5_2>
       <p1_1_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_1_3>
       <p1_2_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_2_3>
       <p1_3_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_3_3>
       <p1_4_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_4_3>
       <p1_5_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_5_3>
       <p1_1_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_1_4>
       <p1_2_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_2_4>
       <p1_3_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_3_4>
       <p1_4_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_4_4>
       <p1_5_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_5_4>
       <p1_1_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_1_5>
       <p1_2_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_2_5>
       <p1_3_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_3_5>
       <p1_4_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_4_5>
       <p1_5_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_5_5>
       <p1_1_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_1_6>
       <p1_2_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_2_6>
       <p1_3_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_3_6>
       <p1_4_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_4_6>
       <p1_5_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_5_6>
       <p1_1_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_1_7>
       <p1_2_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_2_7>
       <p1_3_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_3_7>
       <p1_4_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_4_7>
       <p1_5_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_5_7>
       <p1_1_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_1_8>
       <p1_2_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_2_8>
       <p1_3_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_3_8>
       <p1_4_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_4_8>
       <p1_5_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_5_8>
       <p1_1_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_1_9>
       <p1_2_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_2_9>
       <p1_3_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_3_9>
       <p1_4_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_4_9>
       <p1_5_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_5_9>
       <p2_1_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_1_1>
       <p2_2_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_1>
       <p2_3_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_3_1>
       <p2_4_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_4_1>
       <p2_5_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_5_1>
       <p2_1_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_1_2>
       <p2_2_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_2>
       <p2_3_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_3_2>
       <p2_4_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_4_2>
       <p2_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_5_2>
       <p2_1_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_1_3>
       <p2_2_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_3>
       <p2_3_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_3_3>
       <p2_4_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_4_3>
       <p2_5_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_5_3>
       <p2_1_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_1_4>
       <p2_2_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_4>
       <p2_3_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_3_4>
       <p2_4_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_4_4>
       <p2_5_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_5_4>
       <p2_1_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_1_5>
       <p2_2_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_5>
       <p2_3_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_3_5>
       <p2_4_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_4_5>
       <p2_5_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_5_5>
       <p2_1_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_1_6>
       <p2_2_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_6>
       <p2_3_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_3_6>
       <p2_4_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_4_6>
       <p2_5_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_5_6>
       <p2_1_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_1_7>
       <p2_2_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_7>
       <p2_3_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_3_7>
       <p2_4_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_4_7>
       <p2_5_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_5_7>
       <p2_1_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_1_8>
       <p2_2_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_8>
       <p2_3_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_3_8>
       <p2_4_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_4_8>
       <p2_5_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_5_8>
       <p2_1_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_1_9>
       <p2_2_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_9>
       <p2_3_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_3_9>
       <p2_4_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_4_9>
       <p2_5_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_5_9>
       <p3_1_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_1_1>
       <p3_2_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_2_1>
       <p3_1_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_1_2>
       <p3_2_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_2_2>
       <p3_1_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_1_3>
       <p3_2_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_2_3>
       <p3_1_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_1_4>
       <p3_2_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_2_4>
       <p3_1_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_1_5>
       <p3_2_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_2_5>
       <p3_1_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_1_6>
       <p3_2_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_2_6>
       <p3_1_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_1_7>
       <p3_2_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_2_7>
       <p3_1_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_1_8>
       <p3_2_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_2_8>
       <p3_1_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_1_9>
       <p3_2_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_2_9>
       <p4_1_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_1_1>
       <p4_2_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_2_1>
       <p4_3_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_3_1>
       <p4_4_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_4_1>
       <p4_5_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_5_1>
       <p4_6_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_6_1>
       <p4_7_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_7_1>
       <p4_1_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_1_2>
       <p4_2_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_2_2>
       <p4_3_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_3_2>
       <p4_4_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_4_2>
