Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PPO-1 (1) (archiwalny) Pełnomocnictwo ogólnePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6136945</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1>
       <p2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_2>
       <p5_1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_1_4>
       <p4_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_2>
       <p4_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_3>
       <p4_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_4>
       <p4_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_5>
       <p4_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_6>
       <p4_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_7>
       <p4_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_8>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p7>[dataUrodzenia]</p7>
       <p8> / 1:numer identyfikacyjny TIN / 2:numer ubezpieczeniowy / 3:paszport / 4:urzędowy dokument stwierdzający tożsamość / 8:inny rodzaj identyfikacji podatkowej / 9:inny dokument potwierdzający tożsamość</p8>
       <p10>[nrIdPodatnikaZagr]</p10>
       <p11>[kraj]</p11>
       <p12>[kraj]</p12>
       <p13>[KodKraju]</p13>
       <p14>[Wojewodztwo]</p14>
       <p15>[Powiat]</p15>
       <p16>[Gmina]</p16>
       <p17>[Ulica]</p17>
       <p18>[NrDomu]</p18>
       <p19>[NrLokalu]</p19>
       <p20>[Miejscowosc]</p20>
       <p21>[KodPocztowy]</p21>
       <p22>[Poczta]</p22>
       <p23>[Telefon]</p23>
       <p24>[Faks]</p24>
       <p25>[Mail]</p25>
       <p26>[MailEPUAP]</p26>
       <p27>[MailPortalPodatkowy]</p27>
       <pC_1_>[Wartość wyboru w polu pC_1. Dostępne wartości: 2 3 ]</pC_1_>
       <p28_1>[nazwisko]</p28_1>
       <p29_1>[pierwszeImie]</p29_1>
       <p30_1>[Stanowisko]</p30_1>
       <p28_2>[nazwisko]</p28_2>
       <p29_2>[pierwszeImie]</p29_2>
       <p30_2>[Stanowisko]</p30_2>
       <p28_3>[nazwisko]</p28_3>
       <p29_3>[pierwszeImie]</p29_3>
       <p30_3>[Stanowisko]</p30_3>
       <p32>[data]</p32>
       <p33_>[Wartość wyboru w polu p33. Dostępne wartości: 1 2 ]</p33_>
       <p33_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p33_3_subfield_>
       <p33_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p33_3_subfield_2>
       <p33_3_subfield_3>[Pole NIP]</p33_3_subfield_3>
       <p39_0>[Pole tekstowe]</p39_0>
       <p35>[nazwisko]</p35>
       <p36>[pierwszeImie]</p36>
       <p37>[dataUrodzenia]</p37>
       <p38> / 1:numer identyfikacyjny TIN / 2:numer ubezpieczeniowy / 3:paszport / 4:urzędowy dokument stwierdzający tożsamość / 8:inny rodzaj identyfikacji podatkowej / 9:inny dokument potwierdzający tożsamość</p38>
       <p40>[nrIdPodatnikaZagr]</p40>
       <p41>[kraj]</p41>
       <p42>[kraj]</p42>
       <p43>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p43>
       <p44>[MailEPUAP]</p44>
       <p45>[MailPortalPodatkowy]</p45>
       <p46>[KodKraju]</p46>
       <p47>[Wojewodztwo]</p47>
       <p48>[Powiat]</p48>
       <p49>[Gmina]</p49>
       <p50>[Ulica]</p50>
       <p51>[NrDomu]</p51>
       <p52>[NrLokalu]</p52>
       <p53>[Miejscowosc]</p53>
       <p54>[KodPocztowy]</p54>
       <p55>[Poczta]</p55>
       <p56>[Telefon]</p56>
