Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS GP (2015) (archiwalny) Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstwPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5530149</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[poczta]</p3_subfield_1>
       <p4>[REGON]</p4>
       <p5>[Mail]</p5>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p7_>
       <p8>[pole wielowierszowe]</p8>
       <p9>[pole wielowierszowe]</p9>
       <p10>[Mail]</p10>
       <p11_subfield_0>[imię]</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>[nazwisko]</p11_subfield_1>
       <p12>[Telefon]</p12>
       <p13>[miejscowość]</p13>
       <p14>[Data wypełnienia]</p14>
       <p15>[nazwaPelna]</p15>
       <p16>[REGON]</p16>
       <p17>[kraj]</p17>
       <p18>[kraj]</p18>
       <p19>[miejscowość]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21_1>[Pole tekstowe]</p21_1>
       <p21_2>[Pole tekstowe]</p21_2>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23>[nrIdPodatnikaZagr]</p23>
       <p24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p24>
       <p25>[nazwaPelna]</p25>
       <p26>[REGON]</p26>
       <p27>[kraj]</p27>
       <p28>[kraj]</p28>
       <p29>[miejscowość]</p29>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31_1>[Pole tekstowe]</p31_1>
       <p31_2>[Pole tekstowe]</p31_2>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>
       <p33>[nrIdPodatnikaZagr]</p33>
       <p34>[Pole tekstowe]</p34>
       <p35>[Pole tekstowe]</p35>
       <p36>[Pole tekstowe]</p36>
       <p37>[miesiac]</p37>
       <p38>[rok]</p38>
       <p39>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p39>
       <p39_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39_1>
       <p39_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39_2>
       <p39_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39_3>
       <p39_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39_4>
       <p39_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39_5>
       <p39_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39_6>
       <p39_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39_7>
       <p40>[Pole integer - wartość liczbowa]</p40>
       <p41_>[Wartość wyboru w polu p41. Dostępne wartości: 1 2 ]</p41_>
       <p42_>[Wartość wyboru w polu p42. Dostępne wartości: 1 2 ]</p42_>
       <p44_1_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44_1_1>
       <p44_2_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44_2_1>
       <p44_1_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44_1_2>
       <p44_2_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44_2_2>
       <p44_1_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44_1_3>
       <p44_2_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44_2_3>
       <p44_1_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44_1_4>
       <p44_2_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44_2_4>
       <p44_1_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44_1_5>
       <p44_2_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44_2_5>
       <p44_1_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44_1_6>
       <p44_2_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44_2_6>