       <p4_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_5_2>
       <p4_6_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_6_2>
       <p4_7_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_7_2>
       <p4_1_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_1_3>
       <p4_1_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_1_4>
       <p4_1_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_1_5>
       <p4_1_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_1_6>
       <p4_1_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_1_7>
       <p4_1_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_1_8>
       <p4_1_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_1_9>
       <p4_2_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_2_9>
       <p4_3_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_3_9>
       <p4_4_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_4_9>
       <p4_5_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_5_9>
       <p4_6_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_6_3>
       <p4_7_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_7_9>
       <p4_1_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_1_10>
       <p4_2_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_2_10>
       <p4_3_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_3_10>
       <p4_4_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_4_10>
       <p4_5_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_5_10>
       <p4_6_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_6_4>
       <p4_7_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_7_10>
       <p4_1_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_1_11>
       <p4_2_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_2_11>
       <p4_3_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_3_11>
       <p4_4_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_4_11>
       <p4_5_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_5_11>
       <p4_6_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_6_5>
       <p4_7_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_7_11>
       <p4_1_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_1_12>
       <p4_1_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_1_13>
       <p4_1_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_1_14>
       <p4_1_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_1_15>
       <p4_1_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_1_16>
       <p4_2_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_2_16>
       <p4_3_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_3_16>
       <p4_4_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_4_16>
       <p4_5_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_5_16>
       <p4_6_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_6_16>
       <p4_7_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_7_16>
       <p4_1_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_1_17>
       <p4_2_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_2_17>
       <p4_3_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_3_17>
       <p4_4_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_4_17>
       <p4_5_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_5_17>
       <p4_6_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_6_17>
       <p4_7_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_7_17>
       <p4_1_18>[Pole tekstowe]</p4_1_18>
       <p4_1_19>[Pole tekstowe]</p4_1_19>
       <p4_1_20>[Pole tekstowe]</p4_1_20>
       <p4_1_21>[Pole tekstowe]</p4_1_21>
       <p4_1_22>[Pole tekstowe]</p4_1_22>
       <p4_2_22>[Pole tekstowe]</p4_2_22>
       <p4_3_22>[Pole tekstowe]</p4_3_22>
       <p4_4_22>[Pole tekstowe]</p4_4_22>
       <p4_18_22>[Pole tekstowe]</p4_18_22>
       <p4_6_22>[Pole tekstowe]</p4_6_22>
       <p4_7_22>[Pole tekstowe]</p4_7_22>
       <p4_1_23>[Pole tekstowe]</p4_1_23>
       <p4_1_24>[Pole tekstowe]</p4_1_24>
       <p4_1_25>[Pole tekstowe]</p4_1_25>
       <p4_1_26>[Pole tekstowe]</p4_1_26>
       <p4_1_27>[Pole tekstowe]</p4_1_27>
       <p4_2_27>[Pole tekstowe]</p4_2_27>
       <p4_3_27>[Pole tekstowe]</p4_3_27>
       <p4_4_27>[Pole tekstowe]</p4_4_27>
       <p4_5_27>[Pole tekstowe]</p4_5_27>
       <p4_6_27>[Pole tekstowe]</p4_6_27>
       <p4_7_27>[Pole tekstowe]</p4_7_27>
       <p5_1_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_1_1>
       <p5_2_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_2_1>
       <p5_3_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_3_1>
       <p5_4_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_4_1>
       <p5_5_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_5_1>
       <p5_6_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_6_1>
       <p5_7_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_7_1>
       <p5_1_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_1_2>
       <p5_2_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_2_2>
       <p5_3_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_3_2>
       <p5_4_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_4_2>
       <p5_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_5_2>
       <p5_6_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_6_2>
       <p5_7_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_7_2>
       <p5_1_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_1_3>
       <p5_1_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_1_4>
       <p5_1_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_1_5>
       <p5_1_55>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_1_55>
       <p5_2_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_2_5>
       <p5_3_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_3_5>
       <p5_4_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_4_5>
       <p5_5_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_5_5>
       <p5_6_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_6_5>
       <p5_7_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_7_5>
       <p5_1_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_1_6>
       <p5_2_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_2_6>
       <p5_3_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_3_6>
       <p5_4_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_4_6>
       <p5_5_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_5_6>
       <p5_6_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_6_6>
       <p5_7_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_7_6>
       <p5_1_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_1_7>
       <p5_2_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_2_7>
       <p5_3_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_3_7>
       <p5_4_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_4_7>
       <p5_5_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_5_7>
       <p5_6_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_6_7>
       <p5_7_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_7_7>
       <p5_1_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_1_8>
       <p5_1_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_1_9>
       <p5_1_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_1_10>
       <p5_1_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_1_11>
       <p5_2_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_2_11>
       <p5_3_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_3_11>
       <p5_4_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_4_11>
       <p5_5_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_5_11>
       <p5_6_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_6_11>
       <p5_7_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_7_11>
