Pola formularza

Formularz: KW-WU (od VII 2016) Załącznik – Wnioskodawca/uczestnik postępowaniaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5586739</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p1_1> / brak</p1_1>
       <p2>[REGON]</p2>
       <p2_1> / brak</p2_1>
       <p3>[KRS]</p3>
       <p3_1> / brak</p3_1>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 ]</p25_>
       <p4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_subfield_>
       <p4_subfield_3>[nazwa pełna]</p4_subfield_3>
       <p4_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p4_subfield_2>
       <p5>[nazwisko2]</p5>
       <p6>[pierwszeImie]</p6>
       <p7>[drugieImie]</p7>
       <p8>[imieOjca]</p8>
       <p9>[imieMatki]</p9>
       <p31_>[Wartość wyboru w polu p31. Dostępne wartości: 1 2 ]</p31_>
       <p10>[KodKraju]</p10>
       <p11>[Miejscowosc]</p11>
       <p12>[Ulica]</p12>
       <p13>[NrDomu]</p13>
       <p14>[NrLokalu]</p14>
       <p15>[KodPocztowy]</p15>
       <p16>[Poczta]</p16>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p17_>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_>
       <p18>[pole wielowierszowe]</p18>
       <p19>[MiejscowoscKor]</p19>
       <p20>[UlicaKor]</p20>
       <p21>[NrDomuKor]</p21>
       <p22>[NrLokaluKor]</p22>
       <p23>[KodPocztowyKor]</p23>
       <p24>[PocztaKor]</p24>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p29_>
       <p30_>[Wartość wyboru w polu p30. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_>
       <p25>[pole wielowierszowe]</p25>
       <p26>[Data wypełnienia]</p26>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KW-WU (od VII 2016)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5586739</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p24_>1</p24_>
       <p1>23050608219</p1>
       <p1_1></p1_1>
       <p2>773461194</p2>
       <p2_1></p2_1>
       <p3>12345</p3>
       <p3_1></p3_1>
       <p25_>1</p25_>
       <p4_subfield_>2</p4_subfield_>
       <p4_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p4_subfield_3>
       <p4_subfield_2>Kowalski</p4_subfield_2>
       <p5>Nowak</p5>
       <p6>Jan</p6>
       <p7>Stefan</p7>
       <p8>Stefan</p8>
       <p9>Danuta</p9>
       <p31_>1</p31_>
       <p10>PL</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>Strzelecka</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>61-155</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p26_>1</p26_>
       <p27_>1</p27_>
       <p17_>1</p17_>
       <p28_>1</p28_>
       <p18>to jest pole wielowierszowe</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>Półwiejska</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>1</p22>
       <p23>61-155</p23>
       <p24>Poznań</p24>
       <p29_>1</p29_>
       <p30_>1</p30_>
       <p25>to jest pole wielowierszowe</p25>
       <p26>30-10-2014</p26>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>