Pola formularza

Formularz: ZUS A1 (od 2014) Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5737475</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_2_4>[Pole tekstowe]</p0_2_4>
       <p0_1>[PESEL]</p0_1>
       <p1_1_K>[plec]</p1_1_K>
       <p1_1_M>[plec]</p1_1_M>
       <p1_2>[nazwisko]</p1_2>
       <p1_3_subfield_0>[imię]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[drugie imię]</p1_3_subfield_1>
       <p1_4>[nazwiskoRodowe]</p1_4>
       <p1_5>[dataUrodzenia]</p1_5>
       <p1_6>[obywatelstwo]</p1_6>
       <p1_7>[miejsceUrodzenia]</p1_7>
       <p1_8_1>[Ulica]</p1_8_1>
       <p1_8_1_1>[NrDomu]</p1_8_1_1>
       <p1_8_1_3>[NrLokalu]</p1_8_1_3>
       <p1_8_1_4>[KodPocztowy]</p1_8_1_4>
       <p1_8_2>[Miejscowosc]</p1_8_2>
       <p1_8_1_4_0>[KodKraju]</p1_8_1_4_0>
       <p1_8_1_4_9>[Pole tekstowe]</p1_8_1_4_9>
       <p1_9_2>[miejscowość]</p1_9_2>
       <p1_8_1_4_4>[kraj]</p1_8_1_4_4>
       <p2_1>[Pole tekstowe]</p2_1>
       <p2_2>[data]</p2_2>
       <p2_3>[data]</p2_3>
       <p2_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_4>
       <p2_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_5>
       <p2_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_6>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 6 1 7 2 3 8 4 9 5 10 11 ]</p3_>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4_1_>[Wartość wyboru w polu p4_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_1_>
       <p4_2_40_9>[Pole tekstowe]</p4_2_40_9>
       <p4_2>[NIP]</p4_2>
       <p4_2_40_4>[Pole tekstowe]</p4_2_40_4>
       <p4_2_4>[REGON]</p4_2_4>
       <p4_3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_3_subfield_>
       <p4_3_subfield_2>[nazwa skrócona]</p4_3_subfield_2>
       <p4_3_subfield_1>[nazwisko]</p4_3_subfield_1>
       <p4_4_1_1>[Ulica]</p4_4_1_1>
       <p4_4_1_2>[NrDomu]</p4_4_1_2>
       <p4_4_1_4>[NrLokalu]</p4_4_1_4>
       <p4_4_2>[kraj]</p4_4_2>
       <p4_4_3>[Miejscowosc]</p4_4_3>
       <p4_4_4>[KodPocztowy]</p4_4_4>
       <p5_1>[pole wielowierszowe]</p5_1>
       <p5_1_3>[pole wielowierszowe]</p5_1_3>
       <p5_3_>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_3_>
       <p6_1>[nazwaPelna]</p6_1>
       <p6_2_1>[Ulica]</p6_2_1>
       <p6_2_2>[NrDomu]</p6_2_2>
       <p6_2_4>[NrLokalu]</p6_2_4>
       <p6_3>[Miejscowosc]</p6_3>
       <p6_4>[KodPocztowy]</p6_4>
       <p6_5>[kraj]</p6_5>
       <p6_6>[Pole tekstowe]</p6_6>
       <p6_7>[Faks]</p6_7>
       <p6_8>[Telefon]</p6_8>
       <p6_9>[Mail]</p6_9>
       <p6_10>[data]</p6_10>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS A1 (od 2014)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5737475</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_2_4>test pola tekstowego</p0_2_4>
       <p0_1>23050608219</p0_1>
       <p1_1_K>M</p1_1_K>
       <p1_1_M>M</p1_1_M>
       <p1_2>Kowalski</p1_2>
       <p1_3_subfield_0>Jan</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Stefan</p1_3_subfield_1>
       <p1_4>Kowalski</p1_4>
       <p1_5>30-10-1985</p1_5>
       <p1_6>polskie</p1_6>
       <p1_7>Poznań</p1_7>
       <p1_8_1>Strzelecka</p1_8_1>
       <p1_8_1_1>1</p1_8_1_1>
       <p1_8_1_3>1</p1_8_1_3>
       <p1_8_1_4>61-155</p1_8_1_4>
       <p1_8_2>Poznań</p1_8_2>
       <p1_8_1_4_0>PL</p1_8_1_4_0>
       <p1_8_1_4_9>test pola tekstowego</p1_8_1_4_9>
       <p1_9_2>Poznań</p1_9_2>
       <p1_8_1_4_4>PL</p1_8_1_4_4>
       <p2_1>test pola tekstowego</p2_1>
       <p2_2>30-10-1990</p2_2>
       <p2_3>30-10-1990</p2_3>
       <p2_4>1</p2_4>
       <p2_5>1</p2_5>
       <p2_6>1</p2_6>
       <p3_>1</p3_>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4_1_>1</p4_1_>
       <p4_2_40_9>test pola tekstowego</p4_2_40_9>
       <p4_2>8875155741</p4_2>
       <p4_2_40_4>test pola tekstowego</p4_2_40_4>
       <p4_2_4>773461194</p4_2_4>
       <p4_3_subfield_>2</p4_3_subfield_>
       <p4_3_subfield_2>nazwa testowa</p4_3_subfield_2>
       <p4_3_subfield_1>Kowalski</p4_3_subfield_1>
       <p4_4_1_1>Strzelecka</p4_4_1_1>
       <p4_4_1_2>1</p4_4_1_2>
       <p4_4_1_4>1</p4_4_1_4>
       <p4_4_2>PL</p4_4_2>
       <p4_4_3>Poznań</p4_4_3>
       <p4_4_4>61-155</p4_4_4>
       <p5_1>to jest pole wielowierszowe</p5_1>
       <p5_1_3>to jest pole wielowierszowe</p5_1_3>
       <p5_3_>1</p5_3_>
       <p6_1>Pełna nazwa testowa</p6_1>
       <p6_2_1>Strzelecka</p6_2_1>
       <p6_2_2>1</p6_2_2>
       <p6_2_4>1</p6_2_4>
       <p6_3>Poznań</p6_3>
       <p6_4>61-155</p6_4>
       <p6_5>PL</p6_5>
       <p6_6>test pola tekstowego</p6_6>
       <p6_7></p6_7>
       <p6_8>500600400</p6_8>
       <p6_9>test@test.pl</p6_9>
       <p6_10>30-10-1990</p6_10>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>