       <p5_1_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_1_12>
       <p5_2_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_2_12>
       <p5_3_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_3_12>
       <p5_4_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_4_12>
       <p5_5_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_5_12>
       <p5_6_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_6_12>
       <p5_7_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_7_12>
       <p5_1_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_1_13>
       <p5_2_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_2_13>
       <p5_3_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_3_13>
       <p5_4_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_4_13>
       <p5_18_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_18_13>
       <p5_6_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_6_13>
       <p5_7_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_7_13>
       <p5_1_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_1_14>
       <p5_1_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_1_15>
       <p5_1_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_1_16>
       <p5_1_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_1_17>
       <p5_1_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_1_18>
       <p5_2_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_2_18>
       <p5_3_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_3_18>
       <p5_4_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_4_18>
       <p5_5_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_5_18>
       <p5_6_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_6_18>
       <p5_7_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_7_18>
       <p5_1_19>[Pole tekstowe]</p5_1_19>
       <p5_1_20>[Pole tekstowe]</p5_1_20>
       <p5_2_20>[Pole tekstowe]</p5_2_20>
       <p5_3_20>[Pole tekstowe]</p5_3_20>
       <p5_4_20>[Pole tekstowe]</p5_4_20>
       <p5_5_20>[Pole tekstowe]</p5_5_20>
       <p5_6_20>[Pole tekstowe]</p5_6_20>
       <p5_7_20>[Pole tekstowe]</p5_7_20>
       <p5_1_21>[Pole tekstowe]</p5_1_21>
       <p5_1_22>[Pole tekstowe]</p5_1_22>
       <p5_2_22>[Pole tekstowe]</p5_2_22>
       <p5_3_22>[Pole tekstowe]</p5_3_22>
       <p5_4_22>[Pole tekstowe]</p5_4_22>
       <p5_5_22>[Pole tekstowe]</p5_5_22>
       <p5_6_22>[Pole tekstowe]</p5_6_22>
       <p5_7_22>[Pole tekstowe]</p5_7_22>
       <p5_1_23>[Pole tekstowe]</p5_1_23>
       <p5_1_24>[Pole tekstowe]</p5_1_24>
       <p5_2_24>[Pole tekstowe]</p5_2_24>
       <p5_3_24>[Pole tekstowe]</p5_3_24>
       <p5_4_24>[Pole tekstowe]</p5_4_24>
       <p5_5_24>[Pole tekstowe]</p5_5_24>
       <p5_6_24>[Pole tekstowe]</p5_6_24>
       <p5_7_24>[Pole tekstowe]</p5_7_24>
       <p5_1_26>[Pole tekstowe]</p5_1_26>
       <p5_1_25>[Pole tekstowe]</p5_1_25>
       <p5_2_25>[Pole tekstowe]</p5_2_25>
       <p5_3_25>[Pole tekstowe]</p5_3_25>
       <p5_4_25>[Pole tekstowe]</p5_4_25>
       <p5_5_25>[Pole tekstowe]</p5_5_25>
       <p5_6_25>[Pole tekstowe]</p5_6_25>
       <p5_7_25>[Pole tekstowe]</p5_7_25>
       <p6_1_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_1>
       <p6_2_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_2_1>
       <p6_3_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_3_1>
       <p6_4_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_4_1>
       <p6_5_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_5_1>
       <p6_6_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_6_1>
       <p6_7_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_7_1>
       <p6_1_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_2>
       <p6_2_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_2_2>
       <p6_3_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_3_2>
       <p6_4_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_4_2>
       <p6_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_5_2>
       <p6_6_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_6_2>
       <p6_7_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_7_2>
       <p6_1_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_3>
       <p6_1_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_4>
       <p6_1_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_5>
       <p6_1_55>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_55>
       <p6_2_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_2_5>
       <p6_3_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_3_5>
       <p6_4_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_4_5>
       <p6_5_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_5_5>
       <p6_6_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_6_5>
       <p6_7_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_7_5>
       <p6_1_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_6>
       <p6_2_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_2_6>
       <p6_3_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_3_6>
       <p6_4_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_4_6>
       <p6_5_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_5_6>
       <p6_6_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_6_6>
       <p6_7_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_7_6>
       <p6_1_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_7>
       <p6_2_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_2_7>
       <p6_3_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_3_7>
       <p6_4_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_4_7>
       <p6_5_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_5_7>
       <p6_6_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_6_7>
       <p6_7_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_7_7>
       <p6_1_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_8>
       <p6_1_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_9>
       <p6_1_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_10>
       <p6_1_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_11>
       <p6_2_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_2_11>
       <p6_3_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_3_11>
       <p6_4_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_4_11>
       <p6_5_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_5_11>
       <p6_6_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_6_11>
       <p6_7_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_7_11>
       <p6_1_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_12>
       <p6_2_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_2_12>
       <p6_3_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_3_12>
       <p6_4_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_4_12>
       <p6_5_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_5_12>
       <p6_6_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_6_12>
       <p6_7_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_7_12>
       <p6_1_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_13>
       <p6_2_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_2_13>
       <p6_3_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_3_13>
       <p6_4_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_4_13>
       <p6_18_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_18_13>
       <p6_6_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_6_13>
       <p6_7_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_7_13>
       <p6_1_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_14>
       <p6_1_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_15>
       <p6_1_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_16>
