Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS M-01 (2015) (archiwalny) Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych w 2015 r.Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6098598</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[nazwaPelna]</p0_1>
       <p0_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>[ulica]</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>[nr domu]</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_2_subfield_3>
       <p0_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>[poczta]</p0_3_subfield_1>
       <p0_4>[REGON]</p0_4>
       <p0_5>[Mail]</p0_5>
       <p1_1> / 1:jednostki komunalne / 2:zakłady pracy / 3:Skarb Państwa / 4:spółdzielnie mieszkaniowe / 5:towarzystwa budownictwa społecznego / 6:inne / 7:wspólnoty mieszkaniowe</p1_1>
       <p1_2>[Pole tekstowe]</p1_2>
       <p1_3>[Pole tekstowe]</p1_3>
       <p1_4>[Pole tekstowe]</p1_4>
       <p2_1>[REGON]</p2_1>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p3_>
       <p4_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_1_2>
       <p4_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_2_2>
       <p4_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_1_3>
       <p4_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_2_3>
       <p4_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_1_4>
       <p4_2_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_2_4>
       <p4_1_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_1_6>
       <p4_2_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_2_6>
       <p4_1_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_1_7>
       <p4_2_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_2_7>
       <p4_1_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_1_8>
       <p4_2_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_2_8>
       <p5_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_1_1>
       <p5_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_2_1>
       <p5_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_1_2>
       <p5_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_2_2>
       <p5_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_1_3>
       <p5_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_2_3>
       <p5_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_1_4>
       <p5_2_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_2_4>
       <p8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1>
       <p8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_2>
       <p9_1>[pole wielowierszowe]</p9_1>
       <p9_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_1_1>
       <p9_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_1_2>
       <p9_2>[pole wielowierszowe]</p9_2>
       <p9_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_2_1>
       <p9_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_2_2>
       <p9_3>[pole wielowierszowe]</p9_3>
       <p9_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_3_1>
       <p9_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_3_2>
       <p9_4>[pole wielowierszowe]</p9_4>
       <p9_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_4_1>
       <p9_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_4_2>
       <p9_5>[pole wielowierszowe]</p9_5>
       <p9_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_5_1>
       <p9_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_5_2>
       <p9_6>[pole wielowierszowe]</p9_6>
       <p9_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_6_1>
       <p9_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_6_2>
       <p9_7>[pole wielowierszowe]</p9_7>
       <p9_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_7_1>
       <p9_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_7_2>
       <p9_8>[pole wielowierszowe]</p9_8>
       <p9_8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_8_1>
       <p9_8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_8_2>
       <p9_9>[pole wielowierszowe]</p9_9>
       <p9_9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_9_1>
       <p9_9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_9_2>
       <p9_10>[pole wielowierszowe]</p9_10>
       <p9_10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_10_1>
       <p9_10_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_10_2>
       <p9_11>[pole wielowierszowe]</p9_11>
       <p9_11_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_11_1>
       <p9_11_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_11_2>
       <p9_12>[pole wielowierszowe]</p9_12>
       <p9_12_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_12_1>
       <p7_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_1_1>
       <p7_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_1_2>
       <p7_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_2_1>
       <p7_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_2_2>
       <p7_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_3_1>
       <p7_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_3_2>
       <p8_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1_1>
       <p8_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1_2>
       <p8_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_2_1>
       <p8_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_2_2>
       <p8_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_3_1>
