Pola formularza

Formularz: PFRON OosPPsPP (archiwalny) Oświadczenie o statusie prawnym przedsiębiorstwa samodzielnego/ partnerskiego/ powiązanegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5597574</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[Miejscowość wypełnienia]</p2>
       <p3>[Data wypełnienia]</p3>
       <p4>[nazwaPelna]</p4>
       <p5_subfield_0>[miejscowość]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[ulica]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>[nr domu]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>[nr lokalu]</p5_subfield_3>
       <p5_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_subfield_4>
       <p5_subfield_5>[poczta]</p5_subfield_5>
       <p6>[NIP]</p6>
       <p7>[NrPFRON]</p7>
       <p8>[nazwaPelna]</p8>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p8_>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p9_>
       <p10_1_1>[nazwaPelna]</p10_1_1>
       <p10_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p10_1_2_subfield_0>
       <p10_1_2_subfield_1>[ulica]</p10_1_2_subfield_1>
       <p10_1_2_subfield_2>[nr domu]</p10_1_2_subfield_2>
       <p10_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p10_1_2_subfield_3>
       <p10_1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p10_1_2_subfield_4>
       <p10_1_2_subfield_5>[poczta]</p10_1_2_subfield_5>
       <p10_1_3>[NIP]</p10_1_3>
       <p10_1_4>[NrPFRON]</p10_1_4>
       <p10_1_5>[Pole tekstowe]</p10_1_5>
       <p10_1_6>[Pole tekstowe]</p10_1_6>
       <p10_1_7>[Pole tekstowe]</p10_1_7>
       <p10_2_1>[nazwaPelna]</p10_2_1>
       <p10_2_2_subfield_0>[miejscowość]</p10_2_2_subfield_0>
       <p10_2_2_subfield_1>[ulica]</p10_2_2_subfield_1>
       <p10_2_2_subfield_2>[nr domu]</p10_2_2_subfield_2>
       <p10_2_2_subfield_3>[nr lokalu]</p10_2_2_subfield_3>
       <p10_2_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p10_2_2_subfield_4>
       <p10_2_2_subfield_5>[poczta]</p10_2_2_subfield_5>
       <p10_2_3>[NIP]</p10_2_3>
       <p10_2_4>[NrPFRON]</p10_2_4>
       <p10_2_5>[Pole tekstowe]</p10_2_5>
       <p10_2_6>[Pole tekstowe]</p10_2_6>
       <p10_2_7>[Pole tekstowe]</p10_2_7>
       <p10_2_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_2_0>
       <p11_subfield_0>[imię]</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>[nazwisko]</p11_subfield_1>
       <p12>[Telefon]</p12>
       <p13>[data]</p13>
       <p14>[Stanowisko]</p14>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PFRON OosPPsPP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5597574</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>Poznań</p2>
       <p3>30-10-2014</p3>
       <p4>Pełna nazwa testowa</p4>
       <p5_subfield_0>Poznań</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Strzelecka</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>1</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>1</p5_subfield_3>
       <p5_subfield_4>61-155</p5_subfield_4>
       <p5_subfield_5>Poznań</p5_subfield_5>
       <p6>8875155741</p6>
       <p7></p7>
       <p8>Pełna nazwa testowa</p8>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_>1</p9_>
       <p10_1_1>Pełna nazwa testowa</p10_1_1>
       <p10_1_2_subfield_0>Poznań</p10_1_2_subfield_0>
       <p10_1_2_subfield_1>Strzelecka</p10_1_2_subfield_1>
       <p10_1_2_subfield_2>1</p10_1_2_subfield_2>
       <p10_1_2_subfield_3>1</p10_1_2_subfield_3>
       <p10_1_2_subfield_4>61-155</p10_1_2_subfield_4>
       <p10_1_2_subfield_5>Poznań</p10_1_2_subfield_5>
       <p10_1_3>8875155741</p10_1_3>
       <p10_1_4></p10_1_4>
       <p10_1_5>test pola tekstowego</p10_1_5>
       <p10_1_6>test pola tekstowego</p10_1_6>
       <p10_1_7>test pola tekstowego</p10_1_7>
       <p10_2_1>Pełna nazwa testowa</p10_2_1>
       <p10_2_2_subfield_0>Poznań</p10_2_2_subfield_0>
       <p10_2_2_subfield_1>Strzelecka</p10_2_2_subfield_1>
       <p10_2_2_subfield_2>1</p10_2_2_subfield_2>
       <p10_2_2_subfield_3>1</p10_2_2_subfield_3>
       <p10_2_2_subfield_4>61-155</p10_2_2_subfield_4>
       <p10_2_2_subfield_5>Poznań</p10_2_2_subfield_5>
       <p10_2_3>8875155741</p10_2_3>
       <p10_2_4></p10_2_4>
       <p10_2_5>test pola tekstowego</p10_2_5>
       <p10_2_6>test pola tekstowego</p10_2_6>
       <p10_2_7>test pola tekstowego</p10_2_7>
       <p10_2_0>10</p10_2_0>
       <p11_subfield_0>Jan</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>Kowalski</p11_subfield_1>
       <p12>500600400</p12>
       <p13>30-10-1990</p13>
       <p14>manager</p14>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>