       <p44_1_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44_1_7>
       <p44_2_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44_2_7>
       <p44_1_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44_1_8>
       <p44_2_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44_2_8>
       <p44_1_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44_1_9>
       <p44_2_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44_2_9>
       <p44_1_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44_1_10>
       <p44_2_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44_2_10>
       <p44_1_11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44_1_11>
       <p44_2_11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44_2_11>
       <p44_1_12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44_1_12>
       <p44_2_12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44_2_12>
       <p44_1_13>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44_1_13>
       <p44_2_13>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44_2_13>
       <p44_1_14>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44_1_14>
       <p44_2_14>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44_2_14>
       <p45_1_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p45_1_1>
       <p45_2_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p45_2_1>
       <p45_1_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p45_1_2>
       <p45_2_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p45_2_2>
       <p45_1_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p45_1_3>
       <p45_2_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p45_2_3>
       <p45_1_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p45_1_4>
       <p45_2_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p45_2_4>
       <p45_1_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p45_1_5>
       <p45_2_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p45_2_5>
       <p45_1_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p45_1_6>
       <p45_2_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p45_2_6>
       <p45_1_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p45_1_7>
       <p45_2_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p45_2_7>
       <p46>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p46>
       <p47>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p47>
       <p48_1_1>[REGON]</p48_1_1>
       <p48_2_1>[nazwaPelna]</p48_2_1>
       <p48_3_1>[KodKraju]</p48_3_1>
       <p48_4_1>[KodKraju]</p48_4_1>
       <p48_5_1>[Miejscowosc]</p48_5_1>
       <p48_6_1>[Ulica]</p48_6_1>
       <p48_7_1>[NrDomu]</p48_7_1>
       <p48_8_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p48_8_1>
       <p48_9_1> / tak / nie</p48_9_1>
       <p48_10_1>[data]</p48_10_1>
       <p48_1_2>[REGON]</p48_1_2>
       <p48_2_2>[nazwaPelna]</p48_2_2>
       <p48_3_2>[KodKraju]</p48_3_2>
       <p48_4_2>[KodKraju]</p48_4_2>
       <p48_5_2>[Miejscowosc]</p48_5_2>
       <p48_6_2>[Ulica]</p48_6_2>
       <p48_7_2>[NrDomu]</p48_7_2>
       <p48_8_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p48_8_2>
       <p48_9_2> / tak / nie</p48_9_2>
       <p48_10_2>[data]</p48_10_2>
