Pola formularza

Formularz: Ppwg-oc Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa - książeczka opłat czynszowych / mieszkaniowych



Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6113763</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pO7_1a_4>[Rachunek]</pO7_1a_4>
       <pO1_3>[nazwaPelna]</pO1_3>
       <pO1_4_subfield_0>[miejscowość]</pO1_4_subfield_0>
       <pO1_4_subfield_1>[ulica]</pO1_4_subfield_1>
       <pO1_4_subfield_2>[nr domu]</pO1_4_subfield_2>
       <pO1_4_subfield_3>[nr lokalu]</pO1_4_subfield_3>
       <pO1_5_subfield_0>[kod pocztowy]</pO1_5_subfield_0>
       <pO1_5_subfield_1>[poczta]</pO1_5_subfield_1>
       <pO1_6>[Pole tekstowe]</pO1_6>
       <pO4_>[Wartość wyboru w polu pO4. Dostępne wartości: 1 2 ]</pO4_>
       <pO6_1>[Pole kwoty]</pO6_1>
       <pO7_1a>[Rachunek]</pO7_1a>
       <pO8_3_subfield_0>[imię]</pO8_3_subfield_0>
       <pO8_3_subfield_1>[nazwisko]</pO8_3_subfield_1>
       <pO8_4_subfield_0>[miejscowość]</pO8_4_subfield_0>
       <pO8_4_subfield_1>[ulica]</pO8_4_subfield_1>
       <pO8_4_subfield_2>[nr domu]</pO8_4_subfield_2>
       <pO8_4_subfield_3>[nr lokalu]</pO8_4_subfield_3>
       <pO8_5_subfield_0>[kod pocztowy]</pO8_5_subfield_0>
       <pO8_5_subfield_1>[poczta]</pO8_5_subfield_1>
       <pO8_6>[Pole tekstowe]</pO8_6>
       <pO10_4>[Pole tekstowe]</pO10_4>
       <pO10_5>[Pole tekstowe]</pO10_5>
       <pO12>[data]</pO12>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>Ppwg-oc</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6113763</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pO7_1a_4>67123456780000000012345678</pO7_1a_4>
       <pO1_3>Pełna nazwa testowa</pO1_3>
       <pO1_4_subfield_0>Poznań</pO1_4_subfield_0>
       <pO1_4_subfield_1>Strzelecka</pO1_4_subfield_1>
       <pO1_4_subfield_2>1</pO1_4_subfield_2>
       <pO1_4_subfield_3>1</pO1_4_subfield_3>
       <pO1_5_subfield_0>61-155</pO1_5_subfield_0>
       <pO1_5_subfield_1>Poznań</pO1_5_subfield_1>
       <pO1_6>test pola tekstowego</pO1_6>
       <pO4_>1</pO4_>
       <pO6_1>10</pO6_1>
       <pO7_1a>453054504926965134154839080720</pO7_1a>
       <pO8_3_subfield_0>Jan</pO8_3_subfield_0>
       <pO8_3_subfield_1>Kowalski</pO8_3_subfield_1>
       <pO8_4_subfield_0>Poznań</pO8_4_subfield_0>
       <pO8_4_subfield_1>Strzelecka</pO8_4_subfield_1>
       <pO8_4_subfield_2>1</pO8_4_subfield_2>
       <pO8_4_subfield_3>1</pO8_4_subfield_3>
       <pO8_5_subfield_0>61-155</pO8_5_subfield_0>
       <pO8_5_subfield_1>Poznań</pO8_5_subfield_1>
       <pO8_6>test pola tekstowego</pO8_6>
       <pO10_4>test pola tekstowego</pO10_4>
       <pO10_5>test pola tekstowego</pO10_5>
       <pO12>1378289176463</pO12>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>