       <p6_1_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_17>
       <p6_1_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_18>
       <p6_2_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_2_18>
       <p6_3_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_3_18>
       <p6_4_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_4_18>
       <p6_5_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_5_18>
       <p6_6_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_6_18>
       <p6_7_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_7_18>
       <p6_1_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_20>
       <p6_2_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_2_20>
       <p6_3_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_3_20>
       <p6_4_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_4_20>
       <p6_5_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_5_20>
       <p6_6_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_6_20>
       <p6_7_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_7_20>
       <p6_1_19>[Pole tekstowe]</p6_1_19>
       <p6_1_22>[Pole tekstowe]</p6_1_22>
       <p6_2_22>[Pole tekstowe]</p6_2_22>
       <p6_3_22>[Pole tekstowe]</p6_3_22>
       <p6_4_22>[Pole tekstowe]</p6_4_22>
       <p6_5_22>[Pole tekstowe]</p6_5_22>
       <p6_6_22>[Pole tekstowe]</p6_6_22>
       <p6_7_22>[Pole tekstowe]</p6_7_22>
       <p6_1_21>[Pole tekstowe]</p6_1_21>
       <p6_1_24>[Pole tekstowe]</p6_1_24>
       <p6_2_24>[Pole tekstowe]</p6_2_24>
       <p6_3_24>[Pole tekstowe]</p6_3_24>
       <p6_4_24>[Pole tekstowe]</p6_4_24>
       <p6_5_24>[Pole tekstowe]</p6_5_24>
       <p6_6_24>[Pole tekstowe]</p6_6_24>
       <p6_7_24>[Pole tekstowe]</p6_7_24>
       <p6_1_23>[Pole tekstowe]</p6_1_23>
       <p6_1_25>[Pole tekstowe]</p6_1_25>
       <p6_2_25>[Pole tekstowe]</p6_2_25>
       <p6_3_25>[Pole tekstowe]</p6_3_25>
       <p6_4_25>[Pole tekstowe]</p6_4_25>
       <p6_5_25>[Pole tekstowe]</p6_5_25>
       <p6_6_25>[Pole tekstowe]</p6_6_25>
       <p6_7_25>[Pole tekstowe]</p6_7_25>
       <p6_1_26>[Pole tekstowe]</p6_1_26>
       <p6_1_27>[Pole tekstowe]</p6_1_27>
       <p6_2_27>[Pole tekstowe]</p6_2_27>
       <p6_3_27>[Pole tekstowe]</p6_3_27>
       <p6_4_27>[Pole tekstowe]</p6_4_27>
       <p6_5_27>[Pole tekstowe]</p6_5_27>
       <p6_6_27>[Pole tekstowe]</p6_6_27>
       <p6_7_27>[Pole tekstowe]</p6_7_27>
       <p7_1_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_1_1>
       <p7_2_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_2_1>
       <p7_3_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3_1>
       <p7_4_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_4_1>
       <p7_5_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_5_1>
       <p7_6_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_6_1>
       <p7_7_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_7_1>
       <p7_1_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_1_2>
       <p7_2_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_2_2>
       <p7_3_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3_2>
       <p7_4_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_4_2>
       <p7_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_5_2>
       <p7_6_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_6_2>
       <p7_7_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_7_2>
       <p7_1_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_1_3>
       <p7_1_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_1_4>
       <p7_1_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_1_5>
       <p7_1_55>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_1_55>
       <p7_2_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_2_5>
       <p7_3_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3_5>
       <p7_4_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_4_5>
       <p7_5_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_5_5>
       <p7_6_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_6_5>
       <p7_7_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_7_5>
       <p7_1_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_1_6>
       <p7_2_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_2_6>
       <p7_3_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3_6>
       <p7_4_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_4_6>
       <p7_5_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_5_6>
       <p7_6_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_6_6>
       <p7_7_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_7_6>
       <p7_1_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_1_7>
       <p7_2_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_2_7>
       <p7_3_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3_7>
       <p7_4_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_4_7>
       <p7_5_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_5_7>
       <p7_6_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_6_7>
       <p7_7_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_7_7>
       <p7_1_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_1_8>
       <p7_1_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_1_9>
       <p7_1_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_1_10>
       <p7_1_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_1_11>
       <p7_2_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_2_11>
       <p7_3_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3_11>
       <p7_4_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_4_11>
       <p7_5_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_5_11>
       <p7_6_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_6_11>
       <p7_7_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_7_11>
       <p7_1_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_1_12>
       <p7_2_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_2_12>
       <p7_3_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3_12>
       <p7_4_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_4_12>
       <p7_5_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_5_12>
       <p7_6_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_6_12>
       <p7_7_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_7_12>
       <p7_1_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_1_13>
       <p7_2_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_2_13>
       <p7_3_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3_13>
       <p7_4_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_4_13>
       <p7_18_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_18_13>
       <p7_6_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_6_13>
       <p7_7_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_7_13>
       <p7_1_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_1_14>
       <p7_1_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_1_15>
       <p7_1_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_1_16>
       <p7_1_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_1_17>
       <p7_1_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_1_18>
       <p7_2_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_2_18>
       <p7_3_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3_18>
       <p7_4_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_4_18>
       <p7_5_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_5_18>
       <p7_6_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_6_18>
       <p7_7_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_7_18>
       <p7_1_26>[Pole tekstowe]</p7_1_26>
       <p7_1_20>[Pole tekstowe]</p7_1_20>
       <p7_2_20>[Pole tekstowe]</p7_2_20>
