Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: EKUZ (prac) (archiwalny) Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTAPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6104623</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_>
       <p1_0>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p1_0>
       <p1_01>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p1_01>
       <p1_1>[PESEL]</p1_1>
       <p1_2>[dataUrodzenia]</p1_2>
       <p1_3>[pierwszeImie]</p1_3>
       <p1_4>[nazwisko]</p1_4>
       <p1_5_subfield_0>[telefon]</p1_5_subfield_0>
       <p1_5_subfield_1>[e-mail]</p1_5_subfield_1>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4_>
       <p4_4>[Pole tekstowe]</p4_4>
       <p4_0_subfield_1>[nazwisko]</p4_0_subfield_1>
       <p4_0_subfield_0>[imię]</p4_0_subfield_0>
       <p4_5>[UlicaKor]</p4_5>
       <p4_6>[NrDomuKor]</p4_6>
       <p4_7>[NrLokaluKor]</p4_7>
       <p4_8>[KodPocztowyKor]</p4_8>
       <p4_9>[MiejscowoscKor]</p4_9>
       <p4_10>[PocztaKor]</p4_10>
       <p4_11>[KrajKor]</p4_11>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p5_3>[Data wypełnienia]</p5_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>EKUZ (prac)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6104623</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_>1</p0_>
       <p1_0>1</p1_0>
       <p1_01>NR-4321</p1_01>
       <p1_1>23050608219</p1_1>
       <p1_2>30-10-1985</p1_2>
       <p1_3>Jan</p1_3>
       <p1_4>Kowalski</p1_4>
       <p1_5_subfield_0>500600400</p1_5_subfield_0>
       <p1_5_subfield_1>test@test.pl</p1_5_subfield_1>
       <p2_>1</p2_>
       <p3_>1</p3_>
       <p4_>1</p4_>
       <p4_4>test pola tekstowego</p4_4>
       <p4_0_subfield_1>Kowalski</p4_0_subfield_1>
       <p4_0_subfield_0>Jan</p4_0_subfield_0>
       <p4_5>Półwiejska</p4_5>
       <p4_6>1</p4_6>
       <p4_7>1</p4_7>
       <p4_8>61-155</p4_8>
       <p4_9>Poznań</p4_9>
       <p4_10>Poznań</p4_10>
       <p4_11>PL</p4_11>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p5_>1</p5_>
       <p5_3>30-10-2014</p5_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>