Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: DOP-2 Poz (archiwalny) Informacje o nieruchomościach budynkowych położonych na terenie nieruchomości wskazanej w części C deklaracji - aglomeracja PoznańPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6088479</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[Data wypełnienia]</p0_1>
       <p0_2>[Pole tekstowe]</p0_2>
       <p1_1>[miejscowość]</p1_1>
       <p1_2>[Pole tekstowe]</p1_2>
       <p1_3>[Pole tekstowe]</p1_3>
       <p1_4>[Pole tekstowe]</p1_4>
       <p1_5>[Pole tekstowe]</p1_5>
       <p1_6>[Pole tekstowe]</p1_6>
       <p1_7>[Pole tekstowe]</p1_7>
       <p1_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_8>
       <p1_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_9>
       <p1_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_10>
       <p1_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_11>
       <p1_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_12>
       <p1_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_13>
       <p1_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_14>
       <p1_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_15>
       <p1_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_16>
       <p1_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_17>
       <p1_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_18>
       <p1_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_19>
       <p1_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_20>
       <p1_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_21>
       <p1_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_22>
       <p1_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_23>
       <p1_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_24>
       <p2_1>[miejscowość]</p2_1>
       <p2_2>[Pole tekstowe]</p2_2>
       <p2_3>[Pole tekstowe]</p2_3>
       <p2_4>[Pole tekstowe]</p2_4>
       <p2_5>[Pole tekstowe]</p2_5>
       <p2_6>[Pole tekstowe]</p2_6>
       <p2_7>[Pole tekstowe]</p2_7>
       <p2_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_8>
       <p2_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_9>
       <p2_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_10>
       <p2_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_11>
       <p2_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_12>
       <p2_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_13>
       <p2_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_14>
       <p2_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_15>
       <p2_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_16>
       <p2_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_17>
       <p2_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_18>
       <p2_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_19>
       <p2_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_20>
       <p2_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_21>
       <p2_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_22>
       <p2_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_23>
       <p2_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_24>
       <p3_1>[miejscowość]</p3_1>
       <p3_2>[Pole tekstowe]</p3_2>
       <p3_3>[Pole tekstowe]</p3_3>
       <p3_4>[Pole tekstowe]</p3_4>
       <p3_5>[Pole tekstowe]</p3_5>
       <p3_6>[Pole tekstowe]</p3_6>
       <p3_7>[Pole tekstowe]</p3_7>
       <p3_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_8>
       <p3_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_9>
       <p3_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_10>
       <p3_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_11>
       <p3_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_12>
       <p3_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_13>
       <p3_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_14>
       <p3_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_15>
       <p3_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_16>
       <p3_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_17>
       <p3_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_18>
       <p3_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_19>
       <p3_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_20>
       <p3_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_21>
       <p3_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_22>
       <p3_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_23>
       <p3_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_24>
       <p4_1>[miejscowość]</p4_1>
       <p4_2>[Pole tekstowe]</p4_2>
       <p4_3>[Pole tekstowe]</p4_3>
       <p4_4>[Pole tekstowe]</p4_4>
       <p4_5>[Pole tekstowe]</p4_5>
       <p4_6>[Pole tekstowe]</p4_6>
       <p4_7>[Pole tekstowe]</p4_7>
       <p4_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_8>
       <p4_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_9>
       <p4_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_10>
       <p4_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_11>
       <p4_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_12>
       <p4_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_13>
       <p4_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_14>
       <p4_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_15>
       <p4_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_16>
       <p4_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_17>
       <p4_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_18>
       <p4_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_19>
       <p4_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_20>
       <p4_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_21>
       <p4_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_22>
       <p4_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_23>
       <p4_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_24>
       <p5_1>[miejscowość]</p5_1>
       <p5_2>[Pole tekstowe]</p5_2>
       <p5_3>[Pole tekstowe]</p5_3>
       <p5_4>[Pole tekstowe]</p5_4>
       <p5_5>[Pole tekstowe]</p5_5>
       <p5_6>[Pole tekstowe]</p5_6>
       <p5_7>[Pole tekstowe]</p5_7>
       <p5_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_8>
       <p5_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_9>
       <p5_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_10>
       <p5_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_11>
