Pola formularza

Formularz: KW-ZAL (od VII 2016) Wniosek o założenie księgi wieczystejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5584657</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p1_subfield_0>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <pa1_>[Wartość wyboru w polu pa1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</pa1_>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5>[województwo]</p5>
       <p6>[powiat]</p6>
       <p7>[gmina]</p7>
       <p8>[miejscowość]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16>
       <p17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p22>
       <p23>[pole wielowierszowe]</p23>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <pa2_>[Wartość wyboru w polu pa2. Dostępne wartości: 1 2 3 1 2 3 4 ]</pa2_>
       <p25>[pole wielowierszowe]</p25>
       <p26>[pole wielowierszowe]</p26>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <pa28_>[Wartość wyboru w polu pa28. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</pa28_>
       <pa3_>[Wartość wyboru w polu pa3. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pa3_>
       <pa4_>[Wartość wyboru w polu pa4. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa4_>
       <p28>[PESEL]</p28>
       <p28_1> / brak</p28_1>
       <p29>[REGON]</p29>
       <p29_1> / brak</p29_1>
       <p30>[KRS]</p30>
       <p30_1> / brak</p30_1>
       <pa5_>[Wartość wyboru w polu pa5. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa5_>
       <p31_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p31_subfield_>
       <p31_subfield_3>[nazwa pełna]</p31_subfield_3>
       <p31_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p31_subfield_2>
       <p32>[nazwisko2]</p32>
       <p33>[pierwszeImie]</p33>
       <p34>[drugieImie]</p34>
       <p35>[imieOjca]</p35>
       <p36>[imieMatki]</p36>
       <paa1_>[Wartość wyboru w polu paa1. Dostępne wartości: 1 2 ]</paa1_>
       <p37>[KodKraju]</p37>
       <p38>[Miejscowosc]</p38>
       <p39>[Ulica]</p39>
       <p40>[NrDomu]</p40>
       <p41>[NrLokalu]</p41>
       <p42>[KodPocztowy]</p42>
       <p43>[Poczta]</p43>
       <pa6_>[Wartość wyboru w polu pa6. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa6_>
       <pa7_>[Wartość wyboru w polu pa7. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa7_>
       <p44_>[Wartość wyboru w polu p44. Dostępne wartości: 1 2 ]</p44_>
       <p45>[pole wielowierszowe]</p45>
       <paa2_>[Wartość wyboru w polu paa2. Dostępne wartości: 1 2 ]</paa2_>
       <p46>[MiejscowoscKor]</p46>
       <p47>[UlicaKor]</p47>
       <p48>[NrDomuKor]</p48>
       <p49>[NrLokaluKor]</p49>
       <p50>[KodPocztowyKor]</p50>
       <p51>[PocztaKor]</p51>
       <pa8_>[Wartość wyboru w polu pa8. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa8_>
       <p52>[PESEL]</p52>
       <p52_1> / brak</p52_1>
       <p53>[REGON]</p53>
       <p53_1> / brak</p53_1>
       <p54>[KRS]</p54>
       <p54_1> / brak</p54_1>
       <pa9_>[Wartość wyboru w polu pa9. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa9_>
       <p55_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p55_subfield_>
       <p55_subfield_3>[nazwa pełna]</p55_subfield_3>
       <p55_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p55_subfield_2>
       <p56>[nazwisko2]</p56>
       <p57>[pierwszeImie]</p57>
       <p58>[drugieImie]</p58>
       <p59>[imieOjca]</p59>
       <p60>[imieMatki]</p60>
       <paa3_>[Wartość wyboru w polu paa3. Dostępne wartości: 1 2 ]</paa3_>
       <p61>[KodKraju]</p61>
       <p62>[Miejscowosc]</p62>
       <p63>[Ulica]</p63>
       <p64>[NrDomu]</p64>
       <p65>[NrLokalu]</p65>
       <p66>[KodPocztowy]</p66>
       <p67>[Poczta]</p67>
