Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: Dms_P1_f2 - str 3 (archiwalny) Oświadczenie dotyczące sposobu wykorzystania materiału siewnegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6136889</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_>
       <p4_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_1_1>
       <p4_1_2>[Pole tekstowe]</p4_1_2>
       <p4_1_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_1_3>
       <p4_1_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_1_4>
       <p4_1_5>[Pole tekstowe]</p4_1_5>
       <p4_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_2_1>
       <p4_2_2>[Pole tekstowe]</p4_2_2>
       <p4_2_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_2_3>
       <p4_2_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_2_4>
       <p4_2_5>[Pole tekstowe]</p4_2_5>
       <p4_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_3_1>
       <p4_3_2>[Pole tekstowe]</p4_3_2>
       <p4_3_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_3_3>
       <p4_3_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_3_4>
       <p4_3_5>[Pole tekstowe]</p4_3_5>
       <p4_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_4_1>
       <p4_4_2>[Pole tekstowe]</p4_4_2>
       <p4_4_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_4_3>
       <p4_4_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_4_4>
       <p4_4_5>[Pole tekstowe]</p4_4_5>
       <p4_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_5_1>
       <p4_5_2>[Pole tekstowe]</p4_5_2>
       <p4_5_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_5_3>
       <p4_5_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_5_4>
       <p4_5_5>[Pole tekstowe]</p4_5_5>
       <p4_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_6_1>
       <p4_6_2>[Pole tekstowe]</p4_6_2>
       <p4_6_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_6_3>
       <p4_6_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_6_4>
       <p4_6_5>[Pole tekstowe]</p4_6_5>
       <p4_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_7_1>
       <p4_7_2>[Pole tekstowe]</p4_7_2>
       <p4_7_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_7_3>
       <p4_7_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_7_4>
       <p4_7_5>[Pole tekstowe]</p4_7_5>
       <p4_8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_8_1>
       <p4_8_2>[Pole tekstowe]</p4_8_2>
       <p4_8_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_8_3>
       <p4_8_5>[Pole tekstowe]</p4_8_5>
       <p4_9_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_9_3>
       <p4_10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_10_1>
       <p4_10_2>[Pole tekstowe]</p4_10_2>
       <p4_10_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_10_3>
       <p4_10_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_10_4>
       <p4_10_5>[Pole tekstowe]</p4_10_5>
       <p4_11_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_11_1>
       <p4_11_2>[Pole tekstowe]</p4_11_2>
       <p4_11_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_11_3>
       <p4_11_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_11_4>
       <p4_11_5>[Pole tekstowe]</p4_11_5>
       <p4_12_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_12_1>
       <p4_12_2>[Pole tekstowe]</p4_12_2>
       <p4_12_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_12_3>
       <p4_12_5>[Pole tekstowe]</p4_12_5>
       <p4_13_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_13_1>
       <p4_13_2>[Pole tekstowe]</p4_13_2>
       <p4_13_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_13_3>
       <p4_13_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_13_4>
       <p4_13_5>[Pole tekstowe]</p4_13_5>
       <p4_14_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_14_1>
       <p4_14_2>[Pole tekstowe]</p4_14_2>
       <p4_14_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_14_3>
       <p4_14_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_14_4>
       <p4_14_5>[Pole tekstowe]</p4_14_5>
       <p4_15_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_15_1>
       <p4_15_2>[Pole tekstowe]</p4_15_2>
       <p4_15_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_15_3>
       <p4_15_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_15_4>
       <p4_15_5>[Pole tekstowe]</p4_15_5>
       <p4_16_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_16_3>
       <p4_17_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_17_1>
       <p4_17_2>[Pole tekstowe]</p4_17_2>
       <p4_17_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_17_3>
       <p4_17_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_17_4>
       <p4_17_5>[Pole tekstowe]</p4_17_5>
       <p4_18_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_18_1>
       <p4_18_2>[Pole tekstowe]</p4_18_2>
       <p4_18_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_18_3>
       <p4_18_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_18_4>
       <p4_18_5>[Pole tekstowe]</p4_18_5>