       <p5_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_12>
       <p5_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_13>
       <p5_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_14>
       <p5_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_15>
       <p5_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_16>
       <p5_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_17>
       <p5_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_18>
       <p5_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_19>
       <p5_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_20>
       <p5_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_21>
       <p5_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_22>
       <p5_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_23>
       <p5_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_24>
       <p6_1>[miejscowość]</p6_1>
       <p6_2>[Pole tekstowe]</p6_2>
       <p6_3>[Pole tekstowe]</p6_3>
       <p6_4>[Pole tekstowe]</p6_4>
       <p6_5>[Pole tekstowe]</p6_5>
       <p6_6>[Pole tekstowe]</p6_6>
       <p6_7>[Pole tekstowe]</p6_7>
       <p6_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_8>
       <p6_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_9>
       <p6_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_10>
       <p6_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_11>
       <p6_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_12>
       <p6_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_13>
       <p6_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_14>
       <p6_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_15>
       <p6_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_16>
       <p6_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_17>
       <p6_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_18>
       <p6_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_19>
       <p6_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_20>
       <p6_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_21>
       <p6_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_22>
       <p6_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_23>
       <p6_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_24>
       <p7_1>[miejscowość]</p7_1>
       <p7_2>[Pole tekstowe]</p7_2>
       <p7_3>[Pole tekstowe]</p7_3>
       <p7_4>[Pole tekstowe]</p7_4>
       <p7_5>[Pole tekstowe]</p7_5>
       <p7_6>[Pole tekstowe]</p7_6>
       <p7_7>[Pole tekstowe]</p7_7>
       <p7_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_8>
       <p7_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_9>
       <p7_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_10>
       <p7_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_11>
       <p7_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_12>
       <p7_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_13>
       <p7_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_14>
       <p7_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_15>
       <p7_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_16>
       <p7_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_17>
       <p7_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_18>
       <p7_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_19>
       <p7_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_20>
       <p7_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_21>
       <p7_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_22>
       <p7_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_23>
       <p7_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_24>
       <p8_1>[miejscowość]</p8_1>
       <p8_2>[Pole tekstowe]</p8_2>
       <p8_3>[Pole tekstowe]</p8_3>
       <p8_4>[Pole tekstowe]</p8_4>
       <p8_5>[Pole tekstowe]</p8_5>
       <p8_6>[Pole tekstowe]</p8_6>
       <p8_7>[Pole tekstowe]</p8_7>
       <p8_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_8>
       <p8_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_9>
       <p8_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_10>
       <p8_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_11>
       <p8_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_12>
       <p8_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_13>
       <p8_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_14>
       <p8_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_15>
       <p8_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_16>
       <p8_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_17>
       <p8_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_18>
       <p8_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_19>
       <p8_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_20>
       <p8_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_21>
       <p8_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_22>
       <p8_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_23>
       <p8_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_24>
       <p9_1>[miejscowość]</p9_1>
       <p9_2>[Pole tekstowe]</p9_2>
       <p9_3>[Pole tekstowe]</p9_3>
       <p9_4>[Pole tekstowe]</p9_4>
       <p9_5>[Pole tekstowe]</p9_5>
       <p9_6>[Pole tekstowe]</p9_6>
       <p9_7>[Pole tekstowe]</p9_7>
       <p9_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_8>
       <p9_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_9>
       <p9_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_10>
       <p9_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_11>
       <p9_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_12>
       <p9_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_13>
       <p9_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_14>
       <p9_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_15>
       <p9_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_16>
       <p9_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_17>
       <p9_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_18>
       <p9_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_19>
       <p9_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_20>
       <p9_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_21>
       <p9_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_22>
       <p9_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_23>
       <p9_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_24>