       <p8_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_3_2>
       <p10_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_1_1>
       <p10_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_1_2>
       <p10_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_2_1>
       <p10_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_2_2>
       <p10_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_3_1>
       <p10_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_3_2>
       <p10_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_4_1>
       <p10_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_4_2>
       <p10_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_5_1>
       <p10_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_6_1>
       <p10_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_7_1>
       <p10_8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_8_1>
       <p10_9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_9_1>
       <p10_10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_10_1>
       <p11_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_1_1>
       <p11_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_1_2>
       <p11_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_1_3>
       <p11_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_1_4>
       <p11_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_2_1>
       <p11_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_2_2>
       <p11_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_2_3>
       <p11_2_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_2_4>
       <p11_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_3_1>
       <p11_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_3_2>
       <p11_3_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_3_3>
       <p11_3_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_3_4>
       <p11_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_4_1>
       <p11_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_4_2>
       <p11_4_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_4_3>
       <p11_4_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_4_4>
       <p11_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_5_1>
       <p11_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_5_2>
       <p11_5_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_5_3>
       <p11_5_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_5_4>
       <p11_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_6_1>
       <p11_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_6_2>
       <p11_6_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_6_3>
       <p11_6_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_6_4>
       <p11_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_7_1>
       <p11_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_7_2>
       <p11_7_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_7_3>
       <p11_7_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_7_4>
       <p11_8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_8_1>
       <p11_8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_8_2>
       <p11_8_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_8_3>
       <p11_8_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_8_4>
       <p11_9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_9_1>
       <p11_9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_9_2>
       <p11_9_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_9_3>
       <p11_9_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_9_4>
       <p11_10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_10_1>
       <p11_10_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_10_2>
       <p11_10_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_10_3>
       <p11_10_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_10_4>
       <p11_11_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_11_1>
       <p11_11_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_11_2>
       <p11_11_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_11_3>
       <p11_11_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_11_4>
       <p12_1_1>[Pole tekstowe]</p12_1_1>
       <p12_1_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_1_2>
       <p12_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_1_3>
       <p12_2_1>[Pole tekstowe]</p12_2_1>
       <p12_2_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_2_2>
       <p12_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_2_3>
       <p12_3_1>[Pole tekstowe]</p12_3_1>
       <p12_3_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_3_2>
       <p12_3_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_3_3>
       <p12_4_1>[Pole tekstowe]</p12_4_1>
       <p12_4_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_4_2>
       <p12_4_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_4_3>
       <p12_5_1>[Pole tekstowe]</p12_5_1>
       <p12_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_5_2>
       <p12_5_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_5_3>
       <p13>[pole wielowierszowe]</p13>
       <p14_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_1>
       <p14_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_2>
       <p15>[Mail]</p15>
       <p16_subfield_0>[imię]</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>[nazwisko]</p16_subfield_1>
       <p17>[Telefon]</p17>
