Pola formularza

Formularz: ZoCW Zawiadomienie o cesji wierzytelnościPola

  • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
  • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
  • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
  • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
  • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
  <Profiles type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBProfile">
      <FormsList type="Array">
        <item type="com.efile.data.DBForm">
          <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
          <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
          <forms type="Array">
            <item type="com.efile.data.FormFields">
              <typ>6116052</typ>
              <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
              <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
              <p1>[miejsc]</p1>
              <p2>[data]</p2>
              <p3_subfield_0>[imię]</p3_subfield_0>
              <p3_subfield_1>[nazwisko]</p3_subfield_1>
              <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
              <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
              <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
              <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
              <p5_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_subfield_0>
              <p5_subfield_1>[poczta]</p5_subfield_1>
              <p23>[pole wielowierszowe]</p23>
              <p24_subfield_0>[miejscowość]</p24_subfield_0>
              <p24_subfield_1>[ulica]</p24_subfield_1>
              <p24_subfield_2>[nr domu]</p24_subfield_2>
              <p24_subfield_3>[nr lokalu]</p24_subfield_3>
              <p25_subfield_0>[kod pocztowy]</p25_subfield_0>
              <p25_subfield_1>[poczta]</p25_subfield_1>
              <p26>[data]</p26>
              <p27>[wpis_umowa]</p27>
              <p28>[pole wielowierszowe]</p28>
              <p29>[pole wielowierszowe]</p29>
              <p30>[fun]</p30>
              <p31>[Rachunek]</p31>
              <p32>[wpis_umowa]</p32>

            </item>
          </forms>
        </item>
        <item type="com.efile.data.DBForm">
          <forms type="Array">
            <item type="com.efile.data.FormFields">
              [... kolejny formularz ...]
            </item>
          </forms>
          <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
        </item>
    
      </FormsList>
    </item>
  </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
  <Profiles type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBProfile">
      <FormsList type="Array">
        <item type="com.efile.data.DBForm">
          <title>ZoCW</title>
          <id>647394756</id>
          <forms type="Array">
            <item type="com.efile.data.FormFields">
              <typ>6116052</typ>
              <dataDod>1374565725382</dataDod>
              <dataMod>1374565725382</dataMod>
              <p1>Poznań</p1>
              <p2>30-10-1990</p2>
              <p3_subfield_0>Jan</p3_subfield_0>
              <p3_subfield_1>Kowalski</p3_subfield_1>
              <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
              <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
              <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
              <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
              <p5_subfield_0>61-155</p5_subfield_0>
              <p5_subfield_1>Poznań</p5_subfield_1>
              <p23>to jest pole wielowierszowe</p23>
              <p24_subfield_0>Poznań</p24_subfield_0>
              <p24_subfield_1>Strzelecka</p24_subfield_1>
              <p24_subfield_2>1</p24_subfield_2>
              <p24_subfield_3>1</p24_subfield_3>
              <p25_subfield_0>61-155</p25_subfield_0>
              <p25_subfield_1>Poznań</p25_subfield_1>
              <p26>30-10-1990</p26>
              <p27></p27>
              <p28>to jest pole wielowierszowe</p28>
              <p29>to jest pole wielowierszowe</p29>
              <p30></p30>
              <p31>453054504926965134154839080720</p31>
              <p32></p32>

            </item>
          </forms>
        </item>    
      </FormsList>
    </item>
  </Profiles>
</data>