Pola formularza

Formularz: WUSJ Wypowiedzenie umowy spółki jawnejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6115950</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[miejsc]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p32>[pole wielowierszowe]</p32>
       <p33_subfield_0>[miejscowość]</p33_subfield_0>
       <p33_subfield_1>[ulica]</p33_subfield_1>
       <p33_subfield_2>[nr domu]</p33_subfield_2>
       <p33_subfield_3>[nr lokalu]</p33_subfield_3>
       <p56_subfield_0>[kod pocztowy]</p56_subfield_0>
       <p56_subfield_1>[poczta]</p56_subfield_1>
       <p39>[pole wielowierszowe]</p39>
       <p40_subfield_0>[miejscowość]</p40_subfield_0>
       <p40_subfield_1>[ulica]</p40_subfield_1>
       <p40_subfield_2>[nr domu]</p40_subfield_2>
       <p40_subfield_3>[nr lokalu]</p40_subfield_3>
       <p58_subfield_0>[kod pocztowy]</p58_subfield_0>
       <p58_subfield_1>[poczta]</p58_subfield_1>
       <p63>[nazwaPelna]</p63>
       <p64>[data]</p64>
       <p65>[fun]</p65>
       <p66_subfield_0>[miejscowość]</p66_subfield_0>
       <p66_subfield_1>[ulica]</p66_subfield_1>
       <p66_subfield_2>[nr domu]</p66_subfield_2>
       <p66_subfield_3>[nr lokalu]</p66_subfield_3>
       <p66_subfield_4>[kod pocztowy]</p66_subfield_4>
       <p66_subfield_5>[poczta]</p66_subfield_5>
       <p67>[pole wielowierszowe]</p67>
       <p69_subfield_0>[miejscowość]</p69_subfield_0>
       <p69_subfield_1>[ulica]</p69_subfield_1>
       <p69_subfield_2>[nr domu]</p69_subfield_2>
       <p69_subfield_3>[nr lokalu]</p69_subfield_3>
       <p69_subfield_4>[kod pocztowy]</p69_subfield_4>
       <p69_subfield_5>[poczta]</p69_subfield_5>
       <p70>[pole wielowierszowe]</p70>
       <p71_subfield_0>[miejscowość]</p71_subfield_0>
       <p71_subfield_1>[ulica]</p71_subfield_1>
       <p71_subfield_2>[nr domu]</p71_subfield_2>
       <p71_subfield_3>[nr lokalu]</p71_subfield_3>
       <p71_subfield_4>[kod pocztowy]</p71_subfield_4>
       <p71_subfield_5>[poczta]</p71_subfield_5>
       <p72>[pole wielowierszowe]</p72>
       <p73_subfield_0>[miejscowość]</p73_subfield_0>
       <p73_subfield_1>[ulica]</p73_subfield_1>
       <p73_subfield_2>[nr domu]</p73_subfield_2>
       <p73_subfield_3>[nr lokalu]</p73_subfield_3>
       <p73_subfield_4>[kod pocztowy]</p73_subfield_4>
       <p73_subfield_5>[poczta]</p73_subfield_5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WUSJ</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6115950</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p32>to jest pole wielowierszowe</p32>
       <p33_subfield_0>Poznań</p33_subfield_0>
       <p33_subfield_1>Strzelecka</p33_subfield_1>
       <p33_subfield_2>1</p33_subfield_2>
       <p33_subfield_3>1</p33_subfield_3>
       <p56_subfield_0>61-155</p56_subfield_0>
       <p56_subfield_1>Poznań</p56_subfield_1>
       <p39>to jest pole wielowierszowe</p39>
       <p40_subfield_0>Poznań</p40_subfield_0>
       <p40_subfield_1>Strzelecka</p40_subfield_1>
       <p40_subfield_2>1</p40_subfield_2>
       <p40_subfield_3>1</p40_subfield_3>
       <p58_subfield_0>61-155</p58_subfield_0>
       <p58_subfield_1>Poznań</p58_subfield_1>
       <p63>Pełna nazwa testowa</p63>
       <p64>30-10-1990</p64>
       <p65></p65>
       <p66_subfield_0>Poznań</p66_subfield_0>
       <p66_subfield_1>Strzelecka</p66_subfield_1>
       <p66_subfield_2>1</p66_subfield_2>
       <p66_subfield_3>1</p66_subfield_3>
       <p66_subfield_4>61-155</p66_subfield_4>
       <p66_subfield_5>Poznań</p66_subfield_5>
       <p67>to jest pole wielowierszowe</p67>
       <p69_subfield_0>Poznań</p69_subfield_0>
       <p69_subfield_1>Strzelecka</p69_subfield_1>
       <p69_subfield_2>1</p69_subfield_2>
       <p69_subfield_3>1</p69_subfield_3>
       <p69_subfield_4>61-155</p69_subfield_4>
       <p69_subfield_5>Poznań</p69_subfield_5>
       <p70>to jest pole wielowierszowe</p70>
       <p71_subfield_0>Poznań</p71_subfield_0>
       <p71_subfield_1>Strzelecka</p71_subfield_1>
       <p71_subfield_2>1</p71_subfield_2>
       <p71_subfield_3>1</p71_subfield_3>
       <p71_subfield_4>61-155</p71_subfield_4>
       <p71_subfield_5>Poznań</p71_subfield_5>
       <p72>to jest pole wielowierszowe</p72>
       <p73_subfield_0>Poznań</p73_subfield_0>
       <p73_subfield_1>Strzelecka</p73_subfield_1>
       <p73_subfield_2>1</p73_subfield_2>
       <p73_subfield_3>1</p73_subfield_3>
       <p73_subfield_4>61-155</p73_subfield_4>
       <p73_subfield_5>Poznań</p73_subfield_5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>