       <p18>[miejscowość]</p18>
       <p19>[Data wypełnienia]</p19>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS M-01 (2015)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6098598</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>Pełna nazwa testowa</p0_1>
       <p0_2_subfield_0>Poznań</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>Strzelecka</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>1</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>1</p0_2_subfield_3>
       <p0_3_subfield_0>61-155</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>Poznań</p0_3_subfield_1>
       <p0_4>773461194</p0_4>
       <p0_5>test@test.pl</p0_5>
       <p1_1></p1_1>
       <p1_2>test pola tekstowego</p1_2>
       <p1_3>test pola tekstowego</p1_3>
       <p1_4>test pola tekstowego</p1_4>
       <p2_1>773461194</p2_1>
       <p3_>1</p3_>
       <p4_1_2>10</p4_1_2>
       <p4_2_2>10</p4_2_2>
       <p4_1_3>10</p4_1_3>
       <p4_2_3>10</p4_2_3>
       <p4_1_4>10</p4_1_4>
       <p4_2_4>10</p4_2_4>
       <p4_1_6>10</p4_1_6>
       <p4_2_6>10</p4_2_6>
       <p4_1_7>10</p4_1_7>
       <p4_2_7>10</p4_2_7>
       <p4_1_8>10</p4_1_8>
       <p4_2_8>10</p4_2_8>
       <p5_1_1>10</p5_1_1>
       <p5_2_1>10</p5_2_1>
       <p5_1_2>10</p5_1_2>
       <p5_2_2>10</p5_2_2>
       <p5_1_3>10</p5_1_3>
       <p5_2_3>10</p5_2_3>
       <p5_1_4>10</p5_1_4>
       <p5_2_4>10</p5_2_4>
       <p8_1>10</p8_1>
       <p8_2>10</p8_2>
       <p9_1>to jest pole wielowierszowe</p9_1>
       <p9_1_1>10</p9_1_1>
       <p9_1_2>10</p9_1_2>
       <p9_2>to jest pole wielowierszowe</p9_2>
       <p9_2_1>10</p9_2_1>
       <p9_2_2>10</p9_2_2>
       <p9_3>to jest pole wielowierszowe</p9_3>
       <p9_3_1>10</p9_3_1>
       <p9_3_2>10</p9_3_2>
       <p9_4>to jest pole wielowierszowe</p9_4>
       <p9_4_1>10</p9_4_1>
       <p9_4_2>10</p9_4_2>
       <p9_5>to jest pole wielowierszowe</p9_5>
       <p9_5_1>10</p9_5_1>
       <p9_5_2>10</p9_5_2>
       <p9_6>to jest pole wielowierszowe</p9_6>
       <p9_6_1>10</p9_6_1>
       <p9_6_2>10</p9_6_2>
       <p9_7>to jest pole wielowierszowe</p9_7>
       <p9_7_1>10</p9_7_1>
       <p9_7_2>10</p9_7_2>
       <p9_8>to jest pole wielowierszowe</p9_8>
       <p9_8_1>10</p9_8_1>
       <p9_8_2>10</p9_8_2>
       <p9_9>to jest pole wielowierszowe</p9_9>
       <p9_9_1>10</p9_9_1>
       <p9_9_2>10</p9_9_2>
       <p9_10>to jest pole wielowierszowe</p9_10>
       <p9_10_1>10</p9_10_1>
       <p9_10_2>10</p9_10_2>
       <p9_11>to jest pole wielowierszowe</p9_11>
       <p9_11_1>10</p9_11_1>
       <p9_11_2>10</p9_11_2>
       <p9_12>to jest pole wielowierszowe</p9_12>
       <p9_12_1>10</p9_12_1>
       <p7_1_1>10</p7_1_1>
       <p7_1_2>10</p7_1_2>
       <p7_2_1>10</p7_2_1>
       <p7_2_2>10</p7_2_2>
       <p7_3_1>10</p7_3_1>
       <p7_3_2>10</p7_3_2>
       <p8_1_1>10</p8_1_1>
       <p8_1_2>10</p8_1_2>
       <p8_2_1>10</p8_2_1>
       <p8_2_2>10</p8_2_2>
       <p8_3_1>10</p8_3_1>
       <p8_3_2>10</p8_3_2>
       <p10_1_1>10</p10_1_1>
       <p10_1_2>10</p10_1_2>
       <p10_2_1>10</p10_2_1>
       <p10_2_2>10</p10_2_2>
       <p10_3_1>10</p10_3_1>
       <p10_3_2>10</p10_3_2>
       <p10_4_1>10</p10_4_1>
       <p10_4_2>10</p10_4_2>
       <p10_5_1>10</p10_5_1>
       <p10_6_1>10</p10_6_1>
       <p10_7_1>10</p10_7_1>
       <p10_8_1>10</p10_8_1>
       <p10_9_1>10</p10_9_1>
       <p10_10_1>10</p10_10_1>
       <p11_1_1>10</p11_1_1>
       <p11_1_2>10</p11_1_2>
       <p11_1_3>10</p11_1_3>
       <p11_1_4>10</p11_1_4>
       <p11_2_1>10</p11_2_1>
       <p11_2_2>10</p11_2_2>
       <p11_2_3>10</p11_2_3>
       <p11_2_4>10</p11_2_4>
       <p11_3_1>10</p11_3_1>
       <p11_3_2>10</p11_3_2>
       <p11_3_3>10</p11_3_3>
       <p11_3_4>10</p11_3_4>
       <p11_4_1>10</p11_4_1>
       <p11_4_2>10</p11_4_2>
       <p11_4_3>10</p11_4_3>
       <p11_4_4>10</p11_4_4>
       <p11_5_1>10</p11_5_1>
       <p11_5_2>10</p11_5_2>
       <p11_5_3>10</p11_5_3>
       <p11_5_4>10</p11_5_4>
       <p11_6_1>10</p11_6_1>
       <p11_6_2>10</p11_6_2>
       <p11_6_3>10</p11_6_3>
       <p11_6_4>10</p11_6_4>
       <p11_7_1>10</p11_7_1>
       <p11_7_2>10</p11_7_2>
       <p11_7_3>10</p11_7_3>
       <p11_7_4>10</p11_7_4>
       <p11_8_1>10</p11_8_1>
       <p11_8_2>10</p11_8_2>
       <p11_8_3>10</p11_8_3>
       <p11_8_4>10</p11_8_4>
       <p11_9_1>10</p11_9_1>
       <p11_9_2>10</p11_9_2>
       <p11_9_3>10</p11_9_3>
       <p11_9_4>10</p11_9_4>
       <p11_10_1>10</p11_10_1>
       <p11_10_2>10</p11_10_2>
       <p11_10_3>10</p11_10_3>
       <p11_10_4>10</p11_10_4>
       <p11_11_1>10</p11_11_1>
       <p11_11_2>10</p11_11_2>
       <p11_11_3>10</p11_11_3>
       <p11_11_4>10</p11_11_4>
       <p12_1_1>1</p12_1_1>
       <p12_1_2>10</p12_1_2>
       <p12_1_3>10</p12_1_3>
       <p12_2_1>1</p12_2_1>
       <p12_2_2>10</p12_2_2>
       <p12_2_3>10</p12_2_3>
       <p12_3_1>1</p12_3_1>
       <p12_3_2>10</p12_3_2>
       <p12_3_3>10</p12_3_3>
       <p12_4_1>1</p12_4_1>
       <p12_4_2>10</p12_4_2>
       <p12_4_3>10</p12_4_3>
       <p12_5_1>1</p12_5_1>
       <p12_5_2>10</p12_5_2>
       <p12_5_3>10</p12_5_3>
       <p13>to jest pole wielowierszowe</p13>
       <p14_1>10</p14_1>
       <p14_2>10</p14_2>
       <p15>test@test.pl</p15>
       <p16_subfield_0>Jan</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>Kowalski</p16_subfield_1>
       <p17>500600400</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>30-10-2014</p19>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>