Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS-RD-WPE-01 (archiwalny) Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6113731</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</pI_1_subfield_0>
       <pII_>[Wartość wyboru w polu pII. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_>
       <pIII_1>[NIP]</pIII_1>
       <pIII_2>[REGON]</pIII_2>
       <pIII_3>[PESEL]</pIII_3>
       <pIII_4>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pIII_4>
       <pIII_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIII_5>
       <pIII_6>[nazwa]</pIII_6>
       <pIII_7_1>[nazwaPelna]</pIII_7_1>
       <pIII_7_2>[Pole tekstowe]</pIII_7_2>
       <pIII_8>[nazwisko]</pIII_8>
       <pIII_9>[pierwszeImie]</pIII_9>
       <pII_10>[dataUrodzenia]</pII_10>
       <pIV_1>[KodPocztowy]</pIV_1>
       <pIV_2>[Poczta]</pIV_2>
       <pIV_3>[Gmina]</pIV_3>
       <pIV_4>[Miejscowosc]</pIV_4>
       <pIV_5>[Ulica]</pIV_5>
       <pIV_6>[NrDomu]</pIV_6>
       <pIV_7>[NrLokalu]</pIV_7>
       <pIII_8_4>[Telefon]</pIII_8_4>
       <pIV_9>[kraj]</pIV_9>
       <pIV_10>[Pole tekstowe]</pIV_10>
       <pIV_11>[kraj]</pIV_11>
       <pIV_12>[Mail]</pIV_12>
       <pV_1_1>[Pole tekstowe]</pV_1_1>
       <pV_1_2>[Pole tekstowe]</pV_1_2>
       <pV_1_3>[Pole tekstowe]</pV_1_3>
       <pV_2_>[Wartość wyboru w polu pV_2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pV_2_>
       <pVI_1>[pole wielowierszowe]</pVI_1>
       <pVII_1>[rok]</pVII_1>
       <pVII_2>[rok]</pVII_2>
       <pVII_3>[rok]</pVII_3>
       <pVII_4>[rok]</pVII_4>
       <pVII_1_>[Wartość wyboru w polu pVII_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</pVII_1_>
       <pVII_2_>[Wartość wyboru w polu pVII_2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</pVII_2_>
       <pVII_3_>[Wartość wyboru w polu pVII_3. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</pVII_3_>
       <pVII_4_>[Wartość wyboru w polu pVII_4. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</pVII_4_>
       <pVIII_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pVIII_1>
       <pIX_1>[miejscowość]</pIX_1>
       <pIX_2>[Data wypełnienia]</pIX_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS-RD-WPE-01</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6113731</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1_subfield_0>26</pI_1_subfield_0>
       <pII_>1</pII_>
       <pIII_1>8875155741</pIII_1>
       <pIII_2>773461194</pIII_2>
       <pIII_3>23050608219</pIII_3>
       <pIII_4>1</pIII_4>
       <pIII_5>nr-test</pIII_5>
       <pIII_6>nazwa testowa</pIII_6>
       <pIII_7_1>Pełna nazwa testowa</pIII_7_1>
       <pIII_7_2>test pola tekstowego</pIII_7_2>
       <pIII_8>Kowalski</pIII_8>
       <pIII_9>Jan</pIII_9>
       <pII_10>30-10-1985</pII_10>
       <pIV_1>61-155</pIV_1>
       <pIV_2>Poznań</pIV_2>
       <pIV_3>Poznań</pIV_3>
       <pIV_4>Poznań</pIV_4>
       <pIV_5>Strzelecka</pIV_5>
       <pIV_6>1</pIV_6>
       <pIV_7>1</pIV_7>
       <pIII_8_4>500600400</pIII_8_4>
       <pIV_9>PL</pIV_9>
       <pIV_10>test pola tekstowego</pIV_10>
       <pIV_11>PL</pIV_11>
       <pIV_12>test@test.pl</pIV_12>
       <pV_1_1>test pola tekstowego</pV_1_1>
       <pV_1_2>test pola tekstowego</pV_1_2>
       <pV_1_3>test pola tekstowego</pV_1_3>
       <pV_2_>1</pV_2_>
       <pVI_1>to jest pole wielowierszowe</pVI_1>
       <pVII_1></pVII_1>
       <pVII_2></pVII_2>
       <pVII_3></pVII_3>
       <pVII_4></pVII_4>
       <pVII_1_>1</pVII_1_>
       <pVII_2_>1</pVII_2_>
       <pVII_3_>1</pVII_3_>
       <pVII_4_>1</pVII_4_>
       <pVIII_1>10</pVIII_1>
       <pIX_1>Poznań</pIX_1>
       <pIX_2>30-10-2014</pIX_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>