       <p7_3_20>[Pole tekstowe]</p7_3_20>
       <p7_4_20>[Pole tekstowe]</p7_4_20>
       <p7_5_20>[Pole tekstowe]</p7_5_20>
       <p7_6_20>[Pole tekstowe]</p7_6_20>
       <p7_7_20>[Pole tekstowe]</p7_7_20>
       <p7_1_19>[Pole tekstowe]</p7_1_19>
       <p7_1_22>[Pole tekstowe]</p7_1_22>
       <p7_2_22>[Pole tekstowe]</p7_2_22>
       <p7_3_22>[Pole tekstowe]</p7_3_22>
       <p7_4_22>[Pole tekstowe]</p7_4_22>
       <p7_5_22>[Pole tekstowe]</p7_5_22>
       <p7_6_22>[Pole tekstowe]</p7_6_22>
       <p7_7_22>[Pole tekstowe]</p7_7_22>
       <p7_1_21>[Pole tekstowe]</p7_1_21>
       <p7_1_24>[Pole tekstowe]</p7_1_24>
       <p7_2_24>[Pole tekstowe]</p7_2_24>
       <p7_3_24>[Pole tekstowe]</p7_3_24>
       <p7_4_24>[Pole tekstowe]</p7_4_24>
       <p7_5_24>[Pole tekstowe]</p7_5_24>
       <p7_6_24>[Pole tekstowe]</p7_6_24>
       <p7_7_24>[Pole tekstowe]</p7_7_24>
       <p7_1_23>[Pole tekstowe]</p7_1_23>
       <p7_1_25>[Pole tekstowe]</p7_1_25>
       <p7_2_25>[Pole tekstowe]</p7_2_25>
       <p7_3_25>[Pole tekstowe]</p7_3_25>
       <p7_4_25>[Pole tekstowe]</p7_4_25>
       <p7_5_25>[Pole tekstowe]</p7_5_25>
       <p7_6_25>[Pole tekstowe]</p7_6_25>
       <p7_7_25>[Pole tekstowe]</p7_7_25>
       <p8_1_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_1_1>
       <p8_2_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_2_1>
       <p8_3_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_3_1>
       <p8_5_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_5_1>
       <p8_6_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_6_1>
       <p8_7_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_7_1>
       <p8_1_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_1_2>
       <p8_2_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_2_2>
       <p8_3_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_3_2>
       <p8_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_5_2>
       <p8_6_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_6_2>
       <p8_7_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_7_2>
       <p8_1_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_1_3>
       <p8_2_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_2_3>
       <p8_3_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_3_3>
       <p8_5_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_5_3>
       <p8_6_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_6_3>
       <p8_7_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_7_3>
       <p8_1_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_1_4>
       <p8_2_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_2_4>
       <p8_3_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_3_4>
       <p8_5_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_5_4>
       <p8_6_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_6_4>
       <p8_7_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_7_4>
       <p8_1_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_1_5>
       <p8_2_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_2_5>
       <p8_3_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_3_5>
       <p8_5_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_5_5>
       <p8_6_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_6_5>
       <p8_7_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_7_5>
       <p8_1_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_1_6>
       <p8_2_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_2_6>
       <p8_3_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_3_6>
       <p8_5_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_5_6>
       <p8_6_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_6_6>
       <p8_7_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_7_6>
       <p8_1_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_1_7>
       <p8_2_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_2_7>
       <p8_3_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_3_7>
       <p8_5_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_5_7>
       <p8_6_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_6_7>
       <p8_7_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_7_7>
       <p8_1_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_1_8>
       <p8_2_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_2_8>
       <p8_3_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_3_8>
       <p8_5_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_5_8>
       <p8_6_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_6_8>
       <p8_7_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_7_8>
       <p8_1_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_1_9>
       <p8_2_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_2_9>
       <p8_3_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_3_9>
       <p8_5_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_5_9>
       <p8_6_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_6_9>
       <p8_7_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_7_9>
       <p9_1_1>[Pole tekstowe]</p9_1_1>
       <p9_2_1>[Pole tekstowe]</p9_2_1>
       <p9_3_1>[Pole kwoty]</p9_3_1>
       <p9_4_1>[Pole kwoty]</p9_4_1>
       <p9_5_1>[Pole kwoty]</p9_5_1>
       <p9_1_2>[Pole tekstowe]</p9_1_2>
       <p9_2_2>[Pole tekstowe]</p9_2_2>
       <p9_5_2>[Pole kwoty]</p9_5_2>
       <p9_1_3>[Pole tekstowe]</p9_1_3>
       <p9_2_3>[Pole tekstowe]</p9_2_3>
       <p9_5_3>[Pole kwoty]</p9_5_3>
       <p9_5_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p9_5_4>
       <p10_1_1>[Pole tekstowe]</p10_1_1>
       <p10_2_1>[Pole kwoty]</p10_2_1>
       <p10_3_1>[Pole kwoty]</p10_3_1>
       <p10_4_1>[Pole kwoty]</p10_4_1>
       <p10_5_1>[Pole tekstowe]</p10_5_1>
       <p10_6_1>[nazwaPelna]</p10_6_1>
       <p10_1_2>[Pole tekstowe]</p10_1_2>
       <p10_2_2>[Pole kwoty]</p10_2_2>
       <p10_3_2>[Pole kwoty]</p10_3_2>
       <p10_4_2>[Pole kwoty]</p10_4_2>
       <p10_5_2>[Pole tekstowe]</p10_5_2>
       <p10_6_2>[nazwaPelna]</p10_6_2>
       <p11_1_1>[Pole tekstowe]</p11_1_1>
       <p11_2_1>[Pole kwoty]</p11_2_1>
       <p11_3_1>[Pole kwoty]</p11_3_1>
       <p11_4_1>[Pole tekstowe]</p11_4_1>
       <p11_1_2>[Pole tekstowe]</p11_1_2>
       <p11_2_2>[Pole kwoty]</p11_2_2>
       <p11_3_2>[Pole kwoty]</p11_3_2>
       <p11_4_2>[Pole tekstowe]</p11_4_2>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p12_1>[pole wielowierszowe]</p12_1>
       <p12_2>[Wojewodztwo]</p12_2>
       <p12_10>[Powiat]</p12_10>
       <p12_19>[Gmina]</p12_19>
       <p12_3>[Miejscowosc]</p12_3>
       <p12_11>[Ulica]</p12_11>
       <p12_20>[KodPocztowy]</p12_20>
       <p12_27>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_27>
       <p12_28>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_28>
       <p12_29>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_29>
       <p12_4>[NrDomu]</p12_4>
       <p12_12>[NrLokalu]</p12_12>
       <p12_21>[Telefon]</p12_21>
       <p12_5>[Mail]</p12_5>
       <p12_13>[NIP]</p12_13>
       <p12_22>[REGON]</p12_22>
       <p12_0>[Pole tekstowe]</p12_0>
       <p12_14>[pole wielowierszowe]</p12_14>
       <p12_6>[Wojewodztwo]</p12_6>
       <p12_15>[Powiat]</p12_15>
       <p12_23>[Gmina]</p12_23>
       <p12_30>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_30>
       <p12_31>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_31>
       <p12_32>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_32>
       <p12_7>[Miejscowosc]</p12_7>
       <p12_16>[Ulica]</p12_16>
       <p12_24>[KodPocztowy]</p12_24>
       <p12_8>[NrDomu]</p12_8>
       <p12_17>[NrLokalu]</p12_17>
       <p12_25>[Telefon]</p12_25>
       <p12_9>[Mail]</p12_9>
       <p12_18>[NIP]</p12_18>
