Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS RP-1EPOM (archiwalny) Wniosek o emeryturę pomostowąPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6135772</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_0>[Data wypełnienia]</pI_0>
       <pI_1_1>[PESEL]</pI_1_1>
       <pI_1_2>[NIP]</pI_1_2>
       <pI_1_3>[plec]</pI_1_3>
       <pI_1_4>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pI_1_4>
       <pI_1_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_1_5>
       <pI_1_6>[nazwisko]</pI_1_6>
       <pI_1_7>[nazwiskoRodowe]</pI_1_7>
       <pI_1_8>[Pole tekstowe]</pI_1_8>
       <pI_1_9>[pierwszeImie]</pI_1_9>
       <pI_1_10>[dataUrodzenia]</pI_1_10>
       <pI_1_11>[drugieImie]</pI_1_11>
       <pI_1_12>[imieOjca]</pI_1_12>
       <pI_1_13>[imieMatki]</pI_1_13>
       <pI_1_14>[obywatelstwo]</pI_1_14>
       <pI_1_15>[Pole tekstowe]</pI_1_15>
       <pI_1_16>[Pole tekstowe]</pI_1_16>
       <pI_2_1>[KodPocztowyZameldowanie]</pI_2_1>
       <pI_2_2>[PocztaZameldowanie]</pI_2_2>
       <pI_2_3>[GminaZameldowanie]</pI_2_3>
       <pI_2_4>[MiejscowoscZameldowanie]</pI_2_4>
       <pI_2_5>[UlicaZameldowanie]</pI_2_5>
       <pI_2_6>[NrDomuZameldowanie]</pI_2_6>
       <pI_2_7>[NrLokaluZameldowanie]</pI_2_7>
       <pI_2_8>[Telefon]</pI_2_8>
       <pI_2_9>[kraj]</pI_2_9>
       <pI_2_10>[Pole tekstowe]</pI_2_10>
       <pI_2_11>[kraj]</pI_2_11>
       <pI_2_6_0>[Mail]</pI_2_6_0>
       <pI_3_1>[KodPocztowy]</pI_3_1>
       <pI_3_2>[Poczta]</pI_3_2>
       <pI_3_3>[Gmina]</pI_3_3>
       <pI_3_4>[Miejscowosc]</pI_3_4>
       <pI_3_5>[Ulica]</pI_3_5>
       <pI_3_6>[NrDomu]</pI_3_6>
       <pI_3_7>[NrLokalu]</pI_3_7>
       <pI_3_8>[Pole tekstowe]</pI_3_8>
       <pI_2_9_0>[kraj]</pI_2_9_0>
       <pI_3_10>[Pole tekstowe]</pI_3_10>
       <pI_3_11>[kraj]</pI_3_11>
       <pI_4_1>[KodPocztowyKor]</pI_4_1>
       <pI_4_2>[PocztaKor]</pI_4_2>
       <pI_4_3>[GminaKor]</pI_4_3>
       <pI_4_4>[MiejscowoscKor]</pI_4_4>
       <pI_4_5>[UlicaKor]</pI_4_5>
       <pI_4_6>[NrDomuKor]</pI_4_6>
       <pI_4_7>[NrLokaluKor]</pI_4_7>
       <pI_4_8>[Pole tekstowe]</pI_4_8>
       <pI_4_9>[kraj]</pI_4_9>
       <pI_4_10>[Pole tekstowe]</pI_4_10>
       <pI_4_11>[kraj]</pI_4_11>
       <pI_5_1>[Pole tekstowe]</pI_5_1>
       <pI_5_2>[miejscowość]</pI_5_2>
       <pI_5_3>[gmina]</pI_5_3>
       <pI_5_4>[miejscowość]</pI_5_4>
       <pI_5_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_5_8>
       <pI_5_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_5_9>
       <pII_2_>[Wartość wyboru w polu pII_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_2_>
       <pII_3_1_>[Wartość wyboru w polu pII_3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_3_1_>
       <pII_3_2_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</pII_3_2_subfield_0>
       <pIII_1_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_1_1_>
       <pIII_1_2_>[Wartość wyboru w polu pIII_1_2. Dostępne wartości: 1 3 5 7 2 4 6 ]</pIII_1_2_>
       <pIII_2_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_2_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_2_1_>