       <p10_1>[miejscowość]</p10_1>
       <p10_2>[Pole tekstowe]</p10_2>
       <p10_3>[Pole tekstowe]</p10_3>
       <p10_4>[Pole tekstowe]</p10_4>
       <p10_5>[Pole tekstowe]</p10_5>
       <p10_6>[Pole tekstowe]</p10_6>
       <p10_7>[Pole tekstowe]</p10_7>
       <p10_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_8>
       <p10_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_9>
       <p10_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_10>
       <p10_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_11>
       <p10_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_12>
       <p10_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_13>
       <p10_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_14>
       <p10_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_15>
       <p10_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_16>
       <p10_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_17>
       <p10_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_18>
       <p10_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_19>
       <p10_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_20>
       <p10_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_21>
       <p10_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_22>
       <p10_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_23>
       <p10_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_24>
       <p11_1>[miejscowość]</p11_1>
       <p11_2>[Pole tekstowe]</p11_2>
       <p11_3>[Pole tekstowe]</p11_3>
       <p11_4>[Pole tekstowe]</p11_4>
       <p11_5>[Pole tekstowe]</p11_5>
       <p11_6>[Pole tekstowe]</p11_6>
       <p11_7>[Pole tekstowe]</p11_7>
       <p11_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_8>
       <p11_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_9>
       <p11_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_10>
       <p11_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_11>
       <p11_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_12>
       <p11_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_13>
       <p11_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_14>
       <p11_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_15>
       <p11_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_16>
       <p11_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_17>
       <p11_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_18>
       <p11_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_19>
       <p11_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_20>
       <p11_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_21>
       <p11_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_22>
       <p11_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_23>
       <p11_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_24>
       <p12_1>[miejscowość]</p12_1>
       <p12_2>[Pole tekstowe]</p12_2>
       <p12_3>[Pole tekstowe]</p12_3>
       <p12_4>[Pole tekstowe]</p12_4>
       <p12_5>[Pole tekstowe]</p12_5>
       <p12_6>[Pole tekstowe]</p12_6>
       <p12_7>[Pole tekstowe]</p12_7>
       <p12_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_8>
       <p12_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_9>
       <p12_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_10>
       <p12_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_11>
       <p12_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_12>
       <p12_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_13>
       <p12_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_14>
       <p12_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_15>
       <p12_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_16>
       <p12_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_17>
       <p12_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_18>
       <p12_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_19>
       <p12_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_20>
       <p12_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_21>
       <p12_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_22>
       <p12_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_23>
       <p12_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_24>
       <p13_1>[miejscowość]</p13_1>
       <p13_2>[Pole tekstowe]</p13_2>
       <p13_3>[Pole tekstowe]</p13_3>
       <p13_4>[Pole tekstowe]</p13_4>
       <p13_5>[Pole tekstowe]</p13_5>
       <p13_6>[Pole tekstowe]</p13_6>
       <p13_7>[Pole tekstowe]</p13_7>
       <p13_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_8>
       <p13_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_9>
       <p13_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_10>
       <p13_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_11>
       <p13_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_12>
       <p13_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_13>
       <p13_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_14>
       <p13_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_15>
       <p13_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_16>
       <p13_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_17>
       <p13_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_18>
       <p13_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_19>
       <p13_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_20>
       <p13_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_21>
       <p13_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_22>
       <p13_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_23>
       <p13_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_24>
       <p14_1>[miejscowość]</p14_1>
       <p14_2>[Pole tekstowe]</p14_2>
       <p14_3>[Pole tekstowe]</p14_3>
       <p14_4>[Pole tekstowe]</p14_4>
       <p14_5>[Pole tekstowe]</p14_5>
       <p14_6>[Pole tekstowe]</p14_6>
       <p14_7>[Pole tekstowe]</p14_7>
       <p14_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_8>
       <p14_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_9>
       <p14_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_10>
       <p14_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_11>
       <p14_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_12>
       <p14_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_13>
       <p14_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_14>
