Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZAS-DF (3) (archiwalny) Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6058407</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p0_1>[miejscowość]</p0_1>
       <p0_2>[Data wypełnienia]</p0_2>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ]</p1_>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 3 2 ]</p2_>
       <p2_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p2_subfield_>
       <p2_subfield_2>[Pole PESEL]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[Pole NIP]</p2_subfield_3>
       <p3>[pole wielowierszowe]</p3>
       <p4>[dataUrodzenia]</p4>
       <p5>[KodKraju]</p5>
       <p6>[Wojewodztwo]</p6>
       <p7>[Powiat]</p7>
       <p8>[Gmina]</p8>
       <p9>[Ulica]</p9>
       <p10>[NrDomu]</p10>
       <p11>[NrLokalu]</p11>
       <p12>[Miejscowosc]</p12>
       <p13>[KodPocztowy]</p13>
       <p14>[Poczta]</p14>
       <p15_1_>[Wartość wyboru w polu p15_1. Dostępne wartości: 1 2 3 1 ]</p15_1_>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 3 1 2 3 ]</p15_>
       <p15_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p15_subfield_>
       <p15_subfield_2>[Pole PESEL]</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>[Pole NIP]</p15_subfield_3>
       <p15_4_subfield_1>[seria i numer dowodu osobistego]</p15_4_subfield_1>
       <p15_4_subfield_0>[numer paszportu]</p15_4_subfield_0>
       <p16>[pole wielowierszowe]</p16>
       <p17>[dataUrodzenia]</p17>
       <p18>[KodKraju]</p18>
       <p19>[Wojewodztwo]</p19>
       <p20>[Powiat]</p20>
       <p21>[Gmina]</p21>
       <p22>[Ulica]</p22>
       <p23>[NrDomu]</p23>
       <p24>[NrLokalu]</p24>
       <p25>[Miejscowosc]</p25>
       <p26>[KodPocztowy]</p26>
       <p27>[Poczta]</p27>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 3 2 ]</p29_>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p33>[Pole kwoty]</p33>
       <p35_>[Wartość wyboru w polu p35. Dostępne wartości: 1 2 ]</p35_>
       <p36_>[Wartość wyboru w polu p36. Dostępne wartości: 1 3 2 ]</p36_>
       <p37>[Pole tekstowe]</p37>
       <p38>[Pole kwoty]</p38>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p40_>[Wartość wyboru w polu p40. Dostępne wartości: 1 2 ]</p40_>
       <p43>[data]</p43>
       <p44_>[Wartość wyboru w polu p44. Dostępne wartości: 1 2 ]</p44_>
       <p45>[Pole tekstowe]</p45>
       <p46_>[Wartość wyboru w polu p46. Dostępne wartości: 1 2 ]</p46_>
       <p47>[pole wielowierszowe]</p47>
       <_>[Wartość wyboru w polu . Dostępne wartości: ]</_>
       <p48_>[Wartość wyboru w polu p48. Dostępne wartości: p48 1 2 ]</p48_>
       <p49>[pole wielowierszowe]</p49>
       <p50_subfield_0>[imię]</p50_subfield_0>
       <p50_subfield_1>[nazwisko]</p50_subfield_1>
       <p51>[Stanowisko]</p51>
       <p52_>[Wartość wyboru w polu p52. Dostępne wartości: 1 2 ]</p52_>
       <p52>[Pole tekstowe]</p52>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>
       <p55_>[Wartość wyboru w polu p55. Dostępne wartości: 1 2 ]</p55_>
       <p56>[Pole tekstowe]</p56>
       <p57>[Pole kwoty]</p57>
       <p59_>[Wartość wyboru w polu p59. Dostępne wartości: 1 2 ]</p59_>
       <p60>[Pole tekstowe]</p60>
       <p61>[Pole kwoty]</p61>
       <p63_>[Wartość wyboru w polu p63. Dostępne wartości: 1 2 ]</p63_>
       <p64>[Pole tekstowe]</p64>
       <p65>[Pole kwoty]</p65>
