Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS-US-UII-01 (archiwalny) Wniosek instytucji uprawnionej z prośbą o udostępnienie informacji na potrzeby zabezpieczenia społecznego, rodziny oraz rynku pracyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5517256</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p2>[REGON]</p2>
       <p3>[nazwa]</p3>
       <p4>[nazwaPelna]</p4>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6>[nazwisko]</p6>
       <p7>[pierwszeImie]</p7>
       <p8>[PESEL]</p8>
       <p9>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p9>
       <p10>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p10>
       <p11>[KodPocztowy]</p11>
       <p13>[Poczta]</p13>
       <p14>[Gmina]</p14>
       <p15>[Miejscowosc]</p15>
       <p16>[Ulica]</p16>
       <p17>[NrDomu]</p17>
       <p18>[NrLokalu]</p18>
       <p19>[Telefon]</p19>
       <p20>[Mail]</p20>
       <p21>[NIP]</p21>
       <p22>[REGON]</p22>
       <p23>[PESEL]</p23>
       <p24>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p24>
       <p25>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p25>
       <p26>[nazwaPelna]</p26>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p28>[nazwisko]</p28>
       <p29>[pierwszeImie]</p29>
       <p31_>[Wartość wyboru w polu p31. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 ]</p31_>
       <p32_>[Wartość wyboru w polu p32. Dostępne wartości: 1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 ]</p32_>
       <p35_>[Wartość wyboru w polu p35. Dostępne wartości: 1 3 2 4 ]</p35_>
       <p36>[Pole tekstowe]</p36>
       <p37>[Pole tekstowe]</p37>
       <p38>[Pole tekstowe]</p38>
       <p42_>[Wartość wyboru w polu p42. Dostępne wartości: 1 4 2 5 3 6 ]</p42_>
       <p43>[Pole tekstowe]</p43>
       <p44>[Pole tekstowe]</p44>
       <p45>[Pole tekstowe]</p45>
       <p48>[miejscowość]</p48>
       <p49>[Data wypełnienia]</p49>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS-US-UII-01</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5517256</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p2>773461194</p2>
       <p3>nazwa testowa</p3>
       <p4>Pełna nazwa testowa</p4>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6>Kowalski</p6>
       <p7>Jan</p7>
       <p8>23050608219</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>nr-test</p10>
       <p11>61-155</p11>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>Strzelecka</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>500600400</p19>
       <p20>test@test.pl</p20>
       <p21>8875155741</p21>
       <p22>773461194</p22>
       <p23>23050608219</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>nr-test</p25>
       <p26>Pełna nazwa testowa</p26>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p28>Kowalski</p28>
       <p29>Jan</p29>
       <p31_>1</p31_>
       <p32_>1</p32_>
       <p35_>1</p35_>
       <p36>test pola tekstowego</p36>
       <p37>test pola tekstowego</p37>
       <p38>test pola tekstowego</p38>
       <p42_>1</p42_>
       <p43>test pola tekstowego</p43>
       <p44>test pola tekstowego</p44>
       <p45>test pola tekstowego</p45>
       <p48>Poznań</p48>
       <p49>30-10-2014</p49>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>