       <p14_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_15>
       <p14_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_16>
       <p14_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_17>
       <p14_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_18>
       <p14_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_19>
       <p14_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_20>
       <p14_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_21>
       <p14_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_22>
       <p14_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_23>
       <p14_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_24>
       <p15_1>[miejscowość]</p15_1>
       <p15_2>[Pole tekstowe]</p15_2>
       <p15_3>[Pole tekstowe]</p15_3>
       <p15_4>[Pole tekstowe]</p15_4>
       <p15_5>[Pole tekstowe]</p15_5>
       <p15_6>[Pole tekstowe]</p15_6>
       <p15_7>[Pole tekstowe]</p15_7>
       <p15_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_8>
       <p15_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_9>
       <p15_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_10>
       <p15_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_11>
       <p15_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_12>
       <p15_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_13>
       <p15_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_14>
       <p15_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_15>
       <p15_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_16>
       <p15_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_17>
       <p15_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_18>
       <p15_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_19>
       <p15_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_20>
       <p15_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_21>
       <p15_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_22>
       <p15_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_23>
       <p15_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_24>
       <p16_1>[miejscowość]</p16_1>
       <p16_2>[Pole tekstowe]</p16_2>
       <p16_3>[Pole tekstowe]</p16_3>
       <p16_4>[Pole tekstowe]</p16_4>
       <p16_5>[Pole tekstowe]</p16_5>
       <p16_6>[Pole tekstowe]</p16_6>
       <p16_7>[Pole tekstowe]</p16_7>
       <p16_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_8>
       <p16_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_9>
       <p16_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_10>
       <p16_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_11>
       <p16_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_12>
       <p16_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_13>
       <p16_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_14>
       <p16_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_15>
       <p16_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_16>
       <p16_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_17>
       <p16_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_18>
       <p16_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_19>
       <p16_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_20>
       <p16_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_21>
       <p16_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_22>
       <p16_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_23>
       <p16_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_24>
       <p17_1>[miejscowość]</p17_1>
       <p17_2>[Pole tekstowe]</p17_2>
       <p17_3>[Pole tekstowe]</p17_3>
       <p17_4>[Pole tekstowe]</p17_4>
       <p17_5>[Pole tekstowe]</p17_5>
       <p17_6>[Pole tekstowe]</p17_6>
       <p17_7>[Pole tekstowe]</p17_7>
       <p17_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_8>
       <p17_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_9>
       <p17_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_10>
       <p17_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_11>
       <p17_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_12>
       <p17_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_13>
       <p17_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_14>
       <p17_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_15>
       <p17_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_16>
       <p17_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_17>
       <p17_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_18>
       <p17_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_19>
       <p17_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_20>
       <p17_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_21>
       <p17_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_22>
       <p17_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_23>
       <p17_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_24>
       <p18_1>[miejscowość]</p18_1>
       <p18_2>[Pole tekstowe]</p18_2>
       <p18_3>[Pole tekstowe]</p18_3>
       <p18_4>[Pole tekstowe]</p18_4>
       <p18_5>[Pole tekstowe]</p18_5>
       <p18_6>[Pole tekstowe]</p18_6>
       <p18_7>[Pole tekstowe]</p18_7>
       <p18_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_8>
       <p18_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_9>
       <p18_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_10>
       <p18_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_11>
       <p18_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_12>
       <p18_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_13>
       <p18_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_14>
       <p18_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_15>
       <p18_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_16>
       <p18_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_17>
       <p18_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_18>
       <p18_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_19>
       <p18_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_20>
       <p18_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_21>
       <p18_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_22>
       <p18_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_23>
       <p18_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_24>
       <p19_1>[miejscowość]</p19_1>
       <p19_2>[Pole tekstowe]</p19_2>