       <p48_1_3>[REGON]</p48_1_3>
       <p48_2_3>[nazwaPelna]</p48_2_3>
       <p48_3_3>[KodKraju]</p48_3_3>
       <p48_4_3>[KodKraju]</p48_4_3>
       <p48_5_3>[Miejscowosc]</p48_5_3>
       <p48_6_3>[Ulica]</p48_6_3>
       <p48_7_3>[NrDomu]</p48_7_3>
       <p48_8_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p48_8_3>
       <p48_9_3> / tak / nie</p48_9_3>
       <p48_10_3>[data]</p48_10_3>
       <p48_1_4>[REGON]</p48_1_4>
       <p48_2_4>[nazwaPelna]</p48_2_4>
       <p48_3_4>[KodKraju]</p48_3_4>
       <p48_4_4>[KodKraju]</p48_4_4>
       <p48_5_4>[Miejscowosc]</p48_5_4>
       <p48_6_4>[Ulica]</p48_6_4>
       <p48_7_4>[NrDomu]</p48_7_4>
       <p48_8_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p48_8_4>
       <p48_9_4> / tak / nie</p48_9_4>
       <p48_10_4>[data]</p48_10_4>
       <p48_1_5>[REGON]</p48_1_5>
       <p48_2_5>[nazwaPelna]</p48_2_5>
       <p48_3_5>[KodKraju]</p48_3_5>
       <p48_4_5>[KodKraju]</p48_4_5>
       <p48_5_5>[Miejscowosc]</p48_5_5>
       <p48_6_5>[Ulica]</p48_6_5>
       <p48_7_5>[NrDomu]</p48_7_5>
       <p48_8_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p48_8_5>
       <p48_9_5> / tak / nie</p48_9_5>
       <p48_10_5>[data]</p48_10_5>
       <p48_1_6>[REGON]</p48_1_6>
       <p48_2_6>[nazwaPelna]</p48_2_6>
       <p48_3_6>[KodKraju]</p48_3_6>
       <p48_4_6>[KodKraju]</p48_4_6>
       <p48_5_6>[Miejscowosc]</p48_5_6>
       <p48_6_6>[Ulica]</p48_6_6>
       <p48_7_6>[NrDomu]</p48_7_6>
       <p48_8_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p48_8_6>
       <p48_9_6> / tak / nie</p48_9_6>
       <p48_10_6>[data]</p48_10_6>
       <p48_1_7>[REGON]</p48_1_7>
       <p48_2_7>[nazwaPelna]</p48_2_7>
       <p48_3_7>[KodKraju]</p48_3_7>
       <p48_4_7>[KodKraju]</p48_4_7>
       <p48_5_7>[Miejscowosc]</p48_5_7>
       <p48_6_7>[Ulica]</p48_6_7>
       <p48_7_7>[NrDomu]</p48_7_7>
       <p48_8_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p48_8_7>
       <p48_9_7> / tak / nie</p48_9_7>
       <p48_10_7>[data]</p48_10_7>
       <p48_1_8>[REGON]</p48_1_8>
       <p48_2_8>[nazwaPelna]</p48_2_8>
       <p48_3_8>[KodKraju]</p48_3_8>
       <p48_4_8>[KodKraju]</p48_4_8>
       <p48_5_8>[Miejscowosc]</p48_5_8>
       <p48_6_8>[Ulica]</p48_6_8>
       <p48_7_8>[NrDomu]</p48_7_8>
       <p48_8_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p48_8_8>
       <p48_9_8> / tak / nie</p48_9_8>
       <p48_10_8>[data]</p48_10_8>
       <p48_1_9>[REGON]</p48_1_9>
       <p48_2_9>[nazwaPelna]</p48_2_9>
       <p48_3_9>[KodKraju]</p48_3_9>
       <p48_4_9>[KodKraju]</p48_4_9>
       <p48_5_9>[Miejscowosc]</p48_5_9>
       <p48_6_9>[Ulica]</p48_6_9>
       <p48_7_9>[NrDomu]</p48_7_9>
       <p48_8_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p48_8_9>
       <p48_9_9> / tak / nie</p48_9_9>
       <p48_10_9>[data]</p48_10_9>
       <p48_1_10>[REGON]</p48_1_10>
       <p48_2_10>[nazwaPelna]</p48_2_10>
       <p48_3_10>[KodKraju]</p48_3_10>
       <p48_4_110>[KodKraju]</p48_4_110>
       <p48_5_10>[Miejscowosc]</p48_5_10>
       <p48_6_10>[Ulica]</p48_6_10>
       <p48_7_10>[NrDomu]</p48_7_10>
       <p48_8_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p48_8_10>
       <p48_9_10> / tak / nie</p48_9_10>
