Pola formularza

Formularz: FAT-1 (1) (archiwalny) Informacje o amerykańskich rachunkach raportowanychImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2016/06/20/3365/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6123059</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect946>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect946>
       <p1>[rok]</p1>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4>[nazwaPelna]</p4>
       <p5>[NIP]</p5>
       <p6>[GIIN]</p6>
       <p7>[kraj]</p7>
       <p8>[nazwaPelna]</p8>
       <p9>[NIP]</p9>
       <adres> / OECD301:adres zamieszkania lub firmowy / OECD302:adres zamieszkania / OECD303:adres firmowy / OECD304:adres siedziby / OECD305:adres nieokreślony</adres>
       <p10>[KodKraju]</p10>
       <p11>[Ulica]</p11>
       <p12>[NrDomu]</p12>
       <p13>[NrLokalu]</p13>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15>[Miejscowosc]</p15>
       <p16>[Skrytka]</p16>
       <p17>[KodPocztowy]</p17>
       <p18>[Poczta]</p18>
       <rect2086>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2086>
       <p56>[nazwaPelna]</p56>
       <p57>[Pole kwoty]</p57>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>FAT-1 (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6123059</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect946></rect946>
       <p1></p1>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4>Pełna nazwa testowa</p4>
       <p5>8875155741</p5>
       <p6>GW5M0G.99999.SL.248</p6>
       <p7>PL</p7>
       <p8>Pełna nazwa testowa</p8>
       <p9>8875155741</p9>
       <adres></adres>
       <p10>PL</p10>
       <p11>Strzelecka</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>111</p16>
       <p17>61-155</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <rect2086></rect2086>
       <p56>Pełna nazwa testowa</p56>
       <p57>10</p57>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>