       <p19_3>[Pole tekstowe]</p19_3>
       <p19_4>[Pole tekstowe]</p19_4>
       <p19_5>[Pole tekstowe]</p19_5>
       <p19_6>[Pole tekstowe]</p19_6>
       <p19_7>[Pole tekstowe]</p19_7>
       <p19_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_8>
       <p19_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_9>
       <p19_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_10>
       <p19_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_11>
       <p19_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_12>
       <p19_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_13>
       <p19_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_14>
       <p19_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_15>
       <p19_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_16>
       <p19_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_17>
       <p19_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_18>
       <p19_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_19>
       <p19_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_20>
       <p19_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_21>
       <p19_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_22>
       <p19_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_23>
       <p19_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_24>
       <p20_1>[miejscowość]</p20_1>
       <p20_2>[Pole tekstowe]</p20_2>
       <p20_3>[Pole tekstowe]</p20_3>
       <p20_4>[Pole tekstowe]</p20_4>
       <p20_5>[Pole tekstowe]</p20_5>
       <p20_6>[Pole tekstowe]</p20_6>
       <p20_7>[Pole tekstowe]</p20_7>
       <p20_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_8>
       <p20_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_9>
       <p20_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_10>
       <p20_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_11>
       <p20_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_12>
       <p20_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_13>
       <p20_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_14>
       <p20_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_15>
       <p20_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_16>
       <p20_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_17>
       <p20_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_18>
       <p20_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_19>
       <p20_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_20>
       <p20_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_21>
       <p20_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_22>
       <p20_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_23>
       <p20_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_24>
       <p21_1>[miejscowość]</p21_1>
       <p21_2>[Pole tekstowe]</p21_2>
       <p21_3>[Pole tekstowe]</p21_3>
       <p21_4>[Pole tekstowe]</p21_4>
       <p21_5>[Pole tekstowe]</p21_5>
       <p21_6>[Pole tekstowe]</p21_6>
       <p21_7>[Pole tekstowe]</p21_7>
       <p21_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_8>
       <p21_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_9>
       <p21_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_10>
       <p21_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_11>
       <p21_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_12>
       <p21_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_13>
       <p21_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_14>
       <p21_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_15>
       <p21_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_16>
       <p21_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_17>
       <p21_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_18>
       <p21_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_19>
       <p21_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_20>
       <p21_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_21>
       <p21_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_22>
       <p21_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_23>
       <p21_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_24>
       <p22_1>[miejscowość]</p22_1>
       <p22_2>[Pole tekstowe]</p22_2>
       <p22_3>[Pole tekstowe]</p22_3>
       <p22_4>[Pole tekstowe]</p22_4>
       <p22_5>[Pole tekstowe]</p22_5>
       <p22_6>[Pole tekstowe]</p22_6>
       <p22_7>[Pole tekstowe]</p22_7>
       <p22_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_8>
       <p22_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_9>
       <p22_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_10>
       <p22_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_11>
       <p22_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_12>
       <p22_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_13>
       <p22_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_14>
       <p22_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_15>
       <p22_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_16>
       <p22_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_17>
       <p22_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_18>
       <p22_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_19>
       <p22_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_20>
       <p22_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_21>
       <p22_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_22>
       <p22_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_23>
       <p22_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_24>
       <p23_1>[miejscowość]</p23_1>
       <p23_2>[Pole tekstowe]</p23_2>
       <p23_3>[Pole tekstowe]</p23_3>
       <p23_4>[Pole tekstowe]</p23_4>
       <p23_5>[Pole tekstowe]</p23_5>
       <p23_6>[Pole tekstowe]</p23_6>
       <p23_7>[Pole tekstowe]</p23_7>
       <p23_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_8>
       <p23_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_9>
       <p23_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_10>
       <p23_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_11>
       <p23_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_12>
       <p23_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_13>
       <p23_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_14>
       <p23_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_15>
