Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PFRON Wn-U-A (archiwalny) Wniosek niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne rolnikówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6139770</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_>[Wartość wyboru w polu p1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_1_>
       <p1_2_>[Wartość wyboru w polu p1_2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p1_2_>
       <p2>[NrPFRON]</p2>
       <p3>[NIP]</p3>
       <p4>[PESEL]</p4>
       <p5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5>
       <p6>[nazwisko]</p6>
       <p7>[pierwszeImie]</p7>
       <p8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1>
       <p8_2>[rok]</p8_2>
       <p9>[Pole kwoty]</p9>
       <p10>[Pole kwoty]</p10>
       <p11_1>[PESEL]</p11_1>
       <p11_2>[PESEL]</p11_2>
       <p11_3>[PESEL]</p11_3>
       <p11_4>[PESEL]</p11_4>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p12_>
       <p13>[Pole kwoty]</p13>
       <p14>[Pole kwoty]</p14>
       <p15>[Rachunek]</p15>
       <p17>[Ulica]</p17>
       <p20_0>[NrDomu]</p20_0>
       <p21_4>[NrLokalu]</p21_4>
       <p18>[Miejscowosc]</p18>
       <p16>[KodPocztowy]</p16>
       <p21>[Poczta]</p21>
       <p22>[Telefon]</p22>
       <p23>[Faks]</p23>
       <p24>[Mail]</p24>
       <p25>[pole wielowierszowe]</p25>
       <p26>[UlicaKor]</p26>
       <p27>[NrDomuKor]</p27>
       <p28>[NrLokaluKor]</p28>
       <p29>[MiejscowoscKor]</p29>
       <p30>[KodPocztowyKor]</p30>
       <p31>[PocztaKor]</p31>
       <p32>[Telefon]</p32>
       <p33>[Faks]</p33>
       <p34>[Mail]</p34>
       <p0_3_>[Wartość wyboru w polu p0_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_3_>
       <p46>[data]</p46>
       <p44>[Data wypełnienia]</p44>
       <p45_1_subfield_0>[imię]</p45_1_subfield_0>
       <p45_1_subfield_1>[nazwisko]</p45_1_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PFRON Wn-U-A</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6139770</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_>1</p1_1_>
       <p1_2_>1</p1_2_>
       <p2></p2>
       <p3>8875155741</p3>
       <p4>23050608219</p4>
       <p5>10</p5>
       <p6>Kowalski</p6>
       <p7>Jan</p7>
       <p8_1>10</p8_1>
       <p8_2></p8_2>
       <p9>10</p9>
       <p10>10</p10>
       <p11_1>23050608219</p11_1>
       <p11_2>23050608219</p11_2>
       <p11_3>23050608219</p11_3>
       <p11_4>23050608219</p11_4>
       <p12_>1</p12_>
       <p13>10</p13>
       <p14>10</p14>
       <p15>453054504926965134154839080720</p15>
       <p17>Strzelecka</p17>
       <p20_0>1</p20_0>
       <p21_4>1</p21_4>
       <p18>Poznań</p18>
       <p16>61-155</p16>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>500600400</p22>
       <p23></p23>
       <p24>test@test.pl</p24>
       <p25>to jest pole wielowierszowe</p25>
       <p26>Półwiejska</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>1</p28>
       <p29>Poznań</p29>
       <p30>61-155</p30>
       <p31>Poznań</p31>
       <p32>500600400</p32>
       <p33></p33>
       <p34>test@test.pl</p34>
       <p0_3_>1</p0_3_>
       <p46>30-10-1990</p46>
       <p44>30-10-2014</p44>
       <p45_1_subfield_0>Jan</p45_1_subfield_0>
       <p45_1_subfield_1>Kowalski</p45_1_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>