Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS Z-10 (archiwalny) Oświadczenie (od 2016)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5749853</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1>[PESEL]</pI_1>
       <pI_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pI_2>
       <pI_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_3>
       <pI_4>[nazwisko]</pI_4>
       <pI_5>[pierwszeImie]</pI_5>
       <pI_1_3>[dataUrodzenia]</pI_1_3>
       <pII_1>[KodPocztowy]</pII_1>
       <pII_2>[Poczta]</pII_2>
       <pII_3>[Gmina]</pII_3>
       <pII_4>[Miejscowosc]</pII_4>
       <pII_5>[Ulica]</pII_5>
       <pII_6>[NrDomu]</pII_6>
       <pII_7>[NrLokalu]</pII_7>
       <pII_8>[Telefon]</pII_8>
       <pII_9>[kraj]</pII_9>
       <pII_10>[Pole tekstowe]</pII_10>
       <pII_11>[kraj]</pII_11>
       <pII_5_9>[Mail]</pII_5_9>
       <pIII_0_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_0_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_0_1_>
       <pIII_0_2_>[Wartość wyboru w polu pIII_0_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_0_2_>
       <pIII_1_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_1_1_>
       <pIII_1_2_>[Wartość wyboru w polu pIII_1_2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</pIII_1_2_>
       <pIII_1_3>[Pole tekstowe]</pIII_1_3>
       <pIII_1_4>[data]</pIII_1_4>
       <pIII_2_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_2_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_2_1_>
       <pIII_2_2_>[Wartość wyboru w polu pIII_2_2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</pIII_2_2_>
       <pIII_2_3>[Pole tekstowe]</pIII_2_3>
       <pIII_2_4>[data]</pIII_2_4>
       <pIII_2_5>[Pole tekstowe]</pIII_2_5>
       <pIII_3_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_3_1_>
       <pIII_3_2_>[Wartość wyboru w polu pIII_3_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_3_2_>
       <pIII_3_3>[Pole tekstowe]</pIII_3_3>
       <pIII_3_4>[data]</pIII_3_4>
       <pIII_4_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_4_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_4_1_>
       <pIII_4_2_>[Wartość wyboru w polu pIII_4_2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</pIII_4_2_>
       <pIII_4_4>[data]</pIII_4_4>
       <pIII_5_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_5_1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 ]</pIII_5_1_>
       <pIII_5_2_>[Wartość wyboru w polu pIII_5_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_5_2_>
       <pIII_5_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_5_5>
       <pIII_5_3_>[Wartość wyboru w polu pIII_5_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_5_3_>
       <pIII_5_4_>[Wartość wyboru w polu pIII_5_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_5_4_>
       <pIII_5_6_>[Wartość wyboru w polu pIII_5_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_5_6_>
       <pIII_5_7_>[Wartość wyboru w polu pIII_5_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_5_7_>
       <pIII_5_8_>[Wartość wyboru w polu pIII_5_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_5_8_>
       <pIII_5_9_>[Wartość wyboru w polu pIII_5_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_5_9_>
       <pIII_5_10_>[Wartość wyboru w polu pIII_5_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_5_10_>
       <pIII_5_11>[data]</pIII_5_11>
       <pIII_5_12_>[Wartość wyboru w polu pIII_5_12. Dostępne wartości: 1 3 ]</pIII_5_12_>
