Pola formularza

Formularz: KW-WPIS (od VII 2016) Wniosek o wpis w księdze wieczystejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5584476</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p1_subfield_0>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <pa1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pa1_1>
       <pa1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pa1_2>
       <p4>[pole wielowierszowe]</p4>
       <pa1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pa1_3>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <pa1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pa1_4>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p8>[pole wielowierszowe]</p8>
       <pb1_1_>[Wartość wyboru w polu pb1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pb1_1_>
       <p9>[PESEL]</p9>
       <p9_1> / brak</p9_1>
       <p10>[REGON]</p10>
       <p10_1> / brak</p10_1>
       <p11>[KRS]</p11>
       <p11_1> / brak</p11_1>
       <pb1_2_>[Wartość wyboru w polu pb1_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pb1_2_>
       <p12_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p12_subfield_>
       <p12_subfield_3>[nazwa pełna]</p12_subfield_3>
       <p12_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p12_subfield_2>
       <p13>[nazwisko2]</p13>
       <p14>[pierwszeImie]</p14>
       <p15>[drugieImie]</p15>
       <p16>[imieOjca]</p16>
       <p17>[imieMatki]</p17>
       <pa0_>[Wartość wyboru w polu pa0. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa0_>
       <p18>[KodKraju]</p18>
       <p19>[Miejscowosc]</p19>
       <p20>[Ulica]</p20>
       <p21>[NrDomu]</p21>
       <p22>[NrLokalu]</p22>
       <p23>[KodPocztowy]</p23>
       <p24>[Poczta]</p24>
       <pb1_3_>[Wartość wyboru w polu pb1_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pb1_3_>
       <pb1_4_>[Wartość wyboru w polu pb1_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</pb1_4_>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 ]</p25_>
       <pa2_>[Wartość wyboru w polu pa2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa2_>
       <p26>[pole wielowierszowe]</p26>
       <p27>[MiejscowoscKor]</p27>
       <p28>[UlicaKor]</p28>
       <p29>[NrDomuKor]</p29>
       <p30>[NrLokaluKor]</p30>
       <p31>[KodPocztowyKor]</p31>
       <p32>[PocztaKor]</p32>
       <pb1_5_>[Wartość wyboru w polu pb1_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</pb1_5_>
       <p33>[PESEL]</p33>
       <p33_1> / brak</p33_1>
       <p34>[REGON]</p34>
       <p34_1> / brak</p34_1>
       <p35>[KRS]</p35>
       <p35_1> / brak</p35_1>
       <pb1_6_>[Wartość wyboru w polu pb1_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</pb1_6_>
       <p36_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p36_subfield_>
       <p36_subfield_3>[nazwa pełna]</p36_subfield_3>
       <p36_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p36_subfield_2>
       <p37>[nazwisko2]</p37>
       <p38>[pierwszeImie]</p38>
       <p39>[drugieImie]</p39>
       <p40>[imieOjca]</p40>
       <p41>[imieMatki]</p41>
       <pa3_>[Wartość wyboru w polu pa3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa3_>
       <p42>[KodKraju]</p42>
       <p43>[Miejscowosc]</p43>
       <p44>[Ulica]</p44>
       <p45>[NrDomu]</p45>
       <p46>[NrLokalu]</p46>
       <p47>[KodPocztowy]</p47>
       <p48>[Poczta]</p48>
       <pb1_7_>[Wartość wyboru w polu pb1_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</pb1_7_>