       <p57>[Faks]</p57>
       <p58>[Mail]</p58>
       <p59_>[Wartość wyboru w polu p59. Dostępne wartości: 1 2 ]</p59_>
       <p59_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p59_3_subfield_>
       <p59_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p59_3_subfield_2>
       <p59_3_subfield_3>[Pole NIP]</p59_3_subfield_3>
       <p60>[Pole tekstowe]</p60>
       <p61>[nazwisko]</p61>
       <p62>[pierwszeImie]</p62>
       <p63>[dataUrodzenia]</p63>
       <p64> / 1:numer identyfikacyjny TIN / 2:numer ubezpieczeniowy / 3:paszport / 4:urzędowy dokument stwierdzający tożsamość / 8:inny rodzaj identyfikacji podatkowej / 9:inny dokument potwierdzający tożsamość</p64>
       <p66>[nrIdPodatnikaZagr]</p66>
       <p67>[kraj]</p67>
       <p68>[kraj]</p68>
       <p69>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p69>
       <p70>[MailEPUAP]</p70>
       <p71>[MailPortalPodatkowy]</p71>
       <p72>[KodKraju]</p72>
       <p73>[Wojewodztwo]</p73>
       <p74>[Powiat]</p74>
       <p75>[Gmina]</p75>
       <p76>[Ulica]</p76>
       <p77>[NrDomu]</p77>
       <p78>[NrLokalu]</p78>
       <p79>[Miejscowosc]</p79>
       <p80>[KodPocztowy]</p80>
       <p81>[Poczta]</p81>
       <p82>[Telefon]</p82>
       <p83>[Faks]</p83>
       <p84>[Mail]</p84>
       <p85>[data]</p85>
       <p86_>[Wartość wyboru w polu p86. Dostępne wartości: 1 2 ]</p86_>
       <p86_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p86_3_subfield_>
       <p86_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p86_3_subfield_2>
       <p86_3_subfield_3>[Pole NIP]</p86_3_subfield_3>
       <p87_>[Wartość wyboru w polu p87. Dostępne wartości: 1 2 ]</p87_>
       <p88>[pole wielowierszowe]</p88>
       <p89>[dataUrodzenia]</p89>
       <p90> / 1:numer identyfikacyjny TIN / 2:numer ubezpieczeniowy / 3:paszport / 4:urzędowy dokument stwierdzający tożsamość / 8:inny rodzaj identyfikacji podatkowej / 9:inny dokument potwierdzający tożsamość</p90>
       <p92>[nrIdPodatnikaZagr]</p92>
       <p93>[kraj]</p93>
       <p94>[kraj]</p94>
       <p95>[KodKraju]</p95>
       <p96>[Wojewodztwo]</p96>
       <p97>[Powiat]</p97>
       <p98>[Gmina]</p98>
       <p99>[Ulica]</p99>
       <p100>[NrDomu]</p100>
       <p101>[NrLokalu]</p101>
       <p102>[Miejscowosc]</p102>
       <p103>[KodPocztowy]</p103>
       <p104>[Poczta]</p104>
       <p105>[Telefon]</p105>
       <p106>[Faks]</p106>
       <p107>[Mail]</p107>
       <p108>[MailEPUAP]</p108>
       <p109>[nazwisko]</p109>
       <p110>[pierwszeImie]</p110>
       <p111>[Stanowisko]</p111>
       <p113>[data]</p113>
       <p114>[pole wielowierszowe]</p114>
       <p115>[pole wielowierszowe]</p115>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PPO-1 (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6136945</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2_1>10</p2_1>
       <p2_2>10</p2_2>
       <p5_1_4>1</p5_1_4>
       <p4_2>1</p4_2>
       <p4_3>1</p4_3>
       <p4_4>1</p4_4>
       <p4_5>1</p4_5>
       <p4_6>1</p4_6>
       <p4_7>1</p4_7>
       <p4_8>1</p4_8>
       <p5_>1</p5_>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p7>30-10-1985</p7>
       <p8></p8>
       <p10></p10>
       <p11>PL</p11>
       <p12>PL</p12>
       <p13>PL</p13>