       <p48_10_10>[data]</p48_10_10>
       <p49_1_1>[REGON]</p49_1_1>
       <p49_2_1>[nazwaPelna]</p49_2_1>
       <p49_3_1>[KodKraju]</p49_3_1>
       <p49_4_1>[KodKraju]</p49_4_1>
       <p49_5_1>[Miejscowosc]</p49_5_1>
       <p49_6_1>[Ulica]</p49_6_1>
       <p49_7_1>[NrDomu]</p49_7_1>
       <p49_1_2>[REGON]</p49_1_2>
       <p49_2_2>[nazwaPelna]</p49_2_2>
       <p49_3_2>[KodKraju]</p49_3_2>
       <p49_4_2>[KodKraju]</p49_4_2>
       <p49_5_2>[Miejscowosc]</p49_5_2>
       <p49_6_2>[Ulica]</p49_6_2>
       <p49_7_2>[NrDomu]</p49_7_2>
       <p49_1_3>[REGON]</p49_1_3>
       <p49_2_3>[nazwaPelna]</p49_2_3>
       <p49_3_3>[KodKraju]</p49_3_3>
       <p49_4_3>[KodKraju]</p49_4_3>
       <p49_5_3>[Miejscowosc]</p49_5_3>
       <p49_6_3>[Ulica]</p49_6_3>
       <p49_7_3>[NrDomu]</p49_7_3>
       <p49_1_4>[REGON]</p49_1_4>
       <p49_2_4>[nazwaPelna]</p49_2_4>
       <p49_3_4>[KodKraju]</p49_3_4>
       <p49_4_4>[KodKraju]</p49_4_4>
       <p49_5_4>[Miejscowosc]</p49_5_4>
       <p49_6_4>[Ulica]</p49_6_4>
       <p49_7_4>[NrDomu]</p49_7_4>
       <p49_1_5>[REGON]</p49_1_5>
       <p49_2_5>[nazwaPelna]</p49_2_5>
       <p49_3_5>[KodKraju]</p49_3_5>
       <p49_4_5>[KodKraju]</p49_4_5>
       <p49_5_5>[Miejscowosc]</p49_5_5>
       <p49_6_5>[Ulica]</p49_6_5>
       <p49_7_5>[NrDomu]</p49_7_5>
       <p49_1_6>[REGON]</p49_1_6>
       <p49_2_6>[nazwaPelna]</p49_2_6>
       <p49_3_6>[KodKraju]</p49_3_6>
       <p49_4_6>[KodKraju]</p49_4_6>
       <p49_5_6>[Miejscowosc]</p49_5_6>
       <p49_6_6>[Ulica]</p49_6_6>
       <p49_7_6>[NrDomu]</p49_7_6>
       <p50_>[Wartość wyboru w polu p50. Dostępne wartości: 1 2 ]</p50_>
       <p51_>[Wartość wyboru w polu p51. Dostępne wartości: 1 2 ]</p51_>
       <p52>[Pole tekstowe]</p52>
       <p53>[Pole tekstowe]</p53>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS GP (2015)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5530149</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>61-155</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Poznań</p3_subfield_1>
       <p4>773461194</p4>
       <p5>test@test.pl</p5>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>to jest pole wielowierszowe</p8>
       <p9>to jest pole wielowierszowe</p9>
       <p10>test@test.pl</p10>
       <p11_subfield_0>Jan</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>Kowalski</p11_subfield_1>
       <p12>500600400</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>30-10-2014</p14>
       <p15>Pełna nazwa testowa</p15>
       <p16>773461194</p16>
       <p17>PL</p17>
       <p18>PL</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21_1>test pola tekstowego</p21_1>
       <p21_2>test pola tekstowego</p21_2>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23></p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>Pełna nazwa testowa</p25>
       <p26>773461194</p26>
       <p27>PL</p27>
       <p28>PL</p28>
       <p29>Poznań</p29>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31_1>test pola tekstowego</p31_1>
       <p31_2>test pola tekstowego</p31_2>
       <p32>test pola tekstowego</p32>
       <p33></p33>
       <p34>test pola tekstowego</p34>
       <p35>test pola tekstowego</p35>
       <p36>test pola tekstowego</p36>
       <p37>9</p37>
       <p38></p38>