       <p12_26>[REGON]</p12_26>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p13_1>[pole wielowierszowe]</p13_1>
       <p13_2>[Wojewodztwo]</p13_2>
       <p13_10>[Powiat]</p13_10>
       <p13_19>[Gmina]</p13_19>
       <p13_3>[Miejscowosc]</p13_3>
       <p13_11>[Ulica]</p13_11>
       <p13_20>[KodPocztowy]</p13_20>
       <p13_4>[NrDomu]</p13_4>
       <p13_12>[NrLokalu]</p13_12>
       <p13_21>[Telefon]</p13_21>
       <p13_5>[Mail]</p13_5>
       <p13_13>[NIP]</p13_13>
       <p13_22>[REGON]</p13_22>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p14_1>[Pole tekstowe]</p14_1>
       <p14_2>[Pole tekstowe]</p14_2>
       <p14_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p14_3>
       <p14_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p14_4>
       <p14_>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p14_>
       <p14_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p14_6>
       <p14_7>[Pole tekstowe]</p14_7>
       <p14_8>[Pole tekstowe]</p14_8>
       <p14_9>[Pole tekstowe]</p14_9>
       <p14_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p14_10>
       <p14_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p14_11>
       <p14_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p14_12>
       <p14_13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p14_13>
       <p14_14>[data]</p14_14>
       <p14_15>[data]</p14_15>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>RSoP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5393403</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>test pola tekstowego</p1_1>
       <p1_2></p1_2>
       <p1_3>to jest pole wielowierszowe</p1_3>
       <p1_4>wielkopolskie</p1_4>
       <p1_8>poznański</p1_8>
       <p1_12>Poznań</p1_12>
       <p1_5>Poznań</p1_5>
       <p1_9>Strzelecka</p1_9>
       <p1_13>61-155</p1_13>
       <p1_6>1</p1_6>
       <p1_10>1</p1_10>
       <p1_14>500600400</p1_14>
       <p1_11>8875155741</p1_11>
       <p1_15>773461194</p1_15>
       <p1_7>test@test.pl</p1_7>
       <p1_16>1</p1_16>
       <p1_17>1</p1_17>
       <p1_18>1</p1_18>
       <p1_19>1</p1_19>
       <p1_20>1</p1_20>
       <p1_21>1</p1_21>
       <p1_22>Jan</p1_22>
       <p1_25>Kowalski</p1_25>
       <p1_23>500600400</p1_23>
       <p1_26>test@test.pl</p1_26>
       <p1_24>30-10-1990</p1_24>
       <p1_1_1>10</p1_1_1>
       <p1_2_1>10</p1_2_1>
       <p1_3_1>10</p1_3_1>
       <p1_4_1>10</p1_4_1>
       <p1_5_1>10</p1_5_1>
       <p1_1_2>10</p1_1_2>
       <p1_2_2>10</p1_2_2>
       <p1_3_2>10</p1_3_2>
       <p1_4_2>10</p1_4_2>
       <p1_5_2>10</p1_5_2>
       <p1_1_3>10</p1_1_3>
       <p1_2_3>10</p1_2_3>
       <p1_3_3>10</p1_3_3>
       <p1_4_3>10</p1_4_3>
       <p1_5_3>10</p1_5_3>
       <p1_1_4>10</p1_1_4>
       <p1_2_4>10</p1_2_4>
       <p1_3_4>10</p1_3_4>
       <p1_4_4>10</p1_4_4>
       <p1_5_4>10</p1_5_4>
       <p1_1_5>10</p1_1_5>
       <p1_2_5>10</p1_2_5>
       <p1_3_5>10</p1_3_5>
       <p1_4_5>10</p1_4_5>
       <p1_5_5>10</p1_5_5>
       <p1_1_6>10</p1_1_6>
       <p1_2_6>10</p1_2_6>
       <p1_3_6>10</p1_3_6>
       <p1_4_6>10</p1_4_6>
       <p1_5_6>10</p1_5_6>
       <p1_1_7>10</p1_1_7>
       <p1_2_7>10</p1_2_7>
       <p1_3_7>10</p1_3_7>
       <p1_4_7>10</p1_4_7>
       <p1_5_7>10</p1_5_7>
       <p1_1_8>10</p1_1_8>
       <p1_2_8>10</p1_2_8>
       <p1_3_8>10</p1_3_8>
       <p1_4_8>10</p1_4_8>
       <p1_5_8>10</p1_5_8>
       <p1_1_9>10</p1_1_9>
       <p1_2_9>10</p1_2_9>
       <p1_3_9>10</p1_3_9>
       <p1_4_9>10</p1_4_9>
       <p1_5_9>10</p1_5_9>
       <p2_1_1>10</p2_1_1>
       <p2_2_1>10</p2_2_1>
       <p2_3_1>10</p2_3_1>
       <p2_4_1>10</p2_4_1>
       <p2_5_1>10</p2_5_1>
       <p2_1_2>10</p2_1_2>
       <p2_2_2>10</p2_2_2>
       <p2_3_2>10</p2_3_2>
       <p2_4_2>10</p2_4_2>
       <p2_5_2>10</p2_5_2>
       <p2_1_3>10</p2_1_3>
       <p2_2_3>10</p2_2_3>
       <p2_3_3>10</p2_3_3>
       <p2_4_3>10</p2_4_3>
       <p2_5_3>10</p2_5_3>
       <p2_1_4>10</p2_1_4>
       <p2_2_4>10</p2_2_4>
       <p2_3_4>10</p2_3_4>
       <p2_4_4>10</p2_4_4>
       <p2_5_4>10</p2_5_4>
       <p2_1_5>10</p2_1_5>
       <p2_2_5>10</p2_2_5>
       <p2_3_5>10</p2_3_5>
       <p2_4_5>10</p2_4_5>
       <p2_5_5>10</p2_5_5>
       <p2_1_6>10</p2_1_6>
       <p2_2_6>10</p2_2_6>
       <p2_3_6>10</p2_3_6>
       <p2_4_6>10</p2_4_6>
       <p2_5_6>10</p2_5_6>
       <p2_1_7>10</p2_1_7>
       <p2_2_7>10</p2_2_7>
       <p2_3_7>10</p2_3_7>
       <p2_4_7>10</p2_4_7>
       <p2_5_7>10</p2_5_7>
       <p2_1_8>10</p2_1_8>
       <p2_2_8>10</p2_2_8>
       <p2_3_8>10</p2_3_8>
       <p2_4_8>10</p2_4_8>
       <p2_5_8>10</p2_5_8>
       <p2_1_9>10</p2_1_9>
       <p2_2_9>10</p2_2_9>
       <p2_3_9>10</p2_3_9>
       <p2_4_9>10</p2_4_9>
       <p2_5_9>10</p2_5_9>
       <p3_1_1>10</p3_1_1>
       <p3_2_1>10</p3_2_1>
       <p3_1_2>10</p3_1_2>
       <p3_2_2>10</p3_2_2>
       <p3_1_3>10</p3_1_3>
       <p3_2_3>10</p3_2_3>
       <p3_1_4>10</p3_1_4>
       <p3_2_4>10</p3_2_4>
       <p3_1_5>10</p3_1_5>
       <p3_2_5>10</p3_2_5>
       <p3_1_6>10</p3_1_6>
       <p3_2_6>10</p3_2_6>
       <p3_1_7>10</p3_1_7>
       <p3_2_7>10</p3_2_7>
       <p3_1_8>10</p3_1_8>
       <p3_2_8>10</p3_2_8>
       <p3_1_9>10</p3_1_9>
       <p3_2_9>10</p3_2_9>
       <p4_1_1>10</p4_1_1>
       <p4_2_1>10</p4_2_1>
       <p4_3_1>10</p4_3_1>
       <p4_4_1>10</p4_4_1>
       <p4_5_1>10</p4_5_1>
       <p4_6_1>10</p4_6_1>
       <p4_7_1>10</p4_7_1>
       <p4_1_2>10</p4_1_2>
       <p4_2_2>10</p4_2_2>
       <p4_3_2>10</p4_3_2>
       <p4_4_2>10</p4_4_2>
       <p4_5_2>10</p4_5_2>
       <p4_6_2>10</p4_6_2>
       <p4_7_2>10</p4_7_2>
       <p4_1_3>10</p4_1_3>
       <p4_1_4>10</p4_1_4>
       <p4_1_5>10</p4_1_5>
       <p4_1_6>10</p4_1_6>
       <p4_1_7>10</p4_1_7>
       <p4_1_8>10</p4_1_8>
       <p4_1_9>10</p4_1_9>
       <p4_2_9>10</p4_2_9>
       <p4_3_9>10</p4_3_9>
       <p4_4_9>10</p4_4_9>
       <p4_5_9>10</p4_5_9>
       <p4_6_3>10</p4_6_3>
       <p4_7_9>10</p4_7_9>
       <p4_1_10>10</p4_1_10>
       <p4_2_10>10</p4_2_10>
       <p4_3_10>10</p4_3_10>
       <p4_4_10>10</p4_4_10>
       <p4_5_10>10</p4_5_10>
       <p4_6_4>10</p4_6_4>
       <p4_7_10>10</p4_7_10>
       <p4_1_11>10</p4_1_11>
       <p4_2_11>10</p4_2_11>
       <p4_3_11>10</p4_3_11>
       <p4_4_11>10</p4_4_11>
       <p4_5_11>10</p4_5_11>
       <p4_6_5>10</p4_6_5>
       <p4_7_11>10</p4_7_11>
       <p4_1_12>10</p4_1_12>
       <p4_1_13>10</p4_1_13>
       <p4_1_14>10</p4_1_14>
       <p4_1_15>10</p4_1_15>
       <p4_1_16>10</p4_1_16>
       <p4_2_16>10</p4_2_16>
       <p4_3_16>10</p4_3_16>
       <p4_4_16>10</p4_4_16>
       <p4_5_16>10</p4_5_16>
       <p4_6_16>10</p4_6_16>
       <p4_7_16>10</p4_7_16>
       <p4_1_17>10</p4_1_17>
       <p4_2_17>10</p4_2_17>
       <p4_3_17>10</p4_3_17>
       <p4_4_17>10</p4_4_17>
       <p4_5_17>10</p4_5_17>
       <p4_6_17>10</p4_6_17>
       <p4_7_17>10</p4_7_17>
       <p4_1_18>test pola tekstowego</p4_1_18>
       <p4_1_19>test pola tekstowego</p4_1_19>
       <p4_1_20>test pola tekstowego</p4_1_20>
       <p4_1_21>test pola tekstowego</p4_1_21>
       <p4_1_22>test pola tekstowego</p4_1_22>
       <p4_2_22>test pola tekstowego</p4_2_22>
       <p4_3_22>test pola tekstowego</p4_3_22>
       <p4_4_22>test pola tekstowego</p4_4_22>
       <p4_18_22>test pola tekstowego</p4_18_22>
       <p4_6_22>test pola tekstowego</p4_6_22>
       <p4_7_22>test pola tekstowego</p4_7_22>
       <p4_1_23>test pola tekstowego</p4_1_23>
       <p4_1_24>test pola tekstowego</p4_1_24>
       <p4_1_25>test pola tekstowego</p4_1_25>
       <p4_1_26>test pola tekstowego</p4_1_26>
       <p4_1_27>test pola tekstowego</p4_1_27>
       <p4_2_27>test pola tekstowego</p4_2_27>
       <p4_3_27>test pola tekstowego</p4_3_27>
       <p4_4_27>test pola tekstowego</p4_4_27>
       <p4_5_27>test pola tekstowego</p4_5_27>
       <p4_6_27>test pola tekstowego</p4_6_27>