       <p23_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_16>
       <p23_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_17>
       <p23_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_18>
       <p23_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_19>
       <p23_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_20>
       <p23_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_21>
       <p23_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_22>
       <p23_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_23>
       <p23_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_24>
       <p24_1>[miejscowość]</p24_1>
       <p24_2>[Pole tekstowe]</p24_2>
       <p24_3>[Pole tekstowe]</p24_3>
       <p24_4>[Pole tekstowe]</p24_4>
       <p24_5>[Pole tekstowe]</p24_5>
       <p24_6>[Pole tekstowe]</p24_6>
       <p24_7>[Pole tekstowe]</p24_7>
       <p24_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_8>
       <p24_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_9>
       <p24_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_10>
       <p24_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_11>
       <p24_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_12>
       <p24_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_13>
       <p24_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_14>
       <p24_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_15>
       <p24_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_16>
       <p24_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_17>
       <p24_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_18>
       <p24_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_19>
       <p24_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_20>
       <p24_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_21>
       <p24_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_22>
       <p24_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_23>
       <p24_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_24>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DOP-2 Poz</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6088479</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>30-10-2014</p0_1>
       <p0_2>test pola tekstowego</p0_2>
       <p1_1>Poznań</p1_1>
       <p1_2>test pola tekstowego</p1_2>
       <p1_3>test pola tekstowego</p1_3>
       <p1_4>test pola tekstowego</p1_4>
       <p1_5>test pola tekstowego</p1_5>
       <p1_6>test pola tekstowego</p1_6>
       <p1_7>test pola tekstowego</p1_7>
       <p1_8>10</p1_8>
       <p1_9>10</p1_9>
       <p1_10>10</p1_10>
       <p1_11>10</p1_11>
       <p1_12>10</p1_12>
       <p1_13>10</p1_13>
       <p1_14>10</p1_14>
       <p1_15>10</p1_15>
       <p1_16>10</p1_16>
       <p1_17>10</p1_17>
       <p1_18>10</p1_18>
       <p1_19>10</p1_19>
       <p1_20>10</p1_20>
       <p1_21>10</p1_21>
       <p1_22>10</p1_22>
       <p1_23>10</p1_23>
       <p1_24>10</p1_24>
       <p2_1>Poznań</p2_1>
       <p2_2>test pola tekstowego</p2_2>
       <p2_3>test pola tekstowego</p2_3>
       <p2_4>test pola tekstowego</p2_4>
       <p2_5>test pola tekstowego</p2_5>
       <p2_6>test pola tekstowego</p2_6>
       <p2_7>test pola tekstowego</p2_7>
       <p2_8>10</p2_8>
       <p2_9>10</p2_9>
       <p2_10>10</p2_10>
       <p2_11>10</p2_11>
       <p2_12>10</p2_12>
       <p2_13>10</p2_13>
       <p2_14>10</p2_14>
       <p2_15>10</p2_15>
       <p2_16>10</p2_16>
       <p2_17>10</p2_17>
       <p2_18>10</p2_18>
       <p2_19>10</p2_19>
       <p2_20>10</p2_20>
       <p2_21>10</p2_21>
       <p2_22>10</p2_22>
       <p2_23>10</p2_23>
       <p2_24>10</p2_24>
       <p3_1>Poznań</p3_1>
       <p3_2>test pola tekstowego</p3_2>
       <p3_3>test pola tekstowego</p3_3>
       <p3_4>test pola tekstowego</p3_4>
       <p3_5>test pola tekstowego</p3_5>
       <p3_6>test pola tekstowego</p3_6>
       <p3_7>test pola tekstowego</p3_7>
       <p3_8>10</p3_8>
       <p3_9>10</p3_9>
       <p3_10>10</p3_10>
       <p3_11>10</p3_11>
       <p3_12>10</p3_12>
       <p3_13>10</p3_13>
       <p3_14>10</p3_14>
       <p3_15>10</p3_15>
       <p3_16>10</p3_16>
       <p3_17>10</p3_17>
       <p3_18>10</p3_18>
       <p3_19>10</p3_19>
       <p3_20>10</p3_20>
       <p3_21>10</p3_21>
       <p3_22>10</p3_22>
       <p3_23>10</p3_23>
       <p3_24>10</p3_24>
       <p4_1>Poznań</p4_1>
       <p4_2>test pola tekstowego</p4_2>
       <p4_3>test pola tekstowego</p4_3>
       <p4_4>test pola tekstowego</p4_4>
       <p4_5>test pola tekstowego</p4_5>
       <p4_6>test pola tekstowego</p4_6>
       <p4_7>test pola tekstowego</p4_7>
       <p4_8>10</p4_8>
       <p4_9>10</p4_9>
       <p4_10>10</p4_10>
       <p4_11>10</p4_11>
       <p4_12>10</p4_12>
       <p4_13>10</p4_13>
       <p4_14>10</p4_14>
       <p4_15>10</p4_15>
       <p4_16>10</p4_16>
       <p4_17>10</p4_17>
       <p4_18>10</p4_18>
       <p4_19>10</p4_19>
       <p4_20>10</p4_20>
       <p4_21>10</p4_21>
       <p4_22>10</p4_22>
       <p4_23>10</p4_23>
       <p4_24>10</p4_24>
       <p5_1>Poznań</p5_1>
       <p5_2>test pola tekstowego</p5_2>
       <p5_3>test pola tekstowego</p5_3>
       <p5_4>test pola tekstowego</p5_4>
       <p5_5>test pola tekstowego</p5_5>
       <p5_6>test pola tekstowego</p5_6>
       <p5_7>test pola tekstowego</p5_7>
       <p5_8>10</p5_8>
       <p5_9>10</p5_9>
       <p5_10>10</p5_10>
       <p5_11>10</p5_11>
       <p5_12>10</p5_12>
       <p5_13>10</p5_13>
       <p5_14>10</p5_14>
       <p5_15>10</p5_15>
       <p5_16>10</p5_16>
       <p5_17>10</p5_17>
       <p5_18>10</p5_18>
       <p5_19>10</p5_19>
       <p5_20>10</p5_20>
       <p5_21>10</p5_21>
       <p5_22>10</p5_22>
       <p5_23>10</p5_23>
       <p5_24>10</p5_24>
       <p6_1>Poznań</p6_1>
       <p6_2>test pola tekstowego</p6_2>
       <p6_3>test pola tekstowego</p6_3>
       <p6_4>test pola tekstowego</p6_4>
       <p6_5>test pola tekstowego</p6_5>
       <p6_6>test pola tekstowego</p6_6>
       <p6_7>test pola tekstowego</p6_7>
       <p6_8>10</p6_8>
       <p6_9>10</p6_9>
       <p6_10>10</p6_10>
       <p6_11>10</p6_11>
       <p6_12>10</p6_12>
       <p6_13>10</p6_13>
       <p6_14>10</p6_14>
       <p6_15>10</p6_15>
       <p6_16>10</p6_16>
       <p6_17>10</p6_17>
       <p6_18>10</p6_18>
       <p6_19>10</p6_19>
       <p6_20>10</p6_20>
       <p6_21>10</p6_21>
       <p6_22>10</p6_22>
       <p6_23>10</p6_23>
       <p6_24>10</p6_24>
       <p7_1>Poznań</p7_1>
       <p7_2>test pola tekstowego</p7_2>
       <p7_3>test pola tekstowego</p7_3>