       <pa10_>[Wartość wyboru w polu pa10. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa10_>
       <pa11_>[Wartość wyboru w polu pa11. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa11_>
       <p68_>[Wartość wyboru w polu p68. Dostępne wartości: 1 2 ]</p68_>
       <pa12_>[Wartość wyboru w polu pa12. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa12_>
       <p69>[pole wielowierszowe]</p69>
       <p70>[MiejscowoscKor]</p70>
       <p71>[UlicaKor]</p71>
       <p72>[NrDomuKor]</p72>
       <p73>[NrLokaluKor]</p73>
       <p74>[KodPocztowyKor]</p74>
       <p75>[PocztaKor]</p75>
       <pa13_>[Wartość wyboru w polu pa13. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa13_>
       <p76>[PESEL]</p76>
       <p76_1> / brak</p76_1>
       <p77>[REGON]</p77>
       <p77_1> / brak</p77_1>
       <p78>[drugieImie]</p78>
       <p78_1> / brak</p78_1>
       <pa14_>[Wartość wyboru w polu pa14. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa14_>
       <p79_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p79_subfield_>
       <p79_subfield_3>[nazwa pełna]</p79_subfield_3>
       <p79_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p79_subfield_2>
       <p80>[nazwisko2]</p80>
       <p81>[pierwszeImie]</p81>
       <p82>[drugieImie]</p82>
       <p83>[imieOjca]</p83>
       <p84>[imieMatki]</p84>
       <pa20_>[Wartość wyboru w polu pa20. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa20_>
       <p85>[KodKraju]</p85>
       <p86>[Miejscowosc]</p86>
       <p87>[Ulica]</p87>
       <p88>[NrDomu]</p88>
       <p89>[NrLokalu]</p89>
       <p90>[KodPocztowy]</p90>
       <p91>[Poczta]</p91>
       <pa15_>[Wartość wyboru w polu pa15. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa15_>
       <pa16_>[Wartość wyboru w polu pa16. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa16_>
       <p92_>[Wartość wyboru w polu p92. Dostępne wartości: 1 2 ]</p92_>
       <pa17_>[Wartość wyboru w polu pa17. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa17_>
       <p93>[pole wielowierszowe]</p93>
       <p94>[MiejscowoscKor]</p94>
       <p95>[UlicaKor]</p95>
       <p96>[NrDomuKor]</p96>
       <p97>[NrLokaluKor]</p97>
       <p98>[KodPocztowyKor]</p98>
       <p99>[PocztaKor]</p99>
       <p100_1>[Pole tekstowe]</p100_1>
       <p100>[Pole integer - wartość liczbowa]</p100>
       <p101_1>[Pole tekstowe]</p101_1>
       <p101>[Pole integer - wartość liczbowa]</p101>
       <p102_1>[Pole tekstowe]</p102_1>
       <p102>[Pole integer - wartość liczbowa]</p102>
       <p103_1>[Pole tekstowe]</p103_1>
       <p103>[Pole integer - wartość liczbowa]</p103>
       <p104>[pole wielowierszowe]</p104>
       <p105>[pole wielowierszowe]</p105>
       <p106>[pole wielowierszowe]</p106>
       <p107>[pole wielowierszowe]</p107>
       <p108>[pole wielowierszowe]</p108>
       <pa18_>[Wartość wyboru w polu pa18. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pa18_>
       <pa19_>[Wartość wyboru w polu pa19. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa19_>
       <p109>[pole wielowierszowe]</p109>
       <p110>[Data wypełnienia]</p110>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KW-ZAL (od VII 2016)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5584657</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_0>27700</p1_subfield_0>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <pa1_>1</pa1_>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5>wielkopolskie</p5>
       <p6>poznański</p6>
       <p7>Poznań</p7>
       <p8>Poznań</p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>10</p16>
       <p17>10</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>to jest pole wielowierszowe</p23>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <pa2_>1</pa2_>