       <p4_7_27>test pola tekstowego</p4_7_27>
       <p5_1_1>10</p5_1_1>
       <p5_2_1>10</p5_2_1>
       <p5_3_1>10</p5_3_1>
       <p5_4_1>10</p5_4_1>
       <p5_5_1>10</p5_5_1>
       <p5_6_1>10</p5_6_1>
       <p5_7_1>10</p5_7_1>
       <p5_1_2>10</p5_1_2>
       <p5_2_2>10</p5_2_2>
       <p5_3_2>10</p5_3_2>
       <p5_4_2>10</p5_4_2>
       <p5_5_2>10</p5_5_2>
       <p5_6_2>10</p5_6_2>
       <p5_7_2>10</p5_7_2>
       <p5_1_3>10</p5_1_3>
       <p5_1_4>10</p5_1_4>
       <p5_1_5>10</p5_1_5>
       <p5_1_55>10</p5_1_55>
       <p5_2_5>10</p5_2_5>
       <p5_3_5>10</p5_3_5>
       <p5_4_5>10</p5_4_5>
       <p5_5_5>10</p5_5_5>
       <p5_6_5>10</p5_6_5>
       <p5_7_5>10</p5_7_5>
       <p5_1_6>10</p5_1_6>
       <p5_2_6>10</p5_2_6>
       <p5_3_6>10</p5_3_6>
       <p5_4_6>10</p5_4_6>
       <p5_5_6>10</p5_5_6>
       <p5_6_6>10</p5_6_6>
       <p5_7_6>10</p5_7_6>
       <p5_1_7>10</p5_1_7>
       <p5_2_7>10</p5_2_7>
       <p5_3_7>10</p5_3_7>
       <p5_4_7>10</p5_4_7>
       <p5_5_7>10</p5_5_7>
       <p5_6_7>10</p5_6_7>
       <p5_7_7>10</p5_7_7>
       <p5_1_8>10</p5_1_8>
       <p5_1_9>10</p5_1_9>
       <p5_1_10>10</p5_1_10>
       <p5_1_11>10</p5_1_11>
       <p5_2_11>10</p5_2_11>
       <p5_3_11>10</p5_3_11>
       <p5_4_11>10</p5_4_11>
       <p5_5_11>10</p5_5_11>
       <p5_6_11>10</p5_6_11>
       <p5_7_11>10</p5_7_11>
       <p5_1_12>10</p5_1_12>
       <p5_2_12>10</p5_2_12>
       <p5_3_12>10</p5_3_12>
       <p5_4_12>10</p5_4_12>
       <p5_5_12>10</p5_5_12>
       <p5_6_12>10</p5_6_12>
       <p5_7_12>10</p5_7_12>
       <p5_1_13>10</p5_1_13>
       <p5_2_13>10</p5_2_13>
       <p5_3_13>10</p5_3_13>
       <p5_4_13>10</p5_4_13>
       <p5_18_13>10</p5_18_13>
       <p5_6_13>10</p5_6_13>
       <p5_7_13>10</p5_7_13>
       <p5_1_14>10</p5_1_14>
       <p5_1_15>10</p5_1_15>
       <p5_1_16>10</p5_1_16>
       <p5_1_17>10</p5_1_17>
       <p5_1_18>10</p5_1_18>
       <p5_2_18>10</p5_2_18>
       <p5_3_18>10</p5_3_18>
       <p5_4_18>10</p5_4_18>
       <p5_5_18>10</p5_5_18>
       <p5_6_18>10</p5_6_18>
       <p5_7_18>10</p5_7_18>
       <p5_1_19>test pola tekstowego</p5_1_19>
       <p5_1_20>test pola tekstowego</p5_1_20>
       <p5_2_20>test pola tekstowego</p5_2_20>
       <p5_3_20>test pola tekstowego</p5_3_20>
       <p5_4_20>test pola tekstowego</p5_4_20>
       <p5_5_20>test pola tekstowego</p5_5_20>
       <p5_6_20>test pola tekstowego</p5_6_20>
       <p5_7_20>test pola tekstowego</p5_7_20>
       <p5_1_21>test pola tekstowego</p5_1_21>
       <p5_1_22>test pola tekstowego</p5_1_22>
       <p5_2_22>test pola tekstowego</p5_2_22>
       <p5_3_22>test pola tekstowego</p5_3_22>
       <p5_4_22>test pola tekstowego</p5_4_22>
       <p5_5_22>test pola tekstowego</p5_5_22>
       <p5_6_22>test pola tekstowego</p5_6_22>
       <p5_7_22>test pola tekstowego</p5_7_22>
       <p5_1_23>test pola tekstowego</p5_1_23>
       <p5_1_24>test pola tekstowego</p5_1_24>
       <p5_2_24>test pola tekstowego</p5_2_24>
       <p5_3_24>test pola tekstowego</p5_3_24>
       <p5_4_24>test pola tekstowego</p5_4_24>
       <p5_5_24>test pola tekstowego</p5_5_24>
       <p5_6_24>test pola tekstowego</p5_6_24>
       <p5_7_24>test pola tekstowego</p5_7_24>
       <p5_1_26>test pola tekstowego</p5_1_26>
       <p5_1_25>test pola tekstowego</p5_1_25>
       <p5_2_25>test pola tekstowego</p5_2_25>
       <p5_3_25>test pola tekstowego</p5_3_25>
       <p5_4_25>test pola tekstowego</p5_4_25>
       <p5_5_25>test pola tekstowego</p5_5_25>
       <p5_6_25>test pola tekstowego</p5_6_25>
       <p5_7_25>test pola tekstowego</p5_7_25>
       <p6_1_1>10</p6_1_1>
       <p6_2_1>10</p6_2_1>
       <p6_3_1>10</p6_3_1>
       <p6_4_1>10</p6_4_1>
       <p6_5_1>10</p6_5_1>
       <p6_6_1>10</p6_6_1>
       <p6_7_1>10</p6_7_1>
       <p6_1_2>10</p6_1_2>
       <p6_2_2>10</p6_2_2>
       <p6_3_2>10</p6_3_2>
       <p6_4_2>10</p6_4_2>
       <p6_5_2>10</p6_5_2>
       <p6_6_2>10</p6_6_2>
       <p6_7_2>10</p6_7_2>
       <p6_1_3>10</p6_1_3>
       <p6_1_4>10</p6_1_4>
       <p6_1_5>10</p6_1_5>
       <p6_1_55>10</p6_1_55>
       <p6_2_5>10</p6_2_5>
       <p6_3_5>10</p6_3_5>
       <p6_4_5>10</p6_4_5>
       <p6_5_5>10</p6_5_5>
       <p6_6_5>10</p6_6_5>
       <p6_7_5>10</p6_7_5>
       <p6_1_6>10</p6_1_6>
       <p6_2_6>10</p6_2_6>
       <p6_3_6>10</p6_3_6>
       <p6_4_6>10</p6_4_6>
       <p6_5_6>10</p6_5_6>
       <p6_6_6>10</p6_6_6>
       <p6_7_6>10</p6_7_6>
       <p6_1_7>10</p6_1_7>
       <p6_2_7>10</p6_2_7>
       <p6_3_7>10</p6_3_7>
       <p6_4_7>10</p6_4_7>
       <p6_5_7>10</p6_5_7>
       <p6_6_7>10</p6_6_7>
       <p6_7_7>10</p6_7_7>
       <p6_1_8>10</p6_1_8>
       <p6_1_9>10</p6_1_9>
       <p6_1_10>10</p6_1_10>
       <p6_1_11>10</p6_1_11>
       <p6_2_11>10</p6_2_11>
       <p6_3_11>10</p6_3_11>
       <p6_4_11>10</p6_4_11>
       <p6_5_11>10</p6_5_11>
       <p6_6_11>10</p6_6_11>
       <p6_7_11>10</p6_7_11>
       <p6_1_12>10</p6_1_12>
       <p6_2_12>10</p6_2_12>
       <p6_3_12>10</p6_3_12>
       <p6_4_12>10</p6_4_12>
       <p6_5_12>10</p6_5_12>
       <p6_6_12>10</p6_6_12>
       <p6_7_12>10</p6_7_12>
       <p6_1_13>10</p6_1_13>
       <p6_2_13>10</p6_2_13>
       <p6_3_13>10</p6_3_13>
       <p6_4_13>10</p6_4_13>
       <p6_18_13>10</p6_18_13>
       <p6_6_13>10</p6_6_13>
       <p6_7_13>10</p6_7_13>
       <p6_1_14>10</p6_1_14>
       <p6_1_15>10</p6_1_15>
       <p6_1_16>10</p6_1_16>
       <p6_1_17>10</p6_1_17>
       <p6_1_18>10</p6_1_18>
       <p6_2_18>10</p6_2_18>
       <p6_3_18>10</p6_3_18>
       <p6_4_18>10</p6_4_18>
       <p6_5_18>10</p6_5_18>
       <p6_6_18>10</p6_6_18>
       <p6_7_18>10</p6_7_18>
       <p6_1_20>10</p6_1_20>
       <p6_2_20>10</p6_2_20>
       <p6_3_20>10</p6_3_20>
       <p6_4_20>10</p6_4_20>
       <p6_5_20>10</p6_5_20>
       <p6_6_20>10</p6_6_20>
       <p6_7_20>10</p6_7_20>
       <p6_1_19>test pola tekstowego</p6_1_19>
       <p6_1_22>test pola tekstowego</p6_1_22>
       <p6_2_22>test pola tekstowego</p6_2_22>
       <p6_3_22>test pola tekstowego</p6_3_22>
       <p6_4_22>test pola tekstowego</p6_4_22>
       <p6_5_22>test pola tekstowego</p6_5_22>
       <p6_6_22>test pola tekstowego</p6_6_22>
       <p6_7_22>test pola tekstowego</p6_7_22>
       <p6_1_21>test pola tekstowego</p6_1_21>
       <p6_1_24>test pola tekstowego</p6_1_24>
       <p6_2_24>test pola tekstowego</p6_2_24>
       <p6_3_24>test pola tekstowego</p6_3_24>
       <p6_4_24>test pola tekstowego</p6_4_24>
       <p6_5_24>test pola tekstowego</p6_5_24>
       <p6_6_24>test pola tekstowego</p6_6_24>
       <p6_7_24>test pola tekstowego</p6_7_24>
       <p6_1_23>test pola tekstowego</p6_1_23>
       <p6_1_25>test pola tekstowego</p6_1_25>
       <p6_2_25>test pola tekstowego</p6_2_25>
       <p6_3_25>test pola tekstowego</p6_3_25>
       <p6_4_25>test pola tekstowego</p6_4_25>
       <p6_5_25>test pola tekstowego</p6_5_25>
       <p6_6_25>test pola tekstowego</p6_6_25>
       <p6_7_25>test pola tekstowego</p6_7_25>
       <p6_1_26>test pola tekstowego</p6_1_26>
       <p6_1_27>test pola tekstowego</p6_1_27>
       <p6_2_27>test pola tekstowego</p6_2_27>
       <p6_3_27>test pola tekstowego</p6_3_27>
       <p6_4_27>test pola tekstowego</p6_4_27>
       <p6_5_27>test pola tekstowego</p6_5_27>
       <p6_6_27>test pola tekstowego</p6_6_27>
       <p6_7_27>test pola tekstowego</p6_7_27>
       <p7_1_1>10</p7_1_1>
       <p7_2_1>10</p7_2_1>
       <p7_3_1>10</p7_3_1>
       <p7_4_1>10</p7_4_1>
       <p7_5_1>10</p7_5_1>
       <p7_6_1>10</p7_6_1>
       <p7_7_1>10</p7_7_1>
       <p7_1_2>10</p7_1_2>
       <p7_2_2>10</p7_2_2>
       <p7_3_2>10</p7_3_2>
       <p7_4_2>10</p7_4_2>
       <p7_5_2>10</p7_5_2>
       <p7_6_2>10</p7_6_2>
       <p7_7_2>10</p7_7_2>
       <p7_1_3>10</p7_1_3>
       <p7_1_4>10</p7_1_4>
       <p7_1_5>10</p7_1_5>
       <p7_1_55>10</p7_1_55>
       <p7_2_5>10</p7_2_5>