       <pb1_8_>[Wartość wyboru w polu pb1_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</pb1_8_>
       <p49_>[Wartość wyboru w polu p49. Dostępne wartości: 1 2 ]</p49_>
       <p50>[pole wielowierszowe]</p50>
       <pa4_>[Wartość wyboru w polu pa4. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa4_>
       <p51>[MiejscowoscKor]</p51>
       <p52>[UlicaKor]</p52>
       <p53>[NrDomuKor]</p53>
       <p54>[NrLokaluKor]</p54>
       <p55>[KodPocztowyKor]</p55>
       <p56>[PocztaKor]</p56>
       <pb1_9_>[Wartość wyboru w polu pb1_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</pb1_9_>
       <p57>[PESEL]</p57>
       <p57_1> / brak</p57_1>
       <p58>[REGON]</p58>
       <p58_1> / brak</p58_1>
       <p59>[KRS]</p59>
       <p59_1> / brak</p59_1>
       <pb1_10_>[Wartość wyboru w polu pb1_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</pb1_10_>
       <p60_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p60_subfield_>
       <p60_subfield_3>[nazwa pełna]</p60_subfield_3>
       <p60_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p60_subfield_2>
       <p61>[nazwisko2]</p61>
       <p62>[pierwszeImie]</p62>
       <p63>[drugieImie]</p63>
       <p64>[imieOjca]</p64>
       <p65>[imieMatki]</p65>
       <pa5_>[Wartość wyboru w polu pa5. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa5_>
       <p66>[KodKraju]</p66>
       <p67>[Miejscowosc]</p67>
       <p68>[Ulica]</p68>
       <p69>[NrDomu]</p69>
       <p70>[NrLokalu]</p70>
       <p71>[KodPocztowy]</p71>
       <p72>[Poczta]</p72>
       <pb1_11_>[Wartość wyboru w polu pb1_11. Dostępne wartości: 1 2 ]</pb1_11_>
       <pb1_12_>[Wartość wyboru w polu pb1_12. Dostępne wartości: 1 2 ]</pb1_12_>
       <p73_>[Wartość wyboru w polu p73. Dostępne wartości: 1 2 ]</p73_>
       <pa6_>[Wartość wyboru w polu pa6. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa6_>
       <p74>[pole wielowierszowe]</p74>
       <p75>[MiejscowoscKor]</p75>
       <p76>[UlicaKor]</p76>
       <p77>[NrDomuKor]</p77>
       <p78>[NrLokaluKor]</p78>
       <p79>[KodPocztowyKor]</p79>
       <p80>[PocztaKor]</p80>
       <p81_1>[Pole tekstowe]</p81_1>
       <p81>[Pole integer - wartość liczbowa]</p81>
       <p82_1>[Pole tekstowe]</p82_1>
       <p82>[Pole integer - wartość liczbowa]</p82>
       <p83_1>[Pole tekstowe]</p83_1>
       <p83>[Pole integer - wartość liczbowa]</p83>
       <p84>[pole wielowierszowe]</p84>
       <p85>[pole wielowierszowe]</p85>
       <p86>[pole wielowierszowe]</p86>
       <p87>[pole wielowierszowe]</p87>
       <p88>[pole wielowierszowe]</p88>
       <pb1_13_>[Wartość wyboru w polu pb1_13. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pb1_13_>
       <pb1_14_>[Wartość wyboru w polu pb1_14. Dostępne wartości: 1 2 ]</pb1_14_>
       <p89>[pole wielowierszowe]</p89>
       <p90>[Data wypełnienia]</p90>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KW-WPIS (od VII 2016)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5584476</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_0>27700</p1_subfield_0>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <pa1_1>1</pa1_1>
       <pa1_2>1</pa1_2>
       <p4>to jest pole wielowierszowe</p4>
       <pa1_3>1</pa1_3>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <pa1_4>1</pa1_4>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p8>to jest pole wielowierszowe</p8>
       <pb1_1_>1</pb1_1_>
       <p9>23050608219</p9>
       <p9_1></p9_1>