       <p7_4>test pola tekstowego</p7_4>
       <p7_5>test pola tekstowego</p7_5>
       <p7_6>test pola tekstowego</p7_6>
       <p7_7>test pola tekstowego</p7_7>
       <p7_8>10</p7_8>
       <p7_9>10</p7_9>
       <p7_10>10</p7_10>
       <p7_11>10</p7_11>
       <p7_12>10</p7_12>
       <p7_13>10</p7_13>
       <p7_14>10</p7_14>
       <p7_15>10</p7_15>
       <p7_16>10</p7_16>
       <p7_17>10</p7_17>
       <p7_18>10</p7_18>
       <p7_19>10</p7_19>
       <p7_20>10</p7_20>
       <p7_21>10</p7_21>
       <p7_22>10</p7_22>
       <p7_23>10</p7_23>
       <p7_24>10</p7_24>
       <p8_1>Poznań</p8_1>
       <p8_2>test pola tekstowego</p8_2>
       <p8_3>test pola tekstowego</p8_3>
       <p8_4>test pola tekstowego</p8_4>
       <p8_5>test pola tekstowego</p8_5>
       <p8_6>test pola tekstowego</p8_6>
       <p8_7>test pola tekstowego</p8_7>
       <p8_8>10</p8_8>
       <p8_9>10</p8_9>
       <p8_10>10</p8_10>
       <p8_11>10</p8_11>
       <p8_12>10</p8_12>
       <p8_13>10</p8_13>
       <p8_14>10</p8_14>
       <p8_15>10</p8_15>
       <p8_16>10</p8_16>
       <p8_17>10</p8_17>
       <p8_18>10</p8_18>
       <p8_19>10</p8_19>
       <p8_20>10</p8_20>
       <p8_21>10</p8_21>
       <p8_22>10</p8_22>
       <p8_23>10</p8_23>
       <p8_24>10</p8_24>
       <p9_1>Poznań</p9_1>
       <p9_2>test pola tekstowego</p9_2>
       <p9_3>test pola tekstowego</p9_3>
       <p9_4>test pola tekstowego</p9_4>
       <p9_5>test pola tekstowego</p9_5>
       <p9_6>test pola tekstowego</p9_6>
       <p9_7>test pola tekstowego</p9_7>
       <p9_8>10</p9_8>
       <p9_9>10</p9_9>
       <p9_10>10</p9_10>
       <p9_11>10</p9_11>
       <p9_12>10</p9_12>
       <p9_13>10</p9_13>
       <p9_14>10</p9_14>
       <p9_15>10</p9_15>
       <p9_16>10</p9_16>
       <p9_17>10</p9_17>
       <p9_18>10</p9_18>
       <p9_19>10</p9_19>
       <p9_20>10</p9_20>
       <p9_21>10</p9_21>
       <p9_22>10</p9_22>
       <p9_23>10</p9_23>
       <p9_24>10</p9_24>
       <p10_1>Poznań</p10_1>
       <p10_2>test pola tekstowego</p10_2>
       <p10_3>test pola tekstowego</p10_3>
       <p10_4>test pola tekstowego</p10_4>
       <p10_5>test pola tekstowego</p10_5>
       <p10_6>test pola tekstowego</p10_6>
       <p10_7>test pola tekstowego</p10_7>
       <p10_8>10</p10_8>
       <p10_9>10</p10_9>
       <p10_10>10</p10_10>
       <p10_11>10</p10_11>
       <p10_12>10</p10_12>
       <p10_13>10</p10_13>
       <p10_14>10</p10_14>
       <p10_15>10</p10_15>
       <p10_16>10</p10_16>
       <p10_17>10</p10_17>
       <p10_18>10</p10_18>
       <p10_19>10</p10_19>
       <p10_20>10</p10_20>
       <p10_21>10</p10_21>
       <p10_22>10</p10_22>
       <p10_23>10</p10_23>
       <p10_24>10</p10_24>
       <p11_1>Poznań</p11_1>
       <p11_2>test pola tekstowego</p11_2>
       <p11_3>test pola tekstowego</p11_3>
       <p11_4>test pola tekstowego</p11_4>
       <p11_5>test pola tekstowego</p11_5>
       <p11_6>test pola tekstowego</p11_6>
       <p11_7>test pola tekstowego</p11_7>
       <p11_8>10</p11_8>
       <p11_9>10</p11_9>
       <p11_10>10</p11_10>
       <p11_11>10</p11_11>
       <p11_12>10</p11_12>
       <p11_13>10</p11_13>
       <p11_14>10</p11_14>
       <p11_15>10</p11_15>
       <p11_16>10</p11_16>
       <p11_17>10</p11_17>
       <p11_18>10</p11_18>
       <p11_19>10</p11_19>
       <p11_20>10</p11_20>
       <p11_21>10</p11_21>
       <p11_22>10</p11_22>
       <p11_23>10</p11_23>
       <p11_24>10</p11_24>
       <p12_1>Poznań</p12_1>
       <p12_2>test pola tekstowego</p12_2>
       <p12_3>test pola tekstowego</p12_3>
       <p12_4>test pola tekstowego</p12_4>
       <p12_5>test pola tekstowego</p12_5>
       <p12_6>test pola tekstowego</p12_6>
       <p12_7>test pola tekstowego</p12_7>
       <p12_8>10</p12_8>
       <p12_9>10</p12_9>
       <p12_10>10</p12_10>
       <p12_11>10</p12_11>
       <p12_12>10</p12_12>
       <p12_13>10</p12_13>
       <p12_14>10</p12_14>
       <p12_15>10</p12_15>
       <p12_16>10</p12_16>
       <p12_17>10</p12_17>
       <p12_18>10</p12_18>
       <p12_19>10</p12_19>
       <p12_20>10</p12_20>
       <p12_21>10</p12_21>
       <p12_22>10</p12_22>
       <p12_23>10</p12_23>
       <p12_24>10</p12_24>
       <p13_1>Poznań</p13_1>
       <p13_2>test pola tekstowego</p13_2>
       <p13_3>test pola tekstowego</p13_3>
       <p13_4>test pola tekstowego</p13_4>
       <p13_5>test pola tekstowego</p13_5>
       <p13_6>test pola tekstowego</p13_6>
       <p13_7>test pola tekstowego</p13_7>
       <p13_8>10</p13_8>
       <p13_9>10</p13_9>
       <p13_10>10</p13_10>
       <p13_11>10</p13_11>
       <p13_12>10</p13_12>
       <p13_13>10</p13_13>
       <p13_14>10</p13_14>
       <p13_15>10</p13_15>
       <p13_16>10</p13_16>
       <p13_17>10</p13_17>
       <p13_18>10</p13_18>
       <p13_19>10</p13_19>
       <p13_20>10</p13_20>
       <p13_21>10</p13_21>
       <p13_22>10</p13_22>
       <p13_23>10</p13_23>
       <p13_24>10</p13_24>
       <p14_1>Poznań</p14_1>
       <p14_2>test pola tekstowego</p14_2>
       <p14_3>test pola tekstowego</p14_3>
       <p14_4>test pola tekstowego</p14_4>
       <p14_5>test pola tekstowego</p14_5>
       <p14_6>test pola tekstowego</p14_6>
       <p14_7>test pola tekstowego</p14_7>
       <p14_8>10</p14_8>
       <p14_9>10</p14_9>
       <p14_10>10</p14_10>
       <p14_11>10</p14_11>
       <p14_12>10</p14_12>
       <p14_13>10</p14_13>
       <p14_14>10</p14_14>
       <p14_15>10</p14_15>
       <p14_16>10</p14_16>
       <p14_17>10</p14_17>
       <p14_18>10</p14_18>
       <p14_19>10</p14_19>
       <p14_20>10</p14_20>
       <p14_21>10</p14_21>
       <p14_22>10</p14_22>
       <p14_23>10</p14_23>
       <p14_24>10</p14_24>
       <p15_1>Poznań</p15_1>
       <p15_2>test pola tekstowego</p15_2>
       <p15_3>test pola tekstowego</p15_3>
       <p15_4>test pola tekstowego</p15_4>
       <p15_5>test pola tekstowego</p15_5>
       <p15_6>test pola tekstowego</p15_6>
       <p15_7>test pola tekstowego</p15_7>
       <p15_8>10</p15_8>
       <p15_9>10</p15_9>
       <p15_10>10</p15_10>
       <p15_11>10</p15_11>
       <p15_12>10</p15_12>
       <p15_13>10</p15_13>
       <p15_14>10</p15_14>
       <p15_15>10</p15_15>
       <p15_16>10</p15_16>
       <p15_17>10</p15_17>
       <p15_18>10</p15_18>
       <p15_19>10</p15_19>
       <p15_20>10</p15_20>
       <p15_21>10</p15_21>
       <p15_22>10</p15_22>
       <p15_23>10</p15_23>
       <p15_24>10</p15_24>
       <p16_1>Poznań</p16_1>
       <p16_2>test pola tekstowego</p16_2>
       <p16_3>test pola tekstowego</p16_3>
       <p16_4>test pola tekstowego</p16_4>