       <p7_3_5>10</p7_3_5>
       <p7_4_5>10</p7_4_5>
       <p7_5_5>10</p7_5_5>
       <p7_6_5>10</p7_6_5>
       <p7_7_5>10</p7_7_5>
       <p7_1_6>10</p7_1_6>
       <p7_2_6>10</p7_2_6>
       <p7_3_6>10</p7_3_6>
       <p7_4_6>10</p7_4_6>
       <p7_5_6>10</p7_5_6>
       <p7_6_6>10</p7_6_6>
       <p7_7_6>10</p7_7_6>
       <p7_1_7>10</p7_1_7>
       <p7_2_7>10</p7_2_7>
       <p7_3_7>10</p7_3_7>
       <p7_4_7>10</p7_4_7>
       <p7_5_7>10</p7_5_7>
       <p7_6_7>10</p7_6_7>
       <p7_7_7>10</p7_7_7>
       <p7_1_8>10</p7_1_8>
       <p7_1_9>10</p7_1_9>
       <p7_1_10>10</p7_1_10>
       <p7_1_11>10</p7_1_11>
       <p7_2_11>10</p7_2_11>
       <p7_3_11>10</p7_3_11>
       <p7_4_11>10</p7_4_11>
       <p7_5_11>10</p7_5_11>
       <p7_6_11>10</p7_6_11>
       <p7_7_11>10</p7_7_11>
       <p7_1_12>10</p7_1_12>
       <p7_2_12>10</p7_2_12>
       <p7_3_12>10</p7_3_12>
       <p7_4_12>10</p7_4_12>
       <p7_5_12>10</p7_5_12>
       <p7_6_12>10</p7_6_12>
       <p7_7_12>10</p7_7_12>
       <p7_1_13>10</p7_1_13>
       <p7_2_13>10</p7_2_13>
       <p7_3_13>10</p7_3_13>
       <p7_4_13>10</p7_4_13>
       <p7_18_13>10</p7_18_13>
       <p7_6_13>10</p7_6_13>
       <p7_7_13>10</p7_7_13>
       <p7_1_14>10</p7_1_14>
       <p7_1_15>10</p7_1_15>
       <p7_1_16>10</p7_1_16>
       <p7_1_17>10</p7_1_17>
       <p7_1_18>10</p7_1_18>
       <p7_2_18>10</p7_2_18>
       <p7_3_18>10</p7_3_18>
       <p7_4_18>10</p7_4_18>
       <p7_5_18>10</p7_5_18>
       <p7_6_18>10</p7_6_18>
       <p7_7_18>10</p7_7_18>
       <p7_1_26>test pola tekstowego</p7_1_26>
       <p7_1_20>test pola tekstowego</p7_1_20>
       <p7_2_20>test pola tekstowego</p7_2_20>
       <p7_3_20>test pola tekstowego</p7_3_20>
       <p7_4_20>test pola tekstowego</p7_4_20>
       <p7_5_20>test pola tekstowego</p7_5_20>
       <p7_6_20>test pola tekstowego</p7_6_20>
       <p7_7_20>test pola tekstowego</p7_7_20>
       <p7_1_19>test pola tekstowego</p7_1_19>
       <p7_1_22>test pola tekstowego</p7_1_22>
       <p7_2_22>test pola tekstowego</p7_2_22>
       <p7_3_22>test pola tekstowego</p7_3_22>
       <p7_4_22>test pola tekstowego</p7_4_22>
       <p7_5_22>test pola tekstowego</p7_5_22>
       <p7_6_22>test pola tekstowego</p7_6_22>
       <p7_7_22>test pola tekstowego</p7_7_22>
       <p7_1_21>test pola tekstowego</p7_1_21>
       <p7_1_24>test pola tekstowego</p7_1_24>
       <p7_2_24>test pola tekstowego</p7_2_24>
       <p7_3_24>test pola tekstowego</p7_3_24>
       <p7_4_24>test pola tekstowego</p7_4_24>
       <p7_5_24>test pola tekstowego</p7_5_24>
       <p7_6_24>test pola tekstowego</p7_6_24>
       <p7_7_24>test pola tekstowego</p7_7_24>
       <p7_1_23>test pola tekstowego</p7_1_23>
       <p7_1_25>test pola tekstowego</p7_1_25>
       <p7_2_25>test pola tekstowego</p7_2_25>
       <p7_3_25>test pola tekstowego</p7_3_25>
       <p7_4_25>test pola tekstowego</p7_4_25>
       <p7_5_25>test pola tekstowego</p7_5_25>
       <p7_6_25>test pola tekstowego</p7_6_25>
       <p7_7_25>test pola tekstowego</p7_7_25>
       <p8_1_1>10</p8_1_1>
       <p8_2_1>10</p8_2_1>
       <p8_3_1>10</p8_3_1>
       <p8_5_1>10</p8_5_1>
       <p8_6_1>10</p8_6_1>
       <p8_7_1>10</p8_7_1>
       <p8_1_2>10</p8_1_2>
       <p8_2_2>10</p8_2_2>
       <p8_3_2>10</p8_3_2>
       <p8_5_2>10</p8_5_2>
       <p8_6_2>10</p8_6_2>
       <p8_7_2>10</p8_7_2>
       <p8_1_3>10</p8_1_3>
       <p8_2_3>10</p8_2_3>
       <p8_3_3>10</p8_3_3>
       <p8_5_3>10</p8_5_3>
       <p8_6_3>10</p8_6_3>
       <p8_7_3>10</p8_7_3>
       <p8_1_4>10</p8_1_4>
       <p8_2_4>10</p8_2_4>
       <p8_3_4>10</p8_3_4>
       <p8_5_4>10</p8_5_4>
       <p8_6_4>10</p8_6_4>
       <p8_7_4>10</p8_7_4>
       <p8_1_5>10</p8_1_5>
       <p8_2_5>10</p8_2_5>
       <p8_3_5>10</p8_3_5>
       <p8_5_5>10</p8_5_5>
       <p8_6_5>10</p8_6_5>
       <p8_7_5>10</p8_7_5>
       <p8_1_6>10</p8_1_6>
       <p8_2_6>10</p8_2_6>
       <p8_3_6>10</p8_3_6>
       <p8_5_6>10</p8_5_6>
       <p8_6_6>10</p8_6_6>
       <p8_7_6>10</p8_7_6>
       <p8_1_7>10</p8_1_7>
       <p8_2_7>10</p8_2_7>
       <p8_3_7>10</p8_3_7>
       <p8_5_7>10</p8_5_7>
       <p8_6_7>10</p8_6_7>
       <p8_7_7>10</p8_7_7>
       <p8_1_8>10</p8_1_8>
       <p8_2_8>10</p8_2_8>
       <p8_3_8>10</p8_3_8>
       <p8_5_8>10</p8_5_8>
       <p8_6_8>10</p8_6_8>
       <p8_7_8>10</p8_7_8>
       <p8_1_9>10</p8_1_9>
       <p8_2_9>10</p8_2_9>
       <p8_3_9>10</p8_3_9>
       <p8_5_9>10</p8_5_9>
       <p8_6_9>10</p8_6_9>
       <p8_7_9>10</p8_7_9>
       <p9_1_1>test pola tekstowego</p9_1_1>
       <p9_2_1>test pola tekstowego</p9_2_1>
       <p9_3_1>10</p9_3_1>
       <p9_4_1>10</p9_4_1>
       <p9_5_1>10</p9_5_1>
       <p9_1_2>test pola tekstowego</p9_1_2>
       <p9_2_2>test pola tekstowego</p9_2_2>
       <p9_5_2>10</p9_5_2>
       <p9_1_3>test pola tekstowego</p9_1_3>
       <p9_2_3>test pola tekstowego</p9_2_3>
       <p9_5_3>10</p9_5_3>
       <p9_5_4>10</p9_5_4>
       <p10_1_1>test pola tekstowego</p10_1_1>
       <p10_2_1>10</p10_2_1>
       <p10_3_1>10</p10_3_1>
       <p10_4_1>10</p10_4_1>
       <p10_5_1>test pola tekstowego</p10_5_1>
       <p10_6_1>Pełna nazwa testowa</p10_6_1>
       <p10_1_2>test pola tekstowego</p10_1_2>
       <p10_2_2>10</p10_2_2>
       <p10_3_2>10</p10_3_2>
       <p10_4_2>10</p10_4_2>
       <p10_5_2>test pola tekstowego</p10_5_2>
       <p10_6_2>Pełna nazwa testowa</p10_6_2>
       <p11_1_1>test pola tekstowego</p11_1_1>
       <p11_2_1>10</p11_2_1>
       <p11_3_1>10</p11_3_1>
       <p11_4_1>test pola tekstowego</p11_4_1>
       <p11_1_2>test pola tekstowego</p11_1_2>
       <p11_2_2>10</p11_2_2>
       <p11_3_2>10</p11_3_2>
       <p11_4_2>test pola tekstowego</p11_4_2>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p12_1>to jest pole wielowierszowe</p12_1>
       <p12_2>wielkopolskie</p12_2>
       <p12_10>poznański</p12_10>
       <p12_19>Poznań</p12_19>
       <p12_3>Poznań</p12_3>
       <p12_11>Strzelecka</p12_11>
       <p12_20>61-155</p12_20>
       <p12_27>1</p12_27>
       <p12_28>1</p12_28>
       <p12_29>1</p12_29>
       <p12_4>1</p12_4>
       <p12_12>1</p12_12>
       <p12_21>500600400</p12_21>
       <p12_5>test@test.pl</p12_5>
       <p12_13>8875155741</p12_13>
       <p12_22>773461194</p12_22>
       <p12_0>test pola tekstowego</p12_0>
       <p12_14>to jest pole wielowierszowe</p12_14>
       <p12_6>wielkopolskie</p12_6>
       <p12_15>poznański</p12_15>
       <p12_23>Poznań</p12_23>
       <p12_30>1</p12_30>
       <p12_31>1</p12_31>
       <p12_32>1</p12_32>
       <p12_7>Poznań</p12_7>
       <p12_16>Strzelecka</p12_16>
       <p12_24>61-155</p12_24>
       <p12_8>1</p12_8>
       <p12_17>1</p12_17>
       <p12_25>500600400</p12_25>
       <p12_9>test@test.pl</p12_9>
       <p12_18>8875155741</p12_18>
       <p12_26>773461194</p12_26>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p13_1>to jest pole wielowierszowe</p13_1>
       <p13_2>wielkopolskie</p13_2>
       <p13_10>poznański</p13_10>
       <p13_19>Poznań</p13_19>
       <p13_3>Poznań</p13_3>
       <p13_11>Strzelecka</p13_11>
       <p13_20>61-155</p13_20>
       <p13_4>1</p13_4>
       <p13_12>1</p13_12>
       <p13_21>500600400</p13_21>
       <p13_5>test@test.pl</p13_5>
       <p13_13>8875155741</p13_13>
       <p13_22>773461194</p13_22>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p14_1>test pola tekstowego</p14_1>
       <p14_2>test pola tekstowego</p14_2>
       <p14_3>1</p14_3>
       <p14_4>1</p14_4>
       <p14_>1</p14_>
       <p14_6>1</p14_6>
       <p14_7>test pola tekstowego</p14_7>
       <p14_8>test pola tekstowego</p14_8>
       <p14_9>test pola tekstowego</p14_9>
       <p14_10>1</p14_10>
       <p14_11>1</p14_11>
       <p14_12>1</p14_12>
       <p14_13>1</p14_13>
       <p14_14>30-10-1990</p14_14>
       <p14_15>30-10-1990</p14_15>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>