Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: FVobk (archiwalny) Faktura korygująca odwrotne obciążeniePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5809766</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pO_1_1>[Pole tekstowe]</pO_1_1>
       <pO_1_3>[data]</pO_1_3>
       <pO_1_2>[Pole tekstowe]</pO_1_2>
       <pO_20> / DUPLIKAT</pO_20>
       <pO_22>[data]</pO_22>
       <pO_2>[Miejscowość wypełnienia]</pO_2>
       <pO_3>[data]</pO_3>
       <pO_4>[data]</pO_4>
       <pO_5_1>[nazwaPelna]</pO_5_1>
       <pO_6_1>[pole wielowierszowe]</pO_6_1>
       <pO_5_2_subfield_0>[miejscowość]</pO_5_2_subfield_0>
       <pO_5_2_subfield_1>[ulica]</pO_5_2_subfield_1>
       <pO_5_2_subfield_2>[nr domu]</pO_5_2_subfield_2>
       <pO_5_2_subfield_3>[nr lokalu]</pO_5_2_subfield_3>
       <pO_6_2_subfield_0>[miejscowość]</pO_6_2_subfield_0>
       <pO_6_2_subfield_1>[ulica]</pO_6_2_subfield_1>
       <pO_6_2_subfield_2>[nr domu]</pO_6_2_subfield_2>
       <pO_6_2_subfield_3>[nr lokalu]</pO_6_2_subfield_3>
       <pO_5_3_subfield_0>[kod pocztowy]</pO_5_3_subfield_0>
       <pO_5_3_subfield_1>[poczta]</pO_5_3_subfield_1>
       <pO_6_3_subfield_0>[kod pocztowy]</pO_6_3_subfield_0>
       <pO_6_3_subfield_1>[poczta]</pO_6_3_subfield_1>
       <pO_5_4>[NIP]</pO_5_4>
       <pO_6_4>[NIP]</pO_6_4>
       <pO_5_5>[DodatkoweDaneNaFakturze]</pO_5_5>
       <pO_6_5>[PESEL]</pO_6_5>
       <pO_7>[Pole tekstowe]</pO_7>
       <pO_7_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO_7_1_1>
       <pO_7_1_2>[pole wielowierszowe]</pO_7_1_2>
       <pO_7_1_3>[Pole tekstowe]</pO_7_1_3>
       <pO_7_1_4>[Pole tekstowe]</pO_7_1_4>
       <pO_7_1_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_1_5>
       <pO_7_1_6>[Pole kwoty]</pO_7_1_6>
       <pO_7_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO_7_2_1>
       <pO_7_2_2>[pole wielowierszowe]</pO_7_2_2>
       <pO_7_2_3>[Pole tekstowe]</pO_7_2_3>
       <pO_7_2_4>[Pole tekstowe]</pO_7_2_4>
       <pO_7_2_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_2_5>
       <pO_7_2_6>[Pole kwoty]</pO_7_2_6>
       <pO_7_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO_7_3_1>
       <pO_7_3_2>[pole wielowierszowe]</pO_7_3_2>
       <pO_7_3_3>[Pole tekstowe]</pO_7_3_3>
       <pO_7_3_4>[Pole tekstowe]</pO_7_3_4>
       <pO_7_3_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_3_5>
       <pO_7_3_6>[Pole kwoty]</pO_7_3_6>
       <pO_7_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO_7_4_1>
       <pO_7_4_2>[pole wielowierszowe]</pO_7_4_2>
       <pO_7_4_3>[Pole tekstowe]</pO_7_4_3>
       <pO_7_4_4>[Pole tekstowe]</pO_7_4_4>
       <pO_7_4_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_4_5>
       <pO_7_4_6>[Pole kwoty]</pO_7_4_6>
       <pO_7_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO_7_5_1>
       <pO_7_5_2>[pole wielowierszowe]</pO_7_5_2>
       <pO_7_5_3>[Pole tekstowe]</pO_7_5_3>
       <pO_7_5_4>[Pole tekstowe]</pO_7_5_4>
       <pO_7_5_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_5_5>
       <pO_7_5_6>[Pole kwoty]</pO_7_5_6>
       <pK_7_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pK_7_1_1>
       <pK_7_1_2>[pole wielowierszowe]</pK_7_1_2>
       <pK_7_1_3>[Pole tekstowe]</pK_7_1_3>