       <p16_5>test pola tekstowego</p16_5>
       <p16_6>test pola tekstowego</p16_6>
       <p16_7>test pola tekstowego</p16_7>
       <p16_8>10</p16_8>
       <p16_9>10</p16_9>
       <p16_10>10</p16_10>
       <p16_11>10</p16_11>
       <p16_12>10</p16_12>
       <p16_13>10</p16_13>
       <p16_14>10</p16_14>
       <p16_15>10</p16_15>
       <p16_16>10</p16_16>
       <p16_17>10</p16_17>
       <p16_18>10</p16_18>
       <p16_19>10</p16_19>
       <p16_20>10</p16_20>
       <p16_21>10</p16_21>
       <p16_22>10</p16_22>
       <p16_23>10</p16_23>
       <p16_24>10</p16_24>
       <p17_1>Poznań</p17_1>
       <p17_2>test pola tekstowego</p17_2>
       <p17_3>test pola tekstowego</p17_3>
       <p17_4>test pola tekstowego</p17_4>
       <p17_5>test pola tekstowego</p17_5>
       <p17_6>test pola tekstowego</p17_6>
       <p17_7>test pola tekstowego</p17_7>
       <p17_8>10</p17_8>
       <p17_9>10</p17_9>
       <p17_10>10</p17_10>
       <p17_11>10</p17_11>
       <p17_12>10</p17_12>
       <p17_13>10</p17_13>
       <p17_14>10</p17_14>
       <p17_15>10</p17_15>
       <p17_16>10</p17_16>
       <p17_17>10</p17_17>
       <p17_18>10</p17_18>
       <p17_19>10</p17_19>
       <p17_20>10</p17_20>
       <p17_21>10</p17_21>
       <p17_22>10</p17_22>
       <p17_23>10</p17_23>
       <p17_24>10</p17_24>
       <p18_1>Poznań</p18_1>
       <p18_2>test pola tekstowego</p18_2>
       <p18_3>test pola tekstowego</p18_3>
       <p18_4>test pola tekstowego</p18_4>
       <p18_5>test pola tekstowego</p18_5>
       <p18_6>test pola tekstowego</p18_6>
       <p18_7>test pola tekstowego</p18_7>
       <p18_8>10</p18_8>
       <p18_9>10</p18_9>
       <p18_10>10</p18_10>
       <p18_11>10</p18_11>
       <p18_12>10</p18_12>
       <p18_13>10</p18_13>
       <p18_14>10</p18_14>
       <p18_15>10</p18_15>
       <p18_16>10</p18_16>
       <p18_17>10</p18_17>
       <p18_18>10</p18_18>
       <p18_19>10</p18_19>
       <p18_20>10</p18_20>
       <p18_21>10</p18_21>
       <p18_22>10</p18_22>
       <p18_23>10</p18_23>
       <p18_24>10</p18_24>
       <p19_1>Poznań</p19_1>
       <p19_2>test pola tekstowego</p19_2>
       <p19_3>test pola tekstowego</p19_3>
       <p19_4>test pola tekstowego</p19_4>
       <p19_5>test pola tekstowego</p19_5>
       <p19_6>test pola tekstowego</p19_6>
       <p19_7>test pola tekstowego</p19_7>
       <p19_8>10</p19_8>
       <p19_9>10</p19_9>
       <p19_10>10</p19_10>
       <p19_11>10</p19_11>
       <p19_12>10</p19_12>
       <p19_13>10</p19_13>
       <p19_14>10</p19_14>
       <p19_15>10</p19_15>
       <p19_16>10</p19_16>
       <p19_17>10</p19_17>
       <p19_18>10</p19_18>
       <p19_19>10</p19_19>
       <p19_20>10</p19_20>
       <p19_21>10</p19_21>
       <p19_22>10</p19_22>
       <p19_23>10</p19_23>
       <p19_24>10</p19_24>
       <p20_1>Poznań</p20_1>
       <p20_2>test pola tekstowego</p20_2>
       <p20_3>test pola tekstowego</p20_3>
       <p20_4>test pola tekstowego</p20_4>
       <p20_5>test pola tekstowego</p20_5>
       <p20_6>test pola tekstowego</p20_6>
       <p20_7>test pola tekstowego</p20_7>
       <p20_8>10</p20_8>
       <p20_9>10</p20_9>
       <p20_10>10</p20_10>
       <p20_11>10</p20_11>
       <p20_12>10</p20_12>
       <p20_13>10</p20_13>
       <p20_14>10</p20_14>
       <p20_15>10</p20_15>
       <p20_16>10</p20_16>
       <p20_17>10</p20_17>
       <p20_18>10</p20_18>
       <p20_19>10</p20_19>
       <p20_20>10</p20_20>
       <p20_21>10</p20_21>
       <p20_22>10</p20_22>
       <p20_23>10</p20_23>
       <p20_24>10</p20_24>
       <p21_1>Poznań</p21_1>
       <p21_2>test pola tekstowego</p21_2>
       <p21_3>test pola tekstowego</p21_3>
       <p21_4>test pola tekstowego</p21_4>
       <p21_5>test pola tekstowego</p21_5>
       <p21_6>test pola tekstowego</p21_6>
       <p21_7>test pola tekstowego</p21_7>
       <p21_8>10</p21_8>
       <p21_9>10</p21_9>
       <p21_10>10</p21_10>
       <p21_11>10</p21_11>
       <p21_12>10</p21_12>
       <p21_13>10</p21_13>
       <p21_14>10</p21_14>
       <p21_15>10</p21_15>
       <p21_16>10</p21_16>
       <p21_17>10</p21_17>
       <p21_18>10</p21_18>
       <p21_19>10</p21_19>
       <p21_20>10</p21_20>
       <p21_21>10</p21_21>
       <p21_22>10</p21_22>
       <p21_23>10</p21_23>
       <p21_24>10</p21_24>
       <p22_1>Poznań</p22_1>
       <p22_2>test pola tekstowego</p22_2>
       <p22_3>test pola tekstowego</p22_3>
       <p22_4>test pola tekstowego</p22_4>
       <p22_5>test pola tekstowego</p22_5>
       <p22_6>test pola tekstowego</p22_6>
       <p22_7>test pola tekstowego</p22_7>
       <p22_8>10</p22_8>
       <p22_9>10</p22_9>
       <p22_10>10</p22_10>
       <p22_11>10</p22_11>
       <p22_12>10</p22_12>
       <p22_13>10</p22_13>
       <p22_14>10</p22_14>
       <p22_15>10</p22_15>
       <p22_16>10</p22_16>
       <p22_17>10</p22_17>
       <p22_18>10</p22_18>
       <p22_19>10</p22_19>
       <p22_20>10</p22_20>
       <p22_21>10</p22_21>
       <p22_22>10</p22_22>
       <p22_23>10</p22_23>
       <p22_24>10</p22_24>
       <p23_1>Poznań</p23_1>
       <p23_2>test pola tekstowego</p23_2>
       <p23_3>test pola tekstowego</p23_3>
       <p23_4>test pola tekstowego</p23_4>
       <p23_5>test pola tekstowego</p23_5>
       <p23_6>test pola tekstowego</p23_6>
       <p23_7>test pola tekstowego</p23_7>
       <p23_8>10</p23_8>
       <p23_9>10</p23_9>
       <p23_10>10</p23_10>
       <p23_11>10</p23_11>
       <p23_12>10</p23_12>
       <p23_13>10</p23_13>
       <p23_14>10</p23_14>
       <p23_15>10</p23_15>
       <p23_16>10</p23_16>
       <p23_17>10</p23_17>
       <p23_18>10</p23_18>
       <p23_19>10</p23_19>
       <p23_20>10</p23_20>
       <p23_21>10</p23_21>
       <p23_22>10</p23_22>
       <p23_23>10</p23_23>
       <p23_24>10</p23_24>
       <p24_1>Poznań</p24_1>
       <p24_2>test pola tekstowego</p24_2>
       <p24_3>test pola tekstowego</p24_3>
       <p24_4>test pola tekstowego</p24_4>
       <p24_5>test pola tekstowego</p24_5>
       <p24_6>test pola tekstowego</p24_6>
       <p24_7>test pola tekstowego</p24_7>
       <p24_8>10</p24_8>
       <p24_9>10</p24_9>
       <p24_10>10</p24_10>
       <p24_11>10</p24_11>
       <p24_12>10</p24_12>
       <p24_13>10</p24_13>
       <p24_14>10</p24_14>
       <p24_15>10</p24_15>
       <p24_16>10</p24_16>
       <p24_17>10</p24_17>
       <p24_18>10</p24_18>
       <p24_19>10</p24_19>
       <p24_20>10</p24_20>
       <p24_21>10</p24_21>
       <p24_22>10</p24_22>
       <p24_23>10</p24_23>
       <p24_24>10</p24_24>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>