       <p14>wielkopolskie</p14>
       <p15>poznański</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>Strzelecka</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21>61-155</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>500600400</p23>
       <p24></p24>
       <p25>test@test.pl</p25>
       <p26>test@test.pl</p26>
       <p27></p27>
       <pC_1_>1</pC_1_>
       <p28_1>Kowalski</p28_1>
       <p29_1>Jan</p29_1>
       <p30_1>manager</p30_1>
       <p28_2>Kowalski</p28_2>
       <p29_2>Jan</p29_2>
       <p30_2>manager</p30_2>
       <p28_3>Kowalski</p28_3>
       <p29_3>Jan</p29_3>
       <p30_3>manager</p30_3>
       <p32>30-10-1990</p32>
       <p33_>1</p33_>
       <p33_3_subfield_>2</p33_3_subfield_>
       <p33_3_subfield_2>23050608219</p33_3_subfield_2>
       <p33_3_subfield_3>8875155741</p33_3_subfield_3>
       <p39_0>test pola tekstowego</p39_0>
       <p35>Kowalski</p35>
       <p36>Jan</p36>
       <p37>30-10-1985</p37>
       <p38></p38>
       <p40></p40>
       <p41>PL</p41>
       <p42>PL</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44>test@test.pl</p44>
       <p45></p45>
       <p46>PL</p46>
       <p47>wielkopolskie</p47>
       <p48>poznański</p48>
       <p49>Poznań</p49>
       <p50>Strzelecka</p50>
       <p51>1</p51>
       <p52>1</p52>
       <p53>Poznań</p53>
       <p54>61-155</p54>
       <p55>Poznań</p55>
       <p56>500600400</p56>
       <p57></p57>
       <p58>test@test.pl</p58>
       <p59_>1</p59_>
       <p59_3_subfield_>2</p59_3_subfield_>
       <p59_3_subfield_2>23050608219</p59_3_subfield_2>
       <p59_3_subfield_3>8875155741</p59_3_subfield_3>
       <p60>test pola tekstowego</p60>
       <p61>Kowalski</p61>
       <p62>Jan</p62>
       <p63>30-10-1985</p63>
       <p64></p64>
       <p66></p66>
       <p67>PL</p67>
       <p68>PL</p68>
       <p69>1</p69>
       <p70>test@test.pl</p70>
       <p71></p71>
       <p72>PL</p72>
       <p73>wielkopolskie</p73>
       <p74>poznański</p74>
       <p75>Poznań</p75>
       <p76>Strzelecka</p76>
       <p77>1</p77>
       <p78>1</p78>
       <p79>Poznań</p79>
       <p80>61-155</p80>
       <p81>Poznań</p81>
       <p82>500600400</p82>
       <p83></p83>
       <p84>test@test.pl</p84>
       <p85>30-10-1990</p85>
       <p86_>1</p86_>
       <p86_3_subfield_>2</p86_3_subfield_>
       <p86_3_subfield_2>23050608219</p86_3_subfield_2>
       <p86_3_subfield_3>8875155741</p86_3_subfield_3>
       <p87_>1</p87_>
       <p88>to jest pole wielowierszowe</p88>
       <p89>30-10-1985</p89>
       <p90></p90>
       <p92></p92>
       <p93>PL</p93>
       <p94>PL</p94>
       <p95>PL</p95>
       <p96>wielkopolskie</p96>
       <p97>poznański</p97>
       <p98>Poznań</p98>
       <p99>Strzelecka</p99>
       <p100>1</p100>
       <p101>1</p101>
       <p102>Poznań</p102>
       <p103>61-155</p103>
       <p104>Poznań</p104>
       <p105>500600400</p105>
       <p106></p106>
       <p107>test@test.pl</p107>
       <p108>test@test.pl</p108>
       <p109>Kowalski</p109>
       <p110>Jan</p110>
       <p111>manager</p111>
       <p113>30-10-1990</p113>
       <p114>to jest pole wielowierszowe</p114>
       <p115>to jest pole wielowierszowe</p115>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>