       <p39>10</p39>
       <p39_1>10</p39_1>
       <p39_2>10</p39_2>
       <p39_3>10</p39_3>
       <p39_4>10</p39_4>
       <p39_5>10</p39_5>
       <p39_6>10</p39_6>
       <p39_7>10</p39_7>
       <p40>10</p40>
       <p41_>1</p41_>
       <p42_>1</p42_>
       <p44_1_1>10</p44_1_1>
       <p44_2_1>10</p44_2_1>
       <p44_1_2>10</p44_1_2>
       <p44_2_2>10</p44_2_2>
       <p44_1_3>10</p44_1_3>
       <p44_2_3>10</p44_2_3>
       <p44_1_4>10</p44_1_4>
       <p44_2_4>10</p44_2_4>
       <p44_1_5>10</p44_1_5>
       <p44_2_5>10</p44_2_5>
       <p44_1_6>10</p44_1_6>
       <p44_2_6>10</p44_2_6>
       <p44_1_7>10</p44_1_7>
       <p44_2_7>10</p44_2_7>
       <p44_1_8>10</p44_1_8>
       <p44_2_8>10</p44_2_8>
       <p44_1_9>10</p44_1_9>
       <p44_2_9>10</p44_2_9>
       <p44_1_10>10</p44_1_10>
       <p44_2_10>10</p44_2_10>
       <p44_1_11>10</p44_1_11>
       <p44_2_11>10</p44_2_11>
       <p44_1_12>10</p44_1_12>
       <p44_2_12>10</p44_2_12>
       <p44_1_13>10</p44_1_13>
       <p44_2_13>10</p44_2_13>
       <p44_1_14>10</p44_1_14>
       <p44_2_14>10</p44_2_14>
       <p45_1_1>10</p45_1_1>
       <p45_2_1>10</p45_2_1>
       <p45_1_2>10</p45_1_2>
       <p45_2_2>10</p45_2_2>
       <p45_1_3>10</p45_1_3>
       <p45_2_3>10</p45_2_3>
       <p45_1_4>10</p45_1_4>
       <p45_2_4>10</p45_2_4>
       <p45_1_5>10</p45_1_5>
       <p45_2_5>10</p45_2_5>
       <p45_1_6>10</p45_1_6>
       <p45_2_6>10</p45_2_6>
       <p45_1_7>10</p45_1_7>
       <p45_2_7>10</p45_2_7>
       <p46>10</p46>
       <p47>10</p47>
       <p48_1_1>773461194</p48_1_1>
       <p48_2_1>Pełna nazwa testowa</p48_2_1>
       <p48_3_1>PL</p48_3_1>
       <p48_4_1>PL</p48_4_1>
       <p48_5_1>Poznań</p48_5_1>
       <p48_6_1>Strzelecka</p48_6_1>
       <p48_7_1>1</p48_7_1>
       <p48_8_1>10</p48_8_1>
       <p48_9_1></p48_9_1>
       <p48_10_1>30-10-1990</p48_10_1>
       <p48_1_2>773461194</p48_1_2>
       <p48_2_2>Pełna nazwa testowa</p48_2_2>
       <p48_3_2>PL</p48_3_2>
       <p48_4_2>PL</p48_4_2>
       <p48_5_2>Poznań</p48_5_2>
       <p48_6_2>Strzelecka</p48_6_2>
       <p48_7_2>1</p48_7_2>
       <p48_8_2>10</p48_8_2>
       <p48_9_2></p48_9_2>
       <p48_10_2>30-10-1990</p48_10_2>
       <p48_1_3>773461194</p48_1_3>
       <p48_2_3>Pełna nazwa testowa</p48_2_3>
       <p48_3_3>PL</p48_3_3>
       <p48_4_3>PL</p48_4_3>
       <p48_5_3>Poznań</p48_5_3>
       <p48_6_3>Strzelecka</p48_6_3>
       <p48_7_3>1</p48_7_3>
       <p48_8_3>10</p48_8_3>
       <p48_9_3></p48_9_3>
       <p48_10_3>30-10-1990</p48_10_3>
       <p48_1_4>773461194</p48_1_4>
       <p48_2_4>Pełna nazwa testowa</p48_2_4>
       <p48_3_4>PL</p48_3_4>
       <p48_4_4>PL</p48_4_4>
       <p48_5_4>Poznań</p48_5_4>
       <p48_6_4>Strzelecka</p48_6_4>
       <p48_7_4>1</p48_7_4>
       <p48_8_4>10</p48_8_4>
       <p48_9_4></p48_9_4>
       <p48_10_4>30-10-1990</p48_10_4>
       <p48_1_5>773461194</p48_1_5>
       <p48_2_5>Pełna nazwa testowa</p48_2_5>
       <p48_3_5>PL</p48_3_5>
       <p48_4_5>PL</p48_4_5>
       <p48_5_5>Poznań</p48_5_5>
       <p48_6_5>Strzelecka</p48_6_5>
       <p48_7_5>1</p48_7_5>
       <p48_8_5>10</p48_8_5>
       <p48_9_5></p48_9_5>
       <p48_10_5>30-10-1990</p48_10_5>
       <p48_1_6>773461194</p48_1_6>