       <pIII_2_2_>[Wartość wyboru w polu pIII_2_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_2_2_>
       <pIII_2_3_>[Wartość wyboru w polu pIII_2_3. Dostępne wartości: 1 4 7 2 5 8 3 6 9 ]</pIII_2_3_>
       <pIII_2_4>[pole wielowierszowe]</pIII_2_4>
       <pIII_3_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_3_1_>
       <pIII_3_3__subfield_0>[ID urzędu ZUS]</pIII_3_3__subfield_0>
       <pIII_3_4>[Pole tekstowe]</pIII_3_4>
       <pIII_4_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_4_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_4_1_>
       <pIII_4_2_>[Wartość wyboru w polu pIII_4_2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]</pIII_4_2_>
       <pIII_3_3>[pole wielowierszowe]</pIII_3_3>
       <pIII_5_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_5_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_5_1_>
       <pIII_5_2_>[Wartość wyboru w polu pIII_5_2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</pIII_5_2_>
       <pIII_5_3_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</pIII_5_3_subfield_0>
       <pIII_5_4>[Pole tekstowe]</pIII_5_4>
       <pIII_6_>[Wartość wyboru w polu pIII_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_6_>
       <pIII_7_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_7_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_7_1_>
       <pIII_7_2_>[Wartość wyboru w polu pIII_7_2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pIII_7_2_>
       <pIII_8_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_8_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_8_1_>
       <pIII_8_3>[pole wielowierszowe]</pIII_8_3>
       <pIII_8_4>[pole wielowierszowe]</pIII_8_4>
       <pIII_9_>[Wartość wyboru w polu pIII_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_9_>
       <pIII_10_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_10_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</pIII_10_1_>
       <pIII_10_2>[Rachunek]</pIII_10_2>
       <pIII_10_3>[NazwaBanku]</pIII_10_3>
       <pIII_10_4>[Pole tekstowe]</pIII_10_4>
       <pIII_10_5>[Pole tekstowe]</pIII_10_5>
       <pIII_10_6_subfield_0>[imię]</pIII_10_6_subfield_0>
       <pIII_10_6_subfield_1>[nazwisko]</pIII_10_6_subfield_1>
       <pIII_10_7>[Pole tekstowe]</pIII_10_7>
       <pIII_10_8>[Pole tekstowe]</pIII_10_8>
       <pIII_10_9>[Swift]</pIII_10_9>
       <pIV_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pIV_1>
       <pIV_2>[miejscowość]</pIV_2>
       <pIV_3>[Data wypełnienia]</pIV_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS RP-1EPOM</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6135772</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_0>30-10-2014</pI_0>
       <pI_1_1>23050608219</pI_1_1>
       <pI_1_2>8875155741</pI_1_2>
       <pI_1_3>M</pI_1_3>
       <pI_1_4>1</pI_1_4>
       <pI_1_5>nr-test</pI_1_5>
       <pI_1_6>Kowalski</pI_1_6>
       <pI_1_7>Kowalski</pI_1_7>
       <pI_1_8>test pola tekstowego</pI_1_8>
       <pI_1_9>Jan</pI_1_9>
       <pI_1_10>30-10-1985</pI_1_10>
       <pI_1_11>Stefan</pI_1_11>
       <pI_1_12>Stefan</pI_1_12>