       <p25>to jest pole wielowierszowe</p25>
       <p26>to jest pole wielowierszowe</p26>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <pa28_>1</pa28_>
       <pa3_>1</pa3_>
       <pa4_>1</pa4_>
       <p28>23050608219</p28>
       <p28_1></p28_1>
       <p29>773461194</p29>
       <p29_1></p29_1>
       <p30>12345</p30>
       <p30_1></p30_1>
       <pa5_>1</pa5_>
       <p31_subfield_>2</p31_subfield_>
       <p31_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p31_subfield_3>
       <p31_subfield_2>Kowalski</p31_subfield_2>
       <p32>Nowak</p32>
       <p33>Jan</p33>
       <p34>Stefan</p34>
       <p35>Stefan</p35>
       <p36>Danuta</p36>
       <paa1_>1</paa1_>
       <p37>PL</p37>
       <p38>Poznań</p38>
       <p39>Strzelecka</p39>
       <p40>1</p40>
       <p41>1</p41>
       <p42>61-155</p42>
       <p43>Poznań</p43>
       <pa6_>1</pa6_>
       <pa7_>1</pa7_>
       <p44_>1</p44_>
       <p45>to jest pole wielowierszowe</p45>
       <paa2_>1</paa2_>
       <p46>Poznań</p46>
       <p47>Półwiejska</p47>
       <p48>1</p48>
       <p49>1</p49>
       <p50>61-155</p50>
       <p51>Poznań</p51>
       <pa8_>1</pa8_>
       <p52>23050608219</p52>
       <p52_1></p52_1>
       <p53>773461194</p53>
       <p53_1></p53_1>
       <p54>12345</p54>
       <p54_1></p54_1>
       <pa9_>1</pa9_>
       <p55_subfield_>2</p55_subfield_>
       <p55_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p55_subfield_3>
       <p55_subfield_2>Kowalski</p55_subfield_2>
       <p56>Nowak</p56>
       <p57>Jan</p57>
       <p58>Stefan</p58>
       <p59>Stefan</p59>
       <p60>Danuta</p60>
       <paa3_>1</paa3_>
       <p61>PL</p61>
       <p62>Poznań</p62>
       <p63>Strzelecka</p63>
       <p64>1</p64>
       <p65>1</p65>
       <p66>61-155</p66>
       <p67>Poznań</p67>
       <pa10_>1</pa10_>
       <pa11_>1</pa11_>
       <p68_>1</p68_>
       <pa12_>1</pa12_>
       <p69>to jest pole wielowierszowe</p69>
       <p70>Poznań</p70>
       <p71>Półwiejska</p71>
       <p72>1</p72>
       <p73>1</p73>
       <p74>61-155</p74>
       <p75>Poznań</p75>
       <pa13_>1</pa13_>
       <p76>23050608219</p76>
       <p76_1></p76_1>
       <p77>773461194</p77>
       <p77_1></p77_1>
       <p78>Stefan</p78>
       <p78_1></p78_1>
       <pa14_>1</pa14_>
       <p79_subfield_>2</p79_subfield_>
       <p79_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p79_subfield_3>
       <p79_subfield_2>Kowalski</p79_subfield_2>
       <p80>Nowak</p80>
       <p81>Jan</p81>
       <p82>Stefan</p82>
       <p83>Stefan</p83>
       <p84>Danuta</p84>
       <pa20_>1</pa20_>
       <p85>PL</p85>
       <p86>Poznań</p86>
       <p87>Strzelecka</p87>
       <p88>1</p88>
       <p89>1</p89>
       <p90>61-155</p90>
       <p91>Poznań</p91>
       <pa15_>1</pa15_>
       <pa16_>1</pa16_>
       <p92_>1</p92_>
       <pa17_>1</pa17_>
       <p93>to jest pole wielowierszowe</p93>
       <p94>Poznań</p94>
       <p95>Półwiejska</p95>
       <p96>1</p96>
       <p97>1</p97>
       <p98>61-155</p98>
       <p99>Poznań</p99>
       <p100_1>test pola tekstowego</p100_1>
       <p100>10</p100>
       <p101_1>test pola tekstowego</p101_1>
       <p101>10</p101>
       <p102_1>test pola tekstowego</p102_1>
       <p102>10</p102>
       <p103_1>test pola tekstowego</p103_1>
       <p103>10</p103>
       <p104>to jest pole wielowierszowe</p104>
       <p105>to jest pole wielowierszowe</p105>
       <p106>to jest pole wielowierszowe</p106>
       <p107>to jest pole wielowierszowe</p107>
       <p108>to jest pole wielowierszowe</p108>
       <pa18_>1</pa18_>
       <pa19_>1</pa19_>
       <p109>to jest pole wielowierszowe</p109>
       <p110>30-10-2014</p110>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>