       <p48_2_6>Pełna nazwa testowa</p48_2_6>
       <p48_3_6>PL</p48_3_6>
       <p48_4_6>PL</p48_4_6>
       <p48_5_6>Poznań</p48_5_6>
       <p48_6_6>Strzelecka</p48_6_6>
       <p48_7_6>1</p48_7_6>
       <p48_8_6>10</p48_8_6>
       <p48_9_6></p48_9_6>
       <p48_10_6>30-10-1990</p48_10_6>
       <p48_1_7>773461194</p48_1_7>
       <p48_2_7>Pełna nazwa testowa</p48_2_7>
       <p48_3_7>PL</p48_3_7>
       <p48_4_7>PL</p48_4_7>
       <p48_5_7>Poznań</p48_5_7>
       <p48_6_7>Strzelecka</p48_6_7>
       <p48_7_7>1</p48_7_7>
       <p48_8_7>10</p48_8_7>
       <p48_9_7></p48_9_7>
       <p48_10_7>30-10-1990</p48_10_7>
       <p48_1_8>773461194</p48_1_8>
       <p48_2_8>Pełna nazwa testowa</p48_2_8>
       <p48_3_8>PL</p48_3_8>
       <p48_4_8>PL</p48_4_8>
       <p48_5_8>Poznań</p48_5_8>
       <p48_6_8>Strzelecka</p48_6_8>
       <p48_7_8>1</p48_7_8>
       <p48_8_8>10</p48_8_8>
       <p48_9_8></p48_9_8>
       <p48_10_8>30-10-1990</p48_10_8>
       <p48_1_9>773461194</p48_1_9>
       <p48_2_9>Pełna nazwa testowa</p48_2_9>
       <p48_3_9>PL</p48_3_9>
       <p48_4_9>PL</p48_4_9>
       <p48_5_9>Poznań</p48_5_9>
       <p48_6_9>Strzelecka</p48_6_9>
       <p48_7_9>1</p48_7_9>
       <p48_8_9>10</p48_8_9>
       <p48_9_9></p48_9_9>
       <p48_10_9>30-10-1990</p48_10_9>
       <p48_1_10>773461194</p48_1_10>
       <p48_2_10>Pełna nazwa testowa</p48_2_10>
       <p48_3_10>PL</p48_3_10>
       <p48_4_110>PL</p48_4_110>
       <p48_5_10>Poznań</p48_5_10>
       <p48_6_10>Strzelecka</p48_6_10>
       <p48_7_10>1</p48_7_10>
       <p48_8_10>10</p48_8_10>
       <p48_9_10></p48_9_10>
       <p48_10_10>30-10-1990</p48_10_10>
       <p49_1_1>773461194</p49_1_1>
       <p49_2_1>Pełna nazwa testowa</p49_2_1>
       <p49_3_1>PL</p49_3_1>
       <p49_4_1>PL</p49_4_1>
       <p49_5_1>Poznań</p49_5_1>
       <p49_6_1>Strzelecka</p49_6_1>
       <p49_7_1>1</p49_7_1>
       <p49_1_2>773461194</p49_1_2>
       <p49_2_2>Pełna nazwa testowa</p49_2_2>
       <p49_3_2>PL</p49_3_2>
       <p49_4_2>PL</p49_4_2>
       <p49_5_2>Poznań</p49_5_2>
       <p49_6_2>Strzelecka</p49_6_2>
       <p49_7_2>1</p49_7_2>
       <p49_1_3>773461194</p49_1_3>
       <p49_2_3>Pełna nazwa testowa</p49_2_3>
       <p49_3_3>PL</p49_3_3>
       <p49_4_3>PL</p49_4_3>
       <p49_5_3>Poznań</p49_5_3>
       <p49_6_3>Strzelecka</p49_6_3>
       <p49_7_3>1</p49_7_3>
       <p49_1_4>773461194</p49_1_4>
       <p49_2_4>Pełna nazwa testowa</p49_2_4>
       <p49_3_4>PL</p49_3_4>
       <p49_4_4>PL</p49_4_4>
       <p49_5_4>Poznań</p49_5_4>
       <p49_6_4>Strzelecka</p49_6_4>
       <p49_7_4>1</p49_7_4>
       <p49_1_5>773461194</p49_1_5>
       <p49_2_5>Pełna nazwa testowa</p49_2_5>
       <p49_3_5>PL</p49_3_5>
       <p49_4_5>PL</p49_4_5>
       <p49_5_5>Poznań</p49_5_5>
       <p49_6_5>Strzelecka</p49_6_5>
       <p49_7_5>1</p49_7_5>
       <p49_1_6>773461194</p49_1_6>
       <p49_2_6>Pełna nazwa testowa</p49_2_6>
       <p49_3_6>PL</p49_3_6>
       <p49_4_6>PL</p49_4_6>
       <p49_5_6>Poznań</p49_5_6>
       <p49_6_6>Strzelecka</p49_6_6>
       <p49_7_6>1</p49_7_6>
       <p50_>1</p50_>
       <p51_>1</p51_>
       <p52>test pola tekstowego</p52>
       <p53>test pola tekstowego</p53>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>