       <pI_1_13>Danuta</pI_1_13>
       <pI_1_14>polskie</pI_1_14>
       <pI_1_15>test pola tekstowego</pI_1_15>
       <pI_1_16>test pola tekstowego</pI_1_16>
       <pI_2_1>61-155</pI_2_1>
       <pI_2_2>Poznań</pI_2_2>
       <pI_2_3>Poznań</pI_2_3>
       <pI_2_4>Poznań</pI_2_4>
       <pI_2_5>Półwiejska</pI_2_5>
       <pI_2_6>1</pI_2_6>
       <pI_2_7>1</pI_2_7>
       <pI_2_8>500600400</pI_2_8>
       <pI_2_9>PL</pI_2_9>
       <pI_2_10>test pola tekstowego</pI_2_10>
       <pI_2_11>PL</pI_2_11>
       <pI_2_6_0>test@test.pl</pI_2_6_0>
       <pI_3_1>61-155</pI_3_1>
       <pI_3_2>Poznań</pI_3_2>
       <pI_3_3>Poznań</pI_3_3>
       <pI_3_4>Poznań</pI_3_4>
       <pI_3_5>Strzelecka</pI_3_5>
       <pI_3_6>1</pI_3_6>
       <pI_3_7>1</pI_3_7>
       <pI_3_8>test pola tekstowego</pI_3_8>
       <pI_2_9_0>PL</pI_2_9_0>
       <pI_3_10>test pola tekstowego</pI_3_10>
       <pI_3_11>PL</pI_3_11>
       <pI_4_1>61-155</pI_4_1>
       <pI_4_2>Poznań</pI_4_2>
       <pI_4_3>Poznań</pI_4_3>
       <pI_4_4>Poznań</pI_4_4>
       <pI_4_5>Półwiejska</pI_4_5>
       <pI_4_6>1</pI_4_6>
       <pI_4_7>1</pI_4_7>
       <pI_4_8>test pola tekstowego</pI_4_8>
       <pI_4_9>PL</pI_4_9>
       <pI_4_10>test pola tekstowego</pI_4_10>
       <pI_4_11>PL</pI_4_11>
       <pI_5_1>test pola tekstowego</pI_5_1>
       <pI_5_2>Poznań</pI_5_2>
       <pI_5_3>Poznań</pI_5_3>
       <pI_5_4>Poznań</pI_5_4>
       <pI_5_8>1</pI_5_8>
       <pI_5_9>1</pI_5_9>
       <pII_2_>1</pII_2_>
       <pII_3_1_>1</pII_3_1_>
       <pII_3_2_subfield_0>26</pII_3_2_subfield_0>
       <pIII_1_1_>1</pIII_1_1_>
       <pIII_1_2_>1</pIII_1_2_>
       <pIII_2_1_>1</pIII_2_1_>
       <pIII_2_2_>1</pIII_2_2_>
       <pIII_2_3_>1</pIII_2_3_>
       <pIII_2_4>to jest pole wielowierszowe</pIII_2_4>
       <pIII_3_1_>1</pIII_3_1_>
       <pIII_3_3__subfield_0>26</pIII_3_3__subfield_0>
       <pIII_3_4>test pola tekstowego</pIII_3_4>
       <pIII_4_1_>1</pIII_4_1_>
       <pIII_4_2_>1</pIII_4_2_>
       <pIII_3_3>to jest pole wielowierszowe</pIII_3_3>
       <pIII_5_1_>1</pIII_5_1_>
       <pIII_5_2_>1</pIII_5_2_>
       <pIII_5_3_subfield_0>26</pIII_5_3_subfield_0>
       <pIII_5_4>test pola tekstowego</pIII_5_4>
       <pIII_6_>1</pIII_6_>
       <pIII_7_1_>1</pIII_7_1_>
       <pIII_7_2_>1</pIII_7_2_>
       <pIII_8_1_>1</pIII_8_1_>
       <pIII_8_3>to jest pole wielowierszowe</pIII_8_3>
       <pIII_8_4>to jest pole wielowierszowe</pIII_8_4>
       <pIII_9_>1</pIII_9_>
       <pIII_10_1_>1</pIII_10_1_>
       <pIII_10_2>453054504926965134154839080720</pIII_10_2>
       <pIII_10_3>Bank Zachodni WBK</pIII_10_3>
       <pIII_10_4>test pola tekstowego</pIII_10_4>
       <pIII_10_5>test pola tekstowego</pIII_10_5>
       <pIII_10_6_subfield_0>Jan</pIII_10_6_subfield_0>
       <pIII_10_6_subfield_1>Kowalski</pIII_10_6_subfield_1>
       <pIII_10_7>test pola tekstowego</pIII_10_7>
       <pIII_10_8>test pola tekstowego</pIII_10_8>
       <pIII_10_9>SWIFT</pIII_10_9>
       <pIV_1>10</pIV_1>
       <pIV_2>Poznań</pIV_2>
       <pIV_3>30-10-2014</pIV_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>