       <pK_7_1_4>[Pole tekstowe]</pK_7_1_4>
       <pK_7_1_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pK_7_1_5>
       <pK_7_1_6>[Pole kwoty]</pK_7_1_6>
       <pK_7_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pK_7_2_1>
       <pK_7_2_2>[pole wielowierszowe]</pK_7_2_2>
       <pK_7_2_3>[Pole tekstowe]</pK_7_2_3>
       <pK_7_2_4>[Pole tekstowe]</pK_7_2_4>
       <pK_7_2_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pK_7_2_5>
       <pK_7_2_6>[Pole kwoty]</pK_7_2_6>
       <pK_7_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pK_7_3_1>
       <pK_7_3_2>[pole wielowierszowe]</pK_7_3_2>
       <pK_7_3_3>[Pole tekstowe]</pK_7_3_3>
       <pK_7_3_4>[Pole tekstowe]</pK_7_3_4>
       <pK_7_3_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pK_7_3_5>
       <pK_7_3_6>[Pole kwoty]</pK_7_3_6>
       <pK_7_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pK_7_4_1>
       <pK_7_4_2>[pole wielowierszowe]</pK_7_4_2>
       <pK_7_4_3>[Pole tekstowe]</pK_7_4_3>
       <pK_7_4_4>[Pole tekstowe]</pK_7_4_4>
       <pK_7_4_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pK_7_4_5>
       <pK_7_4_6>[Pole kwoty]</pK_7_4_6>
       <pK_7_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pK_7_5_1>
       <pK_7_5_2>[pole wielowierszowe]</pK_7_5_2>
       <pK_7_5_3>[Pole tekstowe]</pK_7_5_3>
       <pK_7_5_4>[Pole tekstowe]</pK_7_5_4>
       <pK_7_5_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pK_7_5_5>
       <pK_7_5_6>[Pole kwoty]</pK_7_5_6>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p2>[pole wielowierszowe]</p2>
       <pO_16_1_9> / Forma płatności*</pO_16_1_9>
       <pO_15_1>przelew / gotówka / karta płatnicza / kompensata / barter:barter</pO_15_1>
       <pO_16_1> / Termin zapłaty* / Zapłacono w dniu</pO_16_1>
       <pO_16_2>[data]</pO_16_2>
       <pO_17_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pO_17_1_subfield_>
       <pO_17_1_subfield_3>[nazwa pełna]</pO_17_1_subfield_3>
       <pO_17_1_subfield_2>[nazwisko]</pO_17_1_subfield_2>
       <pO_17_1_subfield_1>[imię]</pO_17_1_subfield_1>
       <pO_16_1_8> / Bank*</pO_16_1_8>
       <pO_17>[NazwaBanku]</pO_17>
       <pO_16_1_2> / Nr konta*</pO_16_1_2>
       <pO_18>[Rachunek]</pO_18>
       <pO_100_subfield_0>[imię]</pO_100_subfield_0>
       <pO_100_subfield_1>[nazwisko]</pO_100_subfield_1>
       <pO_16_1_5> / Uwagi*</pO_16_1_5>
       <pO_19>[pole wielowierszowe]</pO_19>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>FVobk</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5809766</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pO_1_1>1</pO_1_1>
       <pO_1_3>1</pO_1_3>
       <pO_1_2>1</pO_1_2>
       <pO_20></pO_20>
       <pO_22>1</pO_22>
       <pO_2>Poznań</pO_2>
       <pO_3>1</pO_3>
       <pO_4>1</pO_4>
       <pO_5_1>1</pO_5_1>
       <pO_6_1>to jest pole wielowierszowe</pO_6_1>
       <pO_5_2_subfield_0>Poznań</pO_5_2_subfield_0>
       <pO_5_2_subfield_1>Strzelecka</pO_5_2_subfield_1>
       <pO_5_2_subfield_2>1</pO_5_2_subfield_2>
       <pO_5_2_subfield_3>1</pO_5_2_subfield_3>
       <pO_6_2_subfield_0>Poznań</pO_6_2_subfield_0>
       <pO_6_2_subfield_1>Strzelecka</pO_6_2_subfield_1>
       <pO_6_2_subfield_2>1</pO_6_2_subfield_2>
