Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: A - M (archiwalny) Załącznik do deklaracji D - M o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą - WarszawaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5548506</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pK_1>[PESEL]</pK_1>
       <pK_2>[NIP]</pK_2>
       <pK_3>[REGON]</pK_3>
       <pK_4_>[Wartość wyboru w polu pK_4. Dostępne wartości: 1 2 3 7 4 5 6 ]</pK_4_>
       <pK0_>[Wartość wyboru w polu pK0. Dostępne wartości: 1 ]</pK0_>
       <pK_5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pK_5_subfield_>
       <pK_5_subfield_2>[nazwa skrócona]</pK_5_subfield_2>
       <pK_5_subfield_1>[nazwisko]</pK_5_subfield_1>
       <pK_6>[pierwszeImie]</pK_6>
       <pK_0_>[Wartość wyboru w polu pK_0. Dostępne wartości: 2 3 4 ]</pK_0_>
       <pK_7>[drugieImie]</pK_7>
       <pK_8>[dataUrodzenia]</pK_8>
       <pK_9>[imieOjca]</pK_9>
       <pK_20>[Pole tekstowe]</pK_20>
       <pK_21>[Pole tekstowe]</pK_21>
       <pK_18>[Pole tekstowe]</pK_18>
       <pK_13>[Pole tekstowe]</pK_13>
       <pK_14_>[Wartość wyboru w polu pK_14. Dostępne wartości: 1 2 ]</pK_14_>
       <pK_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</pK_15>
       <pK_15_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</pK_15_0>
       <pK_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</pK_17>
       <pK_15_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pK_15_9>
       <pK_15_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pK_15_4>
       <pK_15_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</pK_15_8>
       <pK_15_82>[Pole integer - wartość liczbowa]</pK_15_82>
       <pK_19>[Pole kwoty]</pK_19>
       <pK_20_>[Wartość wyboru w polu pK_20. Dostępne wartości: 1 2 ]</pK_20_>
       <pK_21_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pK_21_1>
       <pK_21_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pK_21_2>
       <pK_21_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pK_21_3>
       <pK_21_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pK_21_4>
       <pK_21_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pK_21_5>
       <pK_21_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pK_21_6>
       <pK_21_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</pK_21_7>
       <pK_21_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</pK_21_8>
       <pK_21_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pK_21_9>
       <pK_21_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</pK_21_10>
       <pK_22>[Pole kwoty]</pK_22>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>A - M</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5548506</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pK_1>23050608219</pK_1>
       <pK_2>8875155741</pK_2>
       <pK_3>773461194</pK_3>
       <pK_4_>1</pK_4_>
       <pK0_>1</pK0_>
       <pK_5_subfield_>2</pK_5_subfield_>
       <pK_5_subfield_2>nazwa testowa</pK_5_subfield_2>
       <pK_5_subfield_1>Kowalski</pK_5_subfield_1>
       <pK_6>Jan</pK_6>
       <pK_0_>1</pK_0_>
       <pK_7>Stefan</pK_7>
       <pK_8>30-10-1985</pK_8>
       <pK_9>Stefan</pK_9>
       <pK_20>test pola tekstowego</pK_20>
       <pK_21>test pola tekstowego</pK_21>
       <pK_18>test pola tekstowego</pK_18>
       <pK_13>test pola tekstowego</pK_13>
       <pK_14_>1</pK_14_>
       <pK_15>10</pK_15>
       <pK_15_0>10</pK_15_0>
       <pK_17>10</pK_17>
       <pK_15_9>10</pK_15_9>
       <pK_15_4>10</pK_15_4>
       <pK_15_8>10</pK_15_8>
       <pK_15_82>10</pK_15_82>
       <pK_19>10</pK_19>
       <pK_20_>1</pK_20_>
       <pK_21_1>10</pK_21_1>
       <pK_21_2>10</pK_21_2>
       <pK_21_3>10</pK_21_3>
       <pK_21_4>10</pK_21_4>
       <pK_21_5>10</pK_21_5>
       <pK_21_6>10</pK_21_6>
       <pK_21_7>10</pK_21_7>
       <pK_21_8>10</pK_21_8>
       <pK_21_9>10</pK_21_9>
       <pK_21_10>10</pK_21_10>
       <pK_22>10</pK_22>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>