Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: VAT-14/A (1) (archiwalny) Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6134016</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect3671>[Nagłówek]</rect3671>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p2>[Miesiąc na druku]</p2>
       <p3>[rok]</p3>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <pn5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pn5>
       <pm5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pm5>
       <p6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p6_subfield_>
       <p6_subfield_4>[nazwa pełna]</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_5>[REGON]</p6_subfield_5>
       <p6_subfield_1>[nazwisko]</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>[imię]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>[data urodzenia]</p6_subfield_3>
       <rect9359>[Pole powtarzalne]</rect9359>
       <pB1>[nazwaPelna]</pB1>
       <pB2>[NIP]</pB2>
       <pB3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB3>
       <pB4>[Pole tekstowe]</pB4>
       <pB5>[data]</pB5>
       <pB6>[Pole tekstowe]</pB6>
       <pB7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pB7>
       <pB8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pB8>
       <pB9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pB9>
       <pB10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pB10>
       <rect7004_4>[Pole podziału sekcji]</rect7004_4>
       <rect7004>[Koniec strony]</rect7004>
       <pageno2>[Numer strony]</pageno2>
       <pages2>[Liczba stron]</pages2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VAT-14/A (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6134016</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect3671></rect3671>
       <p1>8875155741</p1>
       <p2>09</p2>
       <p3>2013</p3>
       <p5_>1</p5_>
       <pn5>1</pn5>
       <pm5>1</pm5>
       <p6_subfield_>2</p6_subfield_>
       <p6_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_5>773461194</p6_subfield_5>
       <p6_subfield_1>Kowalski</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>Jan</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>30-10-1985</p6_subfield_3>
       <rect9359></rect9359>
       <pB1>Pełna nazwa testowa</pB1>
       <pB2>8875155741</pB2>
       <pB3>1</pB3>
       <pB4>test pola tekstowego</pB4>
       <pB5>30-10-1990</pB5>
       <pB6>test pola tekstowego</pB6>
       <pB7>10</pB7>
       <pB8>10</pB8>
       <pB9>10</pB9>
       <pB10>10</pB10>
       <rect7004_4></rect7004_4>
       <rect7004></rect7004>
       <pageno2></pageno2>
       <pages2></pages2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>