       <pO_6_2_subfield_3>1</pO_6_2_subfield_3>
       <pO_5_3_subfield_0>61-155</pO_5_3_subfield_0>
       <pO_5_3_subfield_1>Poznań</pO_5_3_subfield_1>
       <pO_6_3_subfield_0>61-155</pO_6_3_subfield_0>
       <pO_6_3_subfield_1>Poznań</pO_6_3_subfield_1>
       <pO_5_4>1</pO_5_4>
       <pO_6_4>1</pO_6_4>
       <pO_5_5>1</pO_5_5>
       <pO_6_5>1</pO_6_5>
       <pO_7>1</pO_7>
       <pO_7_1_1>1</pO_7_1_1>
       <pO_7_1_2>to jest pole wielowierszowe</pO_7_1_2>
       <pO_7_1_3>1</pO_7_1_3>
       <pO_7_1_4>1</pO_7_1_4>
       <pO_7_1_5>1</pO_7_1_5>
       <pO_7_1_6>1</pO_7_1_6>
       <pO_7_2_1>1</pO_7_2_1>
       <pO_7_2_2>to jest pole wielowierszowe</pO_7_2_2>
       <pO_7_2_3>1</pO_7_2_3>
       <pO_7_2_4>1</pO_7_2_4>
       <pO_7_2_5>1</pO_7_2_5>
       <pO_7_2_6>1</pO_7_2_6>
       <pO_7_3_1>1</pO_7_3_1>
       <pO_7_3_2>to jest pole wielowierszowe</pO_7_3_2>
       <pO_7_3_3>1</pO_7_3_3>
       <pO_7_3_4>1</pO_7_3_4>
       <pO_7_3_5>1</pO_7_3_5>
       <pO_7_3_6>1</pO_7_3_6>
       <pO_7_4_1>1</pO_7_4_1>
       <pO_7_4_2>to jest pole wielowierszowe</pO_7_4_2>
       <pO_7_4_3>1</pO_7_4_3>
       <pO_7_4_4>1</pO_7_4_4>
       <pO_7_4_5>1</pO_7_4_5>
       <pO_7_4_6>1</pO_7_4_6>
       <pO_7_5_1>1</pO_7_5_1>
       <pO_7_5_2>to jest pole wielowierszowe</pO_7_5_2>
       <pO_7_5_3>1</pO_7_5_3>
       <pO_7_5_4>1</pO_7_5_4>
       <pO_7_5_5>1</pO_7_5_5>
       <pO_7_5_6>1</pO_7_5_6>
       <pK_7_1_1>1</pK_7_1_1>
       <pK_7_1_2>to jest pole wielowierszowe</pK_7_1_2>
       <pK_7_1_3>1</pK_7_1_3>
       <pK_7_1_4>1</pK_7_1_4>
       <pK_7_1_5>1</pK_7_1_5>
       <pK_7_1_6>1</pK_7_1_6>
       <pK_7_2_1>1</pK_7_2_1>
       <pK_7_2_2>to jest pole wielowierszowe</pK_7_2_2>
       <pK_7_2_3>1</pK_7_2_3>
       <pK_7_2_4>1</pK_7_2_4>
       <pK_7_2_5>1</pK_7_2_5>
       <pK_7_2_6>1</pK_7_2_6>
       <pK_7_3_1>1</pK_7_3_1>
       <pK_7_3_2>to jest pole wielowierszowe</pK_7_3_2>
       <pK_7_3_3>1</pK_7_3_3>
       <pK_7_3_4>1</pK_7_3_4>
       <pK_7_3_5>1</pK_7_3_5>
       <pK_7_3_6>1</pK_7_3_6>
       <pK_7_4_1>1</pK_7_4_1>
       <pK_7_4_2>to jest pole wielowierszowe</pK_7_4_2>
       <pK_7_4_3>1</pK_7_4_3>
       <pK_7_4_4>1</pK_7_4_4>
       <pK_7_4_5>1</pK_7_4_5>
       <pK_7_4_6>1</pK_7_4_6>
       <pK_7_5_1>1</pK_7_5_1>
       <pK_7_5_2>to jest pole wielowierszowe</pK_7_5_2>
       <pK_7_5_3>1</pK_7_5_3>
       <pK_7_5_4>1</pK_7_5_4>
       <pK_7_5_5>1</pK_7_5_5>
       <pK_7_5_6>1</pK_7_5_6>
       <p1_>1</p1_>
       <p2>to jest pole wielowierszowe</p2>
       <pO_16_1_9>Forma płatności</pO_16_1_9>
       <pO_15_1>przelew</pO_15_1>
       <pO_16_1>Termin zapłaty</pO_16_1>
       <pO_16_2>1</pO_16_2>
       <pO_17_1_subfield_>2</pO_17_1_subfield_>
       <pO_17_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pO_17_1_subfield_3>
       <pO_17_1_subfield_2>Kowalski</pO_17_1_subfield_2>
       <pO_17_1_subfield_1>Jan</pO_17_1_subfield_1>
       <pO_16_1_8>Bank</pO_16_1_8>
       <pO_17>1</pO_17>
       <pO_16_1_2>Nr konta</pO_16_1_2>
       <pO_18>1</pO_18>
       <pO_100_subfield_0>Jan</pO_100_subfield_0>
       <pO_100_subfield_1>Kowalski</pO_100_subfield_1>
       <pO_16_1_5>Uwagi</pO_16_1_5>
       <pO_19>to jest pole wielowierszowe</pO_19>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>