       <pIII_5_13>[data]</pIII_5_13>
       <pIII_5_14_>[Wartość wyboru w polu pIII_5_14. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_5_14_>
       <pIII_5_15>[data]</pIII_5_15>
       <pIII_5_16>[data]</pIII_5_16>
       <pIII_5_17_>[Wartość wyboru w polu pIII_5_17. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_5_17_>
       <pIII_5_18>[data]</pIII_5_18>
       <pIII_5_19_>[Wartość wyboru w polu pIII_5_19. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_5_19_>
       <pIII_5_20>[Pole tekstowe]</pIII_5_20>
       <pIII_6_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_6_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_6_1_>
       <pIII_6_2_>[Wartość wyboru w polu pIII_6_2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pIII_6_2_>
       <pIII_6_3>[data]</pIII_6_3>
       <pIII_6_4>[Rachunek]</pIII_6_4>
       <pIII_6_5>[pole wielowierszowe]</pIII_6_5>
       <pIII_6_6>[miejscowość]</pIII_6_6>
       <pIII_6_7>[Data wypełnienia]</pIII_6_7>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS Z-10</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5749853</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1>23050608219</pI_1>
       <pI_2>1</pI_2>
       <pI_3>nr-test</pI_3>
       <pI_4>Kowalski</pI_4>
       <pI_5>Jan</pI_5>
       <pI_1_3>30-10-1985</pI_1_3>
       <pII_1>61-155</pII_1>
       <pII_2>Poznań</pII_2>
       <pII_3>Poznań</pII_3>
       <pII_4>Poznań</pII_4>
       <pII_5>Strzelecka</pII_5>
       <pII_6>1</pII_6>
       <pII_7>1</pII_7>
       <pII_8>500600400</pII_8>
       <pII_9>PL</pII_9>
       <pII_10>test pola tekstowego</pII_10>
       <pII_11>PL</pII_11>
       <pII_5_9>test@test.pl</pII_5_9>
       <pIII_0_1_>1</pIII_0_1_>
       <pIII_0_2_>1</pIII_0_2_>
       <pIII_1_1_>1</pIII_1_1_>
       <pIII_1_2_>1</pIII_1_2_>
       <pIII_1_3>test pola tekstowego</pIII_1_3>
       <pIII_1_4>30-10-1990</pIII_1_4>
       <pIII_2_1_>1</pIII_2_1_>
       <pIII_2_2_>1</pIII_2_2_>
       <pIII_2_3>test pola tekstowego</pIII_2_3>
       <pIII_2_4>30-10-1990</pIII_2_4>
       <pIII_2_5>test pola tekstowego</pIII_2_5>
       <pIII_3_1_>1</pIII_3_1_>
       <pIII_3_2_>1</pIII_3_2_>
       <pIII_3_3>test pola tekstowego</pIII_3_3>
       <pIII_3_4>30-10-1990</pIII_3_4>
       <pIII_4_1_>1</pIII_4_1_>
       <pIII_4_2_>1</pIII_4_2_>
       <pIII_4_4>30-10-1990</pIII_4_4>
       <pIII_5_1_>1</pIII_5_1_>
       <pIII_5_2_>1</pIII_5_2_>
       <pIII_5_5>10</pIII_5_5>
       <pIII_5_3_>1</pIII_5_3_>
       <pIII_5_4_>1</pIII_5_4_>
       <pIII_5_6_>1</pIII_5_6_>
       <pIII_5_7_>1</pIII_5_7_>
       <pIII_5_8_>1</pIII_5_8_>
       <pIII_5_9_>1</pIII_5_9_>
       <pIII_5_10_>1</pIII_5_10_>
       <pIII_5_11>30-10-1990</pIII_5_11>
       <pIII_5_12_>1</pIII_5_12_>
       <pIII_5_13>30-10-1990</pIII_5_13>
       <pIII_5_14_>1</pIII_5_14_>
       <pIII_5_15>30-10-1990</pIII_5_15>
       <pIII_5_16>30-10-1990</pIII_5_16>
       <pIII_5_17_>1</pIII_5_17_>
       <pIII_5_18>30-10-1990</pIII_5_18>
       <pIII_5_19_>1</pIII_5_19_>
       <pIII_5_20>test pola tekstowego</pIII_5_20>
       <pIII_6_1_>1</pIII_6_1_>
       <pIII_6_2_>1</pIII_6_2_>
       <pIII_6_3>30-10-1990</pIII_6_3>
       <pIII_6_4>453054504926965134154839080720</pIII_6_4>
       <pIII_6_5>to jest pole wielowierszowe</pIII_6_5>
       <pIII_6_6>Poznań</pIII_6_6>
       <pIII_6_7>30-10-2014</pIII_6_7>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>