Pola formularza

Formularz: UoP (od 2016) Umowa o pracę (okres próbny, czas nieokreślony, czas określony)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6126480</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p21>[miejsc]</p21>
       <p22>[data]</p22>
       <p23>[REGON]</p23>
       <p42>czas nieokreślony* / czas określony / okres próbny </p42>
       <p24>[data]</p24>
       <p25>[nazwaPelna]</p25>
       <p38>reprezentowaną / reprezentowanym*</p38>
       <p26_subfield_1>[nazwisko]</p26_subfield_1>
       <p26_subfield_0>[imię]</p26_subfield_0>
       <p28_subfield_1>[nazwisko]</p28_subfield_1>
       <p28_subfield_0>[imię]</p28_subfield_0>
       <p39>zamieszkałą / zamieszkałym*</p39>
       <p30_subfield_0>[miejscowość]</p30_subfield_0>
       <p30_subfield_1>[ulica]</p30_subfield_1>
       <p30_subfield_2>[nr domu]</p30_subfield_2>
       <p30_subfield_3>[nr lokalu]</p30_subfield_3>
       <p30_subfield_4>[kod pocztowy]</p30_subfield_4>
       <p30_subfield_5>[poczta]</p30_subfield_5>
       <p44>[fun]</p44>
       <p31>[wpis_umowa]</p31>
       <p32>[wpis_umowa]</p32>
       <p33>[wpis_umowa]</p33>
       <p34>[wpis_umowa]</p34>
       <p35>[wpis_umowa]</p35>
       <p41>[wpis_umowa]</p41>
       <p37>[data]</p37>
       <p43>zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy / wykonywanie pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym / wykonywanie pracy przez okres kadencji / inne obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy (podać przyczyny)</p43>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>UoP (od 2016)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6126480</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>30-10-1990</p22>
       <p23>773461194</p23>
       <p42>czas nieokreślony</p42>
       <p24>30-10-1990</p24>
       <p25>Pełna nazwa testowa</p25>
       <p38>reprezentowanym</p38>
       <p26_subfield_1>Kowalski</p26_subfield_1>
       <p26_subfield_0>Jan</p26_subfield_0>
       <p28_subfield_1>Kowalski</p28_subfield_1>
       <p28_subfield_0>Jan</p28_subfield_0>
       <p39>zamieszkałym</p39>
       <p30_subfield_0>Poznań</p30_subfield_0>
       <p30_subfield_1>Strzelecka</p30_subfield_1>
       <p30_subfield_2>1</p30_subfield_2>
       <p30_subfield_3>1</p30_subfield_3>
       <p30_subfield_4>61-155</p30_subfield_4>
       <p30_subfield_5>Poznań</p30_subfield_5>
       <p44></p44>
       <p31></p31>
       <p32></p32>
       <p33></p33>
       <p34></p34>
       <p35></p35>
       <p41></p41>
       <p37>30-10-1990</p37>
       <p43>zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy</p43>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>