       <p4_19_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_19_1>
       <p4_19_2>[Pole tekstowe]</p4_19_2>
       <p4_19_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_19_3>
       <p4_19_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_19_4>
       <p4_19_5>[Pole tekstowe]</p4_19_5>
       <p4_20_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_20_1>
       <p4_20_2>[Pole tekstowe]</p4_20_2>
       <p4_20_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_20_3>
       <p4_20_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_20_4>
       <p4_20_5>[Pole tekstowe]</p4_20_5>
       <p4_21_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_21_1>
       <p4_21_2>[Pole tekstowe]</p4_21_2>
       <p4_21_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_21_3>
       <p4_21_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_21_4>
       <p4_21_5>[Pole tekstowe]</p4_21_5>
       <p4_22_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_22_1>
       <p4_22_2>[Pole tekstowe]</p4_22_2>
       <p4_22_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_22_3>
       <p4_22_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_22_4>
       <p4_22_5>[Pole tekstowe]</p4_22_5>
       <p4_23_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_23_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>Dms_P1_f2 - str 3</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6136889</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2_>1</p2_>
       <p3_>1</p3_>
       <p4_1_1>10</p4_1_1>
       <p4_1_2>test pola tekstowego</p4_1_2>
       <p4_1_3>10</p4_1_3>
       <p4_1_4>10</p4_1_4>
       <p4_1_5>test pola tekstowego</p4_1_5>
       <p4_2_1>10</p4_2_1>
       <p4_2_2>test pola tekstowego</p4_2_2>
       <p4_2_3>10</p4_2_3>
       <p4_2_4>10</p4_2_4>
       <p4_2_5>test pola tekstowego</p4_2_5>
       <p4_3_1>10</p4_3_1>
       <p4_3_2>test pola tekstowego</p4_3_2>
       <p4_3_3>10</p4_3_3>
       <p4_3_4>10</p4_3_4>
       <p4_3_5>test pola tekstowego</p4_3_5>
       <p4_4_1>10</p4_4_1>
       <p4_4_2>test pola tekstowego</p4_4_2>
       <p4_4_3>10</p4_4_3>
       <p4_4_4>10</p4_4_4>
       <p4_4_5>test pola tekstowego</p4_4_5>
       <p4_5_1>10</p4_5_1>
       <p4_5_2>test pola tekstowego</p4_5_2>
       <p4_5_3>10</p4_5_3>
       <p4_5_4>10</p4_5_4>
       <p4_5_5>test pola tekstowego</p4_5_5>
       <p4_6_1>10</p4_6_1>
       <p4_6_2>test pola tekstowego</p4_6_2>
       <p4_6_3>10</p4_6_3>
       <p4_6_4>10</p4_6_4>
       <p4_6_5>test pola tekstowego</p4_6_5>
       <p4_7_1>10</p4_7_1>
       <p4_7_2>test pola tekstowego</p4_7_2>
       <p4_7_3>10</p4_7_3>
       <p4_7_4>10</p4_7_4>
       <p4_7_5>test pola tekstowego</p4_7_5>
       <p4_8_1>10</p4_8_1>
       <p4_8_2>test pola tekstowego</p4_8_2>
       <p4_8_3>10</p4_8_3>
       <p4_8_5>test pola tekstowego</p4_8_5>
       <p4_9_3>10</p4_9_3>
       <p4_10_1>10</p4_10_1>
       <p4_10_2>test pola tekstowego</p4_10_2>
       <p4_10_3>10</p4_10_3>
       <p4_10_4>10</p4_10_4>
       <p4_10_5>test pola tekstowego</p4_10_5>
       <p4_11_1>10</p4_11_1>
       <p4_11_2>test pola tekstowego</p4_11_2>
       <p4_11_3>10</p4_11_3>
       <p4_11_4>10</p4_11_4>
       <p4_11_5>test pola tekstowego</p4_11_5>
       <p4_12_1>10</p4_12_1>
       <p4_12_2>test pola tekstowego</p4_12_2>
       <p4_12_3>10</p4_12_3>
       <p4_12_5>test pola tekstowego</p4_12_5>
       <p4_13_1>10</p4_13_1>
       <p4_13_2>test pola tekstowego</p4_13_2>
       <p4_13_3>10</p4_13_3>
       <p4_13_4>10</p4_13_4>
       <p4_13_5>test pola tekstowego</p4_13_5>
       <p4_14_1>10</p4_14_1>
       <p4_14_2>test pola tekstowego</p4_14_2>
       <p4_14_3>10</p4_14_3>
       <p4_14_4>10</p4_14_4>
       <p4_14_5>test pola tekstowego</p4_14_5>
       <p4_15_1>10</p4_15_1>
       <p4_15_2>test pola tekstowego</p4_15_2>
       <p4_15_3>10</p4_15_3>
       <p4_15_4>10</p4_15_4>
       <p4_15_5>test pola tekstowego</p4_15_5>
       <p4_16_3>10</p4_16_3>
       <p4_17_1>10</p4_17_1>
       <p4_17_2>test pola tekstowego</p4_17_2>
       <p4_17_3>10</p4_17_3>
       <p4_17_4>10</p4_17_4>
       <p4_17_5>test pola tekstowego</p4_17_5>
       <p4_18_1>10</p4_18_1>
       <p4_18_2>test pola tekstowego</p4_18_2>
       <p4_18_3>10</p4_18_3>
       <p4_18_4>10</p4_18_4>
       <p4_18_5>test pola tekstowego</p4_18_5>
       <p4_19_1>10</p4_19_1>
       <p4_19_2>test pola tekstowego</p4_19_2>
       <p4_19_3>10</p4_19_3>
       <p4_19_4>10</p4_19_4>
       <p4_19_5>test pola tekstowego</p4_19_5>
       <p4_20_1>10</p4_20_1>
       <p4_20_2>test pola tekstowego</p4_20_2>
       <p4_20_3>10</p4_20_3>
       <p4_20_4>10</p4_20_4>
       <p4_20_5>test pola tekstowego</p4_20_5>
       <p4_21_1>10</p4_21_1>
       <p4_21_2>test pola tekstowego</p4_21_2>
       <p4_21_3>10</p4_21_3>
       <p4_21_4>10</p4_21_4>
       <p4_21_5>test pola tekstowego</p4_21_5>
       <p4_22_1>10</p4_22_1>
       <p4_22_2>test pola tekstowego</p4_22_2>
       <p4_22_3>10</p4_22_3>
       <p4_22_4>10</p4_22_4>
       <p4_22_5>test pola tekstowego</p4_22_5>
       <p4_23_3>10</p4_23_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>