       <p10>773461194</p10>
       <p10_1></p10_1>
       <p11>12345</p11>
       <p11_1></p11_1>
       <pb1_2_>1</pb1_2_>
       <p12_subfield_>2</p12_subfield_>
       <p12_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p12_subfield_3>
       <p12_subfield_2>Kowalski</p12_subfield_2>
       <p13>Nowak</p13>
       <p14>Jan</p14>
       <p15>Stefan</p15>
       <p16>Stefan</p16>
       <p17>Danuta</p17>
       <pa0_>1</pa0_>
       <p18>PL</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>Strzelecka</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>1</p22>
       <p23>61-155</p23>
       <p24>Poznań</p24>
       <pb1_3_>1</pb1_3_>
       <pb1_4_>1</pb1_4_>
       <p25_>1</p25_>
       <pa2_>1</pa2_>
       <p26>to jest pole wielowierszowe</p26>
       <p27>Poznań</p27>
       <p28>Półwiejska</p28>
       <p29>1</p29>
       <p30>1</p30>
       <p31>61-155</p31>
       <p32>Poznań</p32>
       <pb1_5_>1</pb1_5_>
       <p33>23050608219</p33>
       <p33_1></p33_1>
       <p34>773461194</p34>
       <p34_1></p34_1>
       <p35>12345</p35>
       <p35_1></p35_1>
       <pb1_6_>1</pb1_6_>
       <p36_subfield_>2</p36_subfield_>
       <p36_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p36_subfield_3>
       <p36_subfield_2>Kowalski</p36_subfield_2>
       <p37>Nowak</p37>
       <p38>Jan</p38>
       <p39>Stefan</p39>
       <p40>Stefan</p40>
       <p41>Danuta</p41>
       <pa3_>1</pa3_>
       <p42>PL</p42>
       <p43>Poznań</p43>
       <p44>Strzelecka</p44>
       <p45>1</p45>
       <p46>1</p46>
       <p47>61-155</p47>
       <p48>Poznań</p48>
       <pb1_7_>1</pb1_7_>
       <pb1_8_>1</pb1_8_>
       <p49_>1</p49_>
       <p50>to jest pole wielowierszowe</p50>
       <pa4_>1</pa4_>
       <p51>Poznań</p51>
       <p52>Półwiejska</p52>
       <p53>1</p53>
       <p54>1</p54>
       <p55>61-155</p55>
       <p56>Poznań</p56>
       <pb1_9_>1</pb1_9_>
       <p57>23050608219</p57>
       <p57_1></p57_1>
       <p58>773461194</p58>
       <p58_1></p58_1>
       <p59>12345</p59>
       <p59_1></p59_1>
       <pb1_10_>1</pb1_10_>
       <p60_subfield_>2</p60_subfield_>
       <p60_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p60_subfield_3>
       <p60_subfield_2>Kowalski</p60_subfield_2>
       <p61>Nowak</p61>
       <p62>Jan</p62>
       <p63>Stefan</p63>
       <p64>Stefan</p64>
       <p65>Danuta</p65>
       <pa5_>1</pa5_>
       <p66>PL</p66>
       <p67>Poznań</p67>
       <p68>Strzelecka</p68>
       <p69>1</p69>
       <p70>1</p70>
       <p71>61-155</p71>
       <p72>Poznań</p72>
       <pb1_11_>1</pb1_11_>
       <pb1_12_>1</pb1_12_>
       <p73_>1</p73_>
       <pa6_>1</pa6_>
       <p74>to jest pole wielowierszowe</p74>
       <p75>Poznań</p75>
       <p76>Półwiejska</p76>
       <p77>1</p77>
       <p78>1</p78>
       <p79>61-155</p79>
       <p80>Poznań</p80>
       <p81_1>test pola tekstowego</p81_1>
       <p81>10</p81>
       <p82_1>test pola tekstowego</p82_1>
       <p82>10</p82>
       <p83_1>test pola tekstowego</p83_1>
       <p83>10</p83>
       <p84>to jest pole wielowierszowe</p84>
       <p85>to jest pole wielowierszowe</p85>
       <p86>to jest pole wielowierszowe</p86>
       <p87>to jest pole wielowierszowe</p87>
       <p88>to jest pole wielowierszowe</p88>
       <pb1_13_>1</pb1_13_>
       <pb1_14_>1</pb1_14_>
       <p89>to jest pole wielowierszowe</p89>
       <p90>30-10-2014</p90>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>