       <p67>[Pole kwoty]</p67>
       <p66_>[Wartość wyboru w polu p66. Dostępne wartości: 1 2 ]</p66_>
       <p68>[data]</p68>
       <p68_>[Wartość wyboru w polu p68. Dostępne wartości: 1 2 ]</p68_>
       <p69>[Pole tekstowe]</p69>
       <p70_>[Wartość wyboru w polu p70. Dostępne wartości: 1 2 ]</p70_>
       <p70>[pole wielowierszowe]</p70>
       <p71_>[Wartość wyboru w polu p71. Dostępne wartości: p71 1 2 ]</p71_>
       <p72>[pole wielowierszowe]</p72>
       <p73_subfield_0>[imię]</p73_subfield_0>
       <p73_subfield_1>[nazwisko]</p73_subfield_1>
       <p74>[Stanowisko]</p74>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZAS-DF (3)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6058407</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p0_1>Poznań</p0_1>
       <p0_2>30-10-2014</p0_2>
       <p1_>1</p1_>
       <p2_>1</p2_>
       <p2_subfield_>2</p2_subfield_>
       <p2_subfield_2>23050608219</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>8875155741</p2_subfield_3>
       <p3>to jest pole wielowierszowe</p3>
       <p4>30-10-1985</p4>
       <p5>PL</p5>
       <p6>wielkopolskie</p6>
       <p7>poznański</p7>
       <p8>Poznań</p8>
       <p9>Strzelecka</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>61-155</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15_1_>1</p15_1_>
       <p15_>1</p15_>
       <p15_subfield_>2</p15_subfield_>
       <p15_subfield_2>23050608219</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>8875155741</p15_subfield_3>
       <p15_4_subfield_1>ACN285956</p15_4_subfield_1>
       <p15_4_subfield_0>DI3148049</p15_4_subfield_0>
       <p16>to jest pole wielowierszowe</p16>
       <p17>30-10-1985</p17>
       <p18>PL</p18>
       <p19>wielkopolskie</p19>
       <p20>poznański</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>Strzelecka</p22>
       <p23>1</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>61-155</p26>
       <p27>Poznań</p27>
       <p28_>1</p28_>
       <p29_>1</p29_>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31>10</p31>
       <p33>10</p33>
       <p35_>1</p35_>
       <p36_>1</p36_>
       <p37>test pola tekstowego</p37>
       <p38>10</p38>
       <p39>10</p39>
       <p41>10</p41>
       <p40_>1</p40_>
       <p43>30-10-1990</p43>
       <p44_>1</p44_>
       <p45>test pola tekstowego</p45>
       <p46_>1</p46_>
       <p47>to jest pole wielowierszowe</p47>
       <_>1</_>
       <p48_>1</p48_>
       <p49>to jest pole wielowierszowe</p49>
       <p50_subfield_0>Jan</p50_subfield_0>
       <p50_subfield_1>Kowalski</p50_subfield_1>
       <p51>manager</p51>
       <p52_>1</p52_>
       <p52>test pola tekstowego</p52>
       <p53>10</p53>
       <p55_>1</p55_>
       <p56>test pola tekstowego</p56>
       <p57>10</p57>
       <p59_>1</p59_>
       <p60>test pola tekstowego</p60>
       <p61>10</p61>
       <p63_>1</p63_>
       <p64>test pola tekstowego</p64>
       <p65>10</p65>
       <p67>10</p67>
       <p66_>1</p66_>
       <p68>30-10-1990</p68>
       <p68_>1</p68_>
       <p69>test pola tekstowego</p69>
       <p70_>1</p70_>
       <p70>to jest pole wielowierszowe</p70>
       <p71_>1</p71_>
       <p72>to jest pole wielowierszowe</p72>
       <p73_subfield_0>Jan</p73_subfield_0>
       <p73_subfield_1>Kowalski</p73_subfield